Project Expert icon

Project Expert
Скачати 300.4 Kb.
НазваProject Expert
Дата04.08.2012
Розмір300.4 Kb.
ТипДокументи


інформаційна система

Project Expert

Зміст


1 Характеристика інформаційної системи Project Expert ………….. 4

2 Лабораторна робота №1. Аналіз імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми ………………………. 9

3 Лабораторна робота №2. Моделювання фінансово-економічної діяльності промислового підприємства, що створюється …………. 25

4 Лабораторна робота №3. Аналіз фінансово-економічної діяльності акціонерного підприємства, що модернізується …………………….34

5 Література ……………………………………………………………42


1 Характеристика інформаційної системи Project Expert

Імітаційна модель. Кожен, хто має приймати рішення, що визначають долю великих коштів, багато б дав за те, щоб точно знати наслідки цих рішень. Це важливо для фінансових директорів компаній чи менеджерів. Адже великі гроші - це велика відповідальність. Невдале рішення може виявитися фатальним для компанії і її кредиторів. При такій роботі приводів для стресу більш ніж досить.

Можливо, у деяких ситуаціях фінансовий менеджер був би не проти зробити кілька дублів на важкому відрізку життєвого шляху, щоб програти різні сценарії розвитку подій. Потім невдалі спроби можна відкинути, щоб продовжувати жити по "чистовому варіанті", із впевненістю в щасливому фіналі. Як у кіно. Але таке можливо не тільки в кіно.

Життя не можна повторити, але можна змоделювати. Це робиться за допомогою комп'ютерних програм. Для цього потрібно описати мовою програми всі істотні особливості того сценарію, що передбачається реалізувати на практиці. Це важка, але, у принципі, здійсненна задача. При цьому, ті умови, від яких залежить хід сценарію, визначаються як параметри програми. Регулюючи параметри, ми можемо спостерігати, до яких наслідків приводять наші рішення, що не залежать від нашої волі, зміни зовнішніх факторів. При цьому ми нічим не ризикуємо, роблячи стільки дублів, скільки буде потрібно, щоб переконатися, що обране рішення приведе до очікуваного результату при заданому наборі параметрів.

Project Expert є саме тією програмою, що готова попрацювати дублером фінансового менеджера. Вона втілює імітаційну модель, за допомогою якої можна відтворити діяльність компанії.

Грошові потоки. З формальної точки зору, господарську діяльність можна розглядати як безупинний ланцюг перетворень активів з однієї форми в іншу. Ці перетворення завжди проходять через гроші. За гроші здобуваються матеріали. Зроблена продукція після продажу перетворюється в гроші. Таким чином, рух грошей відбиває усе, що відбувається в економіці. Спостерігаючи грошові потоки, можна судити про предмети, що їх породжують.

Метою будь-якої господарської акції також є гроші: витрата деякої суми припускає одержання доходу переважаючого витрати. Це вірно як для простої угоди купівлі-продажу, так і для діяльності величезного заводу.

Таким чином, для цілей фінансового аналізу, підприємство можна розглядати як генератор грошових потоків. Аналіз ефективності цього генератора проводиться за допомогою методів, широко розповсюджених у теорії і практиці фінансового менеджменту.

З докладним викладом методів фінансового аналізу можна ознайомитися в монографіях:

Програма Project Expert, як інструмент фінансового аналізу, виконує дві основні функції: по-перше, перекладе опис діяльності підприємства з мови користувача у формалізований опис грошових потоків; по-друге, обчислює показники, по яких фінансовий менеджер може судити про результативність прийнятих рішень.

Інструмент інвестора. На практиці, фінансовому менеджеру важливо не тільки самому переконатися в обґрунтованості розробленого плану, але і переконати в цьому інвестора, гроші якого він припускає залучити для розширення діяльності компанії або для розвитку нового бізнесу. Найчастіше, приходиться звертатися до різних інвесторів, що мають різні погляди на те, як оцінювати ефективність пропонованих проектів. Для того щоб інвестори й автори проектів легше знаходили загальну мову, вироблено загальноприйнятий стандарт, що визначає зміст і форму представлених пропозицій про фінансування. Цей документ зветься бізнес-планом та є фундаментом будь-якої угоди. Міжнародні фінансові організації спираються у своїй практиці на стандарт, розроблений фахівцями UNIDO - авторитетної організації, створеної ООН.

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) займається виробленням стратегії економічного розвитку країн з перехідною економікою. Одним з результатів її діяльності є створення стандартів підготовки інвестиційних рішень.

Найважливішим результатом застосування програми Project Expert для розробки інвестиційного проекту є створення бізнес-плану, що задовольняє стандартам UNIDO.

Бухгалтерська звітність. На відміну від фінансового менеджера, бухгалтер цікавиться не майбутнім, а минулим. Його задачею є підготовка фінансової звітності для державних установ (насамперед, податкових органів) і акціонерів компанії. Проте, у процесі планування необхідно представляти, як буде виглядати компанія на кожнім етапі своєї діяльності з погляду тих, хто вправі пред'являти до неї обґрунтовані вимоги. Project Expert забезпечує рішення цієї задачі, підготовляючи фінансові звіти, по яких можна визначити стан компанії в будь-який момент часу. При цьому балансовий звіт і звіт про прибутки і збитки формуються у відповідності зі стандартами IAS, загальноприйнятими в міжнародній практиці.

International Accounting Standard (IAS) визначає вимоги до бухгалтерського обліку, прийняті в більшості країн. При укладенні міжнародних угод, представлення звітності компанії в стандарті IAS є обов'язковим.

Резюме. Підводячи підсумок, перелічимо задачі, що може вирішувати фінансовий менеджер, побудувавши за допомогою Project Expert фінансову модель компанії:

- розробити детальний фінансовий план і визначити потреби в коштах на перспективу;

- визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість і ефективність залучення коштів з різних джерел;

- розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційного проекту, визначивши найбільш ефективну стратегію маркетингу, а також стратегію виробництва, що забезпечує раціональне використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів;

- програти різні сценарії розвитку підприємства, варіюючи значення факторів, здатних уплинути на його фінансові результати;

- сформувати стандартні фінансові документи, розрахувати найбільш розповсюджені фінансові показники, провести аналіз ефективності поточної і перспективної діяльності підприємства;

- підготувати бездоганно оформлений бізнес-план інвестиційного проекту, цілком відповідним міжнародним вимогам на росіянині і декількох європейських мовах.
^

Послідовність дій. Робота з Project Expert може бути представлена у вигляді наступних основних кроків:


 1. Побудова моделі.

 2. Визначення потреби у фінансуванні.

 3. Розробка стратегії фінансування.

 4. Аналіз фінансових результатів.

 5. Формування і печать звіту.

 6. Введення й аналіз даних про поточний стан проекту в процесі його реалізації.

Побудова моделі. Процес побудови моделі найбільш трудомісткий і вимагає значної підготовчої роботи зі збору й аналізу вихідних даних. Різні модулі Project Expert незалежні і доступні користувачу практично в будь-якій послідовності. Однак, відсутність деяких необхідних вихідних даних може блокувати доступ до інших модулів програми. Незалежно від того чи розробляєте Ви детальний фінансовий план, чи хочете зробити попередній експрес-аналіз проекту, Ви повинні в першу чергу ввести наступні вихідні дані:


- дата початку і тривалість проекту;

- перелік продуктів і/чи послуг, виробництво і збут яких буде здійснюватися в рамках проекту;

- дві валюти розрахунку для платіжних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також їхній обмінний курс і прогноз його зміни;

- перелік, ставки й умови виплат основних податків;

- для діючого підприємства також варто описати стан балансу, включаючи структуру і склад наявних активів, зобов'язань і капіталу підприємства на дату початку проекту.

Наступним етапом процесу побудови моделі є опис плану розвитку підприємства (проекту). Для цього необхідно ввести наступні вхідні дані:

 • інвестиційний план, включаючи календарний план робіт із указівкою витрат і використовуваних ресурсів;

 • операційний план, включаючи стратегію збуту продукції чи послуг, план виробництва, план персоналу, а також виробничі витрати і накладні витрати;
^

Визначення потреби у фінансуванні


Для визначення потреби у фінансуванні варто зробити попередній розрахунок проекту. У результаті попереднього розрахунку визначається ефективність проекту без обліку вартості капіталу, а також визначається обсяг коштів, необхідний і достатній для покриття дефіциту капіталу в кожний розрахунковий період часу з кроком один місяць.
^

Розробка стратегії фінансування підприємства


Після визначення потреби у фінансуванні розробляється план фінансування. Користувач має можливість описати два способи фінансування:

- за допомогою залучення акціонерного капіталу;

- за допомогою залучення позикових коштів.

У процесі розробки стратегії фінансування проекту користувач має можливість промоделювати обсяг і періодичність виплачуваних дивідендів, а також стратегію використання вільних коштів (наприклад: розміщення коштів на депозит у комерційному банку чи придбання акцій сторонніх підприємств).
^

Аналіз ефективності проекту


У процесі розрахунків Project Expert автоматично генерує стандартні звітні бухгалтерські документи:

- звіт про прибутки і збитки;

- бухгалтерський баланс;

- звіт про рух коштів;

- звіт про використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських документів здійснюється розрахунок основних показників ефективності і фінансових коефіцієнтів.

Користувач може розробити кілька варіантів проектів відповідно до різних сценаріїв їхньої реалізації. Після визначення найбільш ймовірного сценарію проекту він приймається за базовий. На основі базового варіанта проекту робиться аналіз чутливості і визначаються критичні значення найбільш важливих факторів, що впливають на фінансовий результат проекту.
^

Формування звіту


Після завершення аналізу проекту формується звіт. У Project Expert передбачений спеціальний генератор звіту, що забезпечує компонування і редагування звіту за бажанням користувача. У звіт можуть бути убудовані не тільки стандартні графіки і таблиці, але також таблиці і графіки, побудовані користувачем за допомогою спеціального редактора.
^

Контроль за ходом реалізації проекту


У Project Expert передбачені засоби для уведення фактичної інформації про хід реалізації проекту. Актуальна інформація може вводитися щомісяця. На основі введеної актуальної інформації і плану формується звіт про неузгодженості планової і фактичної інформації, що може бути використана в процесі керування проектом.


2 Лабораторна робота №1

^ Тема: Аналіз імітаційної моделі фінансово-економічної

діяльності консалтингової фірми

2.1 Постановка задачі

Консалтингова фірма "Маркетолог" одержала замовлення на розробку бізнес-плану, що оплачується замовником після його здачі, в розмірі 20 тис. грн. Термін виконання робіт - з 1.01.2003 по 30.06.2003. Для виконання роботи фірма використовує одного фахівця з фінансового аналізу з щомісячною зарплатою 10 тис. грн., одного лаборанта з щомісячною зарплатою 3 тис. грн., а також послуги фірми "Информсервис", що оплачуються протягом усього проекту в розмірі 12 тис. грн./міс. Необхідно розробити імітаційну модель фінансово-економічної діяльності фірми по реалізації цього проекту, вибрати схему фінансування та оцінити показники економічної ефективності проекту.

В цій лабораторній роботі будемо використовувати метод навчання користувачів, що зветься Key-by-Key, коли користувач повторює описані дії і звіряє отримані результати з представленими в описі. Крім того, у даному розділі для кращого розуміння користувачем впливу різних факторів на показники ефективності інвестицій у проект передбачене поетапне вирішення задачі починаючи з найпростішого базового варіанта, у якому не враховуються дисконтування, курсова інфляція, податки, вартість кредитів, а також ряд інших факторів. Потім розглядаються уточнені варіанти проекту, що враховують вищевказані фактори, з метою вивчення впливу відповідних факторів на одержувані результати.

2.2 Створення й аналіз імітаційної моделі для попереднього

аналізу проекту

Розглянемо першу модель без обліку податків, дисконтування, курсової інфляції і вартості кредиту.

П
ісля завантаження програми Project Expert необхідно для створення нового проекту ввести команду Проект-Новый або натиснути на кнопку панелі інструментів Новый і в діалоговому вікні Новый проект указати назву проекту (наприклад, Розробка бізнес-плану), дату початку проекту (01.01.2003 ) і тривалість проекту (6 міс.), а також назву файлу, у якому він буде розміщений (наприклад, Projectl). Це вікно показане на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 - Вікно створення нового проекту

П
ісля натискання кнопки ОК на робочому столі з'являється вікно Содержание. Вибравши в розділі Проект модуль Заголовок, відкриваємо діалогове вікно Заголовок проекту, у якому ви побачите вже введені на попередньому кроці дані, що характеризують основний зміст проекту. У поле "Комментарий" цього вікна доцільно ввести інформацію про основний зміст створюваного проекту. Це вікно для створюваного проекту показане на рис. 2.2.

Рисунок 2.2 - Вікно «Заголовок проекта»

Потім необхідно сформувати список продуктів, створення яких є метою проекту. У діалоговому вікні Продукты/Услуги варто ввести назву Бізнес-план, вказати одиниці виміру - шт. - і початок продажів - 01.06.2003.

У модулі Отображение данных на картці Масштаб необхідно установити прапорець перед полем Показывать данные по месяцам до і ввести 2003.

У модулі Валюта розділу Окружение в діалоговому вікні Валюта проекту виберемо як основну валюту гривню, оскільки передбачаються розрахунки в гривнях, а як другу валюту проекту - долар США. Введемо також курс на початок проекту 1$US=5,3 грн. і м
асштаб грошових одиниць 1 гривня і 1 долар. Це діалогове вікно з введеними даними показане на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 - Вікно “Валюта”

Для цього варіанта проекту розглядається гіпотетичний випадок роботи фірми без сплати податків, тому в модулі Налоги установимо для всіх наведених там податків ставки, що дорівнюють нулю.

Потім варто перейти до найважливішої частини розробки проекту - створенню календарного плану, що представляє собою послідовність етапів робіт, кожний з який характеризується терміном виконання, вартістю, а також набором параметрів, що визначають зміст етапу. Приймемо для нашого проекту на першому етапі, що календарний план включає 6 послідовних етапів тривалістю по 1 місяцю і вартістю по 25 000 грн. кожний: "Маркетингові дослідження", "Підготовка даних для бізнес-плану", "Аналіз даних", "Аналіз альтернативних сценаріїв", "Оформлення документації", "Здача роботи замовнику". Відзначимо, що на цьому етапі попереднього аналізу не розглядається склад ресурсів, - це буде зроблено пізніше. Отриманий календарний план і відповідна йому діаграма Гантта показані на рис. 2.4.


Рисунок 2.4 - Вікно «Календарный план»

І
нарешті, завершальний крок у створенні імітаційної моделі проекту полягає у формуванні плану збуту (за допомогою відповідного модуля розділу Операционный план) шляхом введення інформації про продаж одного екземпляра продукту (бізнес-плану) після завершення його розробки і про ціну продукту – 200000 гривень.

Після завершення створення моделі варто зробити розрахунок проекту шляхом введення команди головного меню Результат - Пересчет (чи натискання на кнопку панелі інструментів Розрахунок).

Слід зазначити, що в даному проекті описується гранично простий випадок, коли відсутній циклічний процес виробництва, - фірма робить визначені витрати, щоб наприкінці встановленого періоду одержати прибуток, продавши одиничний екземпляр створеного продукту, при цьому витрати реалізації проекту відбиті як інвестиційні витрати. Для оцінки економічної ефективності такого проекту в порівнянні з іншими видами діяльності варто розглянути отримані показники ефективності інвестицій, що показані на рис. 2.5.

Таким чином, отримано, що чистий приведений доход (NPV) даного проекту дорівнює 50 000 грн., індекс прибутковості (PI) - 1,40, а внутрішня норма рентабельності (IRR) - 266,7 %. Слід зазначити, що для розглянутого проекту показник Середня норма рентабельності (ARR), рівний 280 %, позбавлений змісту, оскільки він припускає щорічний продаж по двох таких бізнес-плану, що не відповідає умовам даного проекту. Відзначимо також, що показники е
фективності інвестицій для обох валют проекту в даному випадку однакові.

Рисунок 2.5 - Вікно «Эффективность инвестиций»

^ 2.3 Проект з обліком дисконтування і курсової інфляції

Для обліку дисконтування в модулі Настройка расчета введемо величини загальної ставки дисконтування для гривні 25 %, а для доларів - 10 %. Для обліку курсової інфляції введемо в діалоговому вікні Валюта проекту розмір темпів падіння курсу гривні, що дорівнює 8 % у рік. Після перерахунку проекту можна одержати показники ефективності інвестицій, що показані на мал. 2.6.

Рисунок 2.6 - Нові показники ефективності інвестицій

Я
к видно з отриманих результатів, внаслідок обліку дисконтування показник NPV знизився з 50000 грн. до 38984 грн., a PI - з 1,4 до 1,32. Внаслідок обліку курсової інфляції показники ефективності інвестицій для двох валют проекту стали різними.

^ 2.4 Проект з урахуванням вартості кредиту

Для визначення дефіциту готівки можна відкрити таблицю Кеш-фло в розділі Результати і переглянути значення в останньому рядку цієї таблиці Баланс наличности на кінець періоду. Але, на нашу думку, зручніше скористатися спеціальною процедурою визначення дефіциту готівки, що запускається натисканням кнопки Дефицит у діалоговому вікні Кредити(Займы) розділу Финансирование. Результати цієї процедури для нашого випадку показані на рис. 2.7. Видно, що має місце дефіцит готівки з першого по п'ятий місяць реалізації проекту і максимальний дефіцит складає 125 000 грн. на п'ятому місяці. На шостому місяці надходить платіж від замовника 2
00 000 грн. за отриманий бізнес-план, і баланс готівки стає позитивним і дорівнює 50 000 грн.

Рисунок 2.7 - Вікно зміни дефіциту готівки

Для більш наочного представлення зміни дефіциту готівки за час виконання проекту можна побудувати графік, показаний на рис. 2.8 (для цього варто виділити дані у відповідній рядку, клацнути правою кнопкою миші і вибрати пункт Графік).

Для дослідження можливостей реалізації проекту необхідно забезпечити фінансування витрат на перші п’ять місяців за допомогою кредитів. Для цього в діалоговому вікні Кредиты належить ввести назву банку (наприклад, Альфа-банк), дату одержання кредиту (1.01.2003), суму кредиту (125 000 грн.) та термін кредиту (5 міс.). Потім у пункті “Выплата процентов” установити ставку відсотків за кредит – 25% без капіталізації – та приймемо, що заборгованість по відсоткам належить сплачувати наприкінці терміну кредиту разом з зі сплатою основної заборгованості (в полі Отсрочка первой выплаты ввести 5 міс., а у списку Задолженность выплачивается оберіть С последней выплатой).

В
картці “Поступления” встановіть режим, що відповідає вимогам проекту, тобто по 25 000 гривень щомісячно. Для цього необхідно встановити перемикач у положення Разовые, натиснути на кнопку Схема та ввести в таблицю графік одержання сум кредиту: 1-го числа кожного місяця по 25 000 гривень. В картці Возврат необхідно ввести умови повернення кредиту однією виплатою наприкінці встановленого терміну, що досягається установкою перемикача в положення "в конце".

Рисунок 2.8 - Графік балансу готівки

Діалогове вікно Кредиты з відкритою карткою Выплаты процентов, у яких введені необхідні дані, показане на мал. 2.9.

Після перерахування проекту можна переконатися з отриманої таблиці Кеш-фло, що дефіцит готівки відсутній і що в останньому місяці проекту робиться виплата по зовнішніх позиках у розмірі 125000 грн. і виплата відсотків по позиках - 7812,5 грн. Для цього варіанта проекту отримані такі основні показники ефективності інвестицій:

NPV = 31866 грн.; PI = 1,26; IRR = 209 %.

О
тримане погіршення показників ефективності інвестицій обумовлено появою додаткових витрат на виплату відсотків по позиці.

Рисунок 2.9 - Діалогове вікно “Кредити”

^ 2.5 Проект з урахуванням податків

Для обліку податків, інфляції й оцінки ступеня їхнього впливу на економічну ефективність проекту необхідно деталізувати опис витрат, ввівши опис ресурсів, що використовуються, а потім указавши для кожного етапу календарного плану кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок їхньої оплати.

У модулі Ресурси розділу Інвестиційний план варто ввести у верхній частині діалогового вікна ^ Редактирование ресурсов список ресурсів (Фахівець з фінансового менеджменту, лаборант і фірма "Информ-сервис"). Для додавання ресурсу варто натиснути клавішу INSERT. У нижній частині діалогового вікна вводяться тип ресурсу (для фахівця і лаборанта - "люди", а для фірми - "послуги" зі зняттям прапорця "Без ПДВ"), одиниці виміру (для фахівця і лаборанта - "чел.", для фірми -"мес.") і вартість за одиницю (10 000 грн. для фахівця, 3 000 грн. для лаборанта і 12 000 грн. для фірми). Після заповнення вікна необхідно натиснути клавішу Esc. Заповнене необхідною інформацією вікно Редактирование ресурсов показане на мал. 2.10. Слід зазначити, що графік у правій частині вікна порожній, поки ресурси не будуть зв'язані з етапами робіт.

Р
исунок 2.10 - Діалогове вікно “Редагування ресурсів”

Потім необхідно відкрити діалогове вікно ^ Календарний план, по черзі для кожного етапу відкрити вікно Редактирование этапов (подвійним щигликом по назві відповідного етапу), видалити раніше введену величину вартості етапу, а потім натисканням кнопки Ресурсы відкрити діалогове вікно Ресурсы. У цьому вікні необхідно ввести зі списку ресурсів фірми, розташованого в правому полі вікна, необхідні ресурси в список ресурсів етапу, розташований у лівому полі вікна, а потім у нижній частині діалогового вікна ввести кількісні характеристики кожного ресурсу і порядок оплати (у поле Кількість ввести 1, у списку Регулярні виплати вибрати "наприкінці"). Вид заповненого діалогового вікна Ресурси для етапу календарного плану Маркетингові дослідження показане на рис. 2.11. Після введення ресурсів для кожного етапу буде показана вартість кожного етапу, що розрахована системою та дорівнює 25000 гривень.

Потім необхідно за допомогою модуля Налоги розділу Окружение ввести в діалоговому вікні податки, що діють на період реалізації проекту. Для ПДВ введемо значення ставки 20 % і після натискання кнопки Настройка установити в діалоговому вікні Параметри оподатковування в поле Переплачений ПДВ значення "Переносится в будущие периоды".

Р
исунок 2.11 - Діалогове вікно “Ресурси”

Введемо ставку податку на прибуток, що дорівнює 24%, при щомісячному режимі виплат, оподатковувану базу "Прибуток" і виплату "наприкінці". Потім введемо ставку податку на зарплату 36%, що є, приблизно, еквівалентною сумарним податкам на фонд заробітної плати підприємства. Потім необхідно вказати оподатковувану базу "Зарплата", а періодичність виплат - "Місяць". І нарешті, введемо податок на продажі, що також є еквівалентним декільком окремим податкам, що обчислюється від оподатковуваної бази "Обсяг продажів", та має ставку 5 %. Отримане діалогове вікно Податки показане на рис. 2.12.

Оскільки ряд податків нараховується в шостому місяці, а виплачується в сьомому місяці, то для їхнього обліку варто збільшити тривалість проекту з 6 до 7 місяців (за допомогою діалогового вікна Заголовок).

Після проведення перерахунку проекту одержані неприпустимо низькі показники ефективності інвестицій. Крім того з таблиці Кеш-фло або з таблиці діалогового вікна «Дефицит наличных средств» можна побачити , що через те, що щомісяця платимо податки, з’явився дефіцит готівки, що зростає кожний місяць на 4680 гривень, та має найбільше значення у п’ятому місяці - 23400 гривень.

Р
исунок 2.12 - Діалогове вікно “Податки”

Для виключення дефіциту готівки необхідно збільшити щомісячні розміри позички на 4680 гривень, що приведе до подальшого погіршення показників ефективності інвестицій тому, що збільшаться витрати на виплату відсотків по позичкам.

^ 2.6 Заключний проект

Одержаний проект є неприйнятним для розробника. Оскільки зменшити витрати на виконання робіт практично неможливо, замовник та виконавець дійшли згоди про підвищення ціни на розробку бізнес-плану зі 200 000 гривень до 300 000 гривень.

Відповідно з цим збільшимо у діалоговому вікні План сбыта ціну до 300 000 гривень. Для того, щоб усунути дефіцит готівки, необхідно скоректувати схему фінансування шляхом збільшення в діалоговому вікні Кредиты розміру приваблюваного кредиту на 23 400 грн. (з 125000 до 148400 грн.). і схеми надходжень позики (щомісячні надходження збільшимо з 25000 до 29680 грн.). Після проведення перерахунку проекту можна переконатися в таблиці Кеш-фло у відсутності дефіциту готівки. Показники ефективності інвестицій, що представлені на рис. 2.13, мають цілком прийнятні для розроблювача значення.

Р
исунок 2.13 - Показники ефективності підсумкового проекту

Для більш докладного розгляду впливу податків на ефективність проекту можна вибрати в модулі ^ Настройка расчета в закладці Детализация таблицю Налоговые выплаты, зробити перерахунок проекту, а потім переглянути в модулі Детализация результатов вищевказану детальну таблицю, що показана на рис. 2.14. Видно, що основні податкові виплати робляться в сьомому місяці, при цьому м
аксимальні виплати робляться по ПДВ і податку на зарплату.

Рисунок 2.14 - Вікно «Детализация результатов для налогов»

Для оцінки стійкості проекту до різних параметрів проекту необхідно за допомогою модуля ^ Анализ чувствительности розглянути вплив на NPV ставки дисконтування (від 0 до 30 % через 5 %), ціни збуту, ставки податків і ставки по кредитах (від -20 до +20 % через 5 %). Отримані результати (для більш стійкої другої валюти проекту) можна характеризувати за допомогою графіків, показаних на рис. 2.15 і 2.16.

Слід зазначити, що характер впливу розглянутих параметрів на інші показники ефективності інвестицій (PI і IRR) аналогічний. З наведених графіків можна зробити висновки, що найбільш критичним параметром є ціна збуту, при зменшенні якої на 15 % показники ефективності інвестицій стають неприйнятними.

^ 2.7 Контрольні запитання

 1. Назвіть всі розділи проекту та їх призначення.

 2. Як зробити розрахунок проекту та подивитись результати?

 3. Як зробити деталізацію результатів та яка деталізація може бути зроблена?

 4. Що таке “Аналіз чутливості” проекту?Р

исунок 2.15 - Вплив змін ставки дисконтування на NPV

Рисунок 2.16 - Вплив параметрів проекту на NPV

^ 3 Лабораторна робота № 2

Тема: Моделювання фінансово-економічної діяльності знову створюваного виробничого підприємства

Розглянемо проект створення нової фірми по виробництву персональних комп'ютерів (ПК). Проект розрахований на реалізацію з 01.01.2003 по 31.12.2004. У результаті маркетингового дослідження прийняте рішення організувати виробництво двох типів ПК - Pentium III і Pentium IV і установити ціну для них 450 і 700 дол.

Процес створення імітаційної моделі створюваної фірми аналогічний розглянутому раніше проекту консалтингової фірми, але на відміну від цього проекту відразу встановлюються всі необхідні параметри розділів Проект і Оточення, причому величини основних параметрів залишимо: тими ж, що прийнято в підсумковому проекті консалтингової фірми.

У діалоговому вікні Заголовок введемо тривалість проекту 2 роки, у діалоговому вікні Продукты/Услуги введемо два продукти ПК Pentium III з початком продажів 01.07.2003 і ПК Pentium IV з початком продажів 01.08.2003. У діалоговому вікні Відображення даних введемо відображення даних по місяцях до 2003 р. (включно) і по кварталах до 2004 р. (включно). Курсову інфляцію установимо на рівнях 8 % у 2003 р. і 6 % у 2004 р.

Далі введемо календарний план робіт із проекту створення комп'ютерної фірми, що включає наступні етапи:

 • Об'єднаний етап Підготовчі роботи, що включає етапи:

 • Оформлення ліцензії (15 днів з 01.01.2003 вартістю 1800 грн.);

 • Маркетингові дослідження (30 днів з 01.01.2003 вартістю 18000 грн.);

 • Розробка проекту (27 днів з 01.02.2003 вартістю 27 000 грн.)

 • Об'єднаний етап Створення комп'ютерного центра, що включає етапи:

 • Оренда приміщення для центра на 2 роки (15 днів з 01.03.2003 вартістю 5 000 дол.);

 • Ремонт і модернізація приміщення (30 днів з 16.03.2003 вартістю 23 800 грн.);

 • Придбання і монтаж устаткування (30 днів з 16.04.2003 вартістю 4 800 дол.);

 • Підбор і прийняття на роботу персоналу (20 днів з 10.04.2003 вартістю 2700грн.).

 • Об'єднаний етап Зборка і тестування дослідних зразків, що включає етапи:

 • Придбання комплектуючих виробів (16 днів з 15.05.2003 вартістю 2 250 дол.);

 • Зборка і тестування ПК Pentium III (29 днів з 01.06.2003 вартістю 1 440 грн.);

 • Зборка і тестування ПК Pentium IV (29 днів з 01.07.2003 вартістю 1 800 грн.).

 • Виробництво [ПК Pentium III];

 • Виробництво [ПК Pentium IV].

Відзначимо, що для створення об'єднаного етапу варто виділити етапи другого рівня і натиснути кнопку Згрупувати панелі інструментів вікна Календарний план. Введений у вікно Календарний план список етапів показаний на рис. 3.1. Відзначимо, що для введення етапів Производство варто скористатися спеціальною командою або спеціальною кнопкою панелі інструментів Додати виробництво. У діалоговому вікні, що з'явилося, указується дата початку виробництва і встановлюється прапорець Прив'язати дату початку продажів до дати початку виробництва.

Діаграма Гантта, що відповідає цим етапам, показана на рис. 3.2. Звернемо увагу студентів на особливе позначення на цій діаграмі етапів виробництва (трикутники в нижній частині діаграми). Праворуч від прямокутників, що характеризують послідовність і тривалість етапів, зазначені вартості етапів у гривнях, при цьому вартості етапів, зазначені при описі етапів у доларах, автоматично перетворяться в гривні за заданим курсом..


Р
исунок 3.1 - Список етапів проекту


Р
исунок 3.2 - Діаграма Гантта для проекту створення фірми

У
модулі План збуту введемо ціни комп'ютерів (430 і 690 дол.), а також плановані обсяги збуту.

Рисунок 3.3 - Вікно швидкого вводу обсягів продаж

Для ПК Pentium III планується випуск 240 шт. щомісяця протягом 12 місяців з нарощуванням і спадом обсягів виробництва протягом двох місяців. Для введення обсягів виробництва зручно скористатися кнопкою Быстрый ввод в діалоговому вікні План збуту. Вид діалогового вікна Быстрый ввод обсягу продажів для розглянутого випадку показаний на мал. 3.3.

Цим вікном зручно користатися для введення обсягів продажів, коли плановані обсяги продажів близькі за формою до лінії, показаної на мал. 3.3. В іншому випадку плановані обсяги продажів можна ввести безпосередньо з клавіатури для кожного місяця життєвого циклу. Саме таким способом варто ввести дані по планованих обсягах продажів комп'ютера ПК Pentium IV: 80 шт. протягом 11 місяців і 160 шт. протягом наступного періоду до кінця проекту зі спадом об’єму за 1 місяць до кінця проекту.

Потім у модулі ^ План производства введемо для комп'ютерів ПК Pentium III і ПК Pentium IV наступні величини "сумарних прямих витрат": за матеріалами - 300 і 500 дол., по відрядній зарплаті - 324 і 360 грн., по інших витратах – 81 і 90 грн. Установимо також виробничий цикл, що дорівнює нулю. У картці Графік виробництва установимо прапор на режимі Неограниченное производство (означає, що виробництво здатне реалізувати плановані обсяги продажів).

Після виконання розрахунку проекту проведемо за допомогою кнопки ^ Дефіцит діалогового вікна Кредити аналіз дефіциту наявних коштів проекту. Отриманий дефіцит зручно характеризувати графіком, показаним на мал. 3.4. Відзначимо, що для побудови такого графіка варто виділити відповідний рядок даних, викликати спливаюче меню і вибрати команду Графік. З графіка видно, що дефіцит має місце протягом 9 місяців і досягає максимального розміру близько 120 тис. грн.

У програмі Project Expert передбачена можливість автоматичного підбору найкращих умов фінансування проекту, що забезпечують відсутність дефіциту готівки при мінімальних величинах кредиту. Для реалізації цієї процедури варто натиснути кнопку Підбор у діалоговому вікні Кредити та у діалоговому вікні, що з'явилося на екрані, ввести необхідні дані, що показано для розглянутого проекту на мал. 3.5. Слід зазначити, що в даному випадку вирішено передбачити залишок на рахунку 8500 грн. для зменшення ризику необхідності додаткових витрат наявних засобів.

Р

исунок 3.4 - Дефіцит готівки проекту

Рисунок 3.5 - Діалогове вікно підбору кредиту

З результатів автоматичного підбору умов фінансування проекту видно, що пропонується взяти кредит 125 798,47 грн. з одержанням сум і виплатою заборгованості за встановленою схемою. Отримана схема разових надходжень приведена на мал. 3.6.


Р
исунок 3.6 - Результати підбору кредиту для фінансування проекту

З
таблиці Прибыли-Убытки розділу Результаты можна одержати графік чистого прибутку проекту (у грн.).

Рисунок 3.7 - Графік чистого прибутку фірми

Показники ефективності інвестицій для розглянутого проекту приведені на мал. 3.8. Видно, що ці показники є досить високими.

Зробимо аналіз чутливості проекту до можливих змін ряду факторів: обсягу збуту, ціни збуту і ставки податків. Результати аналізу впливу цих факторів на індекс прибутковості можна побачити на графіку. Побудуйте його самостійно.

Р
исунок 3.8 - Показники ефективності інвестицій для проекту

Видно, що проект найбільш чуттєвий до ціни збуту і при зниженні ціни збуту на 10 % проект стає збитковим. Тому для забезпечення більшої стійкості проекту доцільно провести роботи, що сприятимуть зниженню витрат і збільшенню обсягів збуту.

4 Лабораторна робота № 3

Тема: Аналіз моделі фінансово-економічної діяльності акціонерного товариства, що модернізується.

^ 4.1 Постановка задачі

Створимо за допомогою Project Expert фінансово-економічну модель промислового підприємства, що модернізується, тобто планує перейти на виробництво нового виду продукції - автопричепів. Для розвитку підприємства вирішено орендувати додаткові площі й установити нове високопродуктивне устаткування. Для реалізації цього проекту і залучення інвестиційного капіталу створюється акціонерне товариство і випускаються акції. Проект розрахований на початок 01.01.2003 і на тривалість 3 роки. Маркетингове дослідження показало, що доцільно робити високоякісні автопричепи і реалізовувати їх за ціною 4600 грн. Обсяг виробництва, що рекомендується та може бути досить легко реалізований на ринку, складає 30-40 шт. на місяць.

У даному проекті врахуємо такі важливі (і раніше невраховані) складові проекту, як стартовий баланс, створення активів і їхня амортизація, інфляція, умови оплати і постачань, деталізація витрат, облік витрат на персонал і на загальні витрати, акціонерний капітал і ряд інших складових.

^ 4.2 Створення проекту

Після створення нового файлу-проекту і заповнення діалогового вікна Заголовок введемо в діалоговому вікні Продукты/Услуги початок виробництва автопричепів з 01.06.03 р., у діалоговому вікні Отображение данных - показ результатів по місяцях до 2003 р. включно і по кварталах до 2005 р. включно, а в діалоговому вікні Настройка расчета - ставки дисконтування для гривни - 25 % і для доларів - 10 % із кроком дисконтування 1 місяць. У розділі Окружение в діалоговому вікні Валюта варто ввести курс 5,3 грн./дол. і курсову інфляцію за 3 роки проекту - 8, 6 і 5 % відповідно - і в діалоговому вікні Інфляція установити прапорець Використовувати для всіх об'єктів і ввести рівні інфляції за 3 роки проекту - 10, 9 і 8 % відповідно.

У розділі Компанія в модулі Стартовий баланс введемо в картці Активи в поле Кошти 8 160 грн., а в картці Пасиви в таблиці Рахунок до оплати - кредиторську заборгованість 4930 грн., а в поле Нерозподілений прибуток - 3230 грн.

У діалоговому вікні Календарний план введемо 4 основних етапи:

1. Оренда і підготовка приміщення тривалістю 30 днів з 01.01.2003 і вартістю 34 000 грн.;

2. Придбання, монтаж і налагодження устаткування тривалістю 74 дня з 15.01.2003 вартістю 20 400 грн. і 8 000 дол.;

3. Виготовлення штампів і пристосувань тривалістю 16 днів з 15.03.2003 вартістю 8500 грн.;

4. Виробництво з датою початку виробництва 01.04.2003 (з установкою прапорця Прив'язати дату початку продажів до дати початку виробництва).

Для другого і третього етапів установлюються прапорці Етап є активом.

Потім у модулі ^ Список активів варто ввести в діалоговому вікні Характеристики активу тип активу - Устаткування - і лінійну амортизацію з періодом до ліквідації 60 місяців для другого етапу і 12 місяців для третього етапу. Вид цього діалогового вікна представлений на мал. 4.1.

Р
исунок 4.1 - Діалогове вікно “Характеристики активу”

У діалоговому вікні План збуту введемо ціну автопричепа 4600 грн. і обсяг збуту в 6-му місяці проекту - 15 шт. автопричепів, з 7-го по 18-й місяць проекту - по 30 шт., з 19-го по 35-й місяць проекту - по 40 шт. і в 36-м місяці проекту - 30 шт. У картці Умови оплати введемо затримку платежів - 3 дні - і продаж авансом з терміном 30 днів з передоплатою 50 %. У картці Умови постачання установимо час на збут - 1 день, рівномірні постачання протягом місяця і запас готової продукції - 10 % від місячного обсягу продажів.

Одним з найбільш важливих етапів створення імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності підприємства є етап формування плану виробництва. У діалоговому вікні План виробництва введемо тривалість виробничого циклу - 30 днів. У картці Матеріали уведемо величину сумарних прямих витрат - 995 грн. У картці Сдельная зарплата вкажемо список операцій: лазерне різання - 323 грн., токарські роботи - 136 грн., складальні роботи - 595 грн. і фарбування -68 грн., при цьому у вікні сумарних прямих витрат з'явиться автоматично підрахована сума - 1122 грн. У картці Інші витрати введемо сумарні прямі витрати - 765 грн., а в картці Графік виробництва установимо перемикач Необмежене виробництво.

У модулі ^ Сировина, матеріали і комплектуючі введемо Метал в асортименті - 1 комплект вартістю 400 грн. - та Комплектуючі вироби - 1 комплект вартістю 595 грн. У картці Общие данные введемо для кожного з зазначених елементів передоплату 2 дні.

Дані про кадровий склад підрозділів служб керування, виробництва і маркетингу підприємства вкажемо в діалоговому вікні План персоналу. У картці Управление введемо: директор (1) із зарплатою 1700 грн./міс., головний бухгалтер (1) із зарплатою 1 530 грн. і начальник відділу (1) із зарплатою 1190 грн.; у картці Виробництво - начальник цеху (1) із зарплатою 1190 грн. і технологи (2) із зарплатою 850 грн., а в картці Маркетинг - начальник відділу (1) із зарплатою 1190 грн. Для усіх установлюється режим щомісячних періодичних виплат протягом періоду виробництва, лише для начальника відділу маркетингу встановлюється режим щомісячних виплат на період з 1-го по 8-й місяць проекту.

І нарешті, у модулі ^ Общие издержки для усіх трьох карток (Керування, Виробництво і Маркетинг) варто ввести "Комунальні послуги" із щомісячною оплатою 102, 119 і 85 грн. відповідно протягом усього проекту.

Таким чином, імітаційна модель фінансово-економічної діяльності підприємства взагалі створена - залишилося тільки вирішити питання фінансування проекту. Приймемо, що при формуванні акціонерного товариства випущені акції з номінальною вартістю 17 грн. і що пани Іванов, Петров і Сидоренко придбали 01.1.2003 по 1000, 700 і 500 акцій відповідно. Привілейовані акції не використовувалися. Введення цих даних виконується в модулі Акціонерний капітал, а вид отриманого діалогового вікна показаний на мал. 4.2.

Р
исунок 4.2 - Діалогове вікно “Акціонерний капітал”

Потім необхідно установити розмір і порядок виплати дивідендів акціонерам. Для цього варто скористатися модулем Розподіл прибутку, введіть частку прибутку, що йде на виплату дивідендів, - по 20 % щорічно наприкінці року. Вид відповідного діалогового вікна показаний на мал. 4.3.

Після проведення розрахунку проекту за допомогою процедури Дефіцит можна одержати величини дефіциту наявних засобів, представлені в графічному виді на мал. 4.4.

Потім підберемо необхідне фінансування позиковими коштами за допомогою процедури автоматичного підбора (кнопка Підбор у діалоговому вікні Кредити). У діалоговому вікні Підбор кредиту введемо вимогу підбора кредиту для періоду з 1-го по 21-й місяць із забезпеченням залишку на рахунку 5100 грн. із процентною ставкою кредиту 20 % і з відстрочкою першої виплати 6 місяців. У результаті автоматичного розрахунку необхідних позикових коштів отримано, що розмір кредиту складає 157 927 грн., що надходять і повертаються по пропонованих раціональних схемах. Графік одержання позики і в
иплат по поверненню позики і відсотків по позиці знайдіть у відповідних таблицях.

Рисунок 4.3 - Діалогове вікно Розподіл прибутку

Р
исунок 4.5 - Баланс обігових коштів


Р
исунок 4.4 - Графік дефіциту обігових коштів

Одержаний в процесі реалізації цього проекту чистий прибуток показано графічно на мал. 4.6. Видно, що починаючи з 21-го місяця має місце стійкий чистий прибуток, що досягає значення близько 11000 грн. на місяць.

^ 4.3 Аналіз результатів та створення звітів

Деякі результати проведеного аналізу чутливості проекту до змін основних факторів (обсягу збуту, ціни збуту, прямих витрат і зарплати персоналу) показані на мал. 4.7. Більш докладно отримані результати розрахунків по розробленій моделі й аналізу результатів дивіться в звітах. Можна переглянути всі складові стандартних фінансових звітів про очікувані результати діяльності підприємства, що модернізується, за час реалізації проекту. Найважливішими фінансовими звітами є звіт про прибутки і збитки (таблиця Прибутки-збитки), звіт про рух коштів (Кеш-фло), бухгалтерський баланс (таблиця Баланс) і звіт про використання прибутку.


Р
исунок 4.6 - Графік чистого прибутку


Р
исунок 4.7 - Аналіз чутливості проекту

У цьому розділу також приведені таблиці фінансових показників для кожного періоду часу реалізації проекту, що включають показники ліквідності, показники рентабельності, показники ділової активності, показники структури капіталу й інвестиційні показники. Ці показники для даного проекту мають прийнятні значення.

Отримані для даного інвестиційного проекту показники ефективності інвестицій (для розрахункового періоду 36 місяців) показані на рис. 4.8. Ці показники свідчать про високу економічну привабливість цього проекту.

Видно, що на показники ефективності інвестицій найбільший вплив роблять ціна збуту і прямі витрати. При зменшенні ціни збуту на 3-5 % чи при збільшенні прямих витрат на 5-10 % проект стає не вигідним. Дуже помітний вплив на показники ефективності інвестицій роблять також прямі витрати і зарплата персоналу. Для підвищення стійкості проекту варто провести додаткові роботи по зниженню витрат виробництва, а також по підвищенню якості автопричепа, що дозволило б збільшити його ціну збуту і (чи) обсяг збуту. Варто також дуже обережно підходити до росту кількості персоналу і до зарплати персоналу.

Р
исунок 4.8 - Показники ефективності інвестицій

4.4 Контрольні запитання

 1. Назвіть складові проекту, з якими ви ознайомились в цій роботі.

 2. Які стандартні фінансові звіти ви знаєте?

 3. Які фінансові показники для кожного періоду часу реалізації проекту отримані? Охарактеризуйте їх.

 4. Які фактори найбільш впливають на ефективність?5 Література

 1. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: «Диалог-МИФИ», 2002. – 304с.Схожі:

Project Expert iconJudicial, organizational bases and structure of medicolegal examination in ukraine lecturer Budko Anna Yurievna
«Conclusion of expert» is doubtful, disagrees with the results of preliminary investigation or is groundless. The conduction of such...
Project Expert iconДокументи
1. /disk_b_pl/Project Expert/p7r_trl/Install.txt
2. /disk_b_pl/Использование...

Project Expert iconДокументи
1. /disk_b_pl/Project Expert/p7r_trl/Install.txt
2. /disk_b_pl/Использование...

Project Expert iconProject proposal for the potential project

Project Expert iconProject proposal for the potential project

Project Expert iconГалузь
...
Project Expert iconГалузь
...
Project Expert icon21-26 серпня 2011 року відбулося Міжнародн е змагання зі статистики International Statistical Literacy Project, що проходило в рамках
Міжнародне змагання зі статистики International Statistical Literacy Project, що проходило в рамках 58-ої Світової Статистичної конференції...
Project Expert iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Система проектування технології багатопрохідного зварювання подовжніх І кільцевих стиків товстостінних обичайок «Welding...
Project Expert iconTempus project

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи