Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
Скачати 430.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка2/3
Дата03.08.2012
Розмір430.53 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 3. Фізико-географічні дослідження території України

^ Зміст теми: Періодизація фізико-географічних досліджень території сучасної України. Характеристика кожного періоду, його особливості. Видатні дослідники, їх праці. Сучасні напрями фізико-географічних досліджень, дослідницькі заклади, наукові школи і їх лідери. Завдання фізико-географічних досліджень на перспективу.


Види навчальної діяльності студентів з теми 3

ЛекціяТематика

і зміст лекції

Год.

Література:

А) основна; Б) додаткова

Обладнання, ресурси

4

Фізико-географічні дослідження на території України

5

А) Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. [Підручник]. – К.: Знання, 2003. – С. 18−33.

Б) Жупанський Я. І. Історія географії в Україні. — Видання друге. — К., 2006. Корнєєв В. П., Корнєєв О. В. Видатні мандрівники, мореплавці та дослідники-краєзнавці. — Харків: «Основа», 2005. Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. — К.: Довіра, 1992. Маринич О.М., Руденко Л.Г. Основні напрями географічних досліджень в Академії наук України (1918—2002 рр.)// Український географічний журнал. — 2003. — №4. — С. 4—10. Географічна енциклопедія України. — В 3-х томах. — К., 1989—1993.

Історія української географії. Всеукраїнський часопис. - Тернопіль. - 2000—…

Фізична карта України. Портрети видатних дослідників. Зразки видань


Лабораторна робота №3 (2 години): Заповніть пропуски в узагальнюючій таблиці

«Характеристика етапів формування географічних знань»:

^ Етапи формування географічних знань про територію України

Особливості географічних досліджень

Найвідоміші представники, провідні організації

СтародавнійСередньовічнийНового часуНовітнього часуСучасний
Форма контролю - Тестова перевірка знань, перевірка самостійної й індивідуальної роботи.

Індивідуальна робота №3. Приклади індивідуальних завдань:

 1. Підготуйте повідомлення про життя й діяльність одного з видатних дослідників території України (від стародавніх часів — до кінця ХІХ ст.).

 2. Основні результати дослідження географічних шкіл, які сформувалися в Російській імперії впродовж ХІХ ст.

 3. Географічні дослідження з 1918 р. — до кінця 1920-х рр.

 4. Найважливіші риси й досягнення географії 1930-х — 1980-х рр.

 5. Схарактеризуйте сучасний етап географічних досліджень. Які установи й організації проводять географічні дослідження?

 6. Складіть чайнворд та 12 тестів із теми «Історія географічних досліджень України».

Оцінка: до 12 балів за відмінно виконане завдання.


Модуль 2. Геологічна будова і корисні копалини


^ Тема 4. Загальні риси орографії території України

Зміст теми: Класифікація форм рельєфу (розмірна, морфологічна). Загальні риси будови земної поверхні території України. Закономірності поєднання макроформ рельєфу, простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Характеристика основних макроформ рельєфу. Пояснення походження назв великих форм рельєфу (оронімів). 

Види навчальної діяльності студентів з теми 4

Лекція (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни)Тематика і зміст лекцій

Год.

Література:

А) основна (див. список у кінці); Б) додаткова

Обладнання, ресурси

5

Загальні риси орографії території України

2

А) 1, с. 35—37. 2, с. 7—12. 4, с. 85—97.

Б) Булава Л.М. Фізична географія України. Підручник для учнів 8 класу. – Харків, 2008. – С. 33−35. Янко М.Т. Топонімічний словник України. – К., 1999. Бершадська Т.Г. Хрестоматія з фізичної географії України. – Тернопіль, 1998. – С.5—26.

Фізична карта України. Електронна презентація

Самостійна робота (2 год.): Морфологічна характеристика височин, низовин, гірських систем.

Форма контролю - Тестова перевірка знань на лабораторному занятті №2.

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

 1. Розробка електронного довідника «Великі форми рельєфу України».

 2. Морфологічна характеристика рельєфу Східноєвропейської рівнини.

 3. Морфологічна характеристика гірського рельєфу в межах України.

Оцінка: до 15 балів за відмінно виконане завдання.


Тема 5. Тектонічна будова

^ Зміст теми: Тектонічне районування території України. Характеристика будови найбільших тектонічних структур. Глибинна будова України за сейсмічними даними. Співвідношення між великими тектонічними структурами і великими формами рельєфу.

 Види навчальної діяльності студентів з теми 5

Лекція (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни)Тематика і зміст лекцій

Години

Література:

А) основна (див. список у кінці); Б) додаткова

Обладнання, ресурси

6

Тектоніч-на будова

3

А) 1, с. 38−51. 2, с. 13−24. 3, с. 17–94.

Б) Булава Л.М. Фізична географія України. Підручник для учнів 8 класу. – Харків, 2008. – С. 36−38. Тектоносфера Украины. – К. 1989. Тектоника. – К., 1987. Основные черты тектоники Украины. - К., 1978. Тектоника Украины. - М., 1988. Глушко В.В, Тектонічне районування України //Вісник Львів. університету. - Серія геол. - Вип. ІІ. - Львів, 1992. Шаталов М. Земная твердь Украины. //Вісник НАНУ, 1994. - №12. — С.35-42.

Фізична і тектонічна карти України. Електронна презентація. Таблиця «Тектонічне районування»

Лабораторна робота (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни):Тематика і зміст лабораторних робіт

Год.

Література:

Обладнання, ресурси

4

Аналіз співвідношення між тектонічними структурами і великими формами рельєфу

2

Див. список

до лекцій №5-6

^ Фізична, тектонічна карти, атлас України

Самостійна робота (4 год.): Нанесення тектонічних структур на контурну карту. Характеристика окремих тектонічних структур.

Форма контролю - Тестова перевірка знань, усне опитування

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

 1. Розробка електронного довідника «Тектонічна будова України».

 2. Глибинна будова надр під територією України.

Оцінка: до 15 балів за відмінно виконане завдання.

Тема 6. Історія розвитку земної кори, геологічна будова

^ Зміст теми: Історія розвитку земної кори у межах України. Рушійні сили розвитку земної кори. Розвиток земної кори у докембрії. Геотектонічні цикли фанерозою, їх наслідки. Геологічна карта України. Закономірності поширення гірських порід різного віку і складу. Геологічна будова окремих регіонів України. 

 Види навчальної діяльності студентів з теми 6

Лекція (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни)Тематика і зміст лекцій

Години

Література:

А) основна (див. список у кінці); Б) додаткова

Обладнання, ресурси

7

Історія розвитку земної кори, геологічна будова

3

А) 1, с. 38−51. 2, с. 25−28. 4, с. 49−59.

Б) 3, с. 30-94. Булава Л.М. Фізична географія України. Підручник для учнів 8 класу. – Харків, 2008. – С. 36−38.

Булава Л.М. Методика викладання фізичної географії України. - Вип. 1. – Полтава, 1994. – С. 7-13. Геологическая история территории Украины. Докембрий. – К., 1993. – С. 36-43.

Фізична і тектонічна

карти України. Електронна презентація.

Лабораторна робота (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни):Тематика і зміст лабораторних робіт

Год.

Література:

Обладнання, ресурси

5

Історія геологічного розвитку.

Геологічна будова

2

Див. список

до лекції №7

Геохронолог. таблиця, атлас України

Самостійна робота (2 год.): Вивчення геологічної будови окремих регіонів України.

Форма контролю - тестова перевірка знань, усне опитування

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

 1. Розробка електронної презентації «Геологічна будова України».

 2. Сучасні уявлення про розвиток земної кори в межах України.

Оцінка: до 15 балів за відмінно виконане завдання.


Тема 7. Корисні копалини

^ Зміст теми: Корисні копалини, їх класифікація. Загальні закономірності поширення різних груп корисних копалин (у залежності від приуроченості до геотектонічних структур і віку геологічних комплексів). Характеристика основних груп корисних копалин (паливних, рудних і нерудних) за типовим планом: приуроченість до тектонічних структур, основні родовища, їх господарська оцінка.

Паливні ресурси: кам’яне вугілля (його басейни), буре вугілля; нафта, природний газ (три основні нафтогазоносні області), горючі сланці, торф. Перспективи розширення паливно-енергетичної бази.

Ресурси рудних корисних копалин. Залізорудні басейни і райони, марганцеворудний басейн. Родовища руд кольорових металів (нікель, кобальт, титан, ртуть, алюмінієва сировина, поліметали). Родовища золота.

Ресурси гірничо-хімічної сировини: кам’яна і калійна сіль (Прикарпатський, Бахмутський, Придніпровський, Північнокримський райони); сірка (Прикарпатський район), графіт, озокерит, фосфорити, мінеральні фарби.

Ресурси будівельних матеріалів. Камені-самоцвіти та декоративно-виробниче каміння. Підземні води, лікувальні мінеральні води і грязі.

Загальна оцінка забезпеченості України мінерально-сировинними ресурсами. Охорона надр. Проблеми рекультивації земель.


 Види навчальної діяльності студентів з теми 7

Лекція (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни)Тематика і зміст лекцій

Години

Література:

А) основна (див. список у кінці); Б) додаткова

Обладнання, ресурси

8

Корисні копалини

3

А) 1, с. 77−87. 2, с. 28−31. 3, с. 95-171. 4, с. 60-84

Б) Паламарчук М.М. та інші. Географія мінеральних ресурсів Укр. РСР. - К. , 1985. Мищенко В.С. Минерально-сырьевой комплекс Укр. ССР. - К., 1987. - 232 с. Проскурко А. Й. Минеральные ресурсы Украины: охрана и рациональное использование. - Львов, 1989. - 180 с. Падалка І., Мацуй В.М. Земні скарби України. – К., 1978. Супрычев В.А. Занимательная геммология /Очерки о поделочных самоцветах Украины/. – К.,1984. Радзівілл А. Геологічні проблеми енергозабезпечення України//Краєзнавство. Географія. Туризм. 2006. - №5. С.3-7.


Карта «Будова земної кори». Електронна презентація.

Лабораторна робота (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни):Тематика і зміст лабораторних робіт

Год.

Література:

Обладнання, ресурси

6

Корисні копалини

4

Див. список

до лекції №8

^ Колекції гірських порід, атлас України

Самостійна робота (4 год.): Поширення і оцінка окремих видів мінеральної сировини.

Форма контролю - тестова перевірка знань, усне опитування

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

 1. Розробка електронної презентації «Корисні копалини України».

 2. Нафтогазоносні області України: сучасні уявлення про умови їх залягання і видобутку.

 3. Кам’яне вугілля України: запаси. Різновиди, використання, проблеми видобутку.

 4. Залізорудні басейни і райони:

 5. Руди кольорових металів: класифікація, закономірності поширення, особливості геологічної будови, оцінка запасів, умови видобутку.

 6. Ресурси гірничо-хімічної сировини на території України.

 7. Камені-самоцвіти та декоративно-виробниче каміння в надрах України.

Оцінка: до 15 балів за відмінно виконане завдання.


Модуль 3. Геоморфологічна будова

Тема 8. Неотектоніка, геотектури, морфоструктури

Зміст теми: Поняття про неотектонічний етап. Неотектонічні рухи, їх класифікація за напрямом, інтенсивністю, стійкістю, механізмом рельєфоутворення. Особливості неотектонічного етапу в межах території України. Послідовність неотектонічних піднять у різних регіонах.

Сучасна тектоніка. Інтенсивність горизонтальних і вертикальних рухів у межах різних геотектонічних структур. Сучасні зони підвищеної сейсмічної активності, їх характеристика.

Геотектури і морфоструктури, їх класифікація і характеристика. Типи рівнин і гір за походженням. Геоморфологічні рівні.


 Види навчальної діяльності студентів з теми 8

Лекція (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни)Тематика і зміст лекцій

Години

Література:

А) основна (див. список у кінці); Б) додаткова

Обладнання, ресурси

9

Неотектоніка, геотектури, морфострук-тури

4

А) 1, с. 64−66, 68-75. 2, с. 32−34. 5, с.14-18 . 6.

Б) Соколовський І.Д. Закономірності розвитку рельєфу України. - К., 1973. Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины. - К., 1992. Рослый И.М., Грубрин Ю.Л. Морфоструктуры юго-запада Восточно-Европейской платформы//Физ. геогр. и геоморфология. – 1981. – Вып. 26. – С.36-45.

Фізична тектонічна

карти. Картосхема «Неотектоніч-ні рухи».

Лабораторна робота (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни):Тематика і зміст лабораторних робіт

Год.

Література:

Обладнання, ресурси

7

Неотектоніка і морфоструктури. Сейсмічність

2

Див. список

до лекції №9

^ Роздаткові матеріали, атлас України

Самостійна робота (2 год.): Характеристика окремих зон сейсмічної активності. Геоморфологічні рівні.

Форма контролю - тестова перевірка знань, усне опитування

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

 1. Розробка електронної презентації «Типи рівнин і гір у межах України».

 2. Зони підвищеної сейсмічної активності на території України.

Оцінка: до 15 балів за відмінно виконане завдання.


Тема 9. Палеогеографія антропогенового періоду

^ Зміст теми: Основні події, що зумовили зміни природи упродовж антропогену. Материкові зледеніння і їх характеристика. Наслідки впливу дніпровського зледеніння на формування геологічних комплексів і рельєфу (на стадії трансгресії і регресії льодовика). Зміни рівня морів і базису ерозії річок, їх наслідки в сучасній природі України. Класифікація антропогенових відкладів і закономірності їх поширення; їх вплив на формування грунтово-рослинного покриву. 

Види навчальної діяльності студентів з теми 9

Лекція (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни)Тематика і зміст лекцій

Години

Література:

А) основна (див. список у кінці); Б) додаткова

Обладнання, ресурси

10

Палеогеографія антропогенового періоду

2

А) 1, с. 54-64. 2, с. 36−38. 5, с. 38.

Б) Рослий И.М. Природа СССР в ан­тропогене. - К., 1986. Стратиграфия Украинской ССР, Т.ІІ. - Антропоген. - К., 1969. Антропогеновые отложения Украины /В.М.Шелкопляс. - К., 1986. Чугунный Ю.Г., Матошко А.А. О геологической деятельности и динамике развития Днепровского ледникового потока//Геологический журнал. – 1988. - №1. – С.99-107.

Фізична карта. Електронна презентація

Лабораторна робота (нумерація подається з початку вивчення навчальної дисципліни):Тематика і зміст лабораторних робіт

Год.

Література:

Обладнання, ресурси

8

Палеогеографія антропогенового періоду. Антропогенові відклади, їх склад і поширення

2

Див. список

до лекції №10

^ Роздаткові матеріали, атлас України

Самостійна робота (2 год.): Поширення антропогенових відкладів.

Форма контролю - тестова перевірка знань, усне опитування

Індивідуальна робота. Приклади індивідуальних завдань:

 1. Ландшафти сучасної України в різні часи антропогену.

 2. Антропогенові відклади на території України.

^ Оцінка: до 15 балів за відмінно виконане завдання.


1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи