Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") icon

Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
НазваІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Сторінка2/6
Дата24.09.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипІнформації
1   2   3   4   5   6
^ ЗАПОРОЖАН В.М.

Акушерство

Підручник

К. : Здоров’я, 2000
96 пр.
^ ЗАПОРОЖАН В.М.

Гiнекологiя

Підручник

К. : Здоров’я, 2000
102 пр.
С.В. Хмiль та ін.

Медсестринство в акушерстві

Пiдручник для вищих мед.закладiв

освiти I-II р.а.

Тернопiль : Укрмедкнига, 2000
11 пр.
С.В. Хмiль та ін

Медсестринство в гiнекологiї

Пiдручник для ед.ного вищих мед.закладiв

освiти I-II р.а.

Тернопiль : Укрмедкнига, 2000
32 пр.
Ред. В.I. Грищенко та М.О. Щербина

Акушерство

Підручник


К. : Медицина, 2009, 2000
207 пр.
Ред. В.I. Грищенко та М.О. Щербина

Гінекологія

Підручник

К. : Медицина, 2009
101 пр.
Ред. В.I. Грищенко, М.О. Щербина

Гiнекологiя

Допущено МОЗ України як пiдручник для студ. ВМНЗ III-IУ р.а.

К. : Медицина, 2007
101 пр.
МАЗОРЧУК, Борис Федорович

Акушерство i гiнекологiя : Пiдручник для сiмейних лiкарiв. В 2-х т. Т.1

Підручник


К. : ВЦ “Просвiта”, 2005
99 ПР.
Ред. Громова А.М.

Клiнiчне медсестринство в акушерстві i гiнекологiї

Підручник


К. : Здоров’я, 2004
78 ПР.

^ Англ. Мовою

ХМIЛЬ, Стефан Володимирович

Гiнекологiя = Gynecology

Підручник


Тернопiль,

Укрмедкнига,2003
105 ПР.

^ Англ. Мовою

Венцкiвська І.Б. та ін.

Акушерство = Obstetrics

Підручник

Медицина, 2008
100 пр.
^ ГАЙСТРУК А.Н.

Неотложные состояния в акушерстве

Підручник

Вінниця : Книга-Вега, 2009
50 пр.
Свистонюк І.У. та ін.

Оперативна гінекологія

Підручник

Київ: Здоров’я, 2009
150 пр.
Гайструк А.Н. та ін.

Невідкладні стани в акушерстві

Підручник

Вінниця, Книга-Вега, 2004
51 пр.
Л.Б. Маркiн та ін.

Невiдкладна хірургічна допомога в акушерстві та гiнекологiї

Навчальний

посiбник

Львiв : Свiт, 1992
8 пр.
А.В. Жарких та ін.

Акушерство i гiнекологiя.

Навчальний посiбник

К. : Здоров’я, 1994
3 пр.
^ ПРОКОПЧУК В.С.

Клiнiчна патологія жіночих статевих органів : (конспект комплексної лекції)

Навчальний посібник

Чернiвцi : ЧМI, 1995
88 пр.Контрольнi запитання до пiдсумкових занять по акушерству та гiнекологiї

Навчальний посібник для студ. та лiкарiв-iнтернiв

Чернiвцi : БДМА, 1997
46 пр.
Ред. О.В. Кравченко

Алгоритми виконання практичних навичок з акушерстваНавчальний посібник для

Чернiвцi : БДМА, 2002
50 пр.
В.М. Запорожан,

М.Р. Цегельський

Гiнекологiчна патологія : Атлас

Допущено МОЗ України як навчальний посібник для студ. ВМНЗ III-IY р.а.

Одеса : ОДМУ, 2002
5 пр.
Укл. О.В. Кравченко

Навчально-методичний посібник для самостiйної роботи студентів 4 курсу з

акушерства

Навчально-методичний посiбник

Чернiвцi : ЧМИ, 2003
270 пр.
^ ПАРАЩУК Ю.С.


Репродуктивне здоров’я дівчаток-пiдлiткiв

Рекомендовано МОЗ України як

навчальний ед.ног для ед.ного ВМНЗ III-IY р.а.

К. : Здоров’я, 2003
70 пр.
М.А. Андрейчин

Безсимптомний перебiг HBV –iнфекцiї у вагітних, ризик розвитку та прогнозування акушерських ускладнень


Методичнi рекомендацiї

К. : Б.вид., 2005
8 пр.
Сорокман Т.В. та ін.

Епідеміологія та шляхи профілактики вроджених вад розвитку

Навчальний посібник

Чернівці: БДМУ, 2010
10 пр.
За ред. Кравченко О.В.

Захворювання жіночої репродуктивної системи. Планування сім’ї

Навчальний посібник

Чернівці: БДМУ, 2010
20 пр.
Укл. О.В. Кравченко и В.В. Дикусаров

Тестовий контроль з гiнекологiї

Навчальний посiбник

Чернiвцi : Б/в, 1999
10 пр.Словник-посiбник росiйсько-українсько-латинський акушерської та гiнекологiчної термінології для студентів та лiкарiв-iнтернiв
Чернiвцi : Б/в, 1997
24 пр.Контрольнi запитання до пiдсумкових занять по акушерству та гiнекологiї

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМА, 1997
46 пр.Репродуктивна ендокринологія та неплiднiсть. – Вид. 3-тє.

Навчальний посібник

Львiв : Сейбр-Свiтло, 1997
4 пр.
Укл. О.В. Кравченко

Тестовий контроль з акушерства. III частина патологічне акушерство)

Навчальний посiбник

Чернiвцi : БДМА, 1998
2 пр.
Укл. О.М. Юзько та ін.

Методичнi розробки практичних занять по гiнекологiї
Чернiвцi : Б/в, 1999
5 пр.
^ ХОХЛIЧ Т.І.

Практикум з гiнекологiї = Основи практичної діяльності середнього медичного працівника у гiнекологiчному вiддiленнi

Начальний посібник для студ. ВМЗ I-II р.а.

К. :Здоров’я, 2000
15 пр.
Ред. О.В. Кравченко

Тестовi завдання з перинатологiї

Навчальний посiбник

Чернiвцi : БДМА, 2001
23 пр.
Т.І. Черняк та ін.

Гiнекологiя

Допущено МОЗ України як навч. посіб. для студ. ВМЗО I-II р.а.


К. : Здоров’я, 2002
11 пр.
О.М. Юзько та ін.

Лапароскопiчна оперативна гiнекологiя та гiстероскопiя : Частина I. ЗагальнаРекомендовано МОЗ України як навчальний посіб. для студ. Ш- IY р.а.

Чернiвцi : Медакадемiя, 2002
6 пр.
Ред. О.В. Кравченко

Екстрагенiтальна патологія та вагітність

Рекомендовано МОЗ України як

навчальний посіб. для студ. YI курсу ВНМЗ

Чернiвцi : БДМА, 2003
51 пр.
Ред. В.Ф.

Москаленко та iн.

КРОК-2. Загальна лiкарська пiдготовка. Частина друга = Збiрник завдань для пiдготовки до тестового екзамену з медичних дисциплiн : Педiатричний профiль. Акушерство та гiнекологiя. Гiгiєнiчний профiль.

Навчальний посібник


Харкiв : Нова книга, 2005
4 ПР.
ДУБОССАРСЬКА, Зiнаїда Михайлiвна

Нозокомiальнi iнфекцiї в акушерсько-гiнекологiчних стацiонарах

Навчальний посібник

К. : Здоров'я, 2005
10 ПР.
НАЗАРОВА, Iнеса Борисiвна

Невiдкладнi стани в акушерстві

Навчальний посібник

К. : Медицина, 2006
4 пр.
Укл. Кравченко О.В.

Перебіг вагітності та пологів у жінок з екстрагенітальною патологією

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМА, 2005
101 пр.
Укл. О. В. Кравченко та ін.

Тестовий контроль та ситуацiйнi задачi з акушерства(фантом-курс)

Навчальний посібник


Чернiвцi :

Медакадемiя, 2004
57 пр.
Укл. О.В. Кравченко та ін.

Ситуаційні завдання та клінічні задачі до практично-орієнтованого державного випускного іспиту з акушерства та гінекології

Навчальний посібник


Чернiвцi :

Медакадемiя, 2005
102 пр.
Ред. В. Ф. Москаленко та ін.

КРОК-2. Загальна лiкарська підготовка. Частина друга = : Педiатричний профіль.

Акушерство та гiнекологiя. Гiгiєнiчний профіль

Навчальний посібник


Вiнниця : Нова книга, 2005
126 пр.
О.М. Юзько та ін.

Практичнi навички з акушерства

Рекомендовано МОЗ України як навч. посіб. для студ. ВМНЗО IY р.а.Чернiвцi : Медунiверситет, 2005
5 пр.
СП. Польова та ін.

Функцiональна діагностика внутрiшньоутробного стану плода

Навчальний посіб. для студ. ВМНЗ III-IV р.а., лiкарiв-iнтернiв

Чернiвцi : БДМУ, 2006
2 пр.
Під ред. Кравченко О.В.

Практикум основних акушерсько-гiнекологiчних операцiй

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМА, 2004
81 пр.
Кравченко Е.В. и др.

Тестовий контроль з патологічного акушерства


Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМА, 2007
72 пр.Перинатологiя

Посiбник для акушерiв, неонатологiв та сiмейних лiкарiв

Кiровоград : «Полiум», 2007
2 пр.
Пiд ред. О.В.Кравченко

Акушерство та гiнекологiя.

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2008
78 пр.
Юзько О.М. та ед.

Немедикаментозне лiкування в акушерствi та гiнекологiї

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2005
8 пр.Тестовий контроль з актуальних питань акушерства

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2009
110 пр.
Укл. О.В. Кравченко

Тестовий контроль з основних питань медичної генетики в акушерствi та

педiатрiї

Навчально-методичний посiбник

Чернiвцi :

Медакадемiя, 2004
80 пр.
Укл. Олена Вiкторiвна Кравченко та ед.

Тестовий контроль з актуальних питань ендокринологiї в гiнекологiї та

акушерствi.

Навчальний посiбник

Чернiвцi :

Медунiверситет, 2005
101 пр.
ПАРАЩУК, Юрiй Степанович

Репродуктивне здоров'я дiвчаток-пiдлiткiв

Навчальний посібник

К. : Здоров'я, 2003
70 пр.
^ НIЦОВИЧ І.Р.,

Польова С.П.


Практичнi навички з акушерства

Навчальний посiбник для студентiв ВМНЗ Ivрiвня акредитацiї

Чернiвцi : БДМУ, 2010
2 пр.

^ Загальна практика.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, “Клінічна фармація”
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconГрафік практичних занять студентів 6 курсу спеціальності «педіатрія»
«педіатрія» та «медична психологія» на циклі “дитячі хвороби” та «дитячі хвороби з клінічною психологією» та перепідготовки лікарів...
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconАс. Гарас М. Н
«лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія» в ІХ семестрі 2009/10 н р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
«Лікувальна справа», «Педіатрія»; до 01. 07. 2012 р для спеціальності «Стоматологія»; «Лабораторна діагностика» – до 01. 07. 2013...
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconДодаток №2 до Наказу №726-д від 05. 11. 2012р Графік проведення консультативних занять для студентів III курсів
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фармація» з дисциплін, які входять
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconДодаток № до Наказу №726-д від 05. 11. 2012р. Графік проведення консультативних занять для студентів III курсів
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фармація» з дисциплін, які входять
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть Медична психологія – мед фак. №1-2, спеціальність «лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «лікувальна справа», 3 курс, іноземні студенти
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconОсновна мета викладання дисципліни „культурологія” та її кінцеві цілі мета
Нформація для студентів І курсу спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи