Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System icon

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
НазваУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Сторінка1/5
Дата04.08.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНО-НІДЕРЛАНДСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


European Credit Transfer System

ECTS – Інформаційний пакет


2012/2013


Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»


Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»


Тернопіль – 2012


ЗМІСТ


 1. Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту

а) Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

б) Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41

в) Склад деканату:

- Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту;

- Крамар Вікторія Володимирівна, завідувач навчально-методичного факультету;

- Підвисоцька Ольга Вікторівна, методист.

г) Кафедри:

- кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу.

Наукові, науково-педагогічні кадри. Виконання науково-дослідної та педагогічної роботи на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечують 17 науково-педагогічних працівників (в т.ч. 3 професори, доктори наук та 9 кандидатів наук, 1 доктор філософії (PhD), 1 доцент), 9 аспірантів (з них: 2 – з відривом від виробництва, 7 – без відриву від виробництва), 4 здобувача.

Навчально-допоміжний персонал: 2 осіб.

д) Координатор від факультету: Гаврилюк-Єнсен Людмила Володимирівна.

Адреса: Тернопільський національний економічний університет,

корпус №10, кабінет 14

бульвар Шевченка, 9

м. Тернопіль 46000

Контактні телефони: внутрішній 19-209, міський (0352)43-52-41 1. Копії діючих ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію 1. Перелік напрямів та спеціальностей з підготовки фахівців на факультеті із зазначенням ліцензійного обсягу та терміну навчання:

 • Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»,

термін навчання – 4 роки (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 60 (для денної форми), 60 (для заочної форми).

 • Спеціальність 7.03050701 «Маркетинг»,

термін навчання – 1рік (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 30 (для денної форми), 30 (для заочної форми).

 • Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг»,

термін навчання – 1рік (для денної та заочної форм навчання),

ліцензійний обсяг – 30 (для денної форми), 30 (для заочної форми).


 1. Умови для навчання (коротка інформація про матеріально-технічну базу).

В корпусі Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту є 4 комп’ютерні класи із постійним високошвидкісним доступом до мережі Інтернет та ресурсів електронної бібліотеки ТНЕУ. Працює безпровідна мережа.

Всього у розпорядженні студентів 48 комп’ютерів, таким чином на 100 студентів припадає 7 робочих комп’ютерних місць. Навчання проводиться із використанням мультимедійної техніки. Її склад такий:

- 1 ноутбук;

- 5 проекторів;

- 1інтелектуальна дошка;

- 3 акустичні системи.


 1. Основні методи та форми навчання, викладання та оцінювання, що використовуються на факультеті.

На факультеті є можливість навчання на денно-стаціонарній та заочно-дистанційній формах. Лекційні, практичні (лабораторні, семінарські) заняття є базовими у викладанні дисциплін. Проводиться індивідуальна робота зі студентами у формі консультацій.

У процесі вивчення дисциплін використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:

 • поточне тестування та опитування;

 • підсумкове тестування по кожному змістовому модулю;

 • ректорська контрольна робота;

 • оцінювання виконання КПІЗ;

 • письмовий або усний екзамен.

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту. Шкала оцінювання наведена у табл. 5.1.


Таблиця 5.1

Шкала оцінювання

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

Відмінно

        1. ^ A (відмінно)

85-89

Добре

        1. B (дуже добре)

75-84

        1. C (добре)

65-74

Задовільно

        1. D (задовільно)

60-64

        1. E (достатньо)

35-59

Незадовільно

        1. FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34

        1. F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом
6. Графік навчального процесу


7. Структурно-логічна схема підготовки фахівця ОКР «бакалавр».

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр
^ Цикл гуманітарної підготовки

Нормативні дисципліни

Українська мова (4/144)

Історія Української культури (2/72)Історія України

(4/144)


Іноземна мова (8/288)Філософія (4/144)


^ Вибіркові дисципліни

Фізичне виховання
Політологія (4/144)

Ділова іноземна мова 1 (10/360)
Правознавство (4/144)

Психологія та педагогіка (4/144)
^ Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Нормативні дисципліни

Економічна теорія (6/216)

Макроекономіка

(4/144)

Мікроекономіка (5/180)

Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії (1/36)


Тренінг з фаху (3/108)

Історія економіки та економічної думки (5/180)


Вища математика (8/288)

Теорія ймовірності та математична статистика (5/180)Інформатика

(6/216)
^ Вибіркові дисципліни

Економічний аналіз (3/108)Організаційна поведінка (3/108)

Ділові комунікації в бізнесі (11/396)

^ Цикл професійної та практичної підготовки

Нормативні дисципліниМаркетинг (10/360)
Маркетинг промислового підприємства (5/180)

Поведінка споживача (5/180)

Маркетингова товарна політика (5/180)

Міждисциплінарна курсова робота (1/36)

Маркетинг ціноутворення (5/180)

Маркетинг послуг (4/144)
Маркетингові дослідження (5/180)

Маркетингові комунікації (4/144)


Регіональна економіка (4/144)

Фінанси (5/180)

Економіка підприємства (4/144)
Гроші та кредит (5/180)


Соціологія (4/144)

Економіка праці і соціально-трудові відносини (4/144)
Міжнародна економіка (4/144)Менеджмент (4/144)Логістика (5/180)


Статистика (4/144)


Бухгалтерський облік (4/144)

^ Вибіркові дисципліни

Маркетинговий аналіз (2,5/90)

Інформаційні системи в маркетингу (2,5/90)

Міжнародний маркетинг (2,5/90)

Новітній маркетинг (2,5/90)Зовнішньоекономічна діяльність (2,5/90)

Управління ризиками ЗЕТ (2,5/90)
Міжнародні біржові ринки (2,5/90)

Ділова іноземна мова II (2,5/90)
  1   2   3   4   5

Схожі:

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconУкраїно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System
Гаврилюк Єнсен Людмила Володимирівна, декан Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – information package

Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconДонецький університет економіки та права european credit transfer system
Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року...
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconEuropean credit transfer system
Технологія І устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин І конструкцій
Україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту european Credit Transfer System iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний университет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління european credit transfer system
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій І тривалості навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи