Питання для підготовки до заліку icon

Питання для підготовки до заліку
Скачати 62.32 Kb.
НазваПитання для підготовки до заліку
Дата14.08.2012
Розмір62.32 Kb.
ТипДокументиПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ


 1. "Віртуальні" банки, їх діяльність.

 2. Автоматизація банківської діяльності, її цілі.

 3. Банкомат як елемент електронної системи платежів.

 4. Безпека автоматизованих банківських систем, технологія побудови систем захисту.

 5. Ведення банківських операцій удома та в офісі.

 6. Всесвітня міжбанківська система SWIFT.

 7. Грошові перекази, сфера та механізм їх застосування.

 8. Гуртові банківські електронні послуги.

 9. Дебетові картки. Технологія розрахунків.

 10. Дорожні чеки.

 11. Електронна пошта НБУ, її структура, призначення.

 12. Електронні системи розрахунків у торгових точках.

 13. Захист даних у системах електронних платежів.

 14. Інтерактивне банківське обслуговування.

 15. Інтернет як сегмент ринку банківських послуг.

 16. Інтернет-банкінг.

 17. Інтернет-брокерідж, можливості використання в Україні.

 18. Інтернет-страхування, можливості використання в Україні.

 19. Інтернет-трейдинг, можливості використання в Україні.

 20. Інформаційне забезпечення автоматизованих банківських систем.

 21. Інформаційні послуги банків у мережі Інтернет.

 22. Інформаційні потоки при розрахунках пластиковими картками.

 23. Кредитні картки.

 24. Магнітні картки.

 25. Методи та засоби організації захисту банківських систем.

 26. Міжнародна інформаційна система REUTERS.

 27. Міжнародні телекомунікаційні системи фінансової інформації.

 28. Операційні системи ЕОМ та робочих станцій.

 29. Основні типи пластикових карток.

 30. Перспективи розвитку електронних послуг банків.

 31. Перспективи розвитку інтернет-банків в Україні.

 32. Підсистема "Операційний день банку".

 33. Покоління автоматизованих банківських систем.

 34. Послуги банків у сфері мобільного зв'язку.

 35. Послуги банків, що надаються у сфері мобільного зв'язку для корпоративних клієнтів.

 36. Послуги банків, що надаються у сфері мобільного зв'язку для фізичних осіб.

 37. Правове забезпечення розвитку послуг банків України, що надаються через мережу Інтернет.

 38. Правові аспекти діяльності банків у мережі Інтернет.

 39. Принципи інформатизації діяльності банку.

 40. Проблеми захисту інформації в Інтернет.

 41. Програмне забезпечення банківських електронних систем.

 42. Розвиток електронних міжбанківських розрахунків в Україні.

 43. Роздрібні банківські електронні послуги, їх класифікація.

 44. Система "Клієнт-банк", технологія її функціонування.

 45. Система банківських електронних послуг, її суть та різновиди.

 46. Смарт-картки, особливості їх застосування

 47. Структура автоматизованої банківської системи.

 48. Структура та ресурси мережі Інтернет.

 49. Суть та види мобільної торгівлі.

 50. Технологічне забезпечення при розрахунках кредитними картками.

 51. Технологія обробки магнітних та електронних карток.

 52. Технологія роботи з електронними документами.

 53. Фондові операції клієнтів банку через Інтернет.

 54. Функціональна структура автоматизованих банківських систем.


Список рекомендованої літератури


 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Урядовий кур’єр. – 2001. – 16 січня.

 2. Закон України “Про електронний цифровий підпис” № 852-IV від 22.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, № 36, ст.276.

 3. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 05.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 31, ст.286.

 4. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” № 2346-III від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 29, ст.137.

 5. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 р.

 6. Інструкція про касові операції в банках України, затверджена постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 р.

 7. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ № 110 від 17.03.2004 р.

 8. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні, затверджена постановою Правління НБУ № 621 від 27.12.1999 р.

 9. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою Правління НБУ № 283 від 12.07.2000 р.

 10. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003 р.

 11. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління НБУ № 367 від 27.08.2001 р.

 12. Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів, затверджене постановою Правління НБУ № 161 від 24.04.2000 р.

 13. Афонина С.В. Электронные деньги. – СПб: Питер, 2001. – 128 с.

 14. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб: Питер, 2001. – 336 с.

 15. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

 16. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 336 с.

 17. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / За ред. д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 18. Банковский портфель – 1 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора) / Отв. ред. Ю.И. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1994. – 752 с.

 19. Банковское дело: стратегическое руководство. – М.: Издательство “Консалтбанкир”, 1998. – 432 с.

 20. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

 21. Вересюк А. Как защитить электронный банковский бизнес? // Банковская практика за рубежом. – 2003. – № 3. – С.66-69.

 22. Гагарин С.В., Никольский Ю.Б., Шамаев Г.А. Межбанковский кредит: дилинговые операции на рынке “коротких денег”. – М.: “ПРИНТЛАЙН”, 1995. – 208 с.

 23. Грачёва М. Электронные банковские услуги: особенности управления рисками // Банковские технологии. – 2002. – № 6. – С. 20-29.

 24. Гуцалюк М. Безопасность банковских информационных систем // Мир денег. – 2002. – № 4. – С. 50-54.

 25. Електронна комерція: Навч. посібник / А.М. Береза, І.А. Козак, Ф.А. Левченко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 326 с.

 26. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.

 27. Зубок М.І., Ніколаєва Л.В. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: Навч. посібн. – 2-е вид., допов. – К.: Істина, 2000. – 88 с.

 28. Кочетков В.Н., Нелепа И.Г. и др. Современная система денежных расчетов. – К.: Европейский университет, 2000. – 1797 с.

 29. Макарова М.В. Електронна комерція. – К.: Академія, 2002. – 272 с.

 30. Мельничук М., Юрчук Г. Інтернет-трейдинг та особливості організації інтернет-послуг на фондових і валютних ринках // Вісник НБУ. – 2002. – № 8. – С. 2-8.

 31. Міщенко В., Шаповалов А., Юрчук Г. Особливості та перспективи розвитку електронної комерції (Е-комерції) в банківському бізнесі // Банківська справа. – 2001. – № 4. – С. 18-27.

 32. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. – М.: АО ДИС, 1994. – 352 с.

 33. Платіжні системи: Навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти / В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.Л. Цокол, І.М. Новак, В.П. Страхарчук. – К.: Либідь, 1998. – 416 с.

 34. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 239 с.

 35. Романенко Л.Ф. Ринок новітніх банківських технологій в Україні // фінанси України. – 2003. – № 5. – С. 99-105.

 36. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебн. Пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 261 с.

 37. Рудакова О.С., Рудаков И.В. Банковские электронные услуги. Практикум: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 111 с.

 38. Сибиряков А.И. Коммерческий банк сегодня. – М.: Издательство “Консалтбанкир”, 2002. – 144 с.

 39. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: ИПЦ “Вазар-Ферро”, 1994. – 320 с.

 40. Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2002 році // Вісник НБУ. – 2003. – №4. – С. 29-37.

 41. Юрчук Г. Мережа Інтернет – сучасний канал і середовище надання фінансових послуг // Вісник НБУ. – 2002. – № 7. – С. 52-58.Схожі:

Питання для підготовки до заліку iconПитання для підготовки до диференційованого заліку
Сформулюйте основні правила поведінки людини, яка опинилася у положенні заручника терористів
Питання для підготовки до заліку iconПитання для заліку з курсу

Питання для підготовки до заліку iconПитання до диф. Заліку з дисципліни «вступ до спеціальності»
Питання до диф. Заліку з дисципліни «вступ до спеціальності» Поняття менеджменту. Менеджмент І управління
Питання для підготовки до заліку iconДля студентів озо (спеціальність «Переклад» 1 / 2) контрольні питання до заліку (з літератури античності, Середньовіччя та Відродження) Антична література
Гомер І гомерівське питання. «Іліада» як «енциклопедія життя» давніх греків: проблеми І герої (Читати повністю)
Питання для підготовки до заліку iconПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів
Питання для підготовки до заліку iconПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів
Питання для підготовки до заліку iconПитання для підготовки до модулю та заліку з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для студентів заочної форми навчання
Види прокурорських перевірок законності правових актів та способи перевірки законності правових актів
Питання для підготовки до заліку iconПитання до заліку з дисципліни «Культура регіонів» для спеціальності «Культурологія», «Філософія»

Питання для підготовки до заліку iconПитання до заліку з дисципліни «Історія української культури» для спеціальності «Політологія»

Питання для підготовки до заліку iconПитання до заліку з дисципліни «Культура спілкування та етикет» для спеціальності «Культурологія»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи