Тема: Економічний розвиток icon

Тема: Економічний розвиток
Скачати 206.68 Kb.
НазваТема: Економічний розвиток
Дата03.08.2012
Розмір206.68 Kb.
ТипДокументи

Лабораторне заняття № 1

Тема: Економічний розвиток


Мета: Навчити аналізувати статистичні дані та розраховувати темпи економічного зростання. Закріпити знання по даній темі.

Обладнання: таблиці темпів економічного зростання, калькулятори, лінійки, олівці.

Література: 1, 3, 5, 6, 10, 13, 20.


Запитання для співбесіди:


 1. Етапи формування світового господарства [1, с. 29-36; текст лекцій]

 2. Формування економічної єдності світу. [1, с. 94-107; 3, с. 28; 10, с. 38-49; текст лекцій]

 3. Глобалізація: переваги та недоліки. [1, с. 206-209; 5; 6; 10, с. 57-67]

 4. Сутність економічного розвитку та зростання. [20, с. 46-58; текст лекцій]

 5. Економічне зростання та його фактори. [10, с. 133-142,158-165; текст лекцій]

 6. Циклічність розвитку світового господарства. [1, с. 89-91; 10, с. 126-133; текст лекцій]

 7. Моделі економічного розвитку. [1, с. 65-74; 10, с. 166-172; 13, с. 212-215; 20; текст лекцій]


Завдання для самостійного опрацювання:


1. Побудуйте графіки темпів зростання реального ВВП у регіонах за таблицею “Темпи зростання реального ВВП у 1966 – 2006 рр.” Які регіони мають найбільший темп зростання (прогнозний період порівняно з періодом 1966 – 1973 рр)

2. Аналізуючи таблиці “Головні структурні показники господарства основних типів країн” та “Частка сільського господарства у ВВП окремих країн світу” дайте відповіді на питання:

 • Які особливості галузевої структури (за показниками зайнятості та виробництву продукції по сферам діяльності) різних типів країн?

 • Які з типів країн мають схожу галузеву структуру і на основі цього зробіть висновок?

3. Виберіть дві країни, які належать до різних типів, та побудуйте секторні діаграми галузевої структури.

Примітка: Все господарство (за структурою ВВП або рівнем зайнятості) – 100,0 % займає коло 360о. Для побудови діаграми необхідно розрахувати який сектор (у градусах) займе кожна сфера діяльності.

4. Які тенденції розвитку сільського господарства світу? Яка відмінність зміни у високорозвинених країнах та країнах що розвиваються?

5. Аналізуючи таблиці “Зростання реального ВВП у постсоціалістичних країнах” укажіть країни, які притерпіли найбільший економічний спад та країни, які мали найбільші темпи економічного зростання (укажіть країну і рік).

6. Розрахуйте темп економічного зростання фактичного ВВП України (у %) за період 1995-1999 роки по роках та порівняйте з даними таблиці “Зростання реального ВВП у постсоціалістичних країнах” відповідного періоду.

Рік

Фактичний ВВП, млн. грн..

1995

54516

1996

81519

1997

93365

1998

102593

1998

127126


7. Розрахуйте темпи приросту ВСП та порівняйте з темпами зростання населення

Рік

ВСП, трлн.

Чисельність населення світу, млрд.

1950

6,0

2,5

1990

13,0

5,2

2000

41,0

6,1

2003

53,5

6,4

2008

63,0

6,8

Примітка: Темп економічного зростання розраховується за формулою:


Темп ек. зрост. = (ВВП (поточного року) – ВВП (попереднього року) ) / ВВП (попереднього року) * 100%


^ Лабораторне заняття № 2

Тема: Економічна інтеграція


Мета: Вивчити найвпливовіші міжнародні організації світу, дати характеристику їх діяльності. Закріпити знання по даній темі.

Обладнання: атласи для 10 класу.

Література: 1, 2, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21.


Запитання для співбесіди та завдання для самостійного опрацювання:


 1. Сутність економічної інтеграції. [1, с. 299-371; 2, с. 233; 10, с. 53-57; 11, с. 272; 13, с. 66-75]

 2. Рівні економічної інтеграції. [1, с. 301; 2, с. 235]

3. Підготувати та захистити реферати по темам [10, с. 96-123; 13, с. 75-90; 21]:

  • Європейський Союз,

  • Європейська асоціація вільної торгівлі,

  • Організація економічної співпраці та розвитку,

  • Союз незалежних держав,

  • Організація країн експортерів нафти,

  • Чорноморська економічна співдружність,

  • Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво,

  • Асоціація держав Південно-Східної Азії,

  • Північноамериканська зона вільної торгівлі.

4. Нанести на контурну карту організації:

 • Європейський Союз,

 • Союз незалежних держав,

 • Організація країн експортерів нафти,

 • Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво,

 • Північноамериканська зона вільної торгівлі.

5. Україна та міжнародні організації [17; 18; 19]


Лабораторне заняття № 6

Тема: Міжнародний ринок послуг


Мета: Закріпити знання по даній темі. Глибоко проаналізувати сучасний стан ринку міжнародних послуг.

Література: 1, 3, 12


Запитання для співбесіди:


 1. Поняття “послуга” як об’єкту міжнародного ринку. Класифікація послуг [3, с. 121; 12, с. 12]

 2. Географічний розподіл торгівлі послугами [1, с. 185; 3, с. 125 ]

 3. Особливості формування та сучасні тенденції розвитку ринку послуг [12, с. 12]

 4. Послуги міжнародного транспорту [12, с. 24]

 5. Особливості дії ринку туристичних послуг [12, с. 33]

 6. Ринок інформаційних послуг [12, с. 58]

 7. Особливості надання освітніх послуг [12, с. 74]


Завдання для самостійного опрацювання:


Розглянути регіональну структуру міжнародної торгівлі послугами та виявити лідерів і тенденції змін:

Регіони

1980

2000

Експорт, %

Імпорт, %

Експорт, %

Імпорт, %

Світова торгівля

100,0

100,0

100,0

100,0

Північна Америка

11,9

9,5

19,7

34,3

Латинська Америка

4,6

6,9

3,8

3,1

Азія

13,0

17,3

22,7

27,5

Західна Європа

53,0

49,6

45,6

43,0

Центральна та Східна Європа

2,5

2,5

3,1

3,6

Африка

3,1

6,7

2,1

3,0

Інші регіони

8,9

1,2

3,0

3,5^ Лабораторне заняття № 3

Тема: Показники розвитку світового господарства


Мета: Розвивати уміння працювати із статистичними даними. Закріпити знання по даній темі. Навчити розраховувати показники розвитку країни та суспільства.

Обладнання: калькулятори.

Література: 1,10,13,14.


Запитання для співбесіди:


  1. Структура світового господарства: соціально-економічна, функціонально-галузева, територіальна. [1, с. 421, 494, 513, 540, 543, 545, 551; 563, 580, 592, 600, 613, 643; 13, 216-251]

  2. Тенденції зміни галузевої структури. [1, с. 75-80, 146-148; 10, с. 142-156; 14, с. 84]

  3. Критерії виділення підсистем світового господарства та показники. [1, с. 251-276; 13, с. 47-64]

  4. Показники, за якими визначають рівень розвитку країни і суспільства. [1, с. 251-276; 13, с. 47-64; текст лекцій]

  5. Світова економічна рівновага. [текст лекцій]

  6. ІРЛП: методи розрахунку. [текст лекцій]


Завдання для самостійного опрацювання:


 1. Визначте країни з високим, середнім та низьким рівнем розвитку суспільства за даними. Які країни змінили ступінь свого розвитку на кращий, а які на гірший? Розрахуйте приріст цього показника за період з 1992 року по 2000 рік (+/-)
Країна

ІРЛП за

1992 рік

Місце у

1992 році

ІРЛП за

2000 рік

Місце у

2000 році

Приріст за

1992 – 2000 рр.

Норвегія

0,932

7

0,942

1

0,942 – 0,932 = 0,010 +

Швеція

0,929

10

0,941

2
Канада

0,950

1

0,940

3
США

0,937

2

0,939

6
Нідерланди

0,936

4

0,935

8
Японія

0,937

3

0,933

9
Франція

0,930

8

0,928

12
Білорусь

0,856

42

0,788

56
Росія

0,849

52

0,781

60
Казахстан

0,798

64

0,750

79
Україна

0,842

54

0,748

80
Китай

0,594

111

0,726

96
Індія

0,439

134

0,577

124
Пакистан

0,483

128

0,499

138 1. Розрахуйте ІРЛП для України за такими даними на 2004 рік:

ВВП на душу населення за ПКС – 3780 дол.

Середня тривалість життя – 68,1 років,

Доля грамотних – 99,6 %,

Тривалість навчання – 10 років.

Примітка: Формули розрахунків дивитися у матеріалах лекцій.


^ Лабораторне заняття № 4

Тема: Визначення спеціалізації країни у світовому господарстві


Мета: Навчити розраховувати альтернативні витрати країн на світовому ринку при виробництві двох товарів та на основі цих розрахунків визначати спеціалізацію країни.


Обладнання: калькулятори, лінійки, олівці.

Література: 1, 2, 13.


Запитання для співбесіди:


 1. Міжнародний поділ праці: суть, особливості? [1, с. 37; 2, с. 9-18; 13, с. 9-15]

 2. Міжнародна спеціалізація та міжнародне виробниче кооперування? [2, с. 9-18; 13, с. 22-30]

 3. Фактори та причини, які впливають на участь країни у міжнародному поділі праці? [1, с. 37-50; 2, с. 30-36; текст лекцій]Завдання для самостійного опрацювання:


 1. Розрахувати порівняльні переваги країн у виробництві продукції та визначити їх спеціалізацію за даними. Побудуйте графіки.

^ Варіант №1. Південна Корея та США виробляють музичні центри та хімікати у таких співвідношеннях:


Альтернативні варіанти виробництва

продукція

Альтернативні варіанти виробництва

А

Б

В

Г

Д
Е

Ж

З

К

Л

30

24

12

6

0

Магнітофони, млн. штук

10

8

6

2

0

0

6

18

24

30

Хімікати, млн. кг

0

4

8

16

20


^ Варіант №2. Мексика та США вирощують кукурудзу та соєві боби у таких співвідношеннях:


Альтернативні варіанти виробництва

продукція

Альтернативні варіанти виробництва

А

Б

В

Г

Д
Е

Ж

З

К

Л

0

20

24

40

60

Кукурудза, млн. тонн

0

30

33

60

90

15

10

9

5

0

Соєві боби млн. тонн

30

20

19

10

0Додаток: Спочатку необхідно розрахувати альтернативну вартість одиниці продукції у кожній країні, а потім порівняти ці дані. Там, де альтернативні втрати менші, на тій продукції і повинна спеціалізуватися країна.


^ Лабораторне заняття № 7

Тема: Світовий ринок праці


Мета: Розвивати уміння працювати з картами та аналізувати статистичні дані. Закріпити знання по даній темі.

Обладнання: атласи для 10 класу, кольорові олівці.

Література: 1, 2, 3.


Запитання для співбесіди:


 1. Сутність та структура світового ринку праці [2, с. 157; 3, с. 202; текст лекцій]

 2. Основні риси сучасного міжнародного ринку праці [1. с. 135; 2, с. 157; 3, с. 208; текст лекцій]

 3. Масштаби, форми й основні напрямки сучасних міграційних процесів [1, с. 135; 2, с. 157; 3, с. 213; текст лекцій]

 4. Вплив НТР та ТНК на міжнародну трудову міграцію? Місце мігрантів у структурі сучасного ринку праці [2, с. 157; 3, с. 220-224]


Завдання для самостійного опрацювання:


 1. Позначити на контурній карті такі напрямки міжнародної міграції робочої сили:

  • Міграцію з країн що розвиваються до промислово розвинутих країн,

  • Міграцію в рамках промислово розвинутих країн,

  • Міграцію робочої сили між країнами що розвиваються,

  • Міграцію з колишніх соціалістичних країн до розвинутих,

  • Міграцію робочої сили в межах колишнього СРСР.

Примітка: всі потоки позначати різним кольором.


 1. Позначити на карті сучасні центри притягання робочої сили: підписати назву регіону та обвести його контур.

 2. Які із позначених центрів приймають висококваліфікованих робітників? Розкрийте причини цього процесу.^ Лабораторне заняття № 5

Тема: Структура міжнародної торгівлі:

аналіз динаміки, розрахунок темпів приросту


Мета: Розвивати уміння працювати із статистичними даними. Закріпити знання по даній темі.

Обладнання: атласи для 9 класу, таблиці експорту та імпорту держав світу.

Література: 1, 2.


Запитання для співбесіди:


 1. Міжнародна торгівля: специфічні риси, фактори, значення. [1, с. 37-50; 2, с. 37; текст лекцій]

 2. Структура міжнародної торгівлі та її зміни [2, с. 50; текст лекцій]

 3. Теорії міжнародної торгівлі. Торгівельна політика? [1, с. 37-50; 2, 37-49,60-101; текст лекцій]

 4. Організації, які регулюють процеси міжнародної торгівлі. [2, с. 66; текст лекцій]


Завдання для самостійного опрацювання:


 1. Аналізуючи таблицю, зробіть висновок про зміну товарної структури міжнародної торгівлі. Розрахуйте приріст в млрд. доларів за період з 1997 рік по 1960 рік
Товари

1960

1970

1980

1990

2007

млрд., грн

%

млрд., грн

%

млрд., грн

%

млрд., грн

%

млрд., грн

%

Всього

127,4

100,0

312,0

100,0

1993,3

100,0

3433,8

100,0

5442,1

100,0

Продовольчі і сировинні товари

56,3

44,2

103,2

33,1

815,3

40,9

840,0

24,5

1082,5

19,9

Готові товари

69,7

54,7

202,3

64,8

1143,8

57,4

2508,6

73,1

4188,5

77,0

Інші товари

1,4

1,1

6,5

2,1

34,2

1,7

85,2

2,5

171,1

3,1

Примітка: Приріст розраховується як різниця обсягів продажу вказаних періодів.


 1. Спробуйте спрогнозувати, які види товарів переважатимуть у майбутньому. Чому промислово розвинені країни є основними експортерами наукомістких товарів та послуг?

 2. Аналізуючи карту “Зовнішні економічні зв’язки”, назвіть найбільших партнерів України на зовнішньому ринку та основні статті експорту та імпорту з цими країнами. Які товари (сировина чи готові) переважають у структурі експорту та імпорту України?^ Лабораторне заняття № 8

Тема: Світова валютна система


Мета: Закріпити знання по даній темі. Проаналізувати сучасний стан міжнародних валютних відносин.

Література: 1, 2, 7.


Запитання для співбесіди та завдання для самостійного опрацювання:


 1. Поняття “валютні відносини”, “валюта”, “світова валютна система”? [2, с. 170; текст лекцій]

 2. Сучасні світові гроші? Валютний ринок? Основні види валютних курсів? [2, с. 174-281; текст лекцій]

 3. Основні етапи еволюції валютних систем? [1, с. 210; 2, с. 209; 7, с. 33; текст лекцій]

 4. Грошово-кредитна система США? [7, с. 73]

 5. Грошово-кредитна система Японії? [7, с. 88]

 6. Грошово-кредитна система Франції? [7, с. 106]

 7. Грошово-кредитна система Німеччини? [7, с. 129]

 8. Грошово-кредитна система В. Британії? [7, с. 142]

 9. Грошово-кредитна система Росії? [7, с. 161]Лабораторне заняття № 9

Тема: Міжнародний бізнес


Мета: Розкрити основні риси сучасних форм міжнародного бізнесу та виявити основні тенденції його розвитку. Закріпити знання по даній темі.

Література: 1, 2, 10, 11.


Запитання для співбесіди:


 1. Сутність міжнародного бізнесу [2, с. 282; текст лекцій]

 2. Теорії міжнародного руху капіталу та міграції робочої сили [1, с. 37-50; 2, с. 108-113; текст лекцій]

 3. Транснаціональні корпорації. Сучасні форми організаційної структури ТНК [1, с. 276-281; 2, с. 325, 341; 10, с. 50-53,80-96; текст лекцій]

 4. Територіальна організація міжнародного бізнесу. Портово-промислові комплекси, науково-технічні зони, парки, технополіси [^ 11, с. 49]

 5. Зони спільного підприємництва [11, с. 281]Завдання для самостійного опрацювання:


Нанести на контурну карту найбільші ТНК світу:


Галузь

ТНК

Країна

Галузь

ТНК

Країна

Автомобіле=

будування

Дженерал Моторс

США

Електроніка та електротехн.

Дженерал Електрик

США

Форд Мотор

США

АБМ

США

Тойота Мотор

Японія

Інтел

США

Ніссан

Японія

Майкрософт

США

Даймлер-Бенц

Німеччина

Мацусіта Електрик

Японія

Фольксваген

Німеччина

Хітачі

Японія

Нафтопереробка

Ексон

США

Соні

Японія

Мобіл Ойл

США

Сіменс

Німеччина

Тексако

США

Філіпс Електрик

Нідерланди

Шеврон

США

Самсунг

Республіка Корея

Ройал Датч-Шел

В. Британія

Нідерланди

Харчо-смакова пром.

Кока-Кола

США

Бритіш Петроліум

В. Британія

АСЕА-Браун Бовері

Швейцарія

Ельф Акітен

Франція

Філіп Моріс

США

Хімічна промисловість

Дюпон

США

Макдоналдс

США

Байєр

Німеччина

Юнілевер

В. Британія, Нідерланди

БАСФ

Німеччина

Нестле

Швейцарія

Хехст

Німеччина

Пепсіко

США

Схожі:

Тема: Економічний розвиток iconМіжнародному авторському колективу монографії «Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії, регулювання»
Щиро вітаю вас з успішним завершенням міжнародного проекту – виданням монографії «Глобальний економічний розвиток: тенденції, асиметрії,...
Тема: Економічний розвиток iconТема Вступ до спецкурсу
Тема Розвиток прозових жанрів в англійській літературі доби Середньовіччя, Відродження І хvіі століття
Тема: Економічний розвиток iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет рада молодих вчених
«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Тема: Економічний розвиток iconВартість навчання у ІV міжнародній літній школі «Сталий розвиток України та Австрії в умовах глобальної нестабільності: енергетичний, економічний І гуманітарний аспекти»
Итуту міжнародних відносин організовує проведення ІV міжнародної літньої школи «Сталий розвиток України та Австрії в умовах глобальної...
Тема: Економічний розвиток iconЗавдання для самостійної роботи змістовий модуль І. Розвиток теорії сімейного виховання в україні. Зміст І сучасні провідні напрями родинного виховання тема Вступ.
Тема Вступ. Розвиток теорії сімейного виховання в Україні. Закономірності, принципи, зміст і завдання родинного виховання. Виховний...
Тема: Економічний розвиток iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Тема: Економічний розвиток iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни буковинський державний фінансово-економічний університет
України у світову систему освіти. Розвиток банківської системи, як головного вкладника фінансового сектора покликаний прискорити...
Тема: Економічний розвиток iconСпецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1
Тема Особливості розвитку американської літератури: світоглядні й естетичні засади
Тема: Економічний розвиток icon“затверджую”
Грецькі колонії Північного Причорномор’я: розташування, суспільно-економічний розвиток, політична організація
Тема: Економічний розвиток iconТема Світовий ринок праці. Тема Міжнародна трудова міграція
Світовий ринок праці: поняття, фактори впливу на виникнення та розвиток, сегменти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи