Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Скачати 405.77 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Сторінка2/3
Дата04.08.2012
Розмір405.77 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
Тема 12. Формування звіту з маркетингу

Письмові звіти про результати маркетингових досліджень. Структура звіту, титульна сторінка. Зміст. Резюме. Вступ. Результати. Висновки. Рекомендації. Додатки. Особисте представлення результатів маркетингових досліджень. аудиторія. Інформація. Доповідач. Наочні засоби.


Питання для підготовки до екзамену

 1. Суть, завдання та вимоги до маркетингових досліджень.

 2. Предмет та об’єкт маркетингових досліджень.

 3. Види маркетингових досліджень.

 4. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень.

 5. Необхідність, значущість та види маркетингової інформації.

 6. Суть вторинних даних, вимоги до них та застосування.

 7. Джерела вторинної маркетингової інформації.

 8. Джерела кон'юнктурної інформації.

 9. Джерела вторинної інформації в Україні.

 10. Особисті опитування.

 11. Телефонні опитування.

 12. Поштові опитування.

 13. Комп’ютерні опитування.

 14. Панельний метод опитування.

 15. Глибинні інтерв’ю.

 16. Опитування фокус-групи.

 17. Експертні опитування.

 18. Проекційні методи опитування.

 19. Експериментальні методи дослідження.

 20. Спостереження як метод маркетингового дослідження.

 21. Структура маркетингових досліджень.

 22. Визначення проблеми та цілей дослідження.

 23. Визначення методів збирання даних.

 24. Планування вибірки.

 25. Обробка даних, їх аналіз та підготовка звіту про результати маркетингових досліджень.

 26. Дослідження ринку.

 27. Послуги агентств, що займаються дослідженням ринку.

 28. Договірні відносини з постачальниками маркетингової інформації.

 29. Склад кількісних показників ринку, їх характеристика та призначення.

 30. Визначення ємності ринку.

 31. Частка ринку, її призначення та розрахунок.

 32. Поняття кон’юнктури ринку та схема її дослідження.

 33. Система показників загальноекономічної кон’юнктури ринку.

 34. Вивчення кон’юнктури конкретного товарного ринку.

 35. Алгоритм прогнозу кон’юнктури товарного ринку.

 36. Якісні методи прогнозування.

 37. Екстраполяційні методи прогнозування.

 38. Причинно-наслідкові методи прогнозування.

 39. Суть конкуренції, її види та функції.

 40. Аналіз конкурентного середовища.

 41. Стратегії конкурентної боротьби.

 42. Дослідження конкурентоспроможності фірми.

 43. Дослідження ставлення споживачів до фірми.

 44. Дослідження ставлення споживачів до товару підприємства.

 45. Дослідження запитів споживачів та ступеня їх задоволення.

 46. Вивчення намірів споживачів.

 47. Оцінка фінансового і економічного середовища.

 48. Аналіз відносних показників діяльності фірми.

 49. Дослідження виробничої програми.

 50. Дослідження інструментів комунікативної політики фірми.

 51. Класифікація методів маркетингового дослідження послуг.

 52. Аналіз конкурентного середовища (у сфері послуг).

 53. Методи аналізу і прогнозування попиту на послуги.

 54. Засоби та технології обробки інформації.

 55. Використання спеціалізованих програмних продуктів для розв’язання задач управління маркетингом.


Рекомендована література

 1. Войчак А.В. Маркетингові дослідження. Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

 2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. - М.: Финпресс, 2008.

 3. Іляшенко С.М. та інші. Маркетингові дослідження. Навчальний посібник. – Київ, 2006.

 4. Зозулев А.В. Маркетинговые исследования. Теория, методология, статистика. – М.: Рыбари, 2008.

 5. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б. та інші. Маркетингові дослідження. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2004.

 6. Лейні Б.А. та інші. Бренд-менеджмент. – М.: 2008.

 7. Ортинська В.В. та інші. Маркетингові дослідження. – Київ, 2002.

 8. Парсяк В.Н., Рогов Г.К Маркетингові дослідження. – Херсон: Олді-Плюс, 2004.

 9. Полторак В.А. Маркетингові дослідження. – К.: 2003.

 10. Пол Хаг. Маркетинговые исследования. Киев: Знання-Прес, 2005.

 11. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. – Київ, 2002.

 12. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург. Москва. Харьков. Минск, Питер: 2007.

 13. Шканова О.М. Маркетинг послуг. – К.: Кондор, 2008.Дисципліна «МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА»

Програма дисципліни


Тема 1. Поняття маркетингової цінової політики

Поняття цінової політики, її види. Система цін підприємства. Витрати виробництва як основа формування ціни. Залежність ціни і попиту.


^ Тема 2. Система цін та їх класифікація.

Гуртові ціни. Роздрібні ціни. Вільні ціни. Договірні ціни. Види цін у контрактах купівлі-продажу. Ціни зовнішнього і внутрішнього ринків. Територіальна диференціація цін. Постійні і тимчасові ціни. Види цін залежно від врахування в них транспортних витрат.


^ Тема 3.Фактори, які впливають на ціноутворення.

Тип ринку. Еластичність попиту. Затрати. Втручання державних органів. Маркетингова стратегія. Етап ЖЦТ.


^ Тема 4. Концепції ціноутворення в системі маркетингу.

Процес ціноутворення. Визначення ціни залежно від затрат. Визначення ціни зорієнтованої на конкуренцію. Визначення ціни з точки зору попиту. Визначення ціни з орієнтацією на цінність товару. Визначення цін на основі знаходження рівноваги. Визначення цін методом об’єднаного виміру.


^ Тема 5. Ціна як інструмент маркетингової політики.

Ціна як фактор прибутку. Ціноутворення як елемент маркетингової стратегії.


Тема 6. Маркетингові дослідження в процесі реалізації цінової політики.

Вивчення ринку, конкуренції, цін, товарів, державної політики, виробництва і витрат, виручки, виду продажу товарів і прибуток. Статистичне і динамічне тестування цін.


^ Тема 7. Маркетингові стратегії цін.

Поняття цінової стратегії, фактори, що впливають на її вироблення. Стратегічні рішення щодо цінового рівня. Стратегії єдиних чи перемінних цін. Цінові стратегії в рамках товарного асортименту.


^ Тема 8. Помилки і ризики у встановленні цін.

Оцінка ризику рішень, що приймаються при ціноутворенні. методи оцінки ризику в розрахунках цін. Оцінка інфляційного очікування.


^ Тема 9. Правове регулювання ціноутворення в Україні.

Суть, форми і методи державного регулювання цін. Державне регулювання цін монополії. Контроль за додержанням державної дисципліни цін.


Питання для підготовки до екзамену

 1. Поняття цінової політики, її види.

 2. Витрати виробництва як основа формування ціни.

 3. Залежність ціни і попиту.

 4. Система цін та їх класифікація.

 5. Види цін залежно від врахування в них транспортних витрат.

 6. Види цін у контрактах купівлі-продажу.

 7. Фактори, які впливають на ціноутворення.

 8. Процес ціноутворення.

 9. Визначення ціни на основі повних затрат.

 10. Визначення ціни на основі перемінних затрат.

 11. Метод структурної аналогії.

 12. Визначення ціни на основі «кривої освоєння».

 13. Визначення цін на основі «графіка беззбитковості».

 14. Визначення цін з орієнтацією на суму покриття.

 15. Визначення цін на базі основних параметрів продукції.

 16. Визначення цін на базі економічних переваг.

 17. Визначення ціни на новий продукт.

 18. Визначення цін методом трьох оцінок.

 19. Визначення цін орієнтованих на конкуренцію.

 20. Визначення цін на основі знаходження рівноваги між затратами виробництва, попитом і конкуренцією.

 21. Визначення цін методом об’єднаного виміру.

 22. Маркетингові дослідження в процесі реалізації цінової політики.

 23. Суть, цілі і види диференціації цін.

 24. Регіональна диференціація цін.

 25. Короткотермінова диференціація цін.

 26. Диференціація цін на основі відмінностей продукції.

 27. Диференціація цін на основі «пакету» цін.

 28. Нелінійне ціноутворення.

 29. Поняття цінової стратегії, фактори, що впливають на її вибір.

 30. Стратегія цінового лідера.

 31. Стратегія наслідування лідера.

 32. Стратегія поступового зниження цін.

 33. Стратегія ціни у співвідношенні «ціна-просування товару на ринок».

 34. Стратегія проникнення.

 35. Стратегія «зняття вершків».

 36. Стратегія ціни у співвідношенні «ціна-якість».

 37. Стратегія ціноутворення в межах товарної номенклатури.

 38. Стратегія цін, що враховують географічний фактор.

 39. Стратегія цін залежно від призначення товару.

 40. Стратегія нестабільних цін.

 41. Стратегія стабільних цін.

 42. Стратегія гнучких цін.

 43. Стратегія шикування цін.

 44. Стратегія престижних цін.

 45. Стратегія дискримінаційних цін.

 46. Стратегія пільгових цін.

 47. Стратегія диференційованих цін.

 48. Стратегія цільових цін.

 49. Стратегія переважних цін.

 50. Види торгових знижок.

 51. Суть, форми і методи державного регулювання цін.

 52. Державне регулювання цін монополії.

 53. Контроль за додержанням державної дисципліни цін.


Рекомендована література

 1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. –М.: ИНФРА-М, 1999.

 2. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. — Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2003.

 3. Биншток Ф.И. Ценообразование. –М.: ИНФРА, 2001.

 4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. –К.: Лібра, 2002.

 5. Герасименко В. В. Управление ценовой политикой компании: Учебное пособие. М.: Эксмо, 2006. Герасименко В. В. Управление ценовой политикой компании: Учебное пособие. М.: Эксмо, 2006.

 6. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства. –К., 2001.

 7. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. - СПб: Питер, 1999.

 8. Нэгл Т. Стратегия и тактика ценообразования. –СПб: Питер, 2004.

 9. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. –СПб: Питер, 2001.

 10. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика. – К., 2001.

 11. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення. –К.: Кондор, 2003.


Економічна теорія

 1. Поняття економіки, її структурні характеристики, фактори виникнення та напрямки еволюції.

 2. Предмет і метод економічної науки. Еволюція предмету економічної науки в економічних теоріях.

 3. Структура економіки (людина, природа, штучна природа), характеристика рівнів економіки (мікро-, мезо-, макро-, міжнародна економіка, глобальна економіка).

 4. Економічні ресурси і їх роль у поступальному розвитку економіки. Характеристика економічних ресурсів.

 5. Фактори виробництва. Продукт виробництва. Ефективність використання виробничих факторів. Граничний продукт факторів виробництва.

 6. Економічні закони: поняття та роль в теоретичному та практичному осмисленні економіки. Закон зростання потреб, закон обмеженості ресурсів, закон спадаючої граничної корисності, закон спадної віддачі.

 7. Виробничі можливості. Крива виробничих можливостей. Обмеженість ресурсів, спадна віддача. Альтернативність використання ресурсів та проблема економічного вибору.

 8. Економічні системи: поняття, структурні характеристики, типологічні ознаки. Цивілізаційний, формаційний, технологічний підхід до аналізу економічних систем.

 9. Технологічні революції в економіко-історичному контексті. Технологічні типи виробництва. Характеристика аграрної, індустріальної, постіндустріальної, інформаційної моделі економіки.

 10. Функціональні економічні системи: лесе фер, командна економіка, змішана економіка, традиційна економіка. Основні риси та характеристика моделей ринкової економіки.

 11. Історичні типи організації виробництва: характеристика натурального та товарного господарства. Передумови переходу від натурального до товарного господарства. Товарне виробництво як основа ринкової економіки.

 12. Поняття, походження та економічний зміст грошей. Поняття бартерної та грошової економіки: аналіз відмінностей через визначення функцій грошей.

 13. Основні грошові теорії (номіналістична, металістична, товарна, кількісна). Аналіз грошової системи з позиції основних грошових теорій та функцій грошей.

 14. Еволюція форм грошей. Історичні субстанціональні та символічні гроші. Характеристика сучасної системи хартальних грошей. Структура грошового обігу та грошові агрегати.

 15. Поняття та історичні форми грошової системи. Еволюція грошових систем. Біметалізм. Закон Грешема. Перехід до золотого монометалізму.

 16. Еволюція грошової системи, заснованої на золоті. Причини та економічні наслідки демонетизації золота. Сучасна грошова система. Кредитні та електронні гроші.

 17. Закон грошового обігу. Сучасна кількісна теорія. Рівняння обміну. Мікро- та макроекономічний аналіз інфляції та дефляції.

 18. Поняття та економічний зміст ціни в ринковій економіці. Функції ціни. Поняття рівноважних цін. Економічний аналіз методів ціноутворення.

 19. Ціни та ринковий попит. Закон попиту. Цінова еластичність попиту. Нецінові фактори попиту.

 20. Ціни та ринкова пропозиція. Цінова еластичність пропозиції. Нецінові фактори пропозиції. Ринковий період та еластичність пропозиції.

 21. Економічний зміст підприємництва. Основні теоретичні погляди на підприємництво. Форми підприємництва. Організаційно-правова форма підприємницької діяльності.

 22. Ділові форми організації підприємницької діяльності. Фірма та сучасні теоретичні підходи до аналізу фірми. Економічна характеристика малого, середнього та великого бізнесу. Економічний зміст концентрації капіталу, горизонтальна та вертикальна інтеграція.

 23. Ринок праці. Макро- та мікроекономічна характеристика ринку праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Моделі ринку праці та економічна політика щодо ринку праці. Заробітна плата в забезпеченні рівноваги на ринку праці. Кінцевий випуск в забезпеченні рівноваги на ринку праці.

 24. Економічний зміст заробітної плати. Еволюція економічних поглядів на заробітну плату. Номінальна та реальна зарплата. Відносна зарплата та системи заробітних плат. Економічна та соціальна природна мінімальної заробітної плати.

 25. Економічна категорія «капітал». Погляди на поняття капітал в економічній науці. Дохід на капітал. Продуктивність капіталу. Віддача капіталу. Обмеженість фактору капітал. Попит і пропозиція капіталу.

 26. Виникнення кредиту та його економічний зміст. Теоретичні погляди на категорію кредит. Форми кредиту. Кредитна економіка як основа розвитку фінансової системи та еволюції товарного господарства.

 27. Позичковий процент. Реальні та номінальні процентні ставки. Теоретичні погляди на причини та наслідки визначення рівня реальних процентних ставок. Процент та рівновага на кредитному та грошовому ринку. Кредитна система. Однорівнева та дворівнева кредитна система.

 28. Економічний зміст фінансового ринку. Моделі фінансового ринку. Фондова біржа та біржові операції. Фінансовий фактор економічного розвитку.

 29. Природні ресурси в економічній системі. Специфічні риси попиту, пропозиції та ціноутворення на ринку природних ресурсів.

 30. Земля як товар і фактор виробництва. Ціноутворення на ринку землі. Земельна рента та її економічний зміст в розрізі економічних вчень. Земельна рента в добувній промисловості та будівництві.

 31. Економічний зміст факторних доходів. Розподіл доходів в економіці. Перерозподіл доходів. Номінальні та реальні доходи. Методи вимірювання нерівності в розподілі доходів. Закон Енгеля.


Макроекономіка

 1. Місце макроекономіки в системі економічних наук: визначення, об’єкт, предмет, функції.

 2. Макроекономічні моделі: суть, види та особливості використання в макроекономічному аналізі.

 3. Основні цілі макроекономічної науки та інструменти їх досягнення.

 4. Міжгалузева модель “витрати-випуск” В.Леонтьєва: зміст, історія виникнення та роль в макроекономіці.

 5. Характеристика основних секторів економічної системи, їх взаємозв’язок та особливості функціонування.

 6. Система національних рахунків (СНР) як модель економічного кругообігу, її роль і особливості застосування для міжнародних зіставлень.

 7. Обчислення макроекономічних показників за методикою СНР: за методом витрат, методом доходів та методом доданої вартості.

 8. Вимірювання макроекономічних показників в часі. Поняття номінального і реального продукту. Дефлятор ВВП.

 9. Виробнича функція та її властивості. Характеристика виробничих функцій Кобба-Дугласа, Тінбергена та Денісона.

 10. Сукупний попит та крива попиту. Характеристика цінових і нецінових факторів, що впливають на сукупний попит.

 11. Сукупна пропозиція та крива пропозиції. Характеристика цінових і нецінових факторів, що впливають на сукупну пропозицію.

 12. Макроекономічна модель ринку робочої сили: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Номінальна і реальна зарплата.

 13. Макроекономічна модель ринку товарів: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Мультиплікатори інвестицій, податків, державних витрат.

 14. Макроекономічна модель ринку грошей: особливості класичних та кейнсіанських підходів. Мультиплікатори грошей та депозитів.

 15. Модель взаємодії ринків IS-LM. Особливості встановлення макрорівноваги через фіскальну та монетарну політики. Модель взаємодії ринків IS-LM-BP у відкритій економіці.

 16. Економічне зростання: зміст, вимірювання і значення для макроекономічного розвитку. Джерела, типи та фактори економічного зростання.

 17. Характеристика моделі економічного зростання Р.Солоу та “золоте правило” економіки.

 18. Характеристика моделі економічного зростання Харрода-Домара та принципу акселерації.

 19. Прояви державної активності в макроекономічних моделях (державні доходи і витрати, крива Лафера, крива Лоренца). Суспільні блага та зовнішні ефекти.

 20. Державний борг: суть, види і макроекономічні аспекти його погашення. Взаємозв’язок бюджетного дефіциту і державного боргу. Макроекономічні аспекти сеньйоражу.

 21. Циклічність економічного розвитку: природа, фази і види економічних циклів. Основні теорії пояснення причин циклічних коливань.

 22. Безробіття як проблема низького ділового циклу: визначення, типи, моделі, вимірювання та наслідки безробіття для економіки. Закон Оукена.

 23. Інфляція як проблема високого ділового циклу: визначення, види, вимірювання та наслідки інфляції для економіки. Правило 70. Політика держави щодо управління інфляційними процесами.

 24. Взаємодія між інфляцією і безробіттям. Крива Філіпса в коротко- та довгостроковому періодах. Крива Тейлора.

 25. Макроекономічний аналіз валютного ринку. Валютні курси і валютна політика. Платіжний баланс і його структура.

 26. Макроекономічна характеристика тіньового сектору економіки: суть, структура та напрямки впливу на макроекономічні індикатори.

 27. Фіскальна політика: зміст, значення, особливості здійснення податкового та бюджетного регулювання. Дія автоматичних і вбудованих стабілізаторів.

 28. Характеристика споживання та заощадження як функцій доходу. Гранична схильність до заощаджень та гранична схильність до споживання. Криві функції споживання і заощадження.

 29. Характеристика інвестицій як компонента сукупних витрат: суть, види, роль в макроекономіці. Особливості інвестиційної політики.

 30. Монетарна політика: зміст, значення та інструменти. Політика дорогих і дешевих грошей. Особливості поведінки центрального банку на грошовому ринку.

 31. Соціальна політика: зміст, об’єкти і суб’єкти. Соціальні гарантії та соціальний захист населення.

 32. Сутність і структура світового господарства. Міжнародний поділ праці як фактор розвитку світового господарства. Міжнародна торгівля: протекціонізм і лібералізм (фритредерство).


Мікроекономіка

 1. Процес споживання та динаміка зміни загальної і граничної корисності. Рівновага споживача, її економічний зміст та способи визначення.

 2. Ординаліська теорія корисності. Криві байдужості. Карта кривих байдужості, їх властивості. Модель можливого для споживача, бюджетна лінія, рівняння лінії та її побудова.

 3. Моделювання поведінки споживача при зміні доходу. Крива “дохід-споживання”, її економічний зміст. Закони Енгеля.

 4. Моделювання поведінки споживача при зміні ціни товару. Крива “ціна –споживання”, її економічний зміст. Побудова лінії індивідуального попиту.

 5. Попит, способи представлення попиту. Ціна і нецінові фактори попиту, особливості їх впливу.

 6. Пропозиція, способи представлення пропозиції. Ціна і нецінові фактори пропозиції, особливості їх впливу. Часткова ринкова рівновага, параметри та економічний зміст.

 7. Мікроаналіз застосування важелів державного регулювання ринку товару: фіксовані ціни, податки, дотації, субсидії, механізм їх дії і наслідки. Захист національного виробника через державне регулювання ринку товару. Введення квот і митних тарифів на імпортовані товари, механізм дії і наслідки заходів.

 8. Цінова еластичність попиту як вимір чутливості споживача до зміни ціни. Методологічні особливості обчислення показника цінової еластичності попиту. Взаємозв'язок еластичності попиту та змін в сукупній виручці при зміні ціни товару.

 9. Підприємство як найважливіший різновид мікросистем, мотивації діяльності підприємства. Фактор часу. Економічна модель підприємства, способи її вираження.

 10. Виробнича функція короткотривалого періоду. Показники сукупного, середнього, граничного продукту. Межі екстенсивного і інтенсивного використання ресурсів виробництва.

 11. Виробнича функція довготривалого періоду. Крива однакового продукту-ізокванта. Карта ізоквант. Властивості ізоквант.

 12. Зростання виробництва і віддача від масштабів виробництва. Виробничі функції зі сталою, спадною та зростаючою віддачею.

 13. Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за критерієм мінімізації витрат та максимізації випуску. Крива розширення виробничої діяльності фірми.

 14. Витрати виробництва у короткотривалому періоді. Характер динаміки постійних, змінних витрат підприємства. Закономірності формування середніх і граничних витрат в короткому періоді.

 15. Витрати виробництва у довготривалому періоді, закономірності їх формування. Концепція мінімального ефективного розміру підприємства і структури галузі.

 16. Господарська стратегія конкурентної фірми в короткотривалому періоді. Умови максимізації прибутку і мінімізації збитків конкурентного підприємства в короткому періоді: алгебраїчне та графічне представлення.

 17. Довготривала рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції, механізм її підтримки. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

 18. Господарська стратегія фірми-монополіста на ринку товару і фактори, що її визначають.

 19. Цінова дискримінація. Суть, умови для здійснення досконалої цінової дискримінації другого і третього ступеня. Наслідки проведення цінової дискримінації.

 20. Олігополія як найбільш закономірна і поширена структура в світовому ринковому середовищі. Основні моделі олігополістичного ціноутворення.

 21. Ринково-продуктова стратегія монополістично-конкурентної фірми в короткотривалому і довготривалому періодах. Диференціація товару і його реклама. Ефективність виробництва при монополістичній конкуренції.

 22. Ринок факторів виробництва за досконалої і недосконалої конкуренції. Правила залучання ресурсів фірмою.

 23. Ринок праці за умов досконалої конкуренції. Формування попиту на працю і її пропозиції. Рівновага на ринку праці, її параметри.

 24. Ринок праці за умов недосконалої конкуренції. Монопсонічний ринок праці, його параметри: рівень зайнятості і ставка заробітної плати. Двохстороння монополія на ринку праці.

 25. Капітал – фактор виробництва довготривалого користування. Фактор часу в оцінці капіталу. Критерій чистої дисконтованої вартості в прийнятті інвестиційних рішень підприємства.

1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
«спеціаліст» І «магістр» денної форми навчання спеціальностей 03050701 «Маркетинг» та 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет
Методичні рекомендації для виконання дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» І «магістр» денної та заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи