Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") icon

Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
НазваІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Сторінка1/6
Дата24.09.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипІнформації
  1   2   3   4   5   6

Продовження інформації про забезпеченість БДМУ україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 1.02.2011 р.

(для спеціальності “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, “Клінічна фармація”)


4. Інші професійно-орієнтовані дисципліни


Загальна хірургія з доглядом

за хворими та анестезіологією^ Англ. мовою

С.I. Шевченко та ін.

Хiрургiя = Surgery Вид. 2-е, доп.

Пiдручник для студентiв медичних вузiв, що навчаються

англiйською

Харьков : ХДМУ, 2000
1 пр.
ЧЕПКИЙ Л.П. та ін.


Анестезiологiя та iнтенсивна терапiя

Допущено МОЗ України як пiдр. для

Студ. ВМНЗ III-IY р.а.

К. : Вища школа,

2003
89 пр.
Черенько, Макар Петрович

Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та догляду за Хворими

Підручник

К. : Здоров’я, 2004
25 пр.
Чепкий, Л. П. Та Ін.

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Підручник

К.: Вища школа, 2004
100 ПР.
^ ЧЕПКИЙ Л.П.

Анестезiологiя, реанiматологiя та iнтенсивна терапiя

Допущено МОЗ України як пiдручник для студ. ВМНЗ I-II р.а.

К. : Вища школа, 2004
98 пр.
Л.М. Зуєва та ін.

Посiбник для практичних занять з анестезiологiї та реанiматологiї

Навчальний посібник

К. : Здоров'я, 1993
132 пр.
О.М. Заєць та ін.

Посiбник для практичних занять з анестезiологiї та реанiматологiї

Навчальний посібник

К. : Здоров'я, 1995
394 пр.
Л.Я. Ковальчук та ін.

Анестезiологiя, реанiмацiя та iнтенсивна терапiя невiдкладних станiв

Рекомендовано МОЗ України як навч. посiб. для студ. ВМНЗ I-II

р.а.

Тернопiль :

Укрмедкнига, 2003
10 пр.

Англ. Мовою

^ КУШНИР, Р.Я.

Лекцiї по загальнiй хiрургiї для iноземних студентiв II та III курсiв

медичного факультету = Lectures of General Surgery for foreign students of II- nd and III-nd years of medical faculty

Навчальний посібник


Тернопiль : Укрмедкнига, 2005
103 ПР.
Ахтемійчук ,Ю.Т. та ін.

Практичні навички з оперативної хірургії

Навчальний посібник

Чернівці, Місто, 2005
51 ПР.
Коновчук В.М. та ін.

Невідкладні стани

Навчальний посібник

Чернівці, БДМУ, 2005
25 ПР.
Іващук С.І. та ін.

Хірургічні хвороби у практиці сімейного лікаря

Навчальний посібник

Чернівці, БДМУ, 2005
101 ПР.
Ред. Іфтодій А.Г.

Методичнi вказiвки студентам 5 курсу медичних факультетiв зi спеціальностей "Лiкувальна справа","Педiатрiя" для самостiйної пiдготовки до практичних занять та самостiйної позааудиторної роботи з госпiтальної хiрургiї :

Навчальний посібник

Чернівці, БДМУ, 2005
133 ПР.
Під ред. Б.I. Дмитрiєв

Загальна хірургія : Вибранi лекції

Навчальний посiбник

Одеса : ОДМУ, 1999
183 пр.

^ Пропедевтика внутрішніх

хвороб з доглядом за хворими
Ред. Яворський, О.Г.

Основи внутрішньої медицини

Підручник


К. : Здоров'я, 2004
209 пр.

^ Англ. Мовою

КОВАЛЬОВА, Ольга Миколаївна

Пропедевтика ед.ного медицини. Часть 1. = Propedeutics to Internal medicine.Part 1

Підручник

Вiнниця : Нова книга, 2006
100 пр.

Англ. Мовою

Ковальова О.М. та ін.

Пропедевтика ед.ного медицини. Част.2. Синдроми та хвороби = Propedeutics to Internal Medicine/ Part 2.

Підручник


Вінниця: Нова книга, 2007
100 пр.
СЕРЕДЮК, Нестор Миколайович

Внутрiшня медицина: Терапiя

Підручник


К., Медицина, 2005
1 ПР.
Пiд. ред. А.В. Єпiшин

Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими

Підручник

Тернопiль : Укрмедкнига, 2001
19 пр.


^ Англ. Мовою

ВАСЮК, Валентина Леонiдiвна

Методика клінічного обстеження хворого = Methods of Patient Clinical Examination .

Навчальний посібник


Чернiвцi : Мiсто, 2006
50 пр.
Ред. Iгор Романович Мисула

Медична та соціальна реабілітація

Навчальний посібник

Тернопiль : Укрмедкнига, 2005
105 ПР.
ПОЛЯНСЬКА, Оксана Степанiвна

Медична та соціальна реабілітація

Навчальний посібник

Чернiвцi : Медакадемiя, 2004
4 ПР
Ред. Любомир Степанович Бiлик .Медичнi маніпуляції в алгоритмах :

Навчальний посібник

Тернопiль : Укрмедкнига,2005
101 ПР.
Під. ред. Коломойця М.Ю.

Внутрішня медицина. Метод. Вказівки студ. 5 к. Том 1

Навчальний посібник

Чернівці, БДМУ, 2005
197 ПР.

^ Пропедевтична педіатрія

з доглядом за дітьми
Пiд ред. П. С. Мощича.

Неонатологія

Навчальний посібник

К.: Вища школа, 2004
128 ПР.
^ ЯЩЕНКО, Ю.Б.

Неонатологiя : Навчальний посiбник

Навчальний посiбник

К. : Б.вид., 2010
5 пр.

^ Англ. Мовою

ЯЩЕНКО, Ю.Б. та ін.

Неонатологiя = Educational Textbook on Neonatology

Навчальний посiбник

К. : Б.вид., 2010
11 пр.
Ред. О.В. Тяжка

Педiатрiя

Навчальний посібник

К.: Медицина, 2005
100 ПР.
КОЦУР, Надiя Iванiвна

Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкiльного вiку

Навчальний посібник

Чернiвцi : Книги-ХХI, 2004
30 ПР.
Пiд ред. Iван Семенович Смiян

Дитяча інфектологія

Навчальний посібник


Тернопiль : Укрмедкнига, 2004
10 ПР.
Л. О. Безруков та ін.

Практично-орiєнтований державний випускний iспит iз дитячих хвороб та дитячих iнфекцiйних хвороб

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМА, 2005
370 ПР.
Укл. О.В. Кравченко та ін.

Тестовий контроль з основних питань медичної генетики в акушерствi та педiатрiї

Навчальний посібник


Чернiвцi :

Медакадемiя, 2004
80 ПР.

^ Топографічна анатомія

та оперативна хірургія


СВИСТОНЮК, Iван Ульянович

Операцiї на органах таза та промежини

Навчальний посiбник

Чернiвцi: БДМА, 1999
12 пр.

^ Англ. Мовою

Гнатюк М.С. та ін.

Оперативна хірургія та топографічна анатомiя (Лекції) = Operative Surgery and Topographical Anatomy (lectures)

Навчальний посібник для студ.-iноземцiв ВМНЗ Ш-IV р.а.

Тернопiль : Укрмедкнига, 2004
70 ПР.
Ахтемійчук ,Ю.Т. та ін.

Практичні навички з оперативної хірургії

Навчальний посібник

Чернівці, Місто, 2005
54 ПР.

^ Англ. Мовою

ЦИГИКАЛО, Олександр Вiталiйович

Топографiчна анатомiя та оперативна хірургія. Частина 1 = Topographical

Anatomy and Operative Surgery. Part 1 :Навчальний посібник

Чернiвцi : Прут, 2008
4 пр.

^ Променева діагностика

та променева терапія
Ред. М.С. Каменецький

Радiологiя. Т.1. Променева дiагностика

Пiдручник

Донецьк : Вебер, 2009
10 пр.
Ред. Г.К. Бутвiн

Методичнi розробки практичних занять з променевої діагностики, променевої терапiї
Чернiвцi : Б.вид., 1999
10 пр.
Кравчук С.І., Лазар А.П.

Основи променевої діагностики

Навчальний посібник

Чернівці, 2006
56 ПР.
Ред. Мілько В.

Рентгенодіагностика

Навчальний посібник

Вінниця, Нлва книга, 2005
120 ПР.
КРАВЧУК, Сергiй Юрiйович

Медична радiологiя

Підручник

Чернiвцi : Мiсто, 2008
6 пр.
Кравчук С.Ю. та ін.

Основи променевої терапії

Навчальний посібник

Чернiвцi : Мiсто, 2006
3 пр.

Акушерство і гінекологія
^ БОДЯЖИНА В.I.,

Жмакiн К.М.

Акушерство

Пiдручник

К. : Вища школа,1974
7 пр.
Сост. М. Грещишин

Акушерство

Пiдручник

Львiв: б/вид, 1994
12 пр.
^ ЖУЧЕНКО П.Г.

Акушерство

Пiдручник для медичних училищ та коледжiв

К. : Здоров’я, 1995
5 пр.
С.В. Хмiль та ін.

Гiнекологiя

Пiдручник для медичних вузiв

Тернопiль : Укрмедкнига, 1999
64 пр.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, “Клінічна фармація”
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconГрафік практичних занять студентів 6 курсу спеціальності «педіатрія»
«педіатрія» та «медична психологія» на циклі “дитячі хвороби” та «дитячі хвороби з клінічною психологією» та перепідготовки лікарів...
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconАс. Гарас М. Н
«лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія» в ІХ семестрі 2009/10 н р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
«Лікувальна справа», «Педіатрія»; до 01. 07. 2012 р для спеціальності «Стоматологія»; «Лабораторна діагностика» – до 01. 07. 2013...
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconДодаток №2 до Наказу №726-д від 05. 11. 2012р Графік проведення консультативних занять для студентів III курсів
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фармація» з дисциплін, які входять
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconДодаток № до Наказу №726-д від 05. 11. 2012р. Графік проведення консультативних занять для студентів III курсів
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фармація» з дисциплін, які входять
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть Медична психологія – мед фак. №1-2, спеціальність «лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «лікувальна справа», 3 курс, іноземні студенти
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconОсновна мета викладання дисципліни „культурологія” та її кінцеві цілі мета
Нформація для студентів І курсу спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи