Тематика магістерських робіт icon

Тематика магістерських робіт
Скачати 93.79 Kb.
НазваТематика магістерських робіт
Дата04.08.2012
Розмір93.79 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИКА

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

професійного спрямування 8.050206

„Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

за магістерськими програмами

”Міжнародне інвестування” та “Адміністрування ЗЕД”


1. Перспективи диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності організацій.

2. Оптимізація економічної поведінки зовнішньоторговельних організацій.

3. Формування системи управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій.

4. Економічні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій.

5. Управління ризиками при залученні іноземних інвестицій вітчизняними суб'єктами господарювання.
6. Напрямки підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій.

7. Управління туристичною фірмою в умовах становлення і розвитку ринку в'їздного туризму в Україні.

8. Удосконалення технології прийняття управлінських рішень при виборі виду зовнішньоекономічної діяльності.

9. Методи підвищення рівня конкурентоспроможності організації на зовнішньому ринку.

10.Удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

11. Управління транспортно-експедиційними послугами підприємства у системі логістичного сервісу
12. Управлінню віртуальною організацією в глобальній мережі Іnternet.

13. Методи оптимізації управління зовнішньоекономічною діяльністю організації.

14. Управління електронною комерцією на міжнародних ринках.

У правління брокерською фірмою на міжнародному ринку.

У правління портфелем цінних паперів організації на міжнародних ринках.

17. Планування диверсифікації діяльності на міжнародних ринках.

18. Методи оптимізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності організації.

20. Хеджування цінових ризиків українських експортерів на міжнародних ф'ючерсних біржах.

21. Хеджування цінових ризиків українських імпортерів на міжнародних ф'ючерсних ринках.

22. Управління акціонерним капіталом зовнішньоторговельної організації.

23. Стратегія діяльності організації на міжнародних ринках.

24. Реалізація системного підходу до менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності.

25. Моделювання управлінських рішень організації на міжнародних ринках.

26. Формування корпоративної культури транснаціональної компанії.

27. Методи пошуку зарубіжних партнерів для здійснення ЗЕД..

28. Цінова політика зовнішньоторговельної організації.

29. Стратегічний аналіз міжнародного ринку при виході на зарубіжні ринки.

30. Управління посередницькою діяльністю організації на міжнародних ринках.

31. Моделювання діяльності інформаційної організації на міжнародних ринках.

32. Управління інвестиційним проектом зовнішньоекономічної діяльності.

33. Управління персоналом спільного підприємства.

34. У правління персоналом міжнародної організації.

З 5. У правління розвитком персоналу зовнішньоторговельної організації.

36. Економічна і соціальна ефективність управління трудовим

потенціалом спільного підприємства.

37. Особливості інноваційного відтворення трудового потенціалу спільного підприємства.

З8. Управління конкурентоспроможністю персоналу зовнішньоекономіч­ної організації.

39. Мотивація і оцінка персоналу спільного підприємства.

40. Формування системи менеджменту персоналу спільного підприємства.

41. Оптимізація діяльності міжкультурних груп при управлінні

зовнішньоекономічною діяльністю.

42. Методи міжкультурних досліджень в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю організацій.

43. Стратегія конкуренції міжнародного підприємства.

44. Перспективи використання Інтернет - технологій при проведенні міжнародних платіжних операцій.

45. Методи Паблік Рілейшинз в. бізнесі організацій на зарубіжному ринку.

46. Вибір торговельного партнера організації на зарубіжному ринку.

47. Моделі на рівні захисту контрагентів зовнішньоторговельного контракту.

48. Формування конкурентних переваг зовнішньоекономічної діяльності.
49. Формування стратегії конкуренції на міжнародних ринках.
30. Оптимізація методів управління глобальним персоналом.

51. У правління ціновими ризиками з використанням фінансового інжинірингу на глобалізованих ринках.

52. Застосування стратегії фінансового інжинірингу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

53. Інноваційні продукти управління власним капіталом на міжнародних ринках.

54. Управління міжнародним інвестиційним проектом.

55. Використання фінансових інновацій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.

56. Використання реальних опціонів в міжнародному інвестуванні. 57. Управління погодними ризиками на глобалізованих ринках.

58. Міжнародні фьючерсні ринки: глобальні тенденції та наслідки для розвитку світової економіки.

59. Ринок FОRЕХ: основні тенденції та перспективи.

60. Міжнародний ринок капіталу та перспективи для України.

61. Формування портфеля цінних паперів на зарубіжних ринках.

62. Міжнародні біржові ринки: сучасний стан та перспективи розвитку.

63. Міжнародні ринки фінансових послуг.

64. Інтеграція України у світове інвестиційне середовище .

65. Міжнародна інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання України.

66. Стратегія міжнародного холдингу.

Управління процесами злиття та поглинання бізнесу на міжнародних ринках.

У правління логістичними витратами підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Організація міжнародних розрахунків банку при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

70. Формування стратегії туристичної фірми на міжнародних ринках.

71. Цінова політика фірми при виході на зовнішні ринки.

72. Управління персоналом міжнародних організацій.

73. Управління туристичною фірмою за допомогою засобів глобальних мереж (Іnternet).

74. Управління інвестиційною діяльністю підприємств при здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності.

75. Фінансовий менеджмент в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій.

76. Формування стратегії управління вартістю підприємства.

77. Управління витратами організації, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
78. Антикризове фінансове управління організацією, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

80. Методи оптимізації управління матеріально-виробничими запасами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

81. Управління грошовими потоками організації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

82. Управління оборотними активами організації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

83. Оптимізація структури капіталу організації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 1. Управління портфелем цінних паперів підприємством, що здійснює ЗЕД.

 2. Управління інвестиційною діяльністю на ринку корпоративних цінних паперів.

 3. Управління біржовими спекуляціями і їх вплив на курс цінних паперів.

 4. Управління вартістю компанії в умовах несформованого фондового ринку.

 5. Управління фінансовими ризиками компанії на ринку капіталів.

 6. Управління емісією корпоративних цінних паперів компанії.

 7. Оптимізація джерел фінансування компанії на ринку капіталів.

 8. Управління посередницькою діяльністю на фондовому ринку.

 9. Управління консалтинговою діяльністю на ринку фінансових послуг.

 10. Управління стратегічним потенціалом підприємства з використанням сучасних інструментів.

 11. Застосування опціонних моделей ціноутворення при управлінні організації.

 12. Управління процесами злиття і поглинання підприємств на зовнішніх ринках.

 13. Розробка стратегії управління вартістю підприємства, що здійснює ЗЕД.

 14. Застосування вартісних показників для управління підприємствами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 15. Використання дохідного підходу в визначенні вартості підприємств із ЗЕД

 16. Підготовка виходу організації на зовнішні ринки.

 17. Організація ЗЕД на підприємстві.

 18. Формування соціокультурного менеджменту в ТНК.

 19. Організація переговорів для зовнішньоекономічної діяльності.

 20. Формування співпраці із зарубіжними партнерами: організаційний аспект.

 21. Формування співпраці із зарубіжними партнерами: фінансовий аспект.

 22. Формування співпраці із зарубіжними партнерами: інвестиційний аспект.

 23. Застосування фундаментального аналізу фондових ринків для підвищення ефективності міжнародного інвестування.

 24. Використання фундаментальний аналізу корпоративних емітентів при формуванні портфеля цінних паперів.

 25. Використання фундаментального аналізу валютного ринку для підвищення ефективності ЗЕД.

 26. Використання фундаментального аналізу товарних ринків при здійсненні ЗЕД.

 27. Використання аналізу макроекономічних індикаторів при управлінні інвестиційною діяльністю на зарубіжних ринках.

 28. Застосування технічного аналізу міжнародних ринків при здійсненні ЗЕД.

 29. Використання графічних методів технічного аналізу при плануванні ЗЕД.

 30. Використання математичних методів технічного аналізу при плануванні ЗЕД.

 31. Електронна торгівля на світових фінансових ринках.

 32. Розробка та використання торгівельних систем електронної торгівлі для підвищення ефективності діяльності на світових фінансових ринках.

 33. Управління інвестиціями на міжнародному ринку творів мистецтва.

 34. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку готельних послуг.

 35. Аутсорсинг у системі взаємодії підприємства із транснаціональними корпораціями.

 36. Управління якістю в системі сервісного менеджменту.

 37. Формування конкурентоспроможної стратегії підприємств на міжнародному ринку послуг.

 38. Планування і організація виходу корпорації на міжнародний фондовий ринок.

 39. Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг.

 40. Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок.

 41. Організація і технологія надання готельних послуг на міжнародному ринку.

 42. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

 43. Планування маркетингової стратегії підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 44. Банківські послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 45. Використання посередників у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 46. Зовнішньоекономічна стратегія підприємства з іноземними інвестиціями.

 47. Міжнародна кооперація підприємств із транснаціональними корпораціями.

 48. Фінансове планування на підприємстві при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 49. Оцінка вартості підприємства, що здійснює ЗЕД.

 50. Розробка стратегії виходу підприємства на зарубіжний ринок ІКТ.

 51. Офшорний аутсорсинг в управлінні телекомунікаційним підприємством.Тематика магістерських робіт

Гаврилюк-Єнсен Л. В.


1. Формування та організаційна підтримка консультаційного забазпечення ЗЕД підприємтсва


2. Побудова системи сприяння змінам в організації, що здійснює ЗЕД


3. Стан та перспективи розвитку управлінського консультування на вітчизняних

підприємствах


4. Консультаційне забезпечення організаційного розвитку підприємства, що здійснює ЗЕД


Тематика магістерських робіт

Мельник Ю.В.


 1. Управління інвестиціями на міжнародному ринку творів мистецтва.

 2. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку готельних послуг.

 3. Аутсорсинг у системі взаємодії підприємства із транснаціональними корпораціями.

 4. Управління якістю в системі сервісного менеджменту.

 5. Формування конкурентоспроможної стратегії підприємств на міжнародному ринку послуг.

 6. Планування і організація виходу корпорації на міжнародний фондовий ринок.

 7. Міжнародне партнерство на ринку туристичних послуг.

 8. Франчайзинг як форма виходу підприємства на зовнішній ринок.

 9. Організація і технологія надання готельних послуг на міжнародному ринку.

 10. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

 11. Планування маркетингової стратегії підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 12. Банківські послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 13. Використання посередників у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 14. Зовнішньоекономічна стратегія підприємства з іноземними інвестиціями.

 15. Міжнародна кооперація підприємств із транснаціональними корпораціями.

Схожі:

Тематика магістерських робіт iconN. Tsounis Методичні вказівки І тематика магістерських робіт
Савельєв, Е. Сіскос, Г. Цуоніс. Методичні вказівки І тематика магістерських робіт із спеціальності «міжнародна економіка» (спеціалізації:...
Тематика магістерських робіт iconРегламент підготовки магістерських дипломних робіт
Організація збору заяв студентів із визначеними темами магістерських дипломних робіт
Тематика магістерських робіт iconМетодичні рекомендації до виконання випускних робіт (дипломних та магістерських) з дисциплін природничо-математичного циклу І логопедії
У зв'язку з цим, важливе значення, набувають такі форми самостійної учбової діяльності студентів, як виконання дипломних І магістерських...
Тематика магістерських робіт iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Тематика магістерських робіт iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Тематика магістерських робіт iconПлан захисту магістерських робіт

Тематика магістерських робіт iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Тематика магістерських робіт iconПлан роботи навчально-наукової лабораторії Сприяння у проведенні лабораторних робіт з різних предметів
Сприяння студентам у проведенні досліджень для курсових, бакалаврських та магістерських робіт
Тематика магістерських робіт icon9. 30 відбудеться передзахист магістерських робіт кафедри англійської філології 10. 04. 2012р

Тематика магістерських робіт iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи