Крок Стоматологія icon

Крок Стоматологія
Скачати 388.85 Kb.
НазваКрок Стоматологія
Дата24.09.2012
Розмір388.85 Kb.
ТипДокументи

Крок 1. Стоматологія

8.0 Мікробіологія

1

В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом.Який метод найдостовірніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?

A *Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом ІФА.

B Дослідження парних сироваток.

C Зараження курячих ембріонів.

D Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів.

E Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу.


2

У зв'язку з важким перебігом гепатиту В, пацієнту призначено обстеження з метою

виявлення можливого агента-супутника, що ускладнює перебіг основного захворювання.

Вкажіть цей агент.

A * Дельта-вірус.

B Вірус гепатиту С.

C Вірус гепатиту G.

D Вірус гепатиту Е.

E НВs- антиген.


3

Антитоксические сыворотки используются для профилактики и лечения:

A *Дифтерии.

B Коклюша.

C Дизентерии.

D Гонореи.

E Туберкулеза.


4

У больного перенесшего сифилис был обнаружен на половых органах твердый шанкр. О

какой форме инфекции может идти речь у данного больного?

A *Первичная инфекция

B Вторичная инфекция

C Смешанная инфекция

D Рецидив

E Суперинфекция


5

При бактериоскопическом исследовании мазков спинномозговой жидкости,

окрашенных по Романовскому –Гимзе, обнаружены простейшие в форме полумесяца с

заостренными концами, голубой цитоплазмой и рубиновокрасным ядром. О

возбудителе какого заболевания может идти речь?

A * Токсоплазмоз

B Малярия

C Лейшманиоз

D Трипаносомоз

E Амебиаз


6

При бактериологическом исследовании материала от больного с подозрением на

хроническую гонорею, роста микроорганизмов на специальных питательных средах не

обнаружено. Какие методы диагностики следует применить чтобы подтвердить или

опровергнуть диагноз хронической гонореи?

A *Поставить РСК, аллергическую кожную пробу с гонококковым аллергеном

B Определить титр антител в сыворотки крови больного, используя РПГА

C Биологический метод

D Иммунную электронную микроскопию

E Повторить посев исследуемого материала на дифференциально-диагностические

среды


7

В больницу поступил ребенок с диагнозом дифтерия. Какими препаратами для

специфической терапии Вы воспользуетесь?

A *Противодифтерийной антитоксической сывороткой, антибиотиками

B Дифтерийным анатоксином, антибиотиками

C Вакциной “Кодивак”, сульфаниламидами

D Дифтерийными вакцинами: АКДС, АДС, АД

E Дифтерийным бактериофагом


8

В хирургическое отделение поступил больной с газовой гангреной голени. Этиология не

установлена. Чем проводить специфическое лечение данного больного?

A *Ввести поливалентную антитоксическую противогангренозную сыворотку, провести

эффективную антибиотикотерапию

B Провести хирургическую обработку раны

C Назначить высокие дозы сульфаниламидных препаратов

D Провести вакцинацию

E Назначить высокие дозы антибиотиков


9

При первичном посеве воды на 1% пептонную воду, через 6 часов на поверхности

среды обнаружен рост- нежная пленка. Для возбудителя какого заболевания

характерны такие культуральные свойства?

A * Возбудителя холеры

B Возбудителя чумы

C Возбудителя туберкулеза

D Возбудителя дизентерии

E Возбудителя псевдотуберкулеза


10

В мазке приготовленном из мокроты больного туберкулезом микобактерии (БК) не

обнаружены. Можно ли повысить вероятность бактериоскопического oбнаружения

возбудителя в мокроте? Если да, то какими методами.

A * Методами обогащения исследуемого материала (цетрифугированием флотацией)

B Биологическим методом

C Посевом материала в среды обогащения

D Методом иммуноферментного анализа

E Серологическими методами


11

В городе зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции, возникшей после

употребления заварных пирожных, из остатков которых выделены патогенные

микроорганизмы. Какие из нижt перечисленных микрорганизмов наиболее вероятно

могут вызвать данную токсикоинфекцию.

A *St.aureus

B Cl.perfringens

C E. coli

D S.typhimurium

E S.enteriditis


12

У хірургічному відділенні виник спалах госпітальної інфекції, викликаної St.aureus. У

зв‘язку з цим, завідувач відділенням замовив значну кількість рідкого полівалентного

стафілококового бактеріофагу. Як буде використано цей препарат?

A * Для специфічної профілактики

B Для фаготипування

C Для індикації стафілококів в реакції наростання титра фагу

D Для виявлення бактеріоносіїв серед мед. персоналу

E Для лікування хворих з хронічними формами стафілококових інфекцій


13

У чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду

сечі. При мікроскопії знайдено кислотостійкі бактерії, але за методом Прайса корд-фактор не виявлений. Яке дослідження дозволить найбільш надійно підтвердити або спростувати попередній діагноз?

A * Зараження лабораторних тварин

B Вивчення токсигенності

C Фаготипування виділеної культури

D Серологічна ідентифікація збудника

E Шкірна алергічна проба


14

При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на

назофарінгіт, виявлені Гр- диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які органи

дитини найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?

A * Оболонки мозку

B Серцеві клапани

C Ниркові гломерули

D Статево-сечові шляхи

E Лімфатичні вузли


15

Вагітна жінка скаржиться на подразнення слизової оболонки піхви, свербіння та

виділення зі статевих шляхів. Бактеріоскопія мазків з піхви показала наявність крупних

Гр+ овальних подовжених клітин, що утворюють псевдоміцелій. Яким шляхом найбільш

імовірно відбулося зараження?

A * Ендогенна інфекція

B Статевий

C Контактно-побутовий

D Трансмісивний

E Ранева інфекція


16

Для серологічної діагностики сифілісу у реакції Вассермана лікар-лаборант підготував

такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів із серцевої м‘язи

бика з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична

система, фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний

для постановки реакції?

A * Комплемент

B Живі трепонеми

C Еритроцити барана

D Діагностична преципітуюча сироватка

E Антиглобулінова сироватка


17

У зв‘язку з тим, що наближається епідемія грипу, районний епідеміолог складає заявку

на профілактичні препарати. Який з них сприятиме формуванню активного специфічного

імунітету та є найменш реактогенним?

A * Субодинична вакцина

B Жива вакцина

C Вбита вакцина

D Донорський гама- глобулін

E Лейкоцитарний інтерферон


18

У хворої дитини з явищами гнійного керато-кон'юнктивіту лікар-офтальмолог запідозрив

бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід

скористатися для підтвердження діагнозу?

A * Мікроскопічним та бактеріологічним

B Серологічним та алергічним

C Біологічним та методом фагодіагностики

D Біологічним та алергічним

E Мікроскопічним та серологічним


19

Від хворої дитини на церебро-спінальний менінгіт отримано спинномозкову рідину

мутного характеру, яка вміщує велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій

слід скористатися для експрес-діагностики захворювання?

A * Реакцією преципітації

B Реакцією аглютинації

C Реакцією зв'язування коиплементу

D Реакцією гемаглютинації

E Реакцією нейтралізації


20

До інфекційного відділення госпіталізовано хворого зі скаргами на багаторазовий пронос

та блювоту, біль у м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар виставив

попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для

експрес діагнозу?

A * Пряма і непряма РІФ

B РА

C Бактеріологічним методом

D Серологічним методом

E Біологчним методом


21

Із рото-глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт виділили культуру кокових

бактерій. У мазках вони розташовувалися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути бактерії?

A * Стрептококи

B Стафілококи

C Ешерихії

D Клостридії

E Вібріони


22

Від хворого з діагнозом дизентерія було виділено шигелу зі здатністю продукувати

екзотоксин. Про який вид шигел йде мова?

A * Шигела дизентерії

B Шигела Зоне

C Шигела Флекснера

D Шигела Бойда

E Шигела Нью-Кастла


23

У мазках, які були виготовлені з харкотиня хворого на туберкульоз легень мікобактерій

не виявлено. Яким методом можна підвищити імовірність виявлення мікобактерій в харкотині?

A * Гомогенізації і флотації

B Прайса і Школьнікової

C Темнопільна мікроскопія

D Мікроскопія препаратів, пофарбованих за Циль-Нільсеном

E Мікроскопія нативних мікропрепартів


24

До лікаря-гінеколога звернулася жінка зі скаргами характерними для запального

процесу піхви. Яким видом найпростіших він може бути викликаний?

A * Trichomonas vaginalis

B Toxoplasma gondii

C Plasmodium malariae

D Entamoeba coli

E Lamblia intestinalis


25

Хворий Н., 40 років, після багатомісячного плавання в районах Західної Африки

повернувся до дому. Через 15 днів відчув слабкість, головний біль, підвищилась

температура, з'явилась лихоманка. Лікарем поставлений діагноз "малярія". Якими

методами лабораторної діагностики можна підтвердити цей діагноз?

A * Мікроскопічний. серологічний

B Бактеріологічний, алергічний

C Бактеріоскопічний, біологічний

D Серологічний, біологічний

E Мікроскопічний, культуральний


26

При бактеріологічному дослідженні випорожнень кухаря ресторану в якого клінічні

прояви захворювання відсутні на вісмут-сульфіт агарі виросли дрібні колонії з металевим

відблиском. Які це можуть бути мікроорганізми?

A * Сальмонели

B Шигели

C Ешерихії

D Стафілококи

E Стрептококи


27

Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при

якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх.

Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане.

A * Інфекційний мононуклеоз, СНІД.

B Туберкульоз, мікобактеріоз.

C Поліоміеліт, гепатит А.

D Дизентерія, холера.

E Ку-гарячка, висипний тиф.


28

З метою підтвердження діагнозу “Туляремія” мисливцю, госпіталізованому на 5 день

хвороби слід призначити для ранньої діагностики:

A *Алергічну пробу

B РА

C РНГА

D РЗК

E РІФ


29

З виділень уретри хворого уретритом в’ялого перебігу виділено чисту культуру

кокоподібних мікроорганізмів. Виділений мікроорганізм в короткому строкатому ряду

ферментує лише глюкозу до кислоти. Назвіть рід і вид виділеного мікроорганізму.

A *Neisseria gonorrhoeae

B Neisseria meningitides

C Staphylococcus aureus

D Streptococcus pyogenes

E Enterococcus faecalis


30

При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольпо-вагінітом лікар

виявив округлої форми та еліпсоподібні, що брунькуються клітини, розміром 3-6 мкм.

Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A *Кандидозу

B Кокцидіозу

C Епідермофітії

D Мікроспорії

E Криптококозу


31

При мікроскопічному дослідженні мікропрепарату крові, зафарбованому за

Романовським-Гімза лікар виявив мікроорганізм у вигляді тонких ниток

синьо-фіолетового кольору з кількома великими завитками довжиною від 10 до 30 мкм і

більше. Для якого інфекційного захворювання характерна така мікроскопічна картина?

A *Поворотного тифу

B Сифілісу

C Лептоспірозу

D Трипаносомозу

E Лейшманіозу


32

У мікропрепараті виготовленому з пунктату регіонарного лімфовузла хворого,

зафарбованому за Романовським-Гімза лікар виявив тонкі мікроорганізми з 12-14

рівномірними завитками з гострими кінцями довжиною 10-13 мкм блідо-рожевого

кольору. Про збудника якої інфекційної хвороби може йти мова в даному випадку?

A *Сифілісу

B Трипаносомозу

C Лептоспірозу

D Поворотного тифу

E Лейшманіозу


33

У мазку з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді коми. Які

властивості слід у першу чергу вивчити за допомогою мікроскопу для отримання

додаткової інформації про виявлені мікроби?

A *Рухливість

B Наявність капсул

C Наявність спор

D Наявність цист

E Первинну флюоресценцію


34

У лабораторію поступило харкотиння хворого на туберкульоз. Який метод

зафарбовування слід використати для виявлення збудників туберкульозу?

A *Циля-Нельсена

B Грам-Синьова

C Гімзе-Романовського

D Буррі-Гінса

E Нейссера


35

При санітарно-бактеріологічному дослідженні водопровідної води отримані наступні

результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл – 80, колі-індекс – 3. Як розцінити

результат дослідження?

A *Вода придатна для споживання

B Вода є сумнівною

C Вода є дуже сумнівною

D Вода є забрудненою

E Вода є дуже забрудненою


36

У харкотинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грам позитивні диплококи,

трохи подовжені з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми

виявлені у харкотинні хворого?

A *Streptococcus pneumoniae

B Staphylococcus aureus

C Klebsiella pneumoniae

D Neisseria meningitidis

E Neisseria gonorrhoeae


37

Хворому з підозрою на черевний тиф лікар-інфекціоніст призначив бактеріологічне

дослідження крові. Доцільність цього призначення пояснюється тим, що на першому

тижні захворювання тифо-паратифами спостерігається:

A *Бактеремія

B Токсинемія

C Септицемія

D Септико піємія

E Вірусемія


38

З випорожнень хворого на гострий гастроентерит виділена чиста культура рухливих дрібних, дещо зігнутих грам негативних паличок, які впродовж 6 годин дають ріст на лужній 1% пептонній воді у вигляді ніжної голубуватої плівки. Яким мікроорганізмам притаманні такі властивості?

A *Вібріонам

B Спірохетам

C Клостридіям

D Бацилам

E Спірилам


39

При плановому обстеженні доярок поставлено шкірно-алергічну пробу Бюрне. Вказана

проба використовується для виявлення гіперчутливості до:

A *Бруцеліну

B Туберкульну

C Альттуберкуліну

D Тулярину

E Антраксину


40

У бактеріологічній лабораторії підготували до стерилізації м’ясо-пептонний бульйон.

Який із способів стерилізації слід застосувати?

A *Автоклавування при 121oС 30 хв.

B Сухим жаром 160oС 2 год.

C Кип’ятінням 1 год.

D Фільтрування

E -


41

Лікар отоларинголог при огляді хворого відмітив гіперемію, значний набряк мигдаликів з

сірим нальотом на них. При мікроскопії нальоту було виявлено грампозитивні палички

розташовані під кутом одна до одної. Про яке захворювання слід думати?

A *Дифтерія

B Ангіна

C Скарлатина

D Менінгоназофарингіт

E Епідемічний паротит


42

В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі

випорож-нення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури, слабкість. Лікар

запідозрив дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше

призначити для підтвердження діагнозу?

A *Бактеріологічний

B Серологічний

C Мікологічний

D Мікроскопічний

E Протозоологічний


43

Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після

переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову. Яка

найбільш вірогідна форма цього захворювання?

A *Рецидив

B Реінфекція

C Суперінфекція

D Персистуюча інфекція

E Вторинна інфекція


44

У клініку доставлено хворого з важким загаль-ним станом, високою температурою, затрудненим диханням. Бактеріоскопічне дослідження матеріалу із зіву та дихальних

шляхів дозволило попередньо діагностувати дифтерійний круп. Який метод фарбування

при цьому був застосований?

A *Нейссера

B Циль-Нільсена

C Гнса-Буррі

D Пешкова

E Ожешки


45

При перевірці стану повітря в операційній перед операцією седиментаційним методом

виявлено 5 дрібних округлих, навколо яких чітко було видно зону гемолізу. На яке

середовище були зроблені посіви?

A *Кров’яний МПА

B МПА

C Ендо

D ЖСА

E Левіна


46

У зв’язку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення в студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного імунітету?

A *Дифтерійний анатоксин

B Антидифтерійну сироватку

C Специфічний імуноглобулін

D Вакцина АКДП

E Вакцина з вбитих бактерій


47

Реакція імунофлюоресценції широко використовується для експрес-діагностики багатьох

бактеріальних та вірусних інфекцій. Виберіть умову, без дотримання якої неможливо

визначити результат реакції.

A *Наявність люмінесцентного мікроскопа

B Наявність електронного мікроскопа

C Наявності імерсійного мікроскопа

D Виділеної чистої культури збудника

E Сироватки хворого


48

Від хворого гострою кишковою інфекцією виділено вірус, який віднесено до роду

ентеровірусів.Для встановлення серотипу віруса застосовують діагностичні сироватки.

Вкажіть, які антитіла повинні містити ці сироватки?

A *Проти білків капсиду

B Проти білків суперкапсидної оболонки

C Проти неструктурних білків віруса

D Проти вірусних ферментів

E Проти вірусних гемаглютинінів


49

Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонелла тифу. Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації збудника?

A *Сероідентифікацію

B Серодіагностику

C Алергодіагностику

D Антибіотикограму

E Фаготипування


50

В хірургічний кабінет звернулась людина, яку покусала невідома собака. Широкі рвані

рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрівбно надати

для профілактики сказу?

A * Розпочати імунізацію антирабічною вакциною

B Призначити комбіновану антибіотикотерапію

C Терміново ввести вакцину АКДП

D Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря

E Терміново ввести нормальний гама-глобулін


51

При спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грип

проводиться експрес-діагностика, яка грунтується на виявленні специфічного вірусного

антигену в досліджуваному матеріалі (змив носоглотки). Яку серологічну реакцію

використовують для цього?

A * Реакція імунофлюоресценції

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція аглютинації

D Реакція преципітації

E Реакція опсонізації


52

Серологічна діагностика грипу передбачає виявлення наростання титру антитіл до

збудника в сироватці крові хворого. В скільки разів повинен зрости титр антитіл з парною

сироваткою, щоб результат вважався достовірним?

A * В 4 рази і більше

B В 2 рази

C В один раз

D В 3 рази

E В пів-титру


53

Вірус грипу містить внутрішні антигени - нуклеопротеїдні (NP), полімеразні (P1, P2, P3),

матриксний білок (М) та зовнішні антигени - гемаглютинін (Н) і нейрамінізазу (N). Яким з

них належить основна роль у створені імунітету до грипозної

A * Гемаглютинін та нейрамінідаза

B Нуклеопротеїдні антигени

C Матриксний білок

D Полімеразні білки

E Нейрамінідаза


54

Для вірусологічної діагностики грипу використовують 10-денний курячий ембріон. Яку

модель для культивування вірусів парагрипу необхідно обрати?

A * Тканинні культури

B Курячий ембріон

C Білих мишей

D Білих пацюків

E Морських свинок


55

У пацієнтки 20 років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до

вірусу імунодефіциту людини?

A * Т-хелпери

B Гепатоцити

C Ендотеліоцити

D Епітеліоцити

E В-лімфоцити


56

Відомо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини Ретровірусів. Вкажіть

основну ознаку, що характеризує дану родину.

A * Наявність ферменту зворотньої транскриптази

B Містять мінус-РНК

C Прості віруси, що вражають тільки людину

D Нуклеїнова кислота не інтегрує в геном хазяїна

E Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів


57

В закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії,

щоб обгрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести з такою метою?

A *Встановити титр антитоксинів в РНГА

B Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії

C Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички

D Перевірити медичну документацію щодо вакцинації

E Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички


58

Хлопчик 1,5 років, який не отримував планові щеплення, контактував з хворим на кір. З

метою екстреної специфічної профілактики дитині було введено донорський гамаглобулін. Який вид імунітету було створено при цьому?

A * Пасивний

B Природний

C Антитоксичний

D Поствакцинальний

E Місцевий


59

Лікар-педіатр, проводячи з батьками бесіду про профілактику кору, зауважив, що певна

категорія дітей має природний пасивний імунітет до цього захворювання. Яких саме

дітей мав на увазі лікар?

A * Новонароджені

B Старші 14 років

C Ті, що перенесли кір на першому році життя

D Ті, що отримали планові щеплення

E Ті, чиї батьки не хворіли на кір


60

Достоверность бактериологического исследования при диагностике чумы повышается

при применении реакции иммунофлуоресценции. Опишите полученную при этом

микроскопическую картину.

A *Мелкие овоидные палочки с ярко-зеленым свечением

B Мелкие кокковидные бактерии розового цвета

C Крупные палочки с обрубленными концами фиолетового цвета

D Мелкие палочки с закругленными концами розового цвета

E Слегка изогнутые красные палочки, расположенные под углом


61

При исследовании мокроты больного методом Прайса в мазках обнаружены красного

цвета палочковидные бактерии, образующие извитые тяжи. Какое вещество

обусловливает склеивание данных бактерий и их рост в виде жгутов?

A *Корд-фактор

B Альттуберкулин

C Фтионовая кислота (фосфатид)

D Туберкулостеариновая кислота

E РРД


62

Больному, обратившемуся по поводу бесплодия к врачу, были назначены обследования

на токсоплазмоз и хроническую гонорею. Какую реакцию следует поставить для

выявления скрытого токсоплазмоза и хронической гонореи у данного больного?

A *РСК

B РИФ

C Иммуноблотинг

D РОПГА

E ВИЭФ


63

Вам предложены для работы следующие препараты: 1.Бруцеллезная накожная

вакцина. 2.Лептоспирозная вакцина. 3.Вакцина БЦЖ. 4.Адсорбированная

коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина АКДС. 5.Адсорбированный столбнячный

анатоксин. Какой иммунитет возможно получить при вакцинации данными видами вакцин?

A *Искусственный активный

B Нестерильный (инфекционный)

C Антибактериальный

D Искусственный пассивный

E Антитоксический


64

У больного с симптомами – головная боль, высокая температура, озноб, кашель, из

мокроты выделили палочки овоидной формы с биполярной окраской, Грам-негативные,

в мазке из бульонной культуры располагаются цепочками, на агаре образуют колонии

R-формы. Это характерно для:

A * чумы

B Туберкулеза

C Дифтерии

D Стрептококковой ангины

E Менингококкового назофарингита


65

Хворий 5 років скаржиться на сильний головний біль, блювоту. Об’єктивно: ригідність

м’язів потилиці, блювота без попередження нудотою, герпетичні висипи на обличчі,

лихоманка. На підставі бактеріологічних досліджень якого патологічного матеріалу

можливе підтвердження попереднього діагнозу – цереброспінальний менінгіт?

A * Пункція спинно- мозгової рідини, яка витікає під тиском і має неприємний запах

B Виділення урінокультур N.Meningitidis

C Виділення копрокультур N.Meningitidis

D Дослідження блювоти

E Виділення бактерій N.Meningitidis з слизової оболонки сечостатевої системи


66

Хворий 34 роки звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду: нещільний,

без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії

везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало

наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є

збудниками даної хвороби.

A * Bacillus antracis

B Staptylococcus aureus

C Bacillus anthracoides

D Bacillus subtilis

E Bacillus megaterium


67

З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження

для встановлення джерела інфекції?

A *Провести фаготипування виділеної чистої культури

B Зробити антибіотикограму

C Поставити реакцію преципітації

D За допомогою реакції зв”язування комплементу

E Поставити реакцію нейтралізації


68

Неспецифические факторы защиты полости рта от проникновения патогенных

микроорганизмов играют важную роль в общей системе физиологической устойчивости

организма. Какой из перечисленных компонентов в полости рта является важнейшим

фактором неспецифической защиты?

A *Лизоцим

B Комплемент

C Пропердин

D В-Лизины

E Фагоцитоз


69

При микроскопическом исследовании мазка гноя, взятого из свищевого канала нижней

челюсти окрашенном по Граму, были обнаружены друзы, окрашенные в центре

грамположительно, а колбовидные образования – грамотрицательно. Возбудителя

какого заболевания напоминает данная морфология?

A *Актиномикоза

B Кандидоза

C Анаэробной инфекции

D Стафилококкового остеомиелита

E Фузобактериозы


70

При микроскопии мазка, взятого у больного с острым гнойным периоститом, врач

обнаружил грамположительные бактерии, располагающиеся в виде скоплений

напоминающих гроздья винограда. Какие микроорганизмы имеют данную морфологию?

A *Стафилококки

B Сарцины

C Тетракокки

D Грибы рода Кандида

E Стрептококки

Схожі:

Крок Стоматологія iconСписок студентів"групи ризику" 3 курсу спеціальності "Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок Стоматологія"
Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок...
Крок Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Крок Стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
move to 1143-14588
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
move to 1143-14588
Крок Стоматологія icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Стоматологія iconКрок 1 Стоматологія
З метою підтвердження діагнозу “Туляремія” мисливцю, госпіталізованому на 5 день
Крок Стоматологія iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
Хворий 48 років звернувся зі скаргами на на пухлиноподібне новоутворення в ділянці
Крок Стоматологія iconКрок 3 Стоматологія
Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85
Крок Стоматологія iconКрок Стоматологія
У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи