Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") icon

Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
НазваІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Сторінка1/5
Дата24.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипІнформації
  1   2   3   4   5

Продовження інформації про забезпеченість БДМУ україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 1.02.2011 р.

(для спеціальності “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, “Клінічна фармація”)


Медична біологія ,

паразитологія та генетика
Ред. К.М. Ситник и В.О. Топачевський

Бiологiчний словник. - 2-е вид.,

перероб. i доп.
К. : Б/вид, 1986
8 пр.
Ред. В. П. Пiшак

Медична біологія

Підручник

Вiнниця:Нова книга,2004
300 пр
Пiшак В.П. та ін.

Медична бiологiя

Підручник

Вiнниця: Нова книга, 2004
99 пр.

Англ. мовою

^ ЛАЗАРЄВ К.Л.

Медична бiологiя = Medical Biology

Підручник

Сiмфер. : КрДМУ, 2003
44 пр.
А.Д. Тимченко та ін.

Збiрник задач i вправ з бiологiї

Навчальний посiбник

К. : Вища школа, 1992
11 пр.
ПIШАК В.П. та ін.

Структурований довiдник з бiологiї. Ч.1 : Рослини

Навчальний посібник

Чернiвцi : Медакадемiя, 2002
5 пр.
ПIШАК В.П. та ін.

Структурований довiдник з бiологiї. Ч.2 : Тварини

Навчальний посібник

Чернiвцi : Медакадемiя, 2002
9 пр.
МИСЛИЦЬКИЙ В.Ф. та ін.

Структурований довiдник з бiологiї. Ч.3 : Бiологiя людини.

Навчальний посібник

Чернiвцi : Медакадемiя, 2002
9 пр.
ПIШАК В.П. та ін.

Структурований довiдник з бiологiї. Ч.4 : Загальна бiологiя

Навчальний посібник

Чернiвцi : Медакадемiя, 2002
5 пр.
КОРОЛЬОВ В.О. та ін.

Лекцiї з медичної бiологiї

Навчальний посiбник

К. : Вища школа, 1993
88 пр.
^ ПIШАК В.П.


Загальна бiологiя для абiтурiєнтiв: Структурований конспект. Ч. 1

Навч. посiбник для пост. у вузи України

Чернiвцi, 1994
40 пр.
В.М. Круцяк та ін.

Росiйсько-українсько-латинський словник загальнобiологiчних термiнiв
Чернiвцi : Б.вид., 1996
8 пр.
МЕЩИШЕН І.Ф. та ін.


Бiомолекули: Структура та функцiї

Навчальний посiбник

Чернiвцi : Медик, 1999
62 пр.
Сост. Е.В. Богданова та ін.

Довiдник з бiологiї
К. : Наукова думка, 1998, 2003
7 пр.

^ Англ. мовою

Бажора Ю.І. та ін.

Медична бiологiя = Medical Biology

Навчальний посібник

Одеса: ОДМУ, 2006
97 пр.
Пішак В.П., Захарчук О.І.

Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики

Навчальний посібник

Чернівці, БДМА, 2004
81 пр.
Укл. Кравченко О.В. та ін.

Тестовий контроль з основних питань мед. генетики в акушерствi та педiатрiї

Навчальний посібник

Чернiвцi: Медакадемiя, 2004
80 пр.
Романенко О.В. та ін.

Бiологiя. Посiбник з практичних занять

Навчальний посібник


К. : Медицина, 2006
50 пр.
Ред. О.П. Волосовець та ін.

Крок-1. Загальна лiкарська пiдготовка = Krok-1. General medical training : Збiрник завдань для пiдготовки до тестового екзамену з природничо-наукових

дисциплiн

Допущено МОЗ УКраїни як навч.-

метод. посiб. для ВМЗО III-IY р.а.

К. : Медицина, 2006
204 пр.

^ Англ. мовою

ГРИЦЮК, М.І., Пішак В.П.

Основи медичної паразитологiї = Fundamentals of medical parasitology

Навчальний посiбник

Чернiвцi : БДМУ, 2010
20 пр.

Вища математика
^ СВЕРДАН П.Л.


Вища математика. Аналiз iнформацiї у фармацiї та медицинi.

Допущено МОЗ

України як пiдручник для студентiв фармац. фак-iв та

фармац. закладiв освiти III-IY р.а.

Львiв : Свiт, 1998
50 пр.
О.Ю. Микитюк та ін.

Вища математика

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2005
12 пр.
О.Ю. Микитюк та ін.

Вища математика : Метод. вказiвки до ПЗ

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2007
10 ПР.

^ Медична та біологічна

фізика
В.Ф. Боєчко та ін.

Основи медичної та бiологiчної фiзики

Підручник


Чернiвцi: БДМУ, 2005
25 пр.

^ Англ. мовою

Марценюк В.П. та ін.

Біофізика і медична інформатика = Т.1, Biophysics and Medical Informatics

Підручник


Тернопіль, Укрмедкнига,

2004
150 пр.^ БIЛЕНКО І.І.


Фiзичний словник
К. : Вища школа, 1979
4 пр.В.Ф. Боєчко та ін.

Деякi теоретичнi аспекти медичної i бiологiчної фiзики. - 2-е вид., виправ.

Навчальний посiбник

Чернiвцi : Медiнститут, 1993
34 пр.
Доброва В.Є.

Біофізика та медична апаратура. Вид.2-е

Навчальний посібник


К., ВД «Професіонал». 2006

200 пр.
Боєчко В.Ф. та ін..

Медична i бiологiчна фiзика : Методичнi вказiвки до практичних занять для

студентiв медичного факультету спецiальностi "стоматологiя"

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2007
12 пр.


Л.О. Афанасьєва та ін.

Основи бiологiчної i медичної фiзики, iнформатики й апаратури :

Затверджено МОЗ України як навч. посiбник для студентiв ВМЗО III-IY р. а.


Одеса : ОДМУ, 2003


8 пр.
Ред. Чалий О.В.

Медична i бiологiчна фiзика = Практикум

Навчальний посібник

К. : Книга-плюс, 2003
102 пр.

Англ. мовою

^ ФЕДIВ В.І.


Медична i бiологiчна фiзика = Medical and biological physics : (Т.1: Математична обробка медичної та бiологiчної iнформацiї).

Навчальний посiбник

для студентiв I курсу

Чернiвцi : БДМУ, 2009
10 пр.

^ Медична хімія
МОРОЗ, Анатолiй Семенович

Медична хiмiя :

Підручник


Харкiв : Нова книга, 2006
51 пр.
Тарасенко Л.М. та ін.

Функціональна біохімія

Підручник


Вiнниця : Нова книга, 2007
90 пр.
Безуглий П.О. та ін.

Фармацевтична хiмiя

Підручник

Вiнниця : Нова книга, 2007
1 пр.

Англ. мовою

^ БАРУС М.М.


Навчально-методичнi матерiали для практичних занять з медичної хiмiї = Medical Chemistry

Для студентiв I к. ВМЗО III-IУ рiвня акредитацiї

Чернiвцi : Прут, 2008
5 пр.
ПРОКОПЕНКО, Тiна Сулейманiвна

Фармацевтична хiмiя

Навчальний посібник

Харкiв : МТК-книга ; Видавництво НФаУ, 2004
60 пр
Ред. П.О. Безуглий

Фармацевтична хiмiяНавчальний посібник

Вiнниця : Нова книга, 2006.
50 пр
Пiд ред.I.Ф.Мещишена

Фармацевтична хiмiя

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2007
102 пр.
ХЛУС, Костянтин Миколайович


Токсикологiчна хімія. Частина1Навчально-методичний посiбник

Чернiвцi : БДМУ, 2006
50 пр
ХЛУС, Костянтин Миколайович


Токсикологiчна хiмiя. Частина2

Навчально-методичний посiбник

Чернiвцi : БДМУ, 2006
10 пр.
^ КРАМАРЕНКО В.П.


Токсикологiчна хiмiя

Пiдр. для студ. фармацевт. навч. закладiв

К. : Вища школа, 1995
3 пр.
В.О. Чорноус та ін.

Збiрник тестових завдань з хiмiї

Навчальний посiбник для вступникiв

Чернiвцi : Медик, 2006
5 пр.
МЕЩИШЕН, I. Ф.та Кар.

Основи обміну речовин та енергії

Навчальний посібник


Чернівці, Медуніверси-тет, 2005
102 пр.
^ МЕЩИШЕН І.Ф.


Технiка лабораторних робiт

Навчальний посiбник

Чернiвцi : БДМА, 2003
18 пр.

^ Загальна та неорганічна

хімія
ЛЕВIТIН, Євген Якович


Загальна та неорганiчна хiмiя

Підручник

Харкiв : Нова книга, 2002
119 пр.
^ ГЛIНКА М.Л.


Загальна хiмiя

Навчальний посiбник для студентiв нехiмiчних спецiальностей ВНЗ

К. : Вища школа, 1976
10 пр.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, “Клінічна фармація”
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconГрафік практичних занять студентів 6 курсу спеціальності «педіатрія»
«педіатрія» та «медична психологія» на циклі “дитячі хвороби” та «дитячі хвороби з клінічною психологією» та перепідготовки лікарів...
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconАс. Гарас М. Н
«лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія» в ІХ семестрі 2009/10 н р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
«Лікувальна справа», «Педіатрія»; до 01. 07. 2012 р для спеціальності «Стоматологія»; «Лабораторна діагностика» – до 01. 07. 2013...
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconДодаток № до Наказу №726-д від 05. 11. 2012р. Графік проведення консультативних занять для студентів III курсів
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фармація» з дисциплін, які входять
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconДодаток №2 до Наказу №726-д від 05. 11. 2012р Графік проведення консультативних занять для студентів III курсів
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фармація» з дисциплін, які входять
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть Медична психологія – мед фак. №1-2, спеціальність «лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «лікувальна справа», 3 курс, іноземні студенти
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconОсновна мета викладання дисципліни „культурологія” та її кінцеві цілі мета
Нформація для студентів І курсу спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи