Іі інформаційний лист шановні студенти! icon

Іі інформаційний лист шановні студенти!
Скачати 57.56 Kb.
НазваІі інформаційний лист шановні студенти!
Дата05.08.2012
Розмір57.56 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Факультет філології та журналістики

Кафедра англійської філології
ІІ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!


Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 25-26 лютого 2010 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

^ Співорганізатори конференції:

Кафедра історії зарубіжної літератури та класичної філології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна;

Кафедра практики англійської мови Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Кафедра теорії та історії української літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського;

Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Кафедра германської філології Сумського державного педагогічного університету  ім. А.С.Макаренка;

Кафедра іноземних мов при факультеті банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Секції:

1. Функціональна лінгвістика

2. Когнітивна лінгвістика

3. Дискурсивна лінгвістика

4. Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні

5. Підсумки й перспективи вивчення класичної літературної спадщини

6. Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень

7. Дискусійні проблеми осмислення літератури ХХ-ХХІ століття

8. Лінгводидактичний опис рідної та іноземної мов


Робочі мови конференції: українська, англійська.


Тези доповідей буде опубліковано окремою збіркою до початку роботи конференції.


Поселення в гуртожитку та харчування у студентській їдальні за рахунок учасників конференції (ціни помірні).


^ Увага! термін подачі матеріалів до конференції продовжено!

Для участі в конференції просимо надіслати до 20 грудня 2009 року організаційному комітетові:

  1. CDRW з 2 файлами, зробленими в програмі Word: 1) тези, 2) заявка (заповнити таблицю в електронному вигляді у Word);

  2. заповнену в електронному вигляді у Word, роздруковану та підписану студентом і науковим керівником заявку на участь у конференції;

  3. роздруковані та підписані автором і науковим керівником тези доповіді (1 примірник);

  4. копію документа (квитанції) про сплату оргвнеску;

  5. конверт зі своєю адресою та маркою (по Україні).


Оргвнесок – 65 гривень.

^

Вимоги щодо оформлення текстів тез


Файл із тезами називати прізвищем автора кирилицею за зразком Коваленко_тези

Файл із заявкою (інформація про автора) – аналогічно, наприклад: Коваленко_інфо

Електронний носій повинен бути перевірений на відсутність вірусів та механічних пошкоджень.

^ Обсяг тексту – 3-6 сторінок.

Параметри сторінки: усі береги – 2 см.

Тип шрифту – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1,25 см. (увага! Виставляйте абзац в “Формат – Абзац”, а не табуляцією)


У правову верхньому кутку напівжирним курсивом записують прізвище та ініціали автора, у наступному рядку – курсивом назва навчального закладу, третій рядок – напівжирним курсивом науковий ступінь, учене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; далі – назва доповіді напівжирними літерами, далі подають текст.

Наприклад:

Коваленко М.А.

Ніжинський університет

Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Петрова Н.Ф.

^

Мовні засоби втілення концепту РАДІСТЬСлова, речення, текстові фрагменти, що аналізуються в тезах, подаються курсивом; поняття беруться в лапки (наприклад: для вираження поняття “гостинний” в англійській мові існує слово hospitable); концепти пишуться великими літерами (наприклад: концепт ЛЮБОВ вербалізується в сучасній англійській мові за допомогою цілого спектра слів: love, passion …). Потрібні фрагменти підкреслюються.

Покликання оформлюються так: [1, с. 3], [5, с. 4-7; 8, с. 17-21], де перша цифра – номер джерела в списку літератури, цифра після с. – номер сторінки. (увага(!): після с. перед номером сторінки є пробіл). Покликання є обов’язковими.

Література оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008) і подається в алфавітному порядку після заголовку Література. Окремо подається Список джерел фактичного матеріалу.


Увага!

Обов’язково розрізняти дефіс (-) і тире (–).

Лапки ставити такі: “”.

Апостроф ставити такий: ’ (наприклад, п’ять).

Не допускається: по два пробіли між словами, наявність таких знаків, як “розрив рядка”, “почати нову сторінку”, “почати новий розділ”.

У зв’язку з можливими технічними труднощами при верстці збірника не використовувати схеми, таблиці та рисунки.


Тези обов’язково повинні містити результати власного дослідження та не містити логічних, стилістичних та друкарських помилок. За зміст тез та коректність покликань відповідальність несуть автор та науковий керівник.

^ До друку не приймаються роботи, які хибують на: 1) плагіат; 2) переклад тексту за допомогою електронних перекладачів; 3) відсутність власного дослідження; 4) некоректність посилань; 5) технічну невідповідність вимогам.


Матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам, та такі, що будуть відіслані пізніше 20 грудня (за штемпелем), не друкуватимуться. Відхилені матеріали не повертаються; оргвнесок повертається за вирахуванням оплати поштових послуг.


Учасникам, чиї роботи будуть прийняті оргкомітетом, буде надіслано запрошення звичайною та електронною поштою на вказані у заявці адреси.

Увага! Розсилка запрошень факсом не здійснюється!


Матеріали надсилати на адресу:

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, кафедра англійської філології, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36003.

Листи та поштові перекази адресувати членові оргкомітету ^ Портяній Аллі Григорівні, викладачеві кафедри англійської філології.

УВАГА! Матеріали надсилати простим листом (не рекомендованим листом і не цінною бандероллю).


Телефон для довідок: (05322) 2 08 54 (кафедра англійської філології, контактна особа – Таран Лариса Анатоліївна)

Електронна адреса для довідок: PortyanayaAlla@mail.ru


Заявка

на участь у ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”
^

!!!усі графи заповнювати обов’язково!!!


таблицю заповнити в електронному вигляді і роздрукувати


Прізвище, ім’я, по батькові студента (повністю)
Курс
Назва вишу (повна – не абревіатура)
Назва доповіді
Секція
Поштова адреса для листування (дійсна)
Електронна адреса (має перевірятися регулярно)
Контактні телефони:

домашній

мобільний (має бути діючим)
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (повністю)
Науковий ступінь наукового керівника
Учене звання наукового керівника
Посада наукового керівника
Необхідність використання комп’ютерного обладнання для презентації доповіді в PowerPoint
Необхідність поселення в гуртожиток:

вказати приблизні (плановані) дати і час приїзду та від’їздуСхожі:

Іі інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VІ міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист-запрошення шановні колеги!
«Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Конференція присвячена проблемам розвитку соціально-гуманітарних наук в Україні,...
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні колеги!
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Права дитини: від витоків до сьогодення», яка відбудеться 19 вересня 2013 р в Уманському...
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
Метою конференції є визначення креативних ідей щодо розвитку сучасної університетської освіти, підвищення ролі студентства у цьому...
Іі інформаційний лист шановні студенти! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
Метою конференції є визначення креативних ідей щодо розвитку сучасної університетської освіти, підвищення ролі студентства у цьому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи