Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини icon

Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини
Скачати 144.58 Kb.
НазваЛітература з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини
Дата03.08.2012
Розмір144.58 Kb.
ТипДокументи

ЛІТЕРАТУРА з ТЕМИ:

«ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД та ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА ПОЛТАВЩИНИ»

Агроекологічний атлас Полтавщини. – Серія «Екологічна бібліотека Полтавщини». – Випуск 7. – Полтава: Оріяна, 2009. – 70 с.

Андрієнко Т.Л., Байрак О.М., Залудяк М.І. та ін. Заповідна краса Полтавщини. – Полтава, ІВА, 1996: Астрея. – С. 184.

Андрієнко Т.Л., Прядко О.І. Значення заказника «Червонобережжя» в системі природно-заповідних територій Лівобережного Придніпров’я // Український ботанічний журнал. – 1992. – Т.49, №3. – С. 80-84.

Байрак О.М. Еталони степів XXI століття: продовження традицій В.В. Докучаєва на Полтавщині. У кн.: В.В. Докучаєв і Полтавщина: факти, документи, бібліографія. Уклад. Самородов В.М., Кигим С.Л. / наук. ред. К.М. Ситник. – Полтава, Верстка, 2007. – С. 154-166.

Байрак О. М. Етапи оптимізації та структура сучасної природно-заповідної мережі Лівобережного Придніпров’я // Заповідна справа в Україні. – Т.4, вип. 1, 1998. – С. 12-15.

Байрак О.М. Етапи створення регіональної екологічної мережі Полтавської області // Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення: Зб-к наук. праць Міжнародн. наук.-практ. конф. – Полтава, 2002.– С.10-11.

^ Байрак О.М. Місце проектованого регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» в системі природно-заповідних територій Лівобережного Придніп­ров’я // Захист довкілля від техногенного впливу: Збірник наукових праць. – Кре­менчук, 1998. – Вип. 2. – С. 21-26.

Байрак О.М. Напрямки моніторингу зеленої зони м. Полтави як складової регіональної екомережі (Полтава) // Географія та екологія Полтави: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квітня 2008 р., Полтава). – Полтава: Верстка. – С. 5-6.

Байрак О.М. Основні напрямки антропогенних змін степового різноманіття Лівобережного Придніпров’я // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – 2002. – Вип. 6 (8). – Харків-Кременчук. – С. 87-92.

Байрак О.М. Оцінка ботанічної цінності природно-заповідних територій Лівобережного Придніпров’я // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Випуск 5 (1). – 13-20.

Байрак О.М. Принципи, ресурси та шляхи створення екологічної мережі Лівобережного Придніпров’я // Вісник проблем біології і медицини. – Полтава, 1999, №15. – С. 2-9.

Байрак О.М. Проектований регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський» – еталон біорізноманітності Лівобережного Придніпров’я // Роль регіональних ландшафтних парків як навчально-виховних центрів: М-ли Всеукр.наук.-практ. семінару. – Полтава: Верстка, 2002. – С.38-43.

Байрак О.М. Розробка «Програми розбудови регіональної екологічної мережі Полтавської області на період до 2015 року» // Світ довкілля: Кременчуцький міський екологічний бюлетень. – № 11. – Полтава: Верстка, 2008. – С. 7-12.

Байрак О.М. Роль існуючих та перспективних заповідних територій у формуванні екологічної мережі Полтавської області // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – 2002. – Вип. 7 (9). – Харків-Кременчук. – С. 42-46.

^ Байрак О.М. Роль природних та регіональних ландшафтних парків як біоцентрів Ворсклянського екологічного коридору // Роль національних парків в навчально-виховній роботі: М-ли міжнарод. наук.-практ. семінару. – Охтирка, 2002. – С. 6-9.

Байрак О.М. Стан проектування та реалізації концепції екомережі на Полтавщині // Природоохоронний рух на Полтавщині: М-ли Всеукр. наук.-практ.конф. – Полтава: Верстка, 2006. – С. 89-92.

Байрак О.М. Сучасний стан та перспективи розбудови регіональної екомережі Полтавської області // Збірник наукових праць Полтавського педагогічного університету.– Серія «Екологія. Біологічні науки». – Вип.7 (63). – Полтава, 2008. – С. 99-108.

^ Байрак О.М. Сучасний стан та перспективи функціонування Нижньопсільського біоцентру в системі регіональної екомережі // Біосферно-нооосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів: Тези доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. (21-23 квітня 2005 р.). – Кременчук, КДПУ, 2005. – С. 87.

Байрак О.М. Фіторізноманітність степів Полтавщини та стан їх збереження в регіональній екомережі // Й.К. Пачоський та сучасна ботаніка: М-ли Міжн. наук.-практ. конф. – Херсон, 2004. – С.77-80.

Байрак О.М., Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». – В кн..: Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді – Полтава: Верстка, 2006. – С. 248-257.

^ Байрак О.М., Голік Ю.С. Регіональна екологічна мережа Полтавської області: ресурси, досвід, перспективи. Буклет. – Полтава: Верстка, 2008. – 12 с.

Байрак О.М., Грицай І.А. Ресурсна цінність гідрологічних заказників Полтавської області // Роль довкілля у валеологічній освіті і вихованні: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: Друкарська майстерня, 2005. – С. 88-94.

Байрак О.М., Демьохін Г.А., Бабічева Н.В. Знай, люби, бережи. Природно-заповідні території м. Кременчука. Буклет. – Полтава: Верстка, 2003. – 12 с.

Байрак О.М., Іващенко О.В.. Стан охорони фіторізноманітності пониззя р. Сули // Проблеми відтворення та охорони біорізноманття України (до 115-річниці М.І. Гавриленка) М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: АСМІ, 2004. – С.219-221.

Байрак О.М., Кигим С.Л. Заповідна природа Полтавщини. У кн.: Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2006. – С. 524-549.

Байрак О.М., Криворучко Т.В. Перспективи збереження степових фітосистем Полтавщини // Еколого-економічні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища: М-ли міжрегіон. наук.-практ. конф. – Полтава: Інститут бізнесу, 2007. – С.22-24.

Байрак О.М., Криворучко Т.В., Панасенко Т.В. Природно-заповідний фонд Машівського району (Полтавська область). Буклет – Полтава: Верстка, 2006. – 12 с.

Байрак О.М., Лавріненко С.І., Воробйова Н.П. Структура перспективної екологічної мережі Полтавщини // Еколого-економічні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища: М-ли міжрегіон. наук.-практ. конф. – Полтава: Інститут бізнесу, 2007. – С. 3-6.

Байрак О.М., Лисак Л.А. Оцінка унікальності Карлівських степів // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава, 2007. – С. 75.

Байрак О.М., Одаренко С.В., Черниш Т.М., Петренко Л.В. Сучасний стан та перспективи охорони степів Чутівщини // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: М-ли Всеукр. студ. конф. – Полтава, 2007. – С. 76.

Байрак О.М., Панасенко Т.В. Природно-заповідний фонд Семенівського району. Буклет. – Полтава: Верстка, 2004.– 12 с.

Байрак О.М., Панасенко Т.В. Проблеми збереження парків Полтавщини // Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень: М-ли Міжн. наук. конф. – Київ, 19-21 вересня, 2005. – С. 59-61.

Байрак О.М., Панасенко Т.В. Соціально-екологічна роль зелених зон Кременчуцького Придніпров’я // Захист довкілля від антропогенного навантаження: Збірник наукових праць. – Вип. 10 (2). – Харків-Кременчук, 2005. – С.21-26.

Байрак О.М., Попельнюх В.В., Стецюк Н.О. Проектований національний природний парк «Нижньоворсклянський». Буклет. – Полтава: Верстка, 2005. – 12 с.

Байрак О.М., Проскурня М.І. Природно-заповідний фонд Полтавської області. Буклет. – Полтава, 2002. – 12 с.

^ Байрак О.М., Проскурня М.І., Линник С.М., Гостудим О.М., Стецюк Н.О., Слюсар М.В. Наукове обгрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» // Роль регіональних ландшафтних парків як навчально-виховних центрів: М-ли Всеукр.наук.-практ. семінару. – Полтава: Верстка, 2002. – С. 33-38.

Байрак О.М., Проскурня М.І., Стецюк Н.О. та ін. Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території Полтавщини. – Полтава: Верстка, 2003. – 212 с.

Байрак О.М., Слюсар М.В., Криворучко Т.В. Природно-заповідний фонд Чутівського краю. Буклет. – Полтава: Верстка, 2005. – 12 с.

Байрак О.М., Слюсар М.В., Стецюк Н.О. Природно-заповідний фонд Зіньківщини. Буклет. – Полтава: Верстка, 2005. – 12 с.

Байрак О.М., Слюсар М.В., Стецюк Н.О. Роль гідрологічних заказників Полтавської області у збереженні біорізноманіття заплавних комплексів // Заповідна справа в Україні. – 2004. – Випуск 7(2). – C. 28-35.

Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. Парки Полтавщини: історія розвитку, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і розвитку. – Полтава: Верстка, 2007. – 267 с.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Диканський регіональний ландшафтний парк. Буклет. – Полтава, 2002. – 12 с.

Байрак О.М.., Стецюк Н.О Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини. Полтава, Верстка, 2005. – 248 с.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Конспект флори Полтавщини. Вищі судинні рослини. Наукове видання. – Полтава: Верстка, 2008. – 196 с.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Ресурсна значущість проектованого регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» // Вісник проблем біології і медицини. – 2002. – Вип.4. – С.22-29.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Роль зелених зон міст Полтавської області як складових регіональної екомережі // Жива Україна. – Спецвипуск «Розмай». – 2008. – С. 15-16.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. Рослинність проектованого регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» // Роль регіональних ландшафтних парків як навчально-виховних центрів: М-ли Всеукр.наук.-практ. семінару. – Полтава: Верстка, 2002. – С. 51-58.

Байрак О.М., Стецюк Н.О., Гапон З.Д. Природно-заповідний фонд Котелевщини. Буклет. – Полтава: Верстка, 2003. – 12 с.

Байрак О.М., Стецюк Н.О., Попельнюх В.В. Біорізноманітність заказника «Лісові озера» (Полтавська область) // Біорізноманіття: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С.115-118

^ Байрак О.М., Стецюк Н.О., Слюсар М.В. Еталон ландшафтної та біологічної різноманітності Лівобережного Лісостепу – проектований регіональний ландшафтний парк «Нижньоворсклянський». Буклет. – Полтава, 2002. – 12 с.

Байрак О.М., Стецюк Н.О., Слюсар М.В. Наукова цінність ландшафтних заказників загальнодержавного значення Полтавської області // Заповідна справа в Україні –2003. – Вип. 2. – С. 46-52.

Байрак О.М., Стецюк Н.О. , Слюсар М.В., Криворучко Т.В., Грицай І.А. Розробка проекту екологічної мережі Лівобережного Придніпров’я. – 2007. – 135 с. Деп. в Укр. ЕНТІ №0207U002629.

Байрак О.М., Стецюк Н.О., Слюсар М.В., Попельнюх В.В. Заповідні території околиць м. Комсомольська. Буклет. – Полтава: Верстка, 2004. – 12 с.

Байрак О.М., Хіміч Н.П. Стан охорони лікарських рослин в природно-заповідній мережі Полтавської області // Ресурсознавство, колекціонування і охорона біорізноманітності: М-ли Міжнародн. наук.-практ. конф. – Полтава, 2002. – С. 241-245

^ Байрак О.М., Шевель І.М., Грицай І.А., Криворучко Т.В., Нечитайло В.І. Ботанічний заказник «Драбинівка». Наукове видання – Полтава: Верстка, 2006. – 172 с.

Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». Рослинний світ. Наукове видання. – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 175 с.

Гальченко Н.П. Рідкісні види регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні» // Укр. ботан. журн. – 2003.– Т. 60, № 3. – С. 273-278.

Гальченко Н.П., Андрієнко-Малюк Т.Л. Ботаніко-географічні та флористичні особливості Дніпровського екокоридору // Дніпровський екологічний коридор. – Київ. – 2008. – С.50-53.

Грищенко В.М., Гаврилюк М.Н., Яблоновська-Грищенко Є.Д. До орнітофауни нижньої Сули // Беркут. – 1996.– Т.5, вип.1. – С.24-25.

Грищенко В.М., Подобайло А.В., Яблоновська Є.Д., Батова Н.І., Гаврилюк М.Н., Михалевич І.В. До орнітофауни плавнів Удаю // Беркут. – Т.2. – 1993. – С. 12-13.

Ґрунти Полтавської області. Пояснювальна записка до карти ґрунтів масштабу 1:200 000. / Укладач О.М. Макаренко (за ред. А.І.Лисенка). – Харків: Прапор, 1969. – 75с.

Закон України «Про екологічну мережу України» // Відомості ВРУ, 2004. – №45. – С.

Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всемирном масштабе. – Нью-Йорк: ООН, 1992. – 167 с.

Екологічна енциклопедія: у 3 т. – К.: ТОВ: Центр екологічної освіти та інформації., 2007. –Т.2. – Є-Н. – 416 с. Байрак О.М. Розділи: Ковпаківський парк (с. 178), заказники Лучківський (с. 262), Михнівський (с. 288), Нижньопсільський (с. 337), Короленкова дача, Малоперещепинський, Куквинський (с. 222).

Екологічна оцінка, встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод Полтавської області / Звіт про науково-дослідницьку роботу УНДІВЕП. (Керівник – А.В.Яцик). – К, 2004. – 300 с.

Екологічний атлас Полтавщини / за ред. Ю.С.Голіка, В.А.Барановського, О.Е.Ілляш. – Серія «Екологічна бібліотека Полтавщини». – Полтава: Полтавський літератор, 2007. – 128 с.

Екологія Полтавщини. Аналіз стану виконання програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року. – Випуск 3. – Серія «Екологічна бібліотека Полтавщини». – Полтава: Полтавський літератор, 2006. – 128 с.

Клестов Н.Л., Гаврись Г.Г., Андриевская Е Л. Сульский залив Кременчугского водохранилища. – Киев, 1995. – 47 с.

Конвенция о биологическом разнообразии. Июнь 1992 г. – ЮНЕП: Центр программной деятельности по праву окружающей среды и природоохранным механизмам. – 59 с.

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 рік). – К.: Мінекобезпеки України, 1998. – 76 с.

Константинов С.А. До питання вивчення структурно-функціональної організації біогеоценозів РЛП «Кременчуцькі плавні» // Зб. наук. праць Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2003. – №6. – С.92-97.

Краснов А.Н. Ботанико-географический очерк Полтавской губернии // Материалы к оценке земель Полтавской губернии. – Вып. XVI. – СПБ. – 1894. – С. 369-516.

Лобань Л.О. Оптимізація природно-заповідного фонду як основа регіональної екологічної мережі басейну р. Удай // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2009. – Випуск 1. – Полтава. – С. 88-95.

Лобань Л.О. Рослинність басейну р. Удай та її созологічне значення. – Автореф. дис. … канд. біол. наук. – К., 2009. – 18 с.

Некрасенко Л.А. Стійкість флори Кременчука до урбанізації. – В кн.: Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді – Полтава: Верстка, 2006. – С. 125-127.

С.Л. Рослини України у Світовому Червоному списку // Укр. бот. журн. – 1999. – Т. 56, № 1. – С. 79-88.

Передати нащадкам. Екологічне краєзнавство: науково-популярні розповіді / авторський колектив. – Полтава: Верстка, 2006. – 306 с.

Програма розбудови регіональної екологічної мережі Полтавської області на період до 2015 року / за заг. ред. О.М. Байрак. – Полтава: Верстка, 2009.

Регіональна екомережа Полтавщини / Під загальною редакцією О.М.Байрак. – Полтава: «Верстка», 2010. – 214 с.

^ Стецюк Н.А. Бореальные фитосистемы Полтавской области и сохранение их в региональной экосети // Проблемы сохранения биологического разнообразия и сипользования биоресурсов: М-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск: Научно-практический центр по биоресрусам, 2009. – С. 212-123.

Стецюк Н.О. Еколого-ценотична та флористична характеристика осередків раритетної фіторізноманітності Гадяцького району // Збірник наукових праць ПДПУ імені В.Г. Короленка. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2008. – Випуск 5(63). – С. 118-126.

Стецюк Н.О. Збереження бореальних фітосистем у регіональній екологічній мережі (Полтавська область) // Збірник наукових праць ПДПУ імені В.Г. Короленка. – Серія «Екологія. Біологічні науки». – 2009. – Випуск 1. – С. 73-79.

Стецюк Н.О. Ліси Полтавщини: поширення, фітоценотичні особливості та проблеми збереження // Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садить: М-ли екол. наук.-практ. конф. (Пирятин, 22 травня). – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – С. 29-33.

Стецюк Н.О. Організація науково-практичних конференцій як важлива складова природоохоронної освіти і виховання // Природоохоронний рух на Полтавщині: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: Верстка, 2006. – С. 82-89.

^ Стецюк Н.О. Перспективи використання рекреаційних ресурсів регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» // Шляхи інтеграції природоохоронної та освітньо-виховної роботи: М-ли наук.-практ. семінару. – Полтава: Верстка, 2004. – С. 114-118.

^ Стецюк Н.О. Рідкісні види флори проектованого регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» // Роль регіональних ландшафтних парків як навчально-виховних центрів: М-ли Всеукр. наук.-практ. семінару. – Полтава, 2002. – С. 58-68.

^ Стецюк Н.О. Рідкісні погранично-ареальні рослини проектованого регіонального ландшафтного «Нижньоворсклянський» (Полтавська область) // Сучасні проблеми інтродукції та збереження біорізноманітності екосистем: М-ли наук.-практ. конф. – Чернівці, 2002. – С. 119-122.

Стецюк Н.О. Созологічна оцінка рослинного світу пониззя р. Ворскла // Заповідна справа в Україні, 1999. – Випуск 5 (1). – С. 31-34.

Стецюк Н.О. Стан охорони бореальних природних комплексів на Полтавщині // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: М-ли Міжнародної наукової конференції до 50-річчя створення високогірного біологічного стаціонару Інституту екології Карпат «Пожижевська» (23-27 вересня 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 391-392.

Стецюк Н.О. Байрак О.М., Слюсар М.В. Оцінка біорізноманітності гідрологічних заказників загальнодержавного значення Полтавської області // Заповідна справа в Україні. – 2003. – Т.9, вип.2. – С. 69-72.

Стецюк Н.О., Байрак О.М., Криворучко Т.В., Грицай І.А. Історія створення ботанічних та ландшафтних заказників у Полтавській області // Природоохоронний рух на Полтавщині: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: Верстка, 2006. – С. 48-55.

^ Стецюк Н.О., Байрак О.М., Попельнюх В.В. Перспективи створення Нижньоворсклянського національного природного парку // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: М-ли наук.-практ. конф. – Канів, 2003. – С. 34-35.

^ Стецюк Н.О., Байрак О.М., Шапаренко І.Є. Стан збереження лісів Полтавщини у заповідній та екологічній мережах // Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садить»: М-ли екол. наук.-практ. конф. (Пирятин, 22 травня). – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – С. 34-41.

^ Стецюк Н.О., Беседіна І.С. Характеристика біорізноманітності березових ценозів урочища Заборяни (Полтавська область): фітоценотичні та мікологічні аспекти // Біорізноманіття: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С.74-76.

^ Стецюк Н.О., Біляєва Т.Г. Чован О.О., Хмелик Л.В. Урочище «Фесенкові горби» – осередок лучно-степової біорізноманітності Диканського регіонального ландшафтного парку // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України у світлі вчення про ноосферу: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 138-140.

^ Стецюк Н.О., Гапон С.В., Беседіна І.С. До характеристики фіторізноманітності та мікобіоти проектованого регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» (Полтавська область) // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка м-лів Міжнарод. конф. – Запорізький національний технічний університет, 20 березня, 2007. – С. 10-15.

Стецюк Н.О., Гостудим О.М. Сучасна природно-заповідна мережа м. Полтави та перспективи її оптимізації // Географія та екологія Полтави: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (25 квітня 2008 р.). – Полтава: Верстка, 2008. – С. 7-18.

^ Стецюк Н.О., Захарченко В.В. Перспективи створення ландшафтного заказника «Христанівський» у Лохвицькому районі // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України у світлі вчення про ноосферу: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 191-193.

^ Стецюк Н.О., Кльокта М.О., Кльокта О.М. Наукове обґрунтування розширення меж ботанічного заказника місцевого значення «Котове» (Зіньківський район, Полтавська область) // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України у світлі вчення про ноосферу: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 193-196.

Стецюк Н.О., Кушнір Л.Л., Кушнір Л.М. Антропогенна трансформація природних комплексів пониззя р. Ворскли // Захист довкілля від антропогенного навантаження. – Вип. 8(10). – Харків-Крменчук, 2003. – С. 84-93.

Стецюк Н.О., Лугова І.О. Збереження степової фіторізноманітності на території Решетилівського району (Полтавська область) // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2007. – С. 369-371.

^ Стецюк Н.О., Лугова В.Д., Кривошея О.М. Загальна характеристика фіторізноманітності Полтавсько-Головачанського осередку // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України у світлі вчення про ноосферу: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 142-144.

^ Стецюк Н.О., Мельник Ю.М. Фіторізноманітність геологічної пам’ятки природи «Бутова гора» (Полтавська область) // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С. 254-256.

^ Стецюк Н.О., Мотузенко О.М., Йосипенко О.М. Перспективи розвитку ботанічної пам’ятки природи «Урочище Триби» Полтавського району // Навколишнє середовище і здоров’я людини: Збірник матеріалів II Всеукр. наук.-практ. семінару. – Полтава: ПДПУ, ПП Шевченко. – С. 64-68.

^ Стецюк Н.О., Півень Т.О., Шаповалова К.Д. Флоросозологічна характеристика урочища Заборяни (Полтавський район) // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України у світлі вчення про ноосферу: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 144-145.

Стецюк Н.О., Попельнюх В.В., Слюсар М.В., Шевель М.І. Заповідна Кобеляччина: природно-заповідний фонд Кобеляцького району. Буклет. – Полтава: Верстка, 2008. – 12 с.

Стецюк Н.О., Сідько В.В. Фітосозологічна характеристика перспективного заказника «Ковалеве» (Котелевський район, Полтавська область) // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України у світлі вчення про ноосферу: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 196-198.

Стецюк Н.О., Слюсар М.В., Грицай І.А., Савченко М. Природно-заповідний фонд Решетилівщини. Булет. – Полтава: Верстка, 2007. – 12 С.

Стецюк Н.О., Солоп В.В. Наукове обґрунтування доцільності створення ландшафтного заказника в околицях с. Міські Млини Зінківського району // Розвиток наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін: Збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2007. – С. 363-364.

^ Стецюк Н.О., Солоп В.В. Характеристика проектованого Ворсклянського екологічного коридору у межах Полтавської області // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – С. 256-258.

^ Стецюк Н.О., Сотуга О.В., Ханнанова О.Р. До питання охорони рідкісних бореальних видів рослин на території Гадяцького району (Полтавська область) // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: М-ли Всеукр. студентської науково-практичної конференції. – Полтава: Астрая. – С. 162-164.

^ Стецюк Н.О., Ханнанова О.Р. Можливості використання рекреаційних ресурсів проектованого регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» // Навколишнє середовище і здоров’я людини: Збірник матеріалів II Всеукр. наук.-практ. семінару. – Полтава: ПДПУ, ПП Шевченко. – С. 59-64.

^ Стецюк Н.О., Ханнанова О.Р. Обґрунтування доцільності створення РЛП «Гадяцький» в Полтавській області // Освіта, наука, релігія на захисті довкілля: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф.. – Київ: Всеукраїнська екологічна ліга, 2008. – С. 56-59

^ Стецюк Н.О., Ханнанова О.Р. Природні ядра Псільського екологічного коридору як складова регіональної екомережі // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України у світлі вчення про ноосферу: М-ли Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДПУ, 2009. – С. 198-200.

^ Стецюк Н.О., Ханнанова О.Р. Проектований регіональний ландшафтний парк «Гадяцький» у структурі регіональної екологічної мережі (Полтавська область) // Екологічна безпека держави: М-ли Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів. – Київ: Національний авіаційний університ, 2009. – С. 205-207.

Шевчик В.Л., Подобайло А.В., Сенчило О.О., Миленко В.М. Наукова цінність та соціально-економічне значення проектованого національного природного парку «Пирятинський» // Пройшов вже час ліси рубати, прийшла пора ліси садить: М-ли екол. наук.-практ. конф. (Пирятин, 22 травня). – Полтава: Полтавський літератор, 2009.

Схожі:

Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини iconБібліотека заповідні місця Миколаївщини (Півдня України)
Про природно-заповідний фонд України [Текст] : закон України від 16. 06. 1992 №2456-xii // Відомості Верховної Ради України. 1992....
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини iconГімн Полтавщини
...
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини iconШановні студенти! Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”, Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії»
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдова, України та Російської...
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини iconШановні студенти! Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”, Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії»
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдова, України та Російської...
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини icon2. Природно-техногенні небезпеки. Природно-соціальні небезпеки
У наш час практично будь-який катастрофічний процес (забруднення, селі, зсуви, пилові бурі та інші явища) має комбінований характер:...
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини iconЕкологічна культура
...
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини iconМіжнародна конференція «В. І. Вернадський і глобальні проблеми сучасної цивілізації»
Державний фонд фундаментальних досліджень України Неурядовий екологічний фонд ім. В.І. Вернадського
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини iconТема 11. Макроекономічна політика
Література: Манків (розділ 14). Мікроекономіка і макроекономіка (Ч.ІІ, теми 3; 1; 5)
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини icon«Study Tours to Poland» / осень 2011 Інструкція із заповнювання аплікаційної форми 1 Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдови, України та Російської...
Література з теми: природно-заповідний фонд та екологічна мережа полтавщини icon«Study Tours to Poland» / весна 2011 Інструкція із заповнювання аплікаційної форми 1 Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд „Боруссiя”
Яна Новака-Єзьоранського та Фонд «Освіта для демократії» запрошують активних студентів з Білорусі, Молдови, України та Російської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи