Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) icon

Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Скачати 49.08 Kb.
НазваТематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.)
Дата14.08.2012
Розмір49.08 Kb.
ТипДокументи

Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції”


Практичне заняття 1-2. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (4 год.)

 1. Місце і роль банків в системі ринкової інфраструктури.

 2. Правова основа діяльності банків. Функції банків.

 3. Загальна характеристика операцій банку по формуванню капіталу і банківських зобов’язань.

 4. Загальна характеристика банківських активів (вимог).

 5. Перспективи розвитку і розширення ринку банківських послуг в Україні.


Практичне заняття 3-7. ^ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ(10 год.)

 1. Платіжний оборот, його суть, структура, проблеми та шляхи вдосконалення організації в сучасних умовах.

 2. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації. Методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках.

 3. Розрахункові, поточні та інші рахунки клієнтів в банках, порядок їх відкриття та режим операцій по них.

 4. Черговість платежів та її сучасний стан.

 5. Порядок оформлення розрахункових документів і отримання їх банками.

 6. Характеристика форм безготівкових розрахунків і роль банківського кредиту в їх організації:

  1. Розрахунки платіжними дорученнями;

  2. Розрахунки платіжними вимогами;

  3. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників, інкасовими дорученнями;

  4. Акредитивна форма розрахунків;

  5. Чекова форма розрахунків;

  6. Вексельна форма розрахунків. Розрахункові операції банків з векселями;

  7. Залік взаємних вимог та інші форми безготівкових розрахунків;

 7. Розрахункова та платіжна дисципліна. Відповідальність за невиконання грошових зобов’язань.


Практичне заняття 8-11. ^ МІЖБАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ (8 год.)

 1. Платіжні системи, їх види і функції.

 2. Основи організації системи міжбанківських розрахунків в Україні (їх зміст, основні поняття, організаційні та нормативно-правові засади).

 3. Кореспондентські відносини між банками України, моделі обслуговування кореспондентських рахунків, контроль за їх станом.

 4. Система електронних міжбанківських розрахунків (електронних платежів) - учасники та компоненти системи, механізм та безпека розрахунків. Захист банківської інформації.

 5. Розрахунки на основі прямих кореспондентських відносин.

 6. Характеристика власних розрахункових систем банків.

 7. Клірингові центри, організація їх роботи.

 8. Економічний контроль за здійсненням міжбанківських розрахунків.


Практичне заняття 12-17. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКАМИ ОБОРОТУ ГОТІВКИ (12 год.)

 1. Зміст та основні завдання роботи банків з готівкового обігу.

 2. Організація готівкового обороту (касової роботи) на підприємствах в установах і організаціях.

 3. Правила здійснення касових операцій клієнтів. Визначення ліміту залишку готівки в касах клієнтів банку, порядок витрачання готівки з виручки.

 4. Порядок та строки здавання виручки в каси комерційних банків.

 5. Касова дисципліна та контроль банків за її дотриманням.

 6. Основні джерела надходження готівки до кас комерційних банків, порядок їх прогнозування та контролю:

  1. Прогнозування надходження торгової виручки;

  2. Прогнозування надходження виручки підприємств, що надають послуги населенню (побутових, транспортних, видовищних, комунальних);

  3. Прогнозування інших надходжень готівки в каси банків;

  4. Контроль банків за виконанням прогнозованих обсягів надходжень готівки в їх каси;

 7. Основні напрямки видач готівки з кас комерційних банків, порядок їх прогнозування та контролю:

  1. Прогнозування видач готівки на заробітну плату;

  2. Прогнозування видач готівки на закупку сільськогосподарської продукції;

  3. Прогнозування видач готівки на інші цілі;

  4. Організація контролю банків за видачею готівки з їх кас;

 8. Касово-емісійний прогноз комерційного банку, контроль за його дотриманням.


Практичне заняття 18-20. ^ ЕМІСІЙНО-КАСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ (6 год.)

 1. Суть та значення емісійно-касового регулювання.

 2. Резервні фонди грошових білетів та монети НБУ, порядок їх створення, лімітування залишків, розпорядження ними та режим функціонування.

 3. Оборотні каси НБУ, порядок їх організації, лімітування залишків готівки, режим функціонування.

 4. Порядок регулювання НБУ касових ресурсів, касове обслуговування комерційних банків.

 5. Контроль за здійсненням емісійно-касових операцій, відповідальність, санкції.Практичне заняття 21-26. РЕСУРСИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ПОРЯДОК ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ (12 год.)

 1. Банківські ресурси, їх види та класифікація.

 2. Власний капітал банку, структура, джерела формування, функції, механізм поповнення.

 3. Характеристика залучених банківських ресурсів.

 4. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика.

 5. Депозитні операції з фізичними особами.

 6. Управління ресурсами комерційних банків на макро- та мікроекономічному рівнях:

  1. Політика відкритого ринку;

  2. Облікова політика;

  3. Регулювання резервів;

 7. Кредитні та інші вкладення ресурсів комерційних банків, їх прогнозування та регулювання.

 8. Основні нормативні показники діяльності комерційного банку, їх роль та значення для регулювання ресурсів банків та їх розміщення:

  1. Показники ліквідності, їх характеристика;

  2. Платоспроможність комерційного банку та її характеристика;

  3. Максимальний розмір ризику на одного позичальника та його вплив на діяльність банку;

  4. Інші обов’язкові економічні нормативи діяльності комерційного банку;

  5. Розмір статутного фонду комерційного банку, порядок його регулювання;

 9. Контроль НБУ за дотриманням показників діяльності комерційних банків. Санкції.


Практичне заняття 27-30. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (8 год.)

 1. Основні принципи та умови кредитування банками клієнтів в сучасних умовах.

 2. Суб’єкти та об’єкти кредитування, їх класифікація і загальна характеристика. Економічна та правова робота банків з позичальниками.

 3. Форми позичкових рахунків та сфера їх застосування.

 4. Кредитна угода, її зміст та значення для організації кредитних відносин.

 5. Порядок видачі позик на конкретні цілі, їх документальне оформлення та скерування.

 6. Визначення строків та порядок погашення позик.

 7. Плата за кредит. Порядок визначення, нарахування та сплати відсотків.

 8. Умови та порядок відстрочки погашення позик.

 9. Кредитні ризики та управління ними. Їх класифікація.

 10. Форми забезпечення своєчасності та повноти повернення позик.

 11. Порядок формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків. Економічна робота банків з “кредитним портфелем”.

 12. Банківський контроль та кредитні санкції. Напрямки вдосконалення механізму видачі та погашення позик.

Схожі:

Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconПлани проведення практичних (семінарських) занять Практичне заняття 1
Практичне заняття Основи організації банківського кредитування фізичних осіб – 2 год
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconТематика практичних занять з дисципліни „Ресурсна політика комерційних банків” Практичне заняття 1 Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (4 год.)
Практичне заняття 1 Теоретичні аспекти структурування та процесу формування банківських ресурсів (4 год.)
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківські операції" / Укладачі: С. М. Фролов, В. М. Олійник, М. А. Деркач,...
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconТема економічні та правові основи банківської діяльності
Україні. Організація діяльності банківських установ. Загальна характеристика банківських операцій. Операції банку по формуванню капіталу...
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconАнотація дисципліни «маркетинг у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Маркетинг у банку»
«Маркетинг», «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Банківські операції»...
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconБанківські операції”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Банківські операції” для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів...
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconТема економічні та правові основи банківської діяльності
Відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи І здійснює банківську діяльність від імені банку це
Тематика практичних занять з курсу „Банківські операції” Практичне заняття 1 економічні та правові основи банківської діяльності (4 год.) iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи