Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства icon

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
НазваПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства
Сторінка13/13
Дата17.11.2012
Розмір2.6 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Однак, нашої точки зору доцільно інтегрувати базовий і факультативний курси в єдиний курс. У таблиці нижче показане можливе поєднання двох курсів і черговість викладання тем пропедевтичного курсу «Фізична географія Полтавщини і рідного краю»:

8 клас. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 години. 1,5 год./на тиждень)
^

Фізична географія Полтавщини


уроку

Розділи, теми і їх короткий зміст (кількість годин)

17 год.;0,5 год./тиждень


1

^ Вступ (1 год.)

Фізична географія України: предмет, завдання вивчення, методи досліджень. Загальні відомості про територію і кордони. Сучасний адміністративно-територіальний устрій.

1. Основні етапи історичного розвитку території сучасної Полтавщини. Сучасний адміністративний устрій Полтавщини.

Короткий історичний нарис свого населеного пункту, зміни його положення в системах адміністративно-територіального устрою.
^ Розділ 1. Україна та її географічні дослідження (10 год.)
2


3

Тема 1. Фізико-географічне положення України (2 год.)
^

Характеристика фізико-географічного положення України за типовим планом і його оцінка.

Практична робота 1 (початок): Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею.Місцевий і поясний час на території України.

Практична робота 1 (продовження): Вирішення задач на визначення різниці в місцевому часі крайніх західної і східної точок України. Визначення положення України стосовно годинних поясів.

2. Загальні відомості про територію сучасної Полтавщини. Характеристика фізико-географічного положення Полтавщини (за типовим планом), його оцінка. Особливості фізико-географічного положення свого населеного пункту.


4


5


6

7

8

^ Тема 2. Джерела географічної інформації (5 год.)

Джерела географічних знань при вивченні території України.

Географічні карти і атласи. Способи зображення об’єктів і явищ на картах.

Картографічні проекції.

Топографічні карти та їх практичне використання.

Практична робота 2. Опис місцевості і розв`язання задач за навчальними топографічними картами (визначення за картами напрямків, відстаней та висот на місцевості).

3. Джерела географічних знань при вивченні території Полтавщини. Використання картографічних матеріалів при вивченні своєї місцевості.

9


10

^ Тема 3. Географічні дослідження на території України

(2 год).

Короткий нарис історії географічних досліджень сучасної території України.

Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.

4. Історія дослідження природи Полтавщини.

11

Тематичний контроль (з тем 1 – 3). Урок контролю і корекції знань


^ Розділ ІІ. Загальна характеристика природних умов

і природних ресурсів України (21 год.)
12


13


14


^ Тема 1. Рельєф. Тектонічні структури (2 год.). (Примітка 3)

Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин.

Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур. Взаємозв`язок великих форм рельєфу з тектонічними структурами.

5. Рельєф і тектоніка Полтавщини. Вплив тектонічних рухів на сучасний рельєф області. Розташування своєї місцевості в межах форм рельєфу і тектонічних структур.

15

^ Тема 2. Геологічна будова (1 год.).

Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Коротка історія зміни природних умов на території України.

6. Коротка історія зміни природних умов на території Полтавщини. Геологічна карта Полтавщини. Вік і поширення гірських порід. Геологічні пам’ятки природи. Геологічна будова рідного краю

16
^

Тема 3. Геоморфологічна будова (1 год.)


Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.

7. Поширення основних типів рельєфу на території Полтавщини і рідного краю
17


18


19


20

^ Тема 4. Корисні копалини (мінерально-сировинні ресурси), 3 год.

Багатство і різноманітність корисних копалин. Паливні корисні копалини, їхній зв`язок із геологічною будовою, закономірності поширення.

Рудні корисні копалини, їхній зв`язок із геологічною будовою, закономірності поширення.

Нерудні корисні копалини, їх поширення. Мінеральні води і грязі.

Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання і охорони.


Практична робота 3. Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами,

формами рельєфу та корисними копалинами на території України.

8. Корисні копалини на території Полтавщини і своєї місцевості, зумовленість їх поширення, господарська оцінка.

21

Тематичний контроль (з тем 1 – 4).

Урок контролю і корекції знань22


23


24


25

^ Тема 5. Кліматичні умови та ресурси (4 год.)

Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.

Кліматичні карти. Основні кліматичні показники, їх залежність від чинників кліматоутворення.

Кліматичні сезони. Кліматичне районування. Кліматичні ресурси.

Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України.

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяльність людини.

9. Кліматичні умови і кліматичні ресурси Полтавщини і рідного краю


26


27

^ Тема 6. Внутрішні води (2 год.)

Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії, водного живлення і водного режиму річок.


Озера і лимани; їх типи і поширення. Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення. Водосховища. Канали. Водний баланс і водні ресурси, шляхи їх раціонального використання і охорони.

Практична робота 4: Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних частин України.

10. Поверхневі і підземні води Полтавщини та своєї місцевості. Проблеми використання і охорони вод.

28

Тематичний контроль (з тем 5 – 6).

Урок контролю і корекції знань
29


30

^ Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси (2 год.)

Поглиблення знань про ґрунт. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, особливості будови їх профілю. Карта ґрунтів України.


Практична робота 5: Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України.

Земельні ресурси України: господарська оцінка, завдання раціонального використання і охорони.

11. Ґрунтовий покрив Полтавщини, закономірності його розподілу. Ґрунти своєї місцевості.

31

^ Тема 8. Рослинний покрив (1 год.)

Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.

Червона книга України (том «Рослини»).

Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

12. Рослинний покрив Полтавщини, закономірності його розподілу.

Типові, рідкісні і зникаючі рослини Полтавщини і своєї місцевості.

32

^ Тема 9. Поширення тваринного світу (1 год.)

Різноманітність видового складу тварин.

Вплив людини на тваринний світ. Тварини занесені до Червоної книги України. Тваринні ресурси України, заходи по їх відтворенню і охороні.

13. Тваринний світ і фауністичні комплекси на території Полтавщини Типові, рідкісні і зникаючі тварини Полтавщини і своєї місцевості.

33

Урок узагальнення знань з розділу ІІ. Перевірка знань і вмінь учнів

^ Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування (12 годин)

34

Тема 1. Ландшафти (1 год.)

Поняття про природні ландшафти і їх компоненти. Взаємодія факторів, що їх формують. Класифікація природних ландшафтів України. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти. Класифікація сучасних ландшафтів.

14. Класифікація природних ландшафтів Полтавщини. Ландшафти своєї місцевості, їх

господарське використання

35

^ Тема 2. Фізико-географічне районування (1 год.)

Поняття фізико-географічного районування, його наукове і практичне значення. Карта фізико-географічного районування України. Східноєвропейська рівнинна фізико-географічна країна (найважливіші особливості в межах України).

15. Фізико-географічне районування Полтавщини. Комплексна фізико-географічна характеристика свого населеного пункту і його околиць

36

Тема 3. Зона мішаних лісів (характеристика за типовим планом вивчення природної зони), 1 год.

37

Тема 4. Зони широколистяних лісів і лісостепу (за планом), 1 год.

38

Тема 5. Зона степу (характеристика за типовим планом), 1 год.

39

Практична робота 6. Складання порівняльної характеристики природних зон України (виконується послідовно упродовж тем 3-5).^ Тематичний контроль з тем 1–5

40

41


Тема 6. Українські Карпати. (Характеристика за типовим планом вивчення гірської фізико-географічної країни) – 2 год.

Географічне положення і природні компоненти.

Висотні ландшафтні пояси. Природні області. Проблеми, пов’язані з природокористуванням. Охорона природи.

42


43

^ Тема 7. Кримські гори (Характеристика за типовим планом вивчення гірської фізико-географічної країни) – 2 год.

Географічне положення і природні компоненти (у порівнянні з Карпатами).

Висотні ландшафтні пояси (у порівнянні з Карпатами). Природні області. Проблеми, пов’язані з природокористуванням. Охорона природи.
44


45

^ Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну (2 год.) Фізико-географічна характеристика природного комплексів Чорного моря та Азовського моря. Проблеми використання і охорони вод. Тематичний контроль з тем 6–8
^ Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона (6 год.)


46


47

48

Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні (3 год.)

Поняття “геоекологічна ситуація”. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні.

Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.

16.Геоекологічна ситуація на Полтавщині і в своїй місцевості
49


50


51

^ Тема 2. Використання і охорона природних умов і природних ресурсів (3 год.)

Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа.

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні.

^ Практична робота

7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на контурну карту основних природоохоронних об`єктів України.

17.Природно-заповідний фонд і екологічна мережа Полтавщини. Заповідні території і об’єкти своєї місцевості.

^ Резерв часу (1 година)

-

Список основної краєзнавчої літератури до курсу:

  1. Булава Л.М. Географія Полтавської області. – Підручник для учнів 8-9 класів. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. – 56 с.

  2. Булава Л.М. Географія своєї області. Полтавщина. Методичний посібник до краєзнавчого атласу. – Полтава: Оріяна, 2004. – 28 с.

  3. Булава Л.М. Рідний край. Географія та краєзнавство. Полтавщина. Навчальний посібник для учнів п’ятого класу. – Полтава: ТОВ “АСМІ”, 1999. – 96 с.

  4. Полтавська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. – К: ТОВ “Видавництво МАПА”, 2004. – 20 с.

  5. Полтавська область. Природа, населення, господарство. Видання 2-ге, доповнене й перероблене. – Полтава: Полтавський літератор, 1998. – 336 с.

  6. Полтавщина: Природа. Традиції. Культура. Фотоальбом. – Полтава: Оріяна, 2007. – 104 с.

7) Методика викладання географії Полтавщини/ Л.М.Булава, О.М.Мащенко, Л.М.Кушнір та інші. – Полтава: ПДПІ – ПОІПОПП, 1994. – 138 с.

З М І С Т


Розділ 1.^ СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ


Р.В. Шевченко, Л.Д.Кубарєва

ІСТОРІЯ РОЗРОБКИ СЕЙСМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЗЕМЛІ……………………………………….. 3


^ В. А. Рябуха, О. М. Мащенко

ГЛЯЦІАЛЬНІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ОБЛАСТІ ПРИДНІПРОВСЬКОЇ НИЗОВИНИ …………………………………………………………… 6


В.О. Глухота, Л.Д. Кубарєва

ЗЛЕДЕНІННЯ В ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ……………………………………………………………. 9


^ Л.М. Булава

АНАЛІЗ ЗМІН КЛІМАТУ МІСТА ПОЛТАВИ ЗА 1961−2011 РОКИ ………………………. 11


А.С. Кушнір

МАКРО- І МІКРОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ЯК КОМПЛЕКСНА ЕВОЛЮЦІЯ АГЕНТІВ ПЕДОГЕНЕЗУ В МЕЖАХ ПОЛТАВСЬКОЇ РІВНИНИ ………………………………………………………………………………………… 15


С.М. Гайдук, Л.М. Булава

^ ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА

ЗООГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛТАВЩИНИ І ПОЛТАВИ …………………….. 21


л.і. громак, в.в. мовчан, а.о. корнус, б.м. нешатаєв

^ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЗАПОВІДНОГО УРОЧИЩА

«ЯРИ-ЗАГАТКИ» ………………………………………………………………………………. 24


Л.М. Кушнір

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА

МІСТА ПОЛТАВИ……………………………………………………………………………. 32


Т.В. Лимарь, С.М. Шевчук

^ ТЕРИТОРІАЛЬНА ТА ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………….. 41


К.М. Тарасенко, С.М. Шевчук

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………………………………………………… 46


М.І. Ковган

^ ІСТОРІЯ МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОЛТАВЩИНІ І В УКРАЇНІ..49


C.C. Козіка, С.М. Шевчук

МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…………………………………………………………………… 54


^ Т.О. Чуйко, А.А. Шуканова

Організація регіональної системи екологічного моніторингу

в межах Полтавської області ……………………………………………………… 61

Розділ 2^ . МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ, ДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ З ГЕОГРАФІЇ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ТУРИЗМУ НА ПОЛТАВЩИНІ (УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ)

Л.М. Булава

НОРМАТИВНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ………………………… 66


^ Т. Мельничук, О. Терещенко, Ю. Хлистун, Л.П. Вішнікіна

УРОК ГЕОГРАФІЇ НЕТРАДИЦІЙНОЇ ФОРМИ…………………………………… ……….. 69


В.А. Кітченко, О.М. Мащенко

^ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТУ НА ЕТНІЧНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ

РОЗВИТОК ЛЮДСТВА ……………………………………………………………………… 75


М.М. Гупало

ГІДРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ШКОЛІ………………………………………………… 78


Л.М. Кушнір, Г.Л. Кушнір

РОЛЬ ТУРИЗМУ У ФОРМУВАННІ КРАЄЗНАВЧИХ ЗНАНЬ………………………….… 81


О.А. Федій, А.М. Василенко

^ ЗАСТОСУВАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ

ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТІВ І ПРОЦЕСІВ…………………………………………….…… 84


Шуканова А.А.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАГАДОК ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ……………………………………………..……. 88


^ В.В. Уткін, Л.П. Вішнікіна

ВИВЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА НАУКОВОГО ДОРОБКУ В.О. ОБРУЧЕВА…... 94


Н.С. Барскова

ВИЯВЛЕННЯ І ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ НА ПРИКЛАДІ КОМСОМОЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА УЧНІВ…………… 97


Л. М. Дереча

ГЕОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО: ВІД ВИХОВАНЦЯ ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО ВИПУСКНИКА ШКОЛИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)………………………… 102


В. В. Мовчан

УЧАСТЬ УЧНІВ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ В МАН ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ………………………….. 116


І.О. Слабко

ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ …………………… 121

Л.М.Булава

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 8 клас. Навчальна програма……… 1251   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.І. Іщук. Київський університет імені Тараса Шевченка. —...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Затверджую ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет
Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л. О. Голуб. Пдпу імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — Затверджено...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такі напрями підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка оголошує набір на такий напрям підготовки (спеціальності)

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка затверджую
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Укладачі: викладач кафедри фізичної культури І здоров'я...
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Полтавський відділ Українського географічного товариства iconПолтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
«Початкова освіта» для вступників з базовою освітою «молодший спеціаліст початкової освіти» / Укладачі: Зімакова Л. В., Зімниця Є....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи