Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р icon

Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Скачати 437.19 Kb.
НазваІнформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Сторінка1/3
Дата24.09.2012
Розмір437.19 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3
ІНФОРМАЦІЯ

про забезпеченість БДМУ україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 1.02.2011 р.

(для спеціальності “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, “Клінічна фармація”)

Назва дисципліни

Автори
Назва видання


Вид видання (підручник, посібник, атлас, тощо)^ Рік і місце видання

% Забезпечення усіма підручниками і посібниками (окремо), які знаходяться у фондах бібліотеки і якими користуються студенти на даний час

Кількість

І. Гуманітарна та соціально-економічна підготовка

^ Ділова українська мова
ЮКАЛО, Володимир Ярославович

Культура мови

Навчальний посiбник

Тернопiль : Укрмедкнига, 1999
4 пр.
ШУТАК, Лариса Богданiвна

Українська мова професiйного спрямування.

Навч.-метод. посiбник

Чернiвцi : БДМУ, 2008
100 пр.
ПРИСЯЖНЮК, Марiя Самiйлiвна

Росiйсько-український медичний словник професiйної мови фахiвцiв з внутрiшнiх хвороб (iз тлумаченням термiнiв): 20000 слiв

Навчальний посібник

К. : Вид. дiм "КМ Academia", 2005
6 пр.
НАВЧУК, Галина Василiвна

Формально-синтаксичнi та функцiонально-семантичнi особливостi окличних речень

Навчальний посібник

Тернопiль : "Астон", 2007
10 пр.
ШУТАК, Лариса Богданiвна

Вчимося української

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2009
150 пр.

Іноземна мова
Н.I. Войткевич, Л.I. Запоточна

и О.М. Рак .

Пiдручник з англiйської мови для студентiв фармацевтичних факультетiв=English for students of Pharmacy :

Підручник


Чернiвцi : Букрек,2007.
10 пр.
^ АВРАХОВА, Л.Я.

Англiйська для стоматологiв = English for Dentists

Навчальний посiбник

К. : ВД "Асканiя", 2008
90 пр.
Лапа Г.М., В.П.Пішак, Н.М.Соловйова, Г.І.Ходоровський

Англійська для медиків = English in Medicin


Навчальний посібник


Чернівці, медуніверситет, 2005
200 пр.
Войткевич Н.І. та ін.

Англійська мова для медичних психологів = English in Psychology Science

Навчальний посібник


Чернівці:

Медакадемія, 2004
101 пр.

Англ. мовою

^ ЛАБIНСЬКА, Б.I.

Клiнiчна фармацiя нiмецькою мовою = Deutsch in der Klinischen Pharmazie :

з нiмецької мови для студентiв I-II курсiв фармацевтичного факультету за спецiальнiстю "Клiнiчна фармацiя"

Навчальний посiбник

Чернiвці,: Буковинський державний медичний унiверситет, 2006
22 пр
Ред. О.П. Iвакiн

Новий нiмецько-український, українсько-нiмецький словник : 50000 слiв

Навчальний посібник

К. : Аконiт, 2007
1 пр.

Латинська мова та медична

термінологія

Англ. мовою

^ ДЕМЧЕНКО, О.К.

Латинська мова та основи медичної термiнологiї = The Latin Language and the Fundamentals of Medical Terminology

Навчальний посiбник

Тернопiль: Укрмедкнига, 2004
114 пр.
Пiд заг. ред.

В.Г. Синиці

Основи лiкарської рецептури (комплекс лексико-граматичних i тестових завдань)


Навчальний посiбник

Чернiвцi : Буковинський державний медичний унiверситет, 2007
14 пр.
Фомiна Д.Ф.

Росiйсько-українсько-латинський тлумачний словник назв лiкарських засобiв

Навчальний посібник


К, Здоров'я, 2004
46 пр.
МЕЛЬНИК, Павло Олексiйович

Латинсько-українськi та українсько-латинськi вислови у дiловому мовленнi

Навчальний посібник

Чернiвцi : Мiсто, 2006
2 пр.
МЕЛЬНИК, Павло Олексiйович

Українсько-латинська термiнологiя в оториноларингологiї : Короткий тлумачний словник

Навчальний посібник

Чернiвцi : Медакадемiя, 2004
8 пр.

Історія медицини
Голяченко О. та Ганiткевич Я.

Iсторiя медицини

Підручник


Тернопiль : ЛIЛЕЯ, 2004
191 пр.
^ ВЕРХРАТСЬКИЙ С.А.

Iсторiя медицини. - 4-е вид., випр. i допов.

Навч. посiбник

К. : Вища школа, 1991
83 пр.
^ ВЕРХРАТСЬКИЙ С.А.

Iсторiя медицини. - 3-е вид., перероб. i доп.

Навч. посiбник для студ. мед. iн-тiв

К. : Вища школа, 1983
92 пр.
ГАНIТКЕВИЧ, Ярослав


Iсторiя Української медицини в датах та iменах
Львiв: Б/в, 2004


^ ВЕРХРАТСЬКИЙ С.А.


Iсторiя медицини. - Вид. 2-е, перероб. i доп.

Навч. пос. для студ. мед. iн-тiв

К. : Вища школа, 1964
17 пр.
КОБИЛЯНСЬКИЙ С.Д. та ін.

Iсторiя медицини Буковини : Цифри i факти

Навчальний посібник

Чернiвцi : Медакадемiя, 1999
253 пр.

^ Англ. мовою

О.М. Голяченко та ін.

Історія медицини = History of Medicine

Навчальний посібник

Тернопiль:Укр-медкнига, 2004
99 пр.
Шегедин, Марiя Бронiславiвна


Iсторiя медицини та медсестринства

Навчальний посібник

Тернопiль:Укр-медкнига, 2003
79 пр.
Ганiткевич, Ярослав


Історія Української медицини в датах

Навчальний посібник

Львів : Б/в, 2004
20 пр.
Ред. С.Й. Кухта

Нариси iсторiї медицини

Навчальний посібник

Львiв : Кварт, 2007
1 пр.

^ Основи економічних теорій
ЗАЛIСЬКА, Ольга Миколаївна

Фармакоекономiка

Підручник

Львiв : Афiша, 2007
30 пр.

^ Англ. мовою

ЛИТВИНОВА, Ольга Несторiвна

Основи економiчної теорiї = Basics of the economic theory

Навчальний посібник

Тернопiль :Укрмедкнига, 2006
100 пр.
В.М.Толочко та ін.

Основи пiдприємницької дiяльностi у фармацiї

Навчальний посiбник

Харкiв: Тимченко А.М., 2009
30 пр.
Громовик Б.П. та ін.

Практикум з органiзацiї та економiки фармацiї

Навчальний посібник

Харкiв: Нова книга, 2004
49 пр.

^ Основи психології та педагогіки, загальна психологія
Ред. I.С. Вiтенко та

О.С. Чабан

Основи загальної i медичної психологiї.

Рекомендовано МОЗ України як

пiдручник для студентiв ВМЗО I-IY рiвнiв акредитацiї

Тернопiль : Укрмедкнига, 2003
30 пр.
^ ВIТЕНКО І.С.


Основи психологiї

Пiдр. для студ. вищ. мед. навч. з-дiв III-IV рiвнiв акредит.

Харкiв : Нова книга, 2001
373 пр.
Пiд заг.ред.

О.В. Киричук та

В.А. Роменця

Основи психологiї. Вид. 2-е, стереотип.

Пiдручник

К. : Либiдь, 1996
47 пр.
Пiд заг.ред.

О.В. Киричук та

В.А. Роменця

Основи психологiї. Вид. 3-є, стереотип.

Пiдручник

К. : Либiдь, 1997
15 пр.
^ ЧАБАН О.С.

Психiчне здоров'яРекомендовано МОЗ України як підручник для студентiв ВМНЗ II р.а.

Тернопiль : ТДМУ, 2008
20 пр.
^ БОРИСЮК А.С.

Основи педагогiки

Рекомендовано МОЗ України як навч. метод. посiбник для студ. вищ. навч. закладiв III-IY р.а.


Тернопiль : "Астон", 2002
105 пр.
В.Л. Гавенко та ін.

Практикум з медичної психологiї

Навчальний посiбник для студентiв МВНЗ III-IY р.а.

Тернопiль : Регiон-iнформ, 2002
50 пр.
ЦИМБАЛЮК Iван Миколайович

Психологiя спiлкування

Навчальний посібник


К., ВД “Професiонал”, 2004
99 пр.
ВIТЕНКО Iван Семенович


Соцiально-психологiчний тренiнг: цикл вправ для пiдготовки лiкарiв-медичних психологiв

Навчальний посібник

Чернiвцi : Книги-ХХI, 2005
50 пр.
За ред.М.Ю.Коломойця та О.І.Федіва

Тлумачний словник основних соматичних та психосоматичних термінів

Навчальний посібник


Чернівці: БДМУ, 2007
250 пр.
Ред. О.О. Фiльц

Груповий психоаналiз

Навчальний посібник

Львiв : ВНТЛ-Класика, 2004
1 пр.
ВIТЕНКО, Iван Семенович

Основи психологiї. Основи педагогiки

Навчальний посібник

Чернiвцi :

Книги-ХХI, 2006
3 пр.
ПАЛЕХА Ю.І. та ін.


Основи психологiї та педагогiки

Навчально-методичний посiбник

^ К.: ЄУФIСМiБ, 1999
14 пр.
ЛОЗНИЦЯ В.С.


Психологiя i педагогiка: основнi положення.

Навчальний посiбник

К. : ЕксОб, 1999
30 пр.
РАДЧУК, Валентина Миколаївна

Психологiя конфлiктiв

Навчальний посібник

Чернiвцi : "Рута", 2004
1 пр.
ШЕВЧЕНКО, Олександра Теодорiвна

Психологiя кризових станiв. Уроки життя крiзь призму страждань

Навчальний посібник

К. : Здоров'я, 2005
15 пр.
  1   2   3

Схожі:

Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconАналіз забезпеченості навчальною літературою 2011 р повний перелік дисциплін

Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р icon22-07-10 Прес-реліз Інформація про стан співробітництва між ону імені І.І. Мечникова та навчальними та культурними організаціями Італії
Дуже тісні взаємовідносини утворились з університетом Ка’ Фоскарі (м. Венеція). Італійський інститут культури сприяє періодичному...
Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconІнформація про консультативно-лікувальну та організаційну роботу, яка проведена співробітниками бдму серед населення Чернівецької області, яке постраждало внаслідок повені
Бдму від 03. 08. 2008 р. №405-в «Про створення бригад для надання консультацій, організаційної та медичної допомоги постраждалим...
Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconШановні науковці!
Станом на 18. 04. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconШановні науковці!
Станом на 06. 06. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconІнформація про консультативно-лікувальну та організаційну роботу, яка проведена співробітниками бдму серед населення Чернівецької області, яке постраждало внаслідок повені
Бдму від 01. 07. 2010 р. №396-в «Про проведення протиепідемічних заходів» та №397-в «Про створення бригад фахівців для надання організаційної...
Інформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р iconСписок електронних підручників для позааудиторних занять студентів бдму станом на 01. 01. 20010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи