Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 icon

Закон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
Скачати 19.27 Kb.
НазваЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
Дата14.08.2012
Розмір19.27 Kb.
ТипЗакон

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - №1.- С.3 – 47.

  2. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992р. (№2854 - 12) // www.rada.gov.ua.

  3. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003р. (№ 898-IV ) // Збірник систематизованого законодавства. - 2005. - №8. - С.49-64.

  4. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003р. - № 979-IV // www.rada.gov.ua.

  5. Закон України "Про іпотечні облігації " від 22 грудня 2005 р. № 3273-IV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2006. - № 2.- С.28-42.

6. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін..; за ред.. д.е.н, проф.. А.М. Мороза. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2008. -608с.

7. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф.. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

8.. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 4-те вид., випр.. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 455с.

9. Владичин У.В. Банківське кредитування: Навч. посіб. / За ред.. д.е.н., проф. С.К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 648 с.

10.Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт.-М.: «Финансы и статистика»,1999.-256с.

11. Калистратов Н.В., Кузнецов В.А., Пухов А.В. Банковский розничный бизнес. – М.: «БДЦ-пресс», 2006. – 424 с.

12. Косова Т.Д. Циганов О.Р. Банківські операції: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літ., 2008. – 372 с.

13. Любунь О.С. Іпотечне кредитування: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. – 299 с.

14. Снігунська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч.посіб. для студ. вищ. Навч. Закл. – К.: МАУП, 2006. – 456 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Банковское дело: стратегическое руководство.- М.: Изд. АО «Консалтбанкир», 2009.- 432 с.

 2. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 576с.

 3. Бодрецький М. Проблематика довгострокового кредитування // Вісник НБУ. - 2009. - №5. – С.32-39.

 4. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці: Монографія/ За ред. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Карт-бланш», 2007. – 308 с.

 5. Дериг Ханс-Ульрих. Универсальный банк – банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем.- М.: Международные отношения, 2005.-384с.

 6. Дзюблюк О.В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.-К.: Поліграфкнига, 2000.-512с.

 7. Правила здійснення операцій за банківськими рахунками, відкритими фізичним особам // Урядовий курєр. – 2007. -№9. – С13-15.

 8. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економчіного зростання: Монографія / За ред.д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 384с.

 9. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Пособие студентам. – М: «Дашков ИК», 2010. – 160с.

 10. №9. – С13-15.

Схожі:

Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України "Про Єдиний митний тариф" від 05. 02. 1992р. (з наступними змінами І доповненнями). Мито
Закон України Про Єдиний митний тариф” від 05. 02. 1992р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconПро затвердження Державної програми "Інформації та комунікації технології в освіті науці" на 2006 2010 роки: Постанова від 7 грудня 2005 року.// Офіційний вісник України. 2005. №49. С. 40 46. Україна. Президент
Про внесення змін до закону України" Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України." Закон від 29 листопада 2005...
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 року n 2408-iii закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 року N3164-iv
Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 1 грудня 2005 року N3164-iv
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України " Про авторське право І суміжні права" від 11. 07. 2001 р. №2627-iii закон України " Про власність" від 07. 02. 1991 р. №697-хii закон України " Про державну таємницю" від 21. 09. 1999р., №1079-xiv
Законодавчі, нормативні акти у сфері інтелектуальної власності, які регулюють правовідносини, що стосуються питань створення, набуття,...
Закон України \"Про заставу\" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України \"Про іпотеку\" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64 iconЗакон України " про державний захист працівників суду І правоохоронних органів " від 23 грудня 1993 року №3781 ХІІ закон України " Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. // К:, Атіка, 2003
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. – 1990. №31
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи