Крок Стоматологія icon

Крок Стоматологія
НазваКрок Стоматологія
Сторінка1/3
Дата24.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Крок 1. Стоматологія

7.0 Патологічна анатомія

1

У лежачого хворого з недостатністю кровообігу, нерухомого після перенесеного інсульту,

шкіра і м’які тканини над крижами почорніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в

чорних тканинах відкрились виразки. Який процес розвився у хворого?

A *Пролежні

B Суха гангрена

C Флегмона

D Інфаркт

E Абсцес


2

Больной заболел остро: высокая температура, увеличенная, болезненная селезенка.

На 10 день на коже живота появилась розеолезно-папулезная сыпь. На 21 день

наступила смерть от перитонита. При патологоанатомическом исследовании трупа в

подвздошной кишке обнаружены глубокие язвы в области некротизированных групповых

лимфоидных фолликулов (пейеровых бляшек). Одна из язв перфорировала, имеется

фибринозно-гнойный разлитой перитонит. О каком заболевании можно подумать в

данном случае?

A *Брюшной тиф

B Дизентерия

C Амебиаз кишечника

D Холера

E Сальмонеллез


3

Больной 22-х лет поступил в стационар с жалобами на лихорадку, слабость. Один из

увеличенных шейных лимфоузлов взят на гистологическое исследование. Результаты: в

ткани лимфоузла обнаружены очаги некроза, окруженные эпителиоидными клетками,

гигантскими многоядерными клетками Пирогова-Лангханса, а также лимфоцитами.

Какое заболевание можно предполагать в данном случае?

A *Туберкулез

B Лимфогранулематоз

C Лимфолейкоз

D Саркоидоз

E Сифилис


4

Чоловік, 70 років, зі скаргами на біль у дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані,

болючі. Виявлений підвищений рівень солей сечової кислоти в крові та сечі. Про

порушений обмін яких речовин йде мова?

A *Нуклеопротеїдів.

B Кальція.

C Хромопротеідів.

D Ліпопротеїдів.

E Калію.


5

У чоловіка 62 років, що помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на

розтині знайдено збільшене в об’ємі серце. Серце дряблої консистенції, камери

розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарда видно

жовто-білу посмугованість, яка особливо виражена в сосочкових м’язах. Який

патологічний процес найбільш ймовірний ?

A *Жирова дистрофія міокарда

B Ожиріння серця

C Дилятаційна кардіоміопатія

D Міомаляція

E Кардіосклероз


6

При мікроскопічному дослідженні біопсії нирки виявлено вогнища, в центрі яких

знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом з лімфоцитів,

епітеліоїдних клітин та поодиноких клітин Пирогова-Лангханса. Виберіть патологічний

процес, що найбільш повно відповідає описаним змінам.

A * Гранулематозне запалення

B Коагуляційний некроз

C Казеозний некроз

D Альтеративне запалення

E Проліферація та диференціювання макрофагів


7

У хворого 28 років мигдалики значно збільшені, повнокровні, болючі, на їх поверхні –

щільні брудно-сірі плівки, які поширюються на тверде піднебіння, щільно зв’язані з

підлеглими тканинами, при спробі відокремити їх – розвивається кровотеча. Який

патологічний процес обумовлює дані морфологічні зміни?

A *Дифтеритичне ексудативне запалення.

B Крупозне ексудативне запалення.

C Катаральне ексудативне запалення.

D Гнійне ексудативне запалення.

E Геморрагічне ексудативне запалення.


8

У хворого – глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах - сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани.

A *Загоювання вторинним натягом.

B Загоювання первинним натягом.

C Загоювання під струпом.

D Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканини.

E


9

При мікроскопічному дослідженні пухлини верхньої губи, виявлено, що вона побудована

з числених щілиноподібних порожнин, стінка яких вистелена сплощеним ендотелієм,

заповнених рідкою кров`ю і згортками. Поставити діагноз.

A *Капілярна гемангіома.

B Венозна гемангіома.

C Кавернозна гемангіома.

D Гемангіоперицитома.

E Гломус-ангіома.


10

Під час емоційно напруженої роботи раптово помер молодий мужчина. На розтині

виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно – зниження вмісту

глікогену. Електронно мікроскопічно –деструкція мітохондрій, контрактури міофібрил.

Вкажіть ймовірний розлад кровообігу?

A *Гостра ішемія

B Хронічна ішемія

C Вакатна артеріальна гіперемія

D Гостра венозна гіперемія

E Ангіоневротична артеріальна гіперемія


11

Під час дорожно-транспортної пригоди водій отримав поранення в шию розбитим склом.

Кровотеча була невелика, але через декілька хвилин потерпілий помер при явищах

гострої ядухи. При розтині серця померлого у заповненій водою порожнині перикарду

виділяються пухирці. Вкажіть ймовіринй патологічний процес.

A *Повітряна емболія

B Газова емболія

C Жирова емболія

D Тромбоемболія

E Емболія чужерідними тілами


12

На розтині чоловіка, який помер від хроніосепсису, виявлено атрофію скелетних м’язів,

буру атрофію міокарда, печінки. Порушення обміну якого пігменту виявлено у померлого?

A *Ліпофусцину

B Ліпохрому

C Гемосидерину

D Гемомеланіну

E Меланіну


13

Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок,

селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні зазначеної реакції?

A *Гемосидерин

B Білірубін

C Гематоїдин

D Гематоїдин

E Гематопорфірин


14

При розтині тіла дівчинки, яка померла від асфіксії, виявлено, що слизова трахеї і бронхів

покрита біло-сірою плівкою, яка рихло з’єднана з підлеглими тканинами і легко

знімається пінцетом. Просвіт сегментарних бронхів виповнений рихлими масами

сіро-білого кольору. Який трахеобронхіт за характером ексудату відмічений при розтині?

A *Крупозний

B Катаральний

C Дифтеритичний

D Гнійний

E Гнильний


15

У хворого видалено новоутворення шкіри, яке має вигляд вузла з сосочковою поверхнею,

що нагадує цвітну капусту, щільної консистенції. Мікроскопічно пухлина складається з

багатьох сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом

шарів. В епітелії збережена полярність клітин, стратифікація, цілісність власної

мембрани. Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Ваш діагноз?

A *Папілома

B Фіброма

C Аденома

D Фіброаденома

E Цистоаденома


16

Ребенок 6 лет доставлен в приемный покой детской больницы в состаянии асфиксии. В

гортани обнаружены беловатые обтурирующиеся просвет и легко отдаляющиеся пленки. Произведена трахеостомия. Какой вид воспаления развился в гортани?

A *Крупозное воспаление

B Геморрагическое воспаление

C Дифтеретическое воспаление

D Катаральное воспаление

E Гнойное воспаление


17

При вскрытии умершего, в прямой и сигмовидной кишке видны дефекты слизистой

оболочки неправильной формы с неровными контурами, они сливаются между собой,

оставляя небольшие островки сохранившейся слизистой оболочки. О какой

разновидности колита можно думать?

A *Язвенный колит

B Фибринозный колит

C Гнойный колит

D Фолликулярный колит

E Катаральный колит


18

Больной 59 лет, страдающий трансмуральным инфарктом миокарда левого желудочка,

умер от истинного разрыва сердца - тампонады сердца. Какой процесс в зоне инфаркта

мог способствовать разрыву сердца? Выберите правильный ответ.

A *Аутолические процессы расплавлением ткани миокарда (миомаляция)

B Замещение соединительной тканью зоны инфаркта (организация)

C Повышение давления в малом круге кровообращения

D Формирование рубца с истончением стенки левого желудочка

E -


19

При гистологическом исследовании лимфоузла больного 18 лет, из области заднего

треугольника шеи, морфолог обнаружил скопление клеток, среди которых единичные

многоядерные клетки Березовского-Штенберга, большие клетки Ходжкина, малые

клетки Ходжкина и много лимфоцитов, единичные плазматические клетки, эозинфилы.

Какое заболевание развилось у больного?

A *Лимфогрануломатоз

B Нодулярная лимфома

C Опухоль Беркита

D Лимфоцитарная лимфома

E Хронический лимфоидный лейкоз


20

При вскрытии трупа мужчины, умершего от брюшного тифа выявлено, что мышцы

передней брюшной стенки и бедра плотные, ломкие, белесовато-желтоватого цвета,

напоминают стеариновую свечу. Описанное изменение в мышцах является проявлением:

A *Ценкеровского некроза

B Фибриноидного некроза

C Казеозного некроза

D Колликвационного некроза

E Апоптоза


21

У больного страдающего малярией при вскрытии: выражена желтушность кожи, склер и

слизистых оболочек. Селезенка увеличина в размере, аспидно-серого цвета.

Аспидно-серая окраска селезенки обусловлена наличием:

A *Гемомеланина

B Гемосидерина

C Липофусцина

D Меланина

E Гемопорфирина


22

При микроскопическом исследовании прямой кишки обнаружены крупные очаги

некроза слизистой оболочки, некротические массы пропитаны фибрином, образуя

пленку. Слизистая и подслизистая оболочка по периферии участков некроза

полнокровные, оттечные с кровоизлияниями и лейкоцитарной инфильтрацией, Какое

заболевание можно предположить?

A *Дизентерия

B Холера

C Амебиаз

D Брюшной тиф

E Сальмонелез


23

На розтині хворого 65 років, що помер від хронічної серцевої недостатності внаслідок

ревматичної вади серця легені бурого кольору, збільшені у розмірах, ущільнені. Як

звуться такі зміни у легенях?

A *бура індурація легень

B мускатні легені

C сотові легені

D хронічний бронхіт

E хронічна емфізема


24

На розтині померлого 48 років виявлена обтурація просвіту середньої мозкової артерії

тромбом. У тім`яно-скроневій області лівої півкулі головного мозку - вогнище кашеподібної консистенції сірого кольору. Найвірогідніше це:

A *інфаркт

B секвестр

C гангрена

D казеозний некроз

E фібріноїдний некроз


25

Хворий 66 років за 10 років до смерті переніс перітоніт. На розтині капсула печінки та

селезінки місцями різко потовщана, ущільнена, напівпрозора. Найвірогідніше це:

A *гіаліноз

B некроз

C мукоїдне набухання

D фібріноїдне набуханняя

E амілоїдоз


26

Слизова оболонка трахеї тьмяна, повнокровна, з нашаруванням сіро-білих плівок.

Найвірогідніша форма запалення:

A *фібринозне

B гнійне

C серозне

D проліферативне

E змішане


27

Губчастий та кортикальний шари гомілкової кістки на окремих ділянках у стані розпаду,

порожниниі, що створилися, заповнені вершкоподібними масами зеленувато-жовтого

кольору. Найвірогідніша форма запалення:

A *гнійне

B катаральне

C серозне

D проліферативне

E змішане


28

У розтині у печінці померлого 62 років виявлено вогнище розпаду тканини діаметром 4

см, заповнене рідиною жовтувато-зеленого кольору. Найвірогідніший діагноз:

A *абсцес

B флегмона

C карбункул

D емпієма

E гранульома


29

У харкотинні хворого з мітральною вадою серця виявлені клітини, які вміщують бурий

пігмент. Реакція Перлса позитивна. Який це пігмент ?

A *Гемосидерин

B Гематоідин

C Меланін

D Порфірин

E Білірубін


30

В біоптаті слизової носа знайдені епітеліоїдні клітини, плазмоцити, клітини Мікуліча,

еозинофільні тільця Русселя. Ваш діагноз?

A *Ріносклерома

B Сифіліс

C Туберкульоз

D Респіраторносинцитіальна інфекція

E Алергічний риніт


31

В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На

розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно –

хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Назвіть пухлину?

A * фіброма

B міома

C Гістіоцитома

D Дерматофіброма

E Десмоїд.


32

При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма сформована з

покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з розростаннями

епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.

A * Тканинний

B Клітинний.

C Гістохімічний

D Функціональний.

E Метаболічний.


33

Хвора 70 років прооперована з приводу “гострого живота”. Під час операції виявлено

близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, просвіт верхньої

брижової артерії обтурований тромбом. Який процес розвинувся в кишці?

A *Гангрена

B Пролежень

C Білий інфаркт

D Білий інфаркт із геморагічним вінчиком

E Коагуляційний некроз


34

У хворого цукровим діабетом з'явився різкий біль у правій стопі. При огляді великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвилася в хворого?

A *Гангрена волога

B Пролежень

C Секвестр

D Гангрена суха

E Інфаркт


35

У хворого з вадою мітрального клапану з'явився кашель, мокротиння ржавого кольору.

Який пігмент обумовив такий колір мокротиння?

A *Гемосидерин

B Меланін

C Гемоглобін

D Гемомеланін

E Сірчасте залізо


36

Підліток скаржиться на потоншення м’язів і зменшення об’єму гомілки, які виникли після

тривало незагоювавшогося перелому стегнової кістки без пошкодження нервів. Як

називається така атрофія м’язів.

A *Дисфункціональна

B Нейротична

C Визвана недостатнім кровопостачанням

D Визвана здавлюванням

E Від дії фізичних факторів


37

У хворого виразковою хворобою шлунка з кровотечею при ендоскопії в шлунку знайдена

рідина кольору кавової гущавини. Який пігмент обумовив такий колір вмісту шлунка?

A *Солянокислий гематин

B Гемосидерин

C Білірубін

D Феритин

E Порфірин


38

У померлої жінки, 86 років, яка страждала на атеросклероз судин головного мозку, на розтині виявлена атрофія кори головного мозку. Як називається ця атрофія відносно причини?

A * Від недостатнього кровопостачання.

B Від тиску.

C Від дії фізичних та хімічних факторів.

D Нейротична.

E Дисфункціональна.


39

Дівчинка віком 6 років захворіла на дифтерію і померла на третю добу від асфіксії. На

аутопсії слизова оболонка трахеї і бронхів стовщена, набрякла, тьмяна, покрита сіруватими плівками, які легко відокремлюються. Про який вид запалення свідчать морфологічні зміни.

A *крупозне запалення

B Серозне запалення

C Геморагічне запалення

D Дифтеритичне запалення

E Катаральне запалення


40

На розтині трупа чоловіка віком 57 років, який помер від висипного тифу, виявлено, що

м’язи передньої черевної стінки і стегон щільні, білувато-жовтого кольору, нагадують

стеаринову свічу. Проявом якого патологічного процесу є дана картина?

A *восковидного некрозу

B апоптозу

C фібриноїдного некрозу

D колікваційного некрозу

E казеозного некрозу


41

На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого кольору щільні маси, які не прикріплені до стінки судин, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, в яких наявні тромби. Про який патологічний процес йдеться мова?

A * Тромбемболія судин легеневої артерії.

B Жирова емболія судин легеневої артерії.

C Тканинна емболія судин легеневої артерії.

  1   2   3

Схожі:

Крок Стоматологія iconСписок студентів"групи ризику" 3 курсу спеціальності "Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок Стоматологія"
Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок...
Крок Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Крок Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
move to 1143-14588
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
move to 1143-14588
Крок Стоматологія icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Стоматологія iconКрок 1 Стоматологія
З метою підтвердження діагнозу “Туляремія” мисливцю, госпіталізованому на 5 день
Крок Стоматологія iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
Хворий 48 років звернувся зі скаргами на на пухлиноподібне новоутворення в ділянці
Крок Стоматологія iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи