Перелік питань на екзамен icon

Перелік питань на екзамен
НазваПерелік питань на екзамен
Дата04.08.2012
Розмір39.4 Kb.
ТипЗакон

Перелік питань на екзамен

  1. Класичне означення ймовірності, її властивості.

  2. Класифікація подій. Випадкові події, їх класифікація.

  3. Залежні і незалежні події. Умовна ймовірність. Теорема множення ймовірностей.

  4. Теорема додавання ймовірностей. Наслідки з неї.

  5. Повна група подій, протилежні події, їх властивості.

  6. Формула повної ймовірності.

  7. Формули Байєса.

  8. Повторні незалежні випробовування. Формула Бернуллі.

  9. Локальна формула Лапласа. Функція Гауса, її властивості.

  10. Інтегральна формула Лапласа. Функція Лапласа, її властивості.

  11. Формула Пуассона.

  12. Найімовірніше число настання події в повторних незалежних випробовуваннях.

  13. Ймовірність відхилення відносної частоти від сталої ймовірності в повторних незалежних випробовуваннях.

  14. Види випадкових величин. Числові характеристики дискретної величини.

  15. Математичне сподівання випадкової дискретної величини, його властивості.

  16. Дисперсія випадкової величини, її властивості.

  17. Функція розподілу ймовірності випадкової величини, її властивості.

  18. Числові характеристики неперервних випадкових величин.

  19. Інтегральна функція розподілу ймовірності випадкової величини та її властивості

  20. Нормальний закон розподілу, ймовірностний зміст його параметрів. Крива нормального розподілу.

  21. Ймовірність попадання нормально-розподіленої величини в заданий інтервал.

  22. Ймовірність відхилення нормально-розподіленої величини від свого математичного сподівання.

  23. Знаходження числових характеристик у загальному випадку для цілочисельних дискретних випадкових величин (рівномірний, пуассонівський, геометричний розподіли).

  24. Закон розподілу імовірностей двовимірної дискретної випадкової величини.

  25. Функція розподілу двовимірної випадкової величини та її випадковості.

  26. Густина розподілу імовірностей двовимірної випадкової величини та її властивості.

  27. Умовні закони розподілу.

  28. Залежні та незалежні випадкові величини.

  29. Умовне математичне сподівання. Рівняння регресії.

  30. Числові характеристики системи двох випадкових величин.

  31. Кореляційний момент. Коефіцієнт кореляції.

  32. Система довільного скінченого числа випадкових величин.

  33. Кореляційна матриця.

  34. Нормальний закон розподілу двовимірної випадкової величини.

  35. Функція одного випадкового аргументу та її математичне сподівання.

  36. Логарифмічний нормальний закон та 2-розподіл.

  37. Функції двох випадкових величин.

  38. Розподіл Ст’юдента, розподіл Фішера-Снедокора .

  39. Нерівність Чебишева.

  40. Теорема Чебишева.

  41. Закон великих чисел. Теорема Бернуллі.

  42. Числові характеристики вибірки.

  43. Функціональна і кореляційна залежність між величинами. Умовна середня. Рівняння регресії.

  44. Побудова прямої лінії регресії за незгрупованими даними методом найменших квадратів.

  45. Доведення теорем про оцінювання середньої генеральної та генеральної частки для повторної та без повторної вибірки.

  46. Теореми про оцінювання дисперсії генеральної та без повторної вибірки.

  47. Використання критерію узгодженості Колмогорова для перевірки гіпотези про нормальний розподіл генеральної сукупності.

  48. Оцінка достовірності емпіричних коефіцієнтів кореляції і регресії за даними вибірки.

  49. Перевірка узгодженості емпіричного рівняння нелінійної парної кореляції згідно із даними вибірки.

  50. Одно факторний дисперсійний аналіз.

  51. Поняття про двохфакторний дисперсійний аналіз.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Єрьоменко В. О., Шинкарик М. І. Теорія ймовірностей. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. — Тернопіль: Економічна думка, 2000. — 176 с.

 2. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 1977. — 480 с.

 3. Єрьоменко В. О., Шинкарик М. І. Математична статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. — Тернопіль: Економічна думка, 2002. — 248 с.

 4. Бугір М. К. Практикум з теорії ймовірності та математичної статистики. Навчальний посібник. — Тернопіль: ЦМДС, 1998. — 164 с.

 5. Єрьоменко В.О., Шинкарик М.І., Бабій Р.М., Процик А.І. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 317с.

 6. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.методичний посібник у 2-х ч. – ч. І Теорія ймовірностей . – К.: КНЕУ, 2000. -304с.

 7. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.методичний посібник у 2-х ч. – ч. ІІ Математична статистика . – К.: КНЕУ, 2003. -316с.

 8. Кремер М.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: ЮНИТИДАНА , 2002. - 543с.

 9. Кибзун А.И., Коротков Е.Р., Наумов А.И., Сиротин А.Н. Теоря вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами / Учебн. пособие. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 224с.

 10. Малыхин В. И. Математика в экономике. Учебное пособие. — М. ИНФРА-М, 2002. — 352 с.

 11. Павлова Л., Дітчук Р. Елементи комбінаторики і стохастики. — Тернопіль, Підручники і посібники, 2005. — 160 с.

Схожі:

Перелік питань на екзамен iconПерелік питань на екзамен
Страхування відповідальності товаровиробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів
Перелік питань на екзамен iconПерелік питань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Комерційне товарознавство» для студентів напряму 030507 «Комерційна діяльність» спеціальності 03050702 «Комерційна діяльність»

Перелік питань на екзамен iconПерелік питань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Ринкові дослідження» для студентів напряму 030507 «Комерційна діяльність» спеціальності 03050702 «Комерційна діяльність»
Система маркетингової інформації. Теоретичні засади визначення оптимального рівня проінформованості
Перелік питань на екзамен icon1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно...
Перелік питань на екзамен icon1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів,...
Перелік питань на екзамен iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів
Перелік питань на екзамен iconПерелік питань, які виділені для самостійного вивчення
Перелік питань, які виділені для самостійного вивчення з фармацевтичного та медичного товарознавства для студентів ІV курсів (спеціальність...
Перелік питань на екзамен iconУіі. Перелік основних питань для підготовки до іспиту
Уіі. Перелік основних питань для підготовки до іспиту Теории классической школы управления
Перелік питань на екзамен iconЕкзамен регіональна економіка Викл. Лепьохін Час. 9-35 Ауд а\з (5) екзамен

Перелік питань на екзамен iconПерелік питань з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів, які повинні опанувати студенти
Перелік питань з психоаналізу та інших особистісно орієнтованих діагностично-лікувальних підходів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи