В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації icon

В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації
Скачати 377.32 Kb.
НазваВ. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації
Сторінка1/3
В.Г.Короленка<><><>Історичний факультет<><><>Кафедра географії
Дата03.08.2012
Розмір377.32 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка


Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства


Плани лабораторних занять і методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи

для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр,


Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Розробник:

Шуканова Анжела Анатоліївна


Полтава — 2010-2011 н.р.

І. СТРУКТУРА МОДУЛІВ
^

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.


Теми лекцій та лабораторних робіт і їх короткий зміст

^ Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Лабор. заняття

Самост.робота

Інд. робота

52

16

6

15

15

Лекція 1. Вступ. Тема І. Становлення соціально-економічної (суспільної) географії як науки.

1 Об’єкт, предмет і структура курсу.

2. Етапи розвитку світової економічної і соціальної географії.

3. Видатні економ-географи світу.

Інд. робота: Підготувати реферат-повідомлення про одного з видатних економіко-географів..

17

2

-

-

15

Лекція 2. Методологія і методика суспільно-географічних досліджень

1. Функції суспільної географії.

2. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень.

3. Дослідження просторових закономірностей в суспільній географії.

2

2

-

-

-

Лекція 3. Тема 2. Політична карта світу.

1. Політична географія як суспільно-географічна наука.

2. Елементи політичної карти світу..

3. Етапи формування політичної карти світу.

Самост. роб. Скласти таблицю “Етапи формування політичної карти світу”

17

215

-

Лекція 4. Політична карта світу..

1. Кількість і групування країн світу.

2. Категорія економіко-географічного і політико-географічного положення.

3. Міжнародні (міждержавні) організації, їх функціональний і територіальний розподіл..

Лабор. роб. № 1.1. ^ ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

4

2

2Лекція 5. Тема 3. Сучасна типологія країн світу.

1. Політичні та економічні системи країн

2. Теоретико-методичні підходи і критерії типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку.

Лабор. роб. № 1.2.^ ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ

4

2

2Лекція 6. Сучасна типологія країн світу.

1. Варіанти типології країн за В.В. Вольським, Ю.П. Грицаком, Б. Яценком..

2. Диференціація країн світу за рівнем економічного розвитку.

3. Диференціація країн і регіонів світу за рівнем людського розвитку.

2

2


Лекція 7. Тема 4. Географія населення світу.

1. Динаміка чисельності, відтворення, народжуваності, смертності і тривалості життя населення.

2. Теорія демографічного переходу..

3. Структура населення за статтю і віком. ання.

Лабор. роб. № 1.3.^ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

4

2

2Лекція 8. Географія населення світу

1. Расовий, мовний і етнічний склад населення світу.

2. Основні релігійні напрями (конфесії) та їх географія.

3. Розміщення населення.

2

2

-

-

^ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1.1.

ТЕМА: ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ


МЕТА: сформувати знання про сучасну політичну карту світу, розвинути вміння групувати країни та визначати економіко-географічне положення країн та території.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, географічні атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти.

^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Сучасні зміни на політичній карті світу.

 2. Складові частини категорії “Економіко-географічного положення” та план його характеристики. Поняття “Політико-географічне положення”.

Завдання 1.

Використовуючи карти атласу заповніть таблицю 1, вписавши у відповідні колонки приклади країн.

Завдання 2.

Користуючись картами атласу та наведеним нижче списком, позначте на контурній карті федеративні держави (всього 26) та монархії (всього 30), в т.ч. королівства (17): Велика Британія, Данія, Тонга, Марокко, Непал, Бутан, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Свазіленд, Йорданія, Камбоджа, Саудівська Аравія, Таїланд, Швеція. Емірати (4): ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт; султанати (3)Бруней, Оман, Малайзія; князівства (3): Андорра, Монако, Ліхтенштейн; імперія (1): Японія; папська держава: Ватикан.

Завдання 3.

Вивчити розташування країн на політичній карті світу.

Перевірка самостійної та індивідуальної роботи до тем 1,2

Додаткова література

1). Лавров С.Б., Гладкий Ю.Н. Политическая анатомия мира //География: Приложение к газете “1 сентября”. — №12. — 1997.

2). Изменение границ на южных рубежах СНГ //География, 2002. — №23. — С.19.

3). Десять самых больших и самых маленьких стран мира (по площади) //География. — 2002. — №21. — С.11-12.

4). Восточный Тимор. — 192-е независимое государство //География, 2002. — №22. — С.16.


^ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1.2.

ТЕМА: ТИПОЛОГІЯ КРАЇН СВІТУ

МЕТА: перевірити знання політичної карти світу; сформувати знання про сучасну типологію країн світу.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу, підручники [2,7,10,11]

^ ХІД ЗАНЯТТЯ

 • Написання географічного диктанту: “Політична карта світу”.


ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Охарактеризуйте політичні та економічні системи країн.

 2. Суть, критерії і варіанти типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку.


Завдання Порівняйте підходи до типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Визначте, до якого типу відносяться наведені в таблиці 2 країни.

Перевірка виконання завдань для самостійної роботи до теми 3.

Додаткова література

 1. Страны, входившие в разные годы в первую тридцатку по индексу человеческого развития //География. — 2002. — №38. — С.18: табл.

 2. Человеческое развитие и его составляющие в странах мира //География. — 2002. — №40. — С.28-55.

^ Таблиця 1.

Класифікація країн за державним ладом


Регіони

світу/

кількість країн

Форми правління

Форми адміністративно-територіального устрою

Республіки

Монархії

Держави у складі Співдружн.

(Брит.)

Унітарні

країни

Федератив-ні країни

консти-туційні

абсолютні

Європа

44

3211

1(теократична)

  
7

Азія

46

328

5+1(теокр.)

  
5

Африка

53

49

3

  

  
4Англо-

Америка

2


1

  

  

1
2

Латинська

Америка

33

24

  

  

9


5

Австралія

й Океанія

1510

1

  

4
2

Усього

193

148

23

5+225

^ Таблиця 2

Сучасні підходи до типології країн за рівнем соціально-економічного розвитку


Країна

ВВП

дол./л

ранг за ІРЛП

Тип (а) і підтип (б) країни

за Ю.П.Грица-ком

за Б.П.Яценком

за С.П. Кузиком

за В.В.Вольським

ФРН
а)

б)


Канада
а)

б)


Норвегія
а)

б)


Португа-лія
а)

б)


Польща
а)

б)


Україна
а)

б)


Росія
а)

б)


Венесуе-ла
а)

б)


Сінгапур
а)

б)


Алжир
а)

б)


Туреччи-на
а)

б)


Саудівська Аравія
а)

б)


Індонезія
а)

б)


Китай
а)

б)


Нігерія
а)

б)


Чад
а)

б)


Таджики-стан
а)

б)


Австра-лія
а)

б)


Соломо-нові о-ви
а)

б)


^ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ №1.3.

ТЕМА: ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ

МЕТА: засвоїти знання про динаміку чисельності і відтворення населення.

ОБЛАДНАННЯ: політична карта світу, атласи з економічної і соціальної географії світу для 10 класу, контурні карти світу.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Динаміка чисельності населення світу. Сучасні демографічні тенденції.

 2. Показники відтворення населення. Суть теорії демографічного переходу.

Завдання 1. Використовуючи діаграми до карт атласу “Народжуваність”, “Смертність” запишіть формулу відтворення в 2000 р. для наступних країн: Латвія, Естонія, Україна, Туреччина, Ізраїль, Ботсвана, Нігер, Ангола, Кувейт. Визначте, якій фазі демографічного переходу вони відповідають. Дайте оцінку демографічної ситуації в кожній з країн, порівнюючи з регіональними і світовими показниками (таблиці 3.1, 3.2).

Таблиця 3.1

Відтворення населення світу (згідно з даними ООН, 2001)

Регіон

Загальний коефіцієнт, ‰

народжуваності

смертності

природ. приросту

Африка

38

14

24

Латинська Америка

24

7

17

Північна Америка

14

9

5

Азія

22

8

14

Європа

10

11

-1

Океанія

18

7

11

Увесь світ

22

9

13

Таблиця 3.2.

Очікувана тривалість життя, роки (за даними ООН, 2001 р.)
Регіони

Африка

Америка

Азія

(без Росії)

Європа

(без Росії)

Океанія

Світ у цілому

Чоловіки

52

70

65

70

72

65

Жінки

55

76

68

78

76

69


Завдання 2. Використовуючи карти атласу [С.10-11], виявіть взаємозв’язок між показниками тривалості життя, природного приросту населення і рівнем соціально-економічного розвитку країн.

Завдання 3. В країні А з населенням 10 млн. чол. на протязі року народилося 360 тис. і померло 120 тис.чол. Виїхало із країни 20 тис. чол., прибуло — 10 тис. чол. Порахуйте коефіцієнт народжуваності, смертності, природного приросту населення, загальний приріст населення. Які висновки можна зробити про рівень соціально-економічного розвитку цієї країни?

Методичні пояснення. Спочатку знаходимо середньорічну чисельність населення за формулою: Нсер.=(Н­1 2)/2, де Н­1 – чисельність населення на початку року, Н2 – чисельність населення на кінець року. Коефіцієнт народжуваності розраховується за формулою: Кнар.=(Ннар. ∙ 1000) / Нсер. Аналогічно розраховується коефіцієнт смертності. Коефіцієнт природного приросту дорівнює: Кпр.= (Ннар –Нпом. ) /Нсер∙1000, або Кпр = Кнар.—Ксм.

Додаткова література

 1. Голубчиков Ю.Н. Население земного шара //География в школе. — 2000. — №2. — С.10-12.

 2. Колосов Е.Н. Динамика численности населения регионов мира в 2001-2050 гг. //География. —2002. — №15. — С.6.

 3. Суханин С.А. Демографические задачи //География. — 2002. — №15. — С.26.


^ САМОСТІЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Тема І. Становлення соціально-економічної (суспільної) географії як науки.

Завдання для індивідуальної роботи. Підготувати реферат-повідомлення про одного з видатних економіко-географів.

1.Варіант. Представники французької школи.

2.Варіант Представники німецької школи.

3.Варіант Представники англо-американської географії

4.Варіант Представники російської економгеографії.

5. Варіант Представники української економгеографії.


Тема 2. Політична карта світу.

Завдання для самостійної роботи студентів. Скласти хронологічну таблицю: “Етапи формування політичної карти світу” за формою:

Назва етапу

Період часу

Зміни на політичній карти світу^ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ – написання контрольної роботи.

Питання для самоконтролю знань:

 1. Скільки держав на сучасній політичній карті світу?

 2. Назвіть 7 найбільших за площею держав світу.

 3. На які групи за рівнем соціально-економічного розвитку поділяють країни, що розвиваються?

 4. Перерахуйте країни, в яких проживає понад 100 млн. осіб.

 5. Перерахуйте народи з чисельністю понад 100 млн. осіб.

 6. Охарактеризуйте зв’язок, що існує між часткою населення, зайнятого в основних сферах господарства, рівнем економічного розвитку країни та її типом.

 7. Порівняйте темпи, рівні і форми урбанізації економічно розвинутих країн і країн, що розвиваються.

 8. Чисельність населення міста на початок року складала 120 тис., на кінець того ж року – 125 тис. осіб. За рік в місті народилося 3000, померло 1400 чол. Розрахуйте коефіцієнти народжуваності, смертності і природного приросту.  1   2   3

Схожі:

В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства фізична географія україн и плани лабораторних занять, методичні рекомендації
Дисципліна вивчається в 5, 6, 7 семестрах, тому робоча програма розроблена в трьох частинах
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної...
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconПлани семінарів та загальні методичні рекомендації трудове право Факультет: географічний Галузі знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»
Трудове право. Плани семінарських занять та загальні методичні рекомендації для студентів географічного факультету за напрямом підготовки...
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconПлани семінарів та загальні методичні рекомендації трудове право
Трудове право. Плани семінарських занять та загальні методичні рекомендації для студентів географічного факультету за напрямом підготовки...
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconШевчук Сергій Миколайович кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства заступник декана історичного факультету з навчальної роботи
В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія, історія та основи економіки. Організація краєзнавчо-туристичної роботи». З 2005 по 2008...
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconПолітологія плани І методичні рекомендації
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconПолтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром...
В. Г. Короленка Історичний факультет Кафедра географії та краєзнавства Плани лабораторних занять І методичні рекомендації iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Рецензенти: кафедра фізичної географії Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи