Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу icon

Правила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Скачати 322.49 Kb.
НазваПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Дата04.08.2012
Розмір322.49 Kb.
ТипПравила


Погоджено


___ _____________ 2011 р.


Перший заступник Міністра


_________________Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено


___._______________2011 р.


Ректор


___________________________ Б.О. Ґудзяк

(підпис)
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до вищого навчального закладу

"Український Католицький Університет"

у 2012 році


Львів - 2011

Правила прийому до вищого навчального закладу

"Український Католицький Університет" у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 552352 від 30.09.2010 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку до ліцензії.1


Правила прийому розроблені Приймальною комісією у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет" оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. (див. додаток 1).

  2. До вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до університету у порядку, передбаченому для громадян України.

  3. Прийом до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

  3. Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет" приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  4. Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет" здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Приймальної комісії: липень - понеділок-п'ятниця з 9.00-18.00, обідня перерва з 13.00-14.00, серпень - понеділок-п'ятниця з 9.00-18.00, обідня перерва з 13.00-14.00, 5 серпня – робочий день.

4.2.Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання,

навчання без відриву від виробництва на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року


Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня


4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет", конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться в такі строки:


 • з 2 липня по 31 липня 2012 року - прийом заяв і документів

 • 11 липня – 5 серпня 2012 року – поетапно вступні випробування

 • до 25 серпня 2012 року - зарахування^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет".

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет":

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет"за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет"за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, правилами прийому до ВНЗ "Український Католицький Університет", та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет".

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет"за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу"Український Католицький Університет", нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (вступних екзаменів,), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет".

6.4. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет".

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра потрібно виконати такі вимоги:

 • мати диплом бакалавра відповідний до навчального плану підготовки фахівців за напрямом;

 • подати на ім’я Ректора письмову заяву;

 • скласти вступні випробування;

 • пройти конкурсний відбір;

6.6. Вимоги для вступників на магістерську програму з журналістики Гуманітарного факультету університету.

 • мати диплом бакалавра;

 • подати на ім’я Ректора письмову заяву;

 • подати до Приймальної комісії відповідно оформлений творчий доробок;

 • скласти вступні випробування;

 • пройти конкурсний відбір;

6.7. Форми проведення та зміст вступних випробувань при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра визначаються деканатами.

6.8. Форми іспитів на філософсько-богословський факультет, спеціальність «Богослов’я»:

 • фахове випробування (макс. к-сть балів - 70) ;

 • письмовий іспит з іноземної мови (англійської) (макс. к-сть балів - 30).

Фахове випробування на програму підготовки магістра богослов’я відбувається у формі усного іспиту, під час якої вступник повинен продемонструвати відповідний рівень знань з різних ділянок богослов’я: догматичного, біблійного, літургійного, морального, патристичного та пасторального.

^ Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою на богословську тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та наукову зрілість вибору майбутнього магістранта. Фахове випробування передбачає перелік питань зі згаданих вище ділянок богослов’я, поділених на тематичні блоки. Фахове випробування передбачає представлення наукових планів вступника. Результати фахового випробування фіксуються у екзаменаційній відомості за підписом декана та викладачів, які проводили випробування. Систему та критерії оцінювання визначає деканат. Програма фахового випробування для вступу на магістерську програму з богослов'я затверджується на засіданні кафедри богослов'я.

Зарахування на програму підготовки магістра з богослов'я здійснюється за рейтинговим балом, який включає результати фахового випробування та іспиту з іноземної мови.

6.9. Форми іспитів на гуманітарний факультет, спеціальність «Історія»:

 • фахове випробування (макс. к-сть балів - 70);

 • письмовий іспит з іноземної мови (англійської) (макс. к-сть балів - 30).

Фахове випробування програму підготовки магістра історії за спеціалізаціями „Історія Центрально-Східної Європи ранньомодерного та модерного часу”, „Нова і новітня історія УкраїнитаМедієвістика відбувається у  формі усного іспиту, підчас якої вступник повинен продемонструвати знання джерел та історіографії відповідно до обраної спеціалізації.

Фахове випробування покликане виявити обізнаність студента із сучасною науковою літературою на історичну тематику, з наголосом на дослідницьких зацікавленнях претендента, а також оцінити дослідницькі здібності та зрілість вибору майбутнього маґістранта. Вона містить перелік питань, які стосуються сучасної історіографії з європейської історії та культури, історії України ХІХ – ХХ ст., а також  історії середніх віків (латинського Середньовіччя, Візантії та Русі-України до XVI ст.), поділених на тематичні блоки. До переліку питань долучено також попередню дослідницьку проблематику претендента (дипломна робота, виконана у попередньому навчальному закладі, остання курсова робота чи опублікована наукова стаття). Перелік запитань вступник може отримати у деканаті гуманітарного факультету.

Результати фахового випробування фіксуються у екзаменаційній відомості за підписом декана та викладачів, які проводили випробування. Систему та критерії оцінювання визначає деканат. Програма фахового випробування для вступу на магістерську програму з історії затверджується на засіданні кафедр гуманітарного факультету.

Зарахування на програму підготовки магістра з історії здійснюється за рейтинговим балом, який включає результати фахового випробування та іспиту з іноземної мови.


6.10. Форми іспитів на гуманітарний факультет, спеціальність «Журналістика»:

1) творчий конкурс - письмовий іспит зі спеціальності (50 балів), під час якого вступник повинен продемонструвати вміння, навики та потенційний фаховий рівень за такими напрямами:

 • редактор новин;

 • новинна журналістика;

 • інформаційні жанри;

 • аналітичні жанри;

 • редагування журналістського тексту.

2) творчий доробок (10 балів)

Творчий доробок – це опубліковані в друкованих ЗМІ, в Інтернет-виданнях, на радіо і телебаченні авторські матеріали (роботи) абітурієнта. Творчий доробок демонструє фаховий рівень абітурієнта, його журналістський потенціал, коло професійних інтересів.

Аналіз представленого творчого доробку відбувається під час співбесіди з абітурієнтом.

Авторство абітурієнта має бути засвідчене підписом редактора відповідного ЗМІ та редакційною печаткою.

Творчий доробок подається в Приймальну комісію разом зі вступними документами.

3) письмовий іспит з іноземної мови (10 балів), який проходить у формі тестування.

4) фахова співбесіда (30 балів), яка відбуватиметься у формі запитань-відповідей, вона спрямована на поглиблений аналіз творчого доробку абітурієнта та виконаного ним завдання під час письмового іспиту, а також покликана виявити у вступника:

 • мотивацію вибору професії журналіста;

 • розуміння місії журналіста у сучасному світі, викликів та перспектив професії;

 • світоглядні та професійні орієнтири;

 • комунікабельність;

 • фаховість виконання поставленого письмового завдання;

 • аргументованість у відстоюванні власної позиції.

6.11. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра потрібно виконати такі вимоги:

 • мати диплом про вищу освіту,

 • подати на ім’я Ректора письмову заяву з проханням про зарахування на програму підготовки бакалавра за скороченими термінами та документ про вищу освіту з додатком.

 • на основі поданих документів фахова атестаційна комісія визначає академічну різницю, встановлюється терміни ліквідації академічної заборгованості та курс, на який зараховується абітурієнт. Абітурієнт проходить співбесіду.

6.12. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.13. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу "Український Католицький Університет".

6.14. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається6.15. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим навчальним закладом "Український Католицький Університет", розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

6.15.1. Апеляційна комісія створюється з числа викладачів загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічних, педагогічних працівників університету і затверджується наказом ректора.

6.15.2. Право на апеляцію мають абітурієнти, які висловили незгоду з рішенням Приймальної комісії про зарахування, на підставі особистої заяви.

6.15.3. Предметом апеляції не можуть бути результати сертифікатів зовнішнього незалежного тестування.

6.15.4. Апеляційна комісія приймає рішення відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів апеляційної комісії.

6.16. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

^ VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ VIII. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" відповідно до розділу XІ цих Правил за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

історія – при вступі на напрями галузей знань - «гуманітарні науки», та спеціальність «соціальна педагогіка».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


^ IX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 10 відсотків від ліцензованого обсягу з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті вищиого навчального закладу "Український Католицький Університет" із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
^

XII. Надання рекомендацій для зарахування


12.1. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу та на сайті університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет".
^

XIII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XIV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати такі вимоги для зарахування: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу "Український Католицький Університет".


Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії вищого навчального закладу "Український Католицький Університет", та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому .

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування.
^

XIV. Коригування списку рекомендованих до зарахування


14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому вищого навчального закладу "Український Католицький Університет";

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет";

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

14.3. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу"Український Католицький Університет" не пізніше 25 серпня.

14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.

^

XV. Наказ про зарахування


15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVІІІ цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет".

16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.


16.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

16.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

16.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

16.5. Для розгляду питання про можливість навчання у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет", іноземний громадянин відповідно до Положення про навчання іноземних студентів у ВНЗ «Український Католицький Університет» надсилає електронною поштою або факсом: заяву-анкету, до якої долучає копію паспорта, копію документа про середню освіту з додатком та коротку автобіографію.

16.6. Іноземні громадяни, які не підпадають під дію пунктів 16.2-16.4 проходять тестування з української мови та співбесіду через on-line середовище університету в період з 1- 10 серпня.

16.7 Після з'ясування відповідності наданих документів нормативним вимогам, Приймальна комісія приймає рішення про видачу іноземному громадянину запрошення на навчання, яке є підставою для отримання в'їзної візи в Україну.

16.8. Після прибуття в Україну в період з 15 серпня до 15 листопада іноземний громадянин особисто подає у Приймальну комісію такі документи:

 1. заповнену заяву-анкету (українською мовою).

 2. копію документа про середню освіту з переліком навчальних дисциплін і отриманих балів (з нотаріально завіреним перекладом на українську мову)

 3. документ про відсутність ВІЛ-інфекції(з нотаріально завіреним перекладом на українську мову);

 4. медичний сертифікат про стан здоров'я, завірений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув абітурієнт, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до дня від'їзду на навчання в Україну(з ноторіально завіреним перекладом на українську мову);

 5. страховий поліс на випадок надання екстреної медичної допомоги

 6. копію документа про народження (з нотаріально завіреним перекладом на українську мову);

 7. 6 фотографій розміром 60x40 мм;

 8. зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до 1 року

Зазначені в підпунктах „2”, „4”, „6” пункту 16.8. повинні бути засвідченні відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

16.9. Після виконання умов цього положення та проходження іноземним студентом конкурсних випробувань з ним укладається відповідний договір.

16.10. Після укладання договору про навчання іноземний громадянин зараховується до числа студентів університету наказом Ректора.
^

XVII. Додаткове зарахування до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу "Український Католицький Університет". На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет", і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи будуть надіслані до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
^

XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

18.1.1. Заявка на акредитацію журналістів подається у відділ підготовки та прийому абітурієнтів ВНЗ «Український Католицький Університет» на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою надається копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для новостворених друкованих ЗМІ та друкованих ЗМІ, що акредитуються вперше) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

18.1.2. Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

- повне найменування ЗМІ;

- його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

- тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

- юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

- прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

- номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

- прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням).

18.1.3. Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не відповідає вимогам пункту 18.1 до розгляду не приймається.


18.1.4. Акредитовані представники ЗМІ мають право:

- бути присутніми на засіданнях Приймальної комісії;

- одержувати в терміни, встановлені чинним законодавством України, відповіді на інформаційні запити;

- використовувати в установленому порядку інформацію, одержану на офіційному веб-сайті університету;

- використовувати в установленому порядку відео- та фотоматеріали надані відділом підготовки та прийому абітурієнтів для підготовки інформаційних повідомлень.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язується створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також сприятиме наданню можливості ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язується подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Відповідальний секретар Приймальної комісії Родненкова Н.

1 *нова ліцензія на погодженні МОН
Схожі:

Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі "Український Католицький Університет" здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу «Український католицький університет» у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у внз «Український Католицький Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу Університету сучасних знань в 2012 Київ-2011
Правила прийому до вищого навчального закладу Університету сучасних знань в 2012 році
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу "Український Католицький Університет"
Провадження освітньої діяльності у внз «Український Католицький Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу в 2012 році (для вищих навчальних закладів III iv рівнів акредитації)
Провадження освітньої діяльності у (зазначається повна назва вищого навчального закладу) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" в 2012 році
move to 1143-14451
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до вищого навчального закладу \"Український Католицький Університет\" у 2012 році Львів 2011 Правила прийому до вищого навчального закладу iconПравила прийому до Артемівського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу
Артемівському індустріальному технікумі Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет” (далі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи