Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) icon

Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас)
Скачати 330.43 Kb.
НазваПрограм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас)
Дата03.08.2012
Розмір330.43 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти і науки України

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені М.В. Остроградського


П Р О Г Р А М И

курсів допрофільної підготовки (за вибором)

«Фізична географія Полтавської області» (8 клас),

«Економічна та соціальна географія Полтавської області»

(9 клас)


Укладачі – Л.М. Булава, Л.А. Шкоденко


Затверджено рішенням методичної ради ПОІППО імені М.В.Остроградського

(Протокол № 2 від 28.09.2010 року)


Полтава - 2010

^ Пояснювальна записка


Відповідно до нового навчального плану середньої загальноосвітньої школи та програми з географії для учнів 6–11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту), починаючи з 2008/2009 навчального року, курс «Фізична географія України» у 8 класі викладається у суттєво зменшеному обсязі (52 години; 1,5 годин на тиждень). У цій програмі зовсім вилучений розділ «Фізична географія своєї області». Тому адміністрація деяких шкіл області, у межах годин, виділених на допрофільну підготовку учнів, виділяє додатково 1 годину на тиждень (34 години на рік) або 0,5 годин на тиждень (17 годин) для вивчення фізичної географії своєї області (а також своєї місцевості).

Аналогічна ситуація спостерігається і в 9 класі. Курс «Економічна та соціальна географія України» викладається в обсязі (52 години; 1,5 годин на тиждень). За рахунок часу, відведеного для викладання курсів допрофільного навчання в 9-х класах окремих шкіл області виділяється або 0,5 годин на тиждень (17 годин) для вивчення економічної та соціальної географії своєї області (а також своєї місцевості).

У таблиці 1 укладачі пропонують можливе поєднання тем, передбачених навчальною програмою курсу «Фізична географія України» (рівень стандарту) з темами, передбаченими викладанням курсу за вибором «Фізична географія Полтавської області»:

Таблиця 1

Послідовність викладання тем дисципліни за вибором «Фізична географія Полтавської області» (17 годин; 0,5 годин на тиждень) після вивчення відповідних тем курсу «Фізична географія України» (рівень стандарту)

8 клас. Фізична географія України

(52 години. 1,5 год./на тиждень)
^

Фізична географія Полтавщини

17 год.;0,5 год./тиждень


уроку

Розділи, теми і їх короткий зміст (кількість годин)


1

^ Вступ (1 год.)

Фізична географія України: предмет, завдання вивчення, методи досліджень. Загальні відомості про територію і кордони. Сучасний адміністративно-територіальний устрій.

1. Основні етапи історичного розвитку території сучасної Полтавщини. Сучасний адміністративний устрій Полтавщини.

Короткий історичний нарис свого населеного пункту, зміни його положення в системах адміністративно-територіального устрою.
^ Розділ 1. Україна та її географічні дослідження (10 год.)

2


3

Тема 1. Фізико-географічне положення України (2 год.)
^

Характеристика фізико-географічного положення України за типовим планом і його оцінка.

Практична робота 1 (початок): Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею.Місцевий і поясний час на території України.

Практична робота 1 (продовження): Вирішення задач на визначення різниці в місцевому часі крайніх західної і східної точок України. Визначення положення України стосовно годинних поясів.

2. Загальні відомості про територію сучасної Полтавщини. Характеристика фізико-географічного положення Полтавщини (за типовим планом), його оцінка. Особливості фізико-географічного положення свого населеного пункту.


4


5


6

7

8

^ Тема 2. Джерела географічної інформації (5 год.)

Джерела географічних знань при вивченні території України.

Географічні карти і атласи. Способи зображення об’єктів і явищ на картах.

Картографічні проекції.

Топографічні карти та їх практичне використання.

Практична робота 2. Опис місцевості і розв`язання задач за навчальними топографічними картами (визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості).

3. Джерела географічних знань при вивченні території Полтавщини. Використання картографічних матеріалів при вивченні своєї місцевості.

9


10

^ Тема 3. Географічні дослідження на території України

(2 год).

Короткий нарис історії географічних досліджень сучасної території України.

Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.

4. Історія дослідження природи Полтавщини.

11

Тематичний контроль (з тем 1 – 3). Урок контролю і корекції знань


^ Розділ ІІ. Загальна характеристика природних умов

і природних ресурсів України (21 год.)
12


13


14

^ Тема 1. Рельєф. Тектонічні структури (2 год.). (Примітка 3)

Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин.

Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур.

Взаємозв`язок великих форм рельєфу з тектонічними структурами.

5. Рельєф і тектоніка Полтавщини. Вплив тектонічних рухів на сучасний рельєф області. Розташування своєї місцевості в межах форм рельєфу і тектонічних структур.

15

^ Тема 2. Геологічна будова (1 год.).

Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Коротка історія зміни природних умов на території України.

6. Коротка історія зміни природних умов на території Полтавщини. Геологічна карта Полтавщини. Вік і поширення гірських порід. Геологічні пам’ятки природи. Геологічна будова рідного краю

16
^

Тема 3. Геоморфологічна будова (1 год.)


Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.

7. Поширення основних типів рельєфу на території Полтавщини і рідного краю
17


18


19


20

^ Тема 4. Корисні копалини (мінерально-сировинні ресурси), 3 год.

Багатство і різноманітність корисних копалин. Паливні корисні копалини, їхній зв`язок із геологічною будовою, закономірності поширення.

Рудні корисні копалини, їхній зв`язок із геологічною будовою, закономірності поширення.

Нерудні корисні копалини, їх поширення. Мінеральні води і грязі.

Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання і охорони.


Практична робота 3. Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами,

формами рельєфу та корисними копалинами на території України.

8. Корисні копалини на території Полтавщини і своєї місцевості, зумовленість їх поширення, господарська оцінка.

21

Тематичний контроль (з тем 1 – 4).

Урок контролю і корекції знань
22


23


24


25

^ Тема 5. Кліматичні умови та ресурси (4 год.)

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.

Кліматичні карти. Основні кліматичні показники, їх залежність від чинників кліматоутворення.


Кліматичні сезони. Кліматичне районування. Кліматичні ресурси.

Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України.

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяльність людини.

9. Кліматичні умови і кліматичні ресурси Полтавщини і рідного краю


26


27

^ Тема 6. Внутрішні води (2 год.)

Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії, водного живлення і водного режиму річок.


Озера і лимани; їх типи і поширення. Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водосховища. Канали. Водний баланс і водні ресурси, шляхи їх раціонального використання і охорони.

Практична робота 4: Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних частин України.

10. Поверхневі і підземні води Полтавщини та своєї місцевості. Проблеми використання і охорони вод.

28

Тематичний контроль (з тем 5 – 6).

Урок контролю і корекції знань
29


30

^ Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси (2 год.)

Поглиблення знань про ґрунт. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, особливості будови їх профілю. Карта ґрунтів України.


Практична робота 5: Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України.

Земельні ресурси України: господарська оцінка, завдання раціонального використання і охорони.

11. Ґрунтовий покрив Полтавщини, закономірності його розподілу. Ґрунти своєї місцевості.

31

^ Тема 8. Рослинний покрив (1 год.)

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.

Червона книга України (том «Рослини»).

Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

12. Рослинний покрив Полтавщини, закономірності його розподілу.

Типові, рідкісні і зникаючі рослини Полтавщини і своєї місцевості.

32

^ Тема 9. Поширення тваринного світу (1 год.)

Різноманітність видового складу тварин.

Вплив людини на тваринний світ. Тварини занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи по їх відтворенню і охороні.

13. Тваринний світ і фауністичні комплекси на території Полтавщини Типові, рідкісні і зникаючі тварини Полтавщини і своєї місцевості.

33

Урок узагальнення знань з розділу ІІ. Перевірка знань і вмінь учнів

^ Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування (12 годин)

34

Тема 1. Ландшафти (1 год.)

Поняття про природні ландшафти і їх компоненти. Взаємодія факторів, що їх формують. Класифікація природних ландшафтів України. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти. Класифікація сучасних ландшафтів.

14. Класифікація природних ландшафтів Полтавщини. Ландшафти своєї місцевості, їх гос-подарське використання

35

^ Тема 2. Фізико-географічне районування (1 год.)

Поняття фізико-географічного районування, його наукове і практичне значення. Карта фізико-географічного районування України. Східноєвропейська рівнинна фізико-географічна країна (найважливіші особливості в межах України).

15. Фізико-географічне районування Полтавщини. Комплексна фізико-географічна характеристика свого населеного пункту і його околиць

36

Тема 3. Зона мішаних лісів (характеристика за типовим планом вивчення природної зони), 1 год.

37

Тема 4. Зони широколистяних лісів і лісостепу (за планом), 1 год.

38

Тема 5. Зона степу (характеристика за типовим планом), 1 год.

39

Практична робота 6. Складання порівняльної характеристики природних зон України (виконується послідовно упродовж тем 3-5).^ Тематичний контроль з тем 1–5

40

41


Тема 6. Українські Карпати. (Характеристика за типовим планом вивчення гірської фізико-географічної країни) – 2 год.

Географічне положення і природні компоненти.

Висотні ландшафтні пояси. Природні області. Проблеми, пов’язані з природокористуванням. Охорона природи.

42


43

^ Тема 7. Кримські гори (Характеристика за типовим планом вивчення гірської фізико-географічної країни) – 2 год.

Географічне положення і природні компоненти (у порівнянні з Карпатами).

Висотні ландшафтні пояси (у порівнянні з Карпатами). Природні області. Проблеми, пов’язані з природокористуванням. Охорона природи.
44


45

^ Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну (2 год.) Фізико-географічна характеристика природного комплексів Чорного моря та Азовського моря. Проблеми використання і охорони вод. Тематичний контроль з тем 6–8^ Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона (6 год.)

46


47

48

^ Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні (3 год.)

Поняття “геоекологічна ситуація”. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні.

Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.

16.Геоекологічна ситуація на Полтавщині і в своїй місцевості
49


50


51

^ Тема 2. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів (3 год.)

Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України.

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні.

^ Практична робота

7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України.

17.Природно-заповідний фонд і екологічна мережа Полтавщини. Заповідні території і об’єкти своєї місцевості.

^ Резерв часу (1 година)

-


З точки зору укладачів, доцільно було б інтегрувати базовий і факультативний курси в єдиний курс. Тому укладачі пропонують на розгляд учителів-практиків орієнтовне тематично-поурочного планування курсу «Фізична географія України» (разом з часом, виділеним на факультатив «Фізична географія Полтавщини»). Курс може викладатися як інтегрований країнознавчий і краєзнавчий.

Загальний обсяг інтегрованого навчального курсу «Фізична географія України і Полтавської області» може становити 86 годин на рік (2,5 год. на тиждень).

^ Таблиця 2

Зміст розділів і тем інтегрованого (експериментального) навчального курсу

«Фізична географія України і Полтавської області»

(відповідно до програми педагогічного експерименту,

Наказ Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації № 857 від 5.11.2009 року «Про проведення експериментальної діяльності регіонального рівня

«Методична система формування компетентності учнів з фізичної географії», науковий керівник – доц. Л.М.Булава)


№ уроку
^

Розділи, теми і короткий зміст уроків


1


2


3


4

Вступ (4 год.)

Курс «Фізична географія України»: предмет вивчення, методи досліджень. Організація краєзнавчої роботи і фізико-географічних спостережень.

Етапи історії формування території України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України.

Основні етапи історичного розвитку території сучасної Полтавщини Сучасний адміністративний устрій Полтавщини.

Короткий історичний нарис міста Полтави, зміни його положення в системах адміністративно-територіального устрою.

^ Розділ 1. Україна, Полтавщина та їх географічні дослідження (15 год.)

5


6


7


8

Тема 1. Фізико-географічне положення України і Полтавщини (4 год.)
^

Загальні відомості про територію і кордони України. Характеристика фізико-географічного положення України (за типовим планом), його оцінка.

Практична робота 1 (початок): Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею.


Місцевий і поясний час на території України.

Практична робота 1 (продовження): Самостійне вирішення задач на визначення різниці в місцевому часі крайніх західної і східної точок України. Визначення положення України стосовно годинних поясів.

Загальні відомості про територію й адміністративні межі Полтавщини. Характеристика фізико-географічного положення Полтавщини (за типовим планом), його оцінка. Особливості фізико-географічного положення Полтави.


Практична робота 1 (закінчення): Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру Полтавщини.

9. Тематичний контроль (зі Вступу і теми 1). Урок контролю і корекції знань


10

11


12


13


14


15

Тема 2. Джерела географічної інформації (6 год.)

Джерела географічних знань при вивченні території України.

Географічні карти, їх поділ за охопленням території та змістом. Картографічні проекції. Спотворення на географічних картах.

Види карт. Способи зображення об’єктів і явищ на оглядових і тематичних

картах. Географічні атласи.

Топографічні карти та їх практичне використання.

Практична робота 2. Опис місцевості і розв’язання задач за навчальними топографічними картами (визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості).

Джерела географічних знань при вивченні території Полтавщини. Використання картографічних матеріалів при вивченні своєї місцевості.


16

17

18

^ Тема 3. Географічні дослідження на територіях України і Полтавщини (3 год.).

Короткий нарис історії географічних досліджень території України до ХХ ст.

Сучасні географічні дослідження України. Видатні дослідники

Історія дослідження природи Полтавщини.

19

Тематичний контроль (з тем 2 – 3). Урок контролю і корекції знань

Розділ ІІ. Загальна характеристика природних умов

і природних ресурсів України та Полтавщини (37 год.)


20


21

22

23

^ Тема 1. Рельєф. Тектонічні структури (4 год.).

Фізична карта України. Загальний план будови поверхні України, простягання низовин, височин, гір, річкових долин.

Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур.

Зв’язок великих форм рельєфу з тектонічними структурами в межах України.

Рельєф і тектоніка Полтавщини. Вплив тектонічних рухів на сучасний рельєф області.

24

25


26

^ Тема 2. Геологічна будова (3 год.).

Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Коротка історія зміни природних умов на території України.

Коротка історія зміни природних умов на території Полтавщини. Геологічна карта Полтавщини. Вік і поширення гірських порід. Геологічні пам’ятки природи. Геологічна будова Полтави.

27

28
^

Тема 3. Геоморфологічна будова (2 год.)


Закономірності поширення основних типів рельєфу на території України.

Поширення основних типів рельєфу на території Полтавщини і Полтави.


29


30


32


33

34

^ Тема 4. Корисні копалини (5 год.)

Багатство і різноманітність корисних копалин. Паливні корисні копалини на території України, їхній зв`язок із геологічною будовою, закономірності поширення.

Рудні корисні копалини, їхній зв`язок із геологічною будовою, закономірності поширення на території України.

Нерудні корисні копалини, їх поширення на території України. Мінеральні води і грязі.

Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання і охорони.

Практична робота 3. Встановлення зв’язків між тектонічними структурами,

формами рельєфу та корисними копалинами на території України.

Корисні копалини на території Полтавщини, зумовленість їх поширення, господарська оцінка

35

Тематичний контроль (з тем 1 – 4). Урок контролю і корекції знань


36


37

38

39


40

^ Тема 5. Кліматичні умови та ресурси (5 год.)

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.

Кліматичні карти України. Основні кліматичні показники, їх залежність від чинників кліматоутворення.

Кліматичні сезони. Кліматичне районування. Кліматичні ресурси України.

Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини в Україні.

Кліматичні умови і кліматичні ресурси Полтавщини і Полтави.


41

42

43


44

^ Тема 6. Внутрішні води і водні ресурси (4 год.)

Поверхневі води України. Основні річкові басейни та їх характеристика.

Характер гідрографії, водного живлення і водного режиму річок.

Озера і лимани; їх типи і поширення. Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водосховища. Канали. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.

Практична робота 4: Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних частин України.

Поверхневі і підземні води Полтавщини та Полтави. Проблеми використання і охорони вод.

45

Тематичний контроль (з тем 5 – 6). Урок контролю і корекції знань


46


47


48

^ Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси (3 год.)

Поглиблення знань про ґрунт. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, особливості будови їх профілю. Карта ґрунтів України.

Практична робота 5: Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України.

Земельні ресурси України: господарська оцінка, завдання раціонального використання і охорони.

Ґрунтовий покрив Полтавщини, закономірності його розподілу. Ґрунти своєї місцевості.


49


50


51

52

^ Тема 8. Рослинний покрив (4 год.)

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву на території України.

Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Червона книга України (том «Рослини»).

Рослинний покрив Полтавщини, закономірності його розподілу.

Типові, рідкісні і зникаючі рослини Полтавщини, Полтави і її околиць.

53


54

55

^ Тема 9. Тваринний світ (3 год.)

Різноманітність видового складу тварин на території України.

Вплив людини на тваринний світ. Тварини занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи по їх відтворенню і охороні.

Тваринний світ і фауністичні комплекси на території Полтавщини.

Типові, рідкісні і зникаючі тварини Полтавщини, Полтави і її околиць.

56

Тематичний контроль (з тем 7 – 9). Урок контролю і корекції знань

57

Урок узагальнення знань з розділу ІІ. Перевірка знань і вмінь учнів
^ Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування (16 годин)

58


59

Тема 1. Ландшафти (2 год.)

Поняття про природні ландшафти і їх компоненти. Взаємодія факторів, що їх формують. Класифікація природних ландшафтів України.

Вплив господарської діяльності людини на ландшафти України.

Класифікація природних ландшафтів Полтавщини. Ландшафти Полтави і її околиць.

60^ Тема 2. Фізико-географічне районування (1 год.)

Фізико-географічне районування, його наукове і практичне значення. Карта фізико-географічного районування України. Східноєвропейська рівнинна фізико-географічна країна (найважливіші особливості в межах України).

61

^ Тема 3. Зона мішаних лісів (1 год.)

(характеристика за типовим планом вивчення природної зони)

62

Тема 4. Зони широколистяних лісів і лісостепу (1 год.)

(характеристика за типовим планом вивчення природної зони)

63

Тема 5. Зона степу (характеристика за типовим планом вивчення природної зони) – 1 год.

64

Практична робота 6. Складання порівняльної характеристики природних зон України (виконується послідовно упродовж тем 3-5).

65

Фізико-географічне районування Полтавщини (1 год.)

66

Тематичний контроль з тем 1–5 розділу ІІІ

67

68


^ Тема 6. Українські Карпати. (Характеристика за типовим планом) – 2 год.

Географічне положення і природні компоненти.

Висотні ландшафтні пояси. Природні області. Проблеми, пов’язані з природокористуванням. Охорона природи.


69

70

^ Тема 7. Кримські гори (Характеристика за типовим планом вивчення гірської фізико-географічної країни) – 2 год.

Географічне положення і природні компоненти (у порівнянні з Карпатами).

Висотні ландшафтні пояси (у порівнянні з Карпатами). Природні області. Проблеми, пов’язані з природокористуванням. Охорона природи.

71


72

^ Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну (2 год.)

Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання і охорони вод.

Фізико-географічна характеристика природного комплексу Азовського моря. Проблеми використання і охорони вод.

73

Тематичний контроль з тем 6–8 розділу ІІІ

^ Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона (11 год.)


74

75


76

77

78

^ Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні (5 год.)

Поняття “геоекологічна ситуація”. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.

Практична робота 7 (початок). Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні.

Геоекологічна ситуація на Полтавщині.

Геоекологічна ситуація у Полтаві.79


80

81


82

83

^ Тема 2. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів (5 год.)

Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України.

Практична робота 7 (продовження) Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України.

Природно-заповідний фонд і екологічна мережа Полтавщини.

Природно-заповідний фонд і екологічна мережа Полтави та її околиць.

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні.

Моніторинг навколишнього середовища на Полтавщині й у Полтаві. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в рідному краї

84

Тематичний контроль з тем розділу ІV
Резерв часу (2 години)


У таблиці 3 укладачі пропонують основний зміст тем, передбачених навчальною програмою курсу «Економічна та соціальна географія Полтавської області».

^ Таблиця 3

Економічна та соціальна географія Полтавщини і рідного краю

9 клас (17 годин; 0,5 години на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Тема 1^ . Територія, економіко-географічне положення (1 год.).

Характеристика сучасного економіко-географічного положення Полтавщини (за типовим планом). Нанесення на контурну карту об'єктів адміністративно-територіального устрою Полтавщини, міст обласного підпорядкування, свого населеного пункту.

Тема 2. ^ Населення і трудові ресурси Полтавської області (3 год.)

Особливості демографічної ситуації на Полтавщині. Кількість і густота населення Аналіз карт густоти населення області. Природний рух (відтворення) населення і його складові. Вікова й статева структура населення. Національний та етнічний склад населення. Аналіз графіків структури й динаміки населення Полтавщини та свого населеного пункту.

Використання трудових ресурсів у різних сферах і галузях господарства області (свого району, міста). Проблеми використання трудових ресурсів області у сучасних умовах та перспективи їх вирішення. Ринок праці, біржі праці.

Розселення, як складова частина розміщення продуктивних сил. Міське й сільське населення області. Типи поселень (за чисельністю населення і суспільними функціями). Динаміка урбанізації на Полтавщині Динаміка міграції населення.. Сучасні міграції населення, їх причини. Полтавчани в українській діаспорі.

Комплексна характеристика населення свого району і населеного пункту.

Тема 3. ^ Природні передумови розвитку й розміщення господарства Полтавщини (1 год.)

Природні умови і природні ресурси, як чинники розвитку й розміщення продуктивних сил. Оцінка природних умов Полтавщини. Закономірності поширення й оцінка елементів природно-ресурсного потенціалу території: мінеральних, водних, земельних, лісових, природно-рекреаційних.

Загальна оцінка забезпеченості Полтавщини природно-ресурсним потенціалом. Зв'язок природно-ресурсного потенціалу з видами господарської діяльності. Територіальні відмінності забезпеченості природно-ресурсним потенціалом, їх вплив на розміщення продуктивних сил. Природно-ресурсний потенціал своєї місцевості.

Тема 4. ^ Структура господарства Полтавщини (1 год.)

Склад і галузева структура господарства Полтавщини і співвідношення між галузями. Порівняння галузевої структури господарства Полтавщини та нашої держави в цілому.

Історичні передумови і основні етапи формування господарства Полтавщини. Вплив особливостей історичного розвитку, тривалого панування адміністративно-командної системи управління, відсутності структурних реформ за роки незалежності на сучасну структуру і стан господарства Полтавщини.

Тема 5. ^ Загальна характеристика промисловості (1 год.)

Місце промисловості у господарському комплексі області; рівень її розвитку порівняно з іншими регіонами України. Галузі промисловості і їх поєднання в функціональні міжгалузеві промислові комплекси (МПК): основні, допоміжні і обслуговуючі галузі, виробнича інфраструктура. Галузева структура промисловості Полтавщини (її поділ на важку, легку і харчову; видобувну і обробну; їх складові). Місце кожного МПК у межах області за роллю і обсягом виробництва. Переваги і недоліки сучасної галузевої структури промисловості області (на фоні тенденцій у світовому й національному господарствах).

Приклади впливу чинників розміщення промислових підприємств області виходячи із особливостей їх технології: сировинний (поняття про матеріаломісткість виробництва, співвідношення вартості сировини до собівартості готової продукції); паливно-енергетичний (електро- і паливомісткість); водний (водомісткість), чинник робочої сили (працемісткість); транспортний чинник (частка транспортних витрат у собівартості готової продукції, наближення виробництва до споживача продукції); чинник науково-технічного прогресу (наукомісткість); чинник ринкової кон'юнктури (співвідношення попиту і пропозиції, якість продукції і умови її реалізації); екологічний чинник. Розподіл галузей промисловості області відносно чинників розміщення виробництв.

Приклади форм організації виробництва, що враховуються при розміщенні промислових підприємств Полтавщини: концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування.

Тема 6. ^ Галузі промисловості Полтавської області (3 год.)

. Паливно-енергетичний комплекс (1 год.). Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК), як складна міжгалузева система видобутку та виробництва палива і енергії, їх транспортування, розподілу і використання. Склад і структура комплексу в межах Полтавщини, його роль у сучасній економіці області; проблеми його розвитку. Сировинна база.

Паливна промисловість. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи освоєння нових родовищ. Система нафто- і газопроводів на Полтавщині. Місце Полтавщини в енергосистемі України. Можливості використання альтернативних джерел енергії. Проблеми енерговикористання й енергозбереження у своєму населеному пункті.

Металургійний комплекс і машинобудування (1 год.)

Підприємства гірничо-металургійного комплексу на території Полтавщини.

Сировинна база. Чинники, що зумовили сучасну географію галузі. Характеристика основних технологічних процесів на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Екологічні проблеми гірничо-металургійного комплексу.

Галузевий склад машинобудування на Полтавщині. Чинники і принципи розміщення окремих галузей машинобудування. Форми організації виробництва у машинобудуванні (на прикладі одного із підприємств). Територіальні особливості розміщення важкого, транспортного, сільськогосподарського, точного машинобудування.

Хімічна, лісова, легка промисловість і промисловість будівельних матеріалів (1 год.)

Належність підприємств області до різних галузей хімічної промисловості України. Розвиток нафтохімії, хіміко-фармацевтичної промисловості. Чинники розміщення підприємств цих галузей. Екологічні проблеми. Перспективи розвитку галузі.

Лісова і деревообробна промисловість. Значення, сировинна база, чинники розміщення. Підприємства лісової і деревообробної промисловості свого району (населеного пункту).

Чинники розміщення і географія підприємств галузей легкої промисловості в області. Сучасні особливості розвитку промисловості будівельних матеріалів, форми організації виробництва. Можливості і проблеми розвитку будівельного комплексу Полтавщини.
^

Практична робота


Комплексна характеристика та виконання схеми виробничих циклів одного із промислових підприємств рідного краю (виконується при вивченні певної галузі промисловості).

^ Агропромисловий комплекс Полтавщини (2 год.)

АПК - один із найважливіших міжгалузевих господарських комплексів Полтавщини. Екстенсивний і інтенсивний тип господарювання в АПК. Форми власності в АПК і завдання їх реформування. Форми агропромислової інтеграції.

Компонентна структура та підкомплекси АПК Полтавської області.

Сільське господарство Полтавщини, його склад і галузева структура. Чинники, що суттєво впливають на розвиток і розміщення сільськогосподарського виробництва: природні (агрокліматичні, земельні, водні, біологічні ресурси), соціально-економічні, демографічні. Структура сільськогосподарських угідь області. Аналіз секторної діаграми структури сільськогосподарських угідь або посівних площ

Рослинництво, його склад. Структура посівних площ. Географія основних рослинницько-промислових підкомплексів та аналіз чинників їх розміщення: зернопродуктовий, бурякоцукровий, плодоовощепродуктовий, олійнопродуктовий.

Тваринництво Полтавщини, його склад, структура та особливості. Географія тваринницько-промислових підкомплексів та чинники їх розміщення: м'ясопродуктовий, молокопродуктовий, яйцепродуктовий, рибопродуктовий.

Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості на Полтавщині.

Міжгалузеві зв'язки АПК з іншими галузями господарства області.

Територіальні відмінності в структурі АПК області.

^ Транспортний комплекс Полтавщини (1 год.)

Рівень розвитку транспортного комплексу області, його роль і значення в розвитку і розміщенні господарства Полтавщини, його інтеграції у національне і світове господарство. Види транспорту. Характеристика вантажообігу і пасажирообігу. Роль і доцільність використання окремих видів транспорту у вантажних і пасажирських перевезеннях.

Коротка характеристика основних видів транспорту (місце у вантажо- і пасажирообігу, головні магістралі. Найважливіші транспортні вузли в межах Полтавщини.

Відрізки магістралей міжнародного значення, їх економічна роль. Проблеми реконструкції транспортного комплексу, його інтеграції у євразійські транспортні комунікації.
^

Практична робота


Нанесення на контурну карту найважливіших транспортних магістралей і вузлів.

Сфера послуг і соціального розвитку (1 год.)

Оцінка загального рівня розвитку сфери послуг і соціального розвитку в області.

Соціально-побутовий комплекс (житлово-комунальне і готельне господарство, побутове обслуговування, роздрібна торгівля і громадського харчування, громадський транспорт тощо), культурно-освітній, охорони здоров'я, інформаційний, кредитування і страхування населення, юридичних і ділових послуг, державного апарату управління.

Територіальні відмінності в розвитку сфери послуг і соціального розвитку. Проблеми і перспективи розвитку сфери послуг і соціального розвитку в своїй місцевості.

Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку. Концепція регіонального самоуправління як основа комплексного вирішення проблем розвитку Полтавщини.

Центри розвитку науки і культури.

^ Зовнішньоекономічні зв'язки підприємств Полтавщини (1 год.)

Напрями, форми, методи і засоби торговельно-економічного, виробничого, науково-технічного співробітництва, а також валютно-фінансових і кредитних відносин підприємств Полтавщини з іншими країнами.

Особливості структури експорту і імпорту Полтавщини. Спільне підприємництво у сфері виробничої діяльності. Особливості участі Полтавщини у міжнародних економічних відносинах (з країнами близького і далекого зарубіжжя).

^ Внутрішні соціально-економічні відмінності в межах області (2 год.).

Комплексна географічна характеристика обласного центру.

Практична робота (1 год.):

Складання комплексної соціально-економічної характеристики свого району (міста). Проведення прес-конференції "Соціальні і економічні проблеми розвитку свого населеного пункту (району, місцевості)".


Список основної краєзнавчої літератури для викладання курсів за вибором:

  1. Булава Л.М. Географія Полтавської області. – Підручник для учнів 8-9 класів. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. – 56 с.

  2. Булава Л.М. Географія своєї області. Полтавщина. Методичний посібник до краєзнавчого атласу. – Полтава: Оріяна, 2004. – 28 с.

  3. Булава Л.М. Рідний край. Географія та краєзнавство. Полтавщина. Навчальний посібник для учнів п’ятого класу. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 1999. – 96 с.

  4. Полтавська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. – К: ТОВ “Видавництво” МАПА”, 2004. – 20 с.

  5. Полтавська область. Природа, населення, господарство. Видання 2-ге, доповнене й перероблене. – Полтава: Полтавський літератор, 1998. – 336 с.

  6. Полтавщина: Природа. Традиції. Культура .Фотоальбом. – Полтава: Оріяна, 2007. – 104 с.

7) Методика викладання географії Полтавщини/ Л.М.Булава, О.М.Мащенко, Л.М.Кушнір та інші. – Полтава: ПДПІ – ПОІПОПП, 1994. – 138 с.

Схожі:

Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н. С. Прокопенко
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2012-2013 навчальному році
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconМетодичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковані у збірнику: Збірник програм для допрофільної
Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з математики у 2013-2014 навчальному році
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconЗарубіжна література
Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором І факультативи. Програми курсів за вибором...
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconШкільна художньо-естетична освіта
За рахунок варіативної складової робочого навчального плану може бути реалізоване поглиблене вивчення окремих предметів, а також...
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconПерелік програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів
Програма курсу за вибором (10-12 класи) Автор: Ігор Мацелюх, учитель англійської мови вищої категорії Львівської гімназії міжнародних...
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconПерелік програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів
Програма курсу за вибором (10-12 класи) Автор: Ігор Мацелюх, учитель англійської мови вищої категорії Львівської гімназії міжнародних...
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconПрограма навчальної дисципліни «Фізична географія України»
«Фізична географія України» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconФізична географія материків і океанів
За напрямом підготовки географія, спеціальністю географія., 2010. с
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Програм и курсів допрофільної підготовки (за вибором) «Фізична географія Полтавської області» (8 клас) iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи