Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год icon

Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год
Скачати 65.51 Kb.
НазваТема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год
Дата14.08.2012
Розмір65.51 Kb.
ТипДокументи
6. Тематика практичних занять.


Тема 1. Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації – 4 год.


Практичне заняття 1.

 1. Суть та суб’єкти грошового обороту.

 2. Модель грошового обороту і грошові потоки.

 3. Склад і структура грошового обороту.


Практичне заняття 2.

 1. Грошова маса, швидкість обігу грошей та закон грошового обігу (кількості грошей в обігу).

 2. Суть і показники платіжного обороту.

 3. Загальна характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують грошовий оборот.


Тема 2. Порядок відкриття рахунків та розрахунково-касове обслуговування банківськими установами клієнтів – 4 год.


Практичне заняття 3.

 1. Правова основа функціонування рахунків клієнтів банків.

 2. Відкриття та види рахунків.

 3. Ідентифікація клієнтів і право підпису розрахунково-платіжних документів.

 4. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання.

 5. Особливості відкриття поточних рахунків.


Практичне заняття 4.

 1. Використання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання.

 2. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам.

 3. Особливості відкриття та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням спеціальних платіжних засобів.

 4. Порядок відкриття поточних рахунків типу «Н» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками.

 5. Порядок відкриття поточних рахунків типу «П» у національній валюті та використання коштів за цими рахунками.

 6. Організація розрахунково-касового обслуговування банківськими установами клієнтів.


Тема 3. Обслуговування банківськими установами безготівкового платіжного обороту – 8 год.

Практичне заняття 5.

 1. Організація безготівкових розрахунків:

  1. Організація безготівкових розрахунків та розрахунково-касового обслуговування. Розрахунковий документ.

  2. Суть і види платіжних інструментів та відповідальність учасників платіжного обороту.

 1. Загальні правила документообігу:

  1. Порядок складання та заповнення розрахункових документів.

  2. Порядок приймання та повернення розрахункових документів банківською установою.

  3. Виконання та інкасування розрахункових документів банківською установою.

 1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень:

  1. Суть, сфера застосування, документи та інформація, необхідні платнику для того, щоб оформити платіжне доручення.

  2. Порядок оформлення платіжного доручення.

  3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

  4. Схема документообігу, переваги і недоліки розрахунків платіжними дорученнями.


Практичне заняття 6.

 1. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень:

  1. Суть, сфера використання, порядок оформлення платіжної вимоги-доручення постачальником продукції, заповнення її платником та приймання банком.

  2. Схема документообігу переваги і недоліки безготівкових розрахунків з використанням платіжної вимоги-доручення.

 2. Примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами:

  1. Примусове списання коштів, суть та порядок оформлення платіжної вимоги.

  2. Виконання платіжної вимоги банківськими установами та схема документообігу.

 3. Договірне списання.


Практичне заняття 7.

 1. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків:

  1. Загальний порядок використання розрахункових чеків в безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб.

  2. Оформлення та отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека).

  3. Заповнення розрахункових чеків з розрахункових чекових книжок та їх використання.

  4. Прийняття чекодержателем розрахункового чека.

  5. Пред’явлення розрахункового чека до оплати в банк чекодержателем.

  6. Погашення або подовження терміну використання невикористаних чекових книжок, втрата чекової книжки або розрахункового чека чекодавцем.

  7. Схема документообігу, переваги і недоліки розрахунків чеками.


Практичне заняття 8.

 1. Розрахунки за допомогою акредитивів:

  1. Суть та види акредитивів.

  2. Відкриття та авізування акредитива банком.

  3. Прийняття, перевірка документів, здійснення платежів та закриття акредитива.

  4. Схема документообігу, переваги і недоліки розрахунків акредитивами.

 2. Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості.

 3. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування.


Тема 4. Ведення касових операцій у національній валюті в Україні – 4 год.

Практичне заняття 9.

 1. Вимоги до організації готівкових розрахунків.

 2. Порядок оформлення касових операцій. Касові документи.

 3. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира. Інвентаризація каси.


Практичне заняття 10.

 1. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси. Особливості організації банками роботи з готівкою.

 2. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.


Тема 5. Ведення касових операцій банками в Україні – 4 год.


Практичне заняття 11.

 1. Завдання банків з організації готівкового грошового обігу в Україні.

 2. Загальні положення ведення касових операцій банками в Україні:

  1. Ведення касових операцій банківськими установами.

  2. Касове обслуговування в банківських клієнтів.

  3. Вимоги до організації касових операцій в банківських установах.

 1. Порядок забезпечення банків готівкою:

  1. Порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через територіальні управління.

  2. Забезпечення банків (філій, відділень) зразками банкнот національної валюти та їх зберігання. Порядок передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а також іншим банкам.

  1. Вимоги щодо порядку оброблення банкнот (монет) національної валюти.


Практичне заняття 12.

 1. Порядок видачі (приймання) територіальними управліннями банкам, їх філіям та відділенням (від банків, їх філій та відділень) банкнот у касетах.

 2. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтами:

  1. Загальні вимоги до оформлення касових документів.

  2. Приймання готівки.

  3. Порядок видачі готівки.

  4. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет).


Тема 6. Організація емісійно-касової роботи в системі Національного банку України – 4 год.


Практичне заняття 13.

 1. Загальні положення організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України.

 2. Порядок здійснення емісійних операцій з готівкою.

 3. Порядок здійснення касових операцій в територіальних управліннях.

 4. Порядок підготовки та розроблення територіальними управліннями прогнозів касових оборотів.


Практичне заняття 14.

 1. Складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями:

  1. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з надходження торговельної виручки.

  2. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі на виплати, пов’язані з оплатою праці.

  3. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань.

 1. Забезпечення касової діяльності банку. Порядок підкріплення операційної каси банку.


Тема 7. Удосконалення платіжного обороту та система електронного грошового обігу – 4 год.


Практичне заняття 15.

 1. Вексельний обіг у вітчизняній економіці як знаряддя поліпшення розрахункових відносин між суб’єктами господарської діяльності:

  1. Порядок здійснення розрахунків векселями.

  2. Розрахункові та комісійні операції банків з векселями.

 2. Розрахунки спеціальними платіжними засобами.

 3. Порядок випуску електронних грошей в Україні:

  1. Загальні положення випуску електронних грошей в Україні.

  2. Вимоги щодо здійснення випуску розповсюдження, використання, приймання, обмінних операцій та погашення електронних грошей.

  3. Вимоги до систем електронних грошей та порядок узгодження правил системи електронних грошей/здійснення операцій з електронними грошима.

  4. Системи електронних грошей.


Практичне заняття 16.

 1. Становлення системи електронного грошового обігу в Україні.

 2. Міжбанківські розрахунки в Україні. Система електронних платежів Національного банку України.

 3. Національна система масових електронних платежів.

Схожі:

Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconМіністерство освіти І науки україни тема поняття грошового обороту, його структура та організація
Грошовий оборот – це сукупність усіх грошових платежів І розрахунків, що відбуваються в економіці. Канали руху грошей між суб’єктами...
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год icon«платіжний оборот І грошовий обіг» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Платіжний оборот І грошовий обіг»
Змістовий модуль Теоретичні основи організації грошового обороту, ведення банківських рахунків та обслуговування банками безготівкового...
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconІіі. План лекцій Тема Поняття організації
Організація, як відкрита система. Вимоги до організації. Закони організації, організаційні процеси. Цілі організації, типи цілей....
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconТеми рефератів з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» кандидат економічних наук, доцент Хаджинова Олена Вікторівна
Грошова система і методи державне регулювання грошового обороту і грошового ринку
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconПитання для самоперевірки
Що таке грошовий потік? Чим відрізняються поняття грошового потоку І грошового обігу?
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconТема Поняття, предмет, принципи трудового права України > Власність як основа суспільної організації праці
Трудові колективи, профспілки, державні органи – суб’єкти трудових правовідносин
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconТема характеристика І типи організацій поняття організації
Поняття організації. Для ефективного функціонування менеджменту повинна бути створена організація, в якій здійснюється діяльність...
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconТема організаційні відносини в системі менеджменту поняття організаційної структури
Організаційна структура одна з основних елементів управління організацією. Вона характеризується розподілом цілей І задач управління...
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconПлатіжний оборот це
Сукупність визначених законом платіжних інструментів, норм, правил, а та­кож механізмів та процедур їх застосування всіма суб’єктами...
Тема Поняття грошового обороту, його структура, принципи організації 4 год iconРегламент
Структура навчальної дисципліни: 8 семестр загальний обсяг 126 год/3,5 кред.; Лк. 40 год./20; пр. – 10 год./5; лаб. – 10 год./5;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи