Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") icon

Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
НазваІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Сторінка1/4
Дата24.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипІнформації
  1   2   3   4

Продовження інформації про забезпеченість БДМУ україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 1.02.2011 р.

(для спеціальності “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, “Клінічна фармація”)


Клінічна фармакологія
Пiд ред. І.К. Латогуза

Клiнiчна фармакологiя :. У 2-х томах. Т.1

Навчальний посiбник

Тернопiль : Основа, 1995
186 пр.
Сост. В.I. Грищенко

Клiнiчна фармакологія. У 2-х томах. Т.2

Навчальний посібник

Тернопiль: Основа, 1995
264 пр.
Укл. П.Я. Чумак та ін.

Клiнiчна фармакологiя в загальнiй хiрургiї

Навчальний посiбник

Полтава : Полтавський медичний стоматологiчний iнститут, 1994
19 пр.
^ ПОСОХОВА, К.А.

Мiкробiологiчнi та фармакологiчнi основи рацiонального застосування

антибiотикiв

Навчальний посібник

Тернопiль : Укрмедкнига, 1998
7 пр.
Пiд ред. М. Ю. Коломойця.

Внутрiшня медицина. Методичнi вказiвки студентам 5 курсiв мед фак-тiв для самостiйної пiдготовки = Професiйнi хвороби, клiнiчна фармакологiя, радiацiйна медицина, терапiя вiйськова та надзвичайних станiв : Том 2.

Навчальний посібник

Чернiвцi:

БДМУ, 2005
191 пр.
Михайло Юрiйович Коломоєць та ін.

Клiнiчна фармакологiя

Навчальний посібник


Чернiвцi : БДМУ,2007
269 пр.
^ СИДОРЧУК, Л.П.


Фармакогенетика артерiальної гiпертензiї

Монографiя

Чернiвцi : БДМУ, 2010
5 пр.

^ Англ. мовою

Б.Б. Самура та ін.

Клiнiчна фармакологiя = Clinical Pharmacology. Manual for practical classes

Посiбник

Вiнниця : Нова книга, 2010
100 пр.

Нейрохірургія
РОМОДАНОВ, Андрiй Петрович

Нейрохiрургiя

Пiдручник

К. : Спалах, 1998
47 пр.
МЕЛЬНИК, Павло Олексiйович

1200 синдромiв в оториноларингологiї, офтальмологiї, стоматологiї, неврологiї

та нейрохiрургiї : (словник-довiдник) /

Навчальний посібник


Чернiвцi : Медакадемiя,

2004
3 ПР.

^ Англ. мовою

Сон А.С. та ін.

Нейрохiрургiя = Neurosurgery : Вибранi лекції

Навчальний посібник

Одеса : ОДМУ, 2003
100 пр.

^ Англ. мовою

В.М. Шевага та ін.

Нейрохiрургiя = Neurosurgery

Пiдручник

Львiв : Кварт, 2007

1 пр.

Онкологія
Ред. Б.Т. Бiлинський и Ю.М. Стернюк

Онкологiя

Пiдручник

Львiв :Свiт, 1992
89 пр.
Ред. Борис Тарасович Бiлинський .

Онкологiя

Підручник


К. : Здоров’я, 2005
280 пр.

^ Англ. мовою

Щепотiн І.Б. та ін.

Онкологiя = Oncology

Пiдручник

К. : Медицина, 2008
105 пр.
Ред. В.П. Баштан

Онкологiя

Підручник

Тернопiль : Укрмедкнига, 2003
101 пр.
Б.Т. Бiлинський та ін.

Онкологiя. - Вид.3-є, перероб. i доп..

Підручник

К. : Здоров'я, 2005
275 пр.
Ред. Р.В. Сенютович .

Методичнi вказiвки до практичних занять з онкологiї для студентiв V курсу медичного факультету

Навчальний посібник


Чернiвцi : БДМА, 2004
7 ПР.
Сенютович Р.В. та ін.

Навчальнi комп'ютернi основи онкологiї

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2000
5 пр.
ШАЛIМОВ, Сергiй Олександрович

Сучасна дiагностика i лiкування злоякiсних пухлин ободової кишки

Навчальний посібник

К. : Четверта хвиля, 2004
5 пр.
ГАЛАЙЧУК, Iгор Йосифович

Клiнiчна онкологiя. Частина 1

Навчальний посібник

Тернопiль : Укрмедкнига, 2003
50 пр.

Оториноларингологія
Д.І. Заболотний та ін.

Оториноларингологiя : для студ. мед. вузiв

Пiдручник

К.: Здоров'я, 1999
48 пр.

^ Англ. мовою

Ю.В. Мiтiн та ін.

Оториноларингологiя = Otorinolaryngology

Пiдручник

К. : Медицина, 2009
50 пр.
ЛАЙКО, Андрiй Афанасiйович

Дитяча оториноларингологiя

Навчальний посiбник

К. : Здоров'я, 1998
70 пр.
Левицька, Свiтлана Анатолiївна


Фiзiологiя та методи дослiдження ЛОР органiв

Навчальний посібник


Чернiвцi:

Медакадемiя, 2005
216 ПР.
Мельник Павло Олексiйович Та Ін.

Клінічна анатомія носа, горла і вуха

Навчальний посібник

Чернiвцi

Медакадемiя, 2004
70 ПР.
МЕЛЬНИК, Павло Олексiйович


Клiнiчнi синдроми у неврології, нейроофтальмологiї та отоневрології : Довiдник

Навчальний посібник


Чернiвцi : БДМУ, 2005
5 ПР.
МЕЛЬНИК, Павло Олексiйович

Українсько-латинська термінологія в оториноларингологiї : Короткий тлумачний словник

Навчальний посібник

Чернiвцi : Медакадемiя, 2004
8 пр.

Офтальмологія
ЖАБОЄДОВ, Геннадiй Дмитрович

Очнi хвороби

Пiдручник

К. : Здоров'я, 1999
31 пр.
ЛУЧИК, Василь Iванович

Очнi хвороби

Пiдручник

Чернiвцi : БДМА, 1999
12 пр.
НОВИЦЬКИЙ, Iгор Ярославович

Очнi хвороби

Пiдручник

К. : Здоров'я, 1998
19 пр.

^ Англ. мовою

ВЕНГЕР, Галина Юхимiвна

Очнi хвороби = Eye Diseases. Course of lectures : Курс лекцiй.

Навчальний посібник

Одеса : ОДМУ, 2005
158 ПР.
МЕЛЬНИК, Павло Олексiйович

Клiнiчнi синдроми у неврології, нейроофтальмологiї та отоневрології : Довiдник

Навчальний посібник


Чернiвцi : БДМУ, 2005
5 ПР.
КУЧУК, Олег Петрович

Очнi симптоми при загальних захворюваннях : Довiдник

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2007
12 пр.

^ Професійні хвороби
Коломоєць, Михайло Юрiйович

Професiйнi хвороби

Підручник


К.: Здоров'я, 2004
369 пр.

^ Англ. мовою

КОСТЮК, Iнна Федорiвна

Професiйнi хвороби = Occupational Diseases

Підручник


Тернопiль : Факт, 2005
100 пр.
Пiд Ред. М. Ю. Коломойця

Внутрiшня медицина. Методичнi вказiвки студентам 5 курсiв медичних факультетiв

для самостiйної пiдготовки : Том 1.
Чернiвцi : БДМУ, 2005
188 пр.
ДЕЙНЕГА, Володимир Григорович

Професiйнi хвороби

Навчальний посiбник

К.: Вища школа, 1992
133 пр.
Пiд Ред. М. Ю. Коломойця.

Внутрiшня медицина. Методичнi вказiвки студентам 5 курсiв медичних факультетiв

для самостiйної пiдготовки = Професiйнi хвороби, клiнiчна фармакологiя,

радiацiйна медицина, терапiя вiйськова та надзвичайних станiв : Том 2

Навчальний посібник


Чернiвцi: БДМУ, 2005
191 пр.
Коломоєць М.Ю. та ін.

Матерiали для проведення практично-орiєнтованого державного випускного iспиту з внутрiшнiх, професiйних та iнфекцiйних хвороб у студентiв 6 курсу медичних факультетiв

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМУ, 2005
368 пр.

^ Судова медицина
Сост. В.В. Бiлкун

Судова медицина.

Пiдручник

К. : Юрiнком iнтер, 1999
5 пр.
В.А. Шевчук ;

ред. I.О. Концевич

Судова медицина

Пiдручник

К. : "МП Леся", 1997
92 пр.

^ Англ. мовою

БАБАНIН, Анатолiй Андрiйович

Судова медицина = Forensic Medicine :

Підручник


Симферопiль : КДМУ, 2007
50 пр.
Михайличенко Б.В.

Судова стоматологія

Підручник

К. : «МП Леся», 2007
90 пр.
ЗАВАЛЬНЮК, Анатолiй Харитонович

Судова медицина : Курс лекцiй

Навчальний посiбник

Тернопiль : Укрмедкнига, 2000
13 пр.
Укл. Б.В. Михайличенко та ін.

Судова медицина

Навчально-методичний посiбник

К. : "МП Леся", 2001
155 пр.
Олександр Федорович Кулик та ін.


Особливостi судово-медичного дослiдження трупа при окремих видах смертi

Навчальний посібник


Чернiвцi : БДМУ, 2005
70 пр.
ОЛIЙНИК, Iгор Юрiйович

Правила оформлення лiкарського свiдоцтва про смерть

Навчальний посібник

Чернiвцi : БДМА, 2000
25 пр.
Кулик О.Ф.

Особливостi судово-медичного дослiдження трупа при окремих видах смертi - 2-ге вид.,розшир. та доповн.

Навчально-методичний посiбник

Чернiвцi : БДМУ, 2010
20 пр.
Бачинський В.Т.

Первинний огляд трупа на мiсцi виявлення

Навчально-методичний посiбник

Чернiвцi : БДМУ, 2010
50 пр.

^ Травматологія та ортопедія
ОЛЕКСА, Анiзiй Павлович

Травматологiя i ортопедiя

Пiдручник

К. : Вища школа, 1993
135 пр.
СКЛЯРЕНКО, Євген Трофимович

Травматологiя i ортопедiя

Підручник


К.: Здоров'я, 2005
197 пр.

^ Англ. мовою

Ред. О.А. Бур'янов

Травматологiя та ортопедiя = Traumatology and Orthopedics :

Навчальний посібник


К.: Медицина, 2007
103 пр.
О.М. Єдинак та ін.

Практикум з курсу травматологiї та ортопедiї

Навчальний посібник

Тернопiль: Укрмедкнига,

2004
150 пр.
  1   2   3   4

Схожі:

Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Клінічна фармація")
Продовження інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconІнформація про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р
Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, “Клінічна фармація”
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconГрафік практичних занять студентів 6 курсу спеціальності «педіатрія»
«педіатрія» та «медична психологія» на циклі “дитячі хвороби” та «дитячі хвороби з клінічною психологією» та перепідготовки лікарів...
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconАс. Гарас М. Н
«лікувальна справа», «педіатрія», «медична психологія» в ІХ семестрі 2009/10 н р
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconПравила прийому до Запорізького державного медичного університету в 2012 році
«Лікувальна справа», «Педіатрія»; до 01. 07. 2012 р для спеціальності «Стоматологія»; «Лабораторна діагностика» – до 01. 07. 2013...
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconДодаток №2 до Наказу №726-д від 05. 11. 2012р Графік проведення консультативних занять для студентів III курсів
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фармація» з дисциплін, які входять
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconДодаток № до Наказу №726-д від 05. 11. 2012р. Графік проведення консультативних занять для студентів III курсів
«Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» та «Фармація» з дисциплін, які входять
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть Медична психологія – мед фак. №1-2, спеціальність «лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «лікувальна справа», 3 курс, іноземні студенти
Інформації про забезпеченість бдму україномовною та англомовною навчальною літературою станом на 02. 2011 р. (для спеціальності \"Лікувальна справа\", \"Педіатрія\", \"Медична психологія\", \"Стоматологія\", \"Клінічна фармація\") iconОсновна мета викладання дисципліни „культурологія” та її кінцеві цілі мета
Нформація для студентів І курсу спеціальності: «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи