Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\

Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з'являються у вогнищі запалення, є: A
НазваКрок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з'являються у вогнищі запалення, є: A
Сторінка1/4
Дата24.09.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Крок 1. Фармація-2009

1 Першими лейкоцитами, що з'являються у вогнищі запалення, є:

A. Моноцити

B. Базофіли

C. Лімфоцити

D. Нейтрофіли

E. Еозинофіли


2 Під час голодування нормальний рівень глюкози у крові підтримується за рахунок стимуляції глюконеогенезу. Яка з перелічених речовин може використовуватися як джерело для синтезу глюкози при цьому?

A. Аденін

B. Сечовина

C. Аланін

D. Аміак

E. Нікотинамід


3 Який первинний стандарт застосовують для стандартизації розчину Hg2(NO3)2?

A. Хлорид натрію

B. Дихромат натрію

C. Бромід натрію

D. Гідроксид натрію

E. Сульфат натрію


4 Плід, що аналізується, псевдомонокарпний із здерев'янілим оплоднем і однією насіниною, шкірка якої не зростається з оплоднем. Такий плід носить назву:

A. Зернівка

B. Вислоплідник

C. Горіх

D. Сім'янка

E. Псевдомонокарпна кістянка


5 На польовій практиці студент виявив рослину, що має суцвіття з дископодібно розрослою віссю, сидячими квітками і листковою обгорткою, тобто це суцвіття:

A. Кошик

B. Китиця

C. Колос

D. Початок

E. Головка


6 Посилення секреції хлористоводневої кислоти в шлунку можна викликати підшкірним введенням тварині такого гастроінтестинального гормону:

A. Соматостатин

B. Гастрин

C. Секретин

D. Холецистокінін

E. Мотилін
7 Бромування якої із наведених сполук буде перебігати із найбільшою швидкістю?

A.B.C.


D.E.


8 Більшість технологічних процесів у фармації відбувається в гетерогенних системах. Яка кількість фаз міститься у суміші евтектичного складу при евтектичній температурі двохкомпонентної системи?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

E. 1


9 У хворого в сечі виявили підвищений вміст сечової кислоти. Лікар призначив алопуринол. Вкажіть біохімічний механізм дії цього препарату:

^ A. Активація циклооксигенази

B. Інгібування дезамінази

C. Активація нуклеозидази

D. Активація фосфорилази

E. Інгібування ксантиноксидази
10 При якому атомі вуглецю знаходиться глікозидний (напівацетальний) гідроксил у молекулі -D-глюкозопіранози?


A. C1

B. C2

C. C6

D. C4

E. C3


11 При виготовленні деяких рідких лікарських форм необхідно враховувати величину їх осмотичного тиску. 0,1М розчин якої з наведених речовин має найбільший осмотичний тиск?

A. KNO3

B. CaCl2

C. AlCl3

D. Сахароза

E. Глюкоза


12 Для приготування 500 г 10% розчину натрій гідроксиду останнього необхідно взяти:

A. 5 г

B. 10 г

C. 25 г

D. 0,5 г

E. 50 г


13 При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всисній зоні виявлено, що основну її масу складає багатошарова жива пухка паренхіма з крохмальними зернами. Це:

A. Ендодерма

B. Екзодерма

C. Фелоген

D. Мезодерма

E. Коленхіма


14 Золь Al(OH)3 одержали обробкою свіжовиготовленого осаду Al(OH)3 невеликою кількістю розчину HCl. Яке явище лежить в основі одержання золю?

^ A. Промивання розчинником

B. Фізична конденсація

C. Механічне диспергування

D. Хімічна конденсація

E. Хімічна пептизація


15 Серед наведених сполук вкажіть сукцинімід (імід янтарної кислоти):A.B.C.

D. H2NOC-CH2-CH2-CONH2

^ E. H2NOC-CH2-CH2-CH2-CONH2


16 Для кількісного визначення деяких лікарських засобів використовують розчини сульфатної і перхлоратної кислот. Які з наведених оксидів є ангідридами цих кислот?

A. SO3, ClO2

B. SO2, Cl2O7

C. SO2, Cl2O

D. SO3, Cl2O7

E. SO2, Cl2O7


17 Підберіть відповідні індикатори для фіксування кінцевої точки титрування у методі нітритометрії:

^ A. Метиленовий синій

B. Розчин крохмалю

C. Метиловий оранжевий

D. Дифеніламін

E. Тропеолін 00 + метиленовий синій


18 При запальних процесах в жовчному міхурі порушуються колоїдні властивості жовчі. Це може призвести до утворення жовчних каменів. Кристалізація якої речовини є однією з причин їх утворення?

A. Холестерин

B. Урати

C. Гемоглобін

D. Альбумін

E. Оксалати


19 Міцелярні розчини поверхнево-активних речовин (ПАР) застосовують у фармацевтичному виробництві як стабілізатори і солюбілізатори. Для якого з розчинів колоїдних ПАР можна очікувати найбільшого значення критичної концентрації міцелоутворення?

A. C16H33SO3Na

B. C12H25SO3Na

C. C14H29SO3Na

D. C9H19SO3Na

E. C10H21SO3Na
20 Яка з наведених сполук у результаті лужного гідролізу (H2O, OH-) утворює пропіоновий альдегід?

A.B.C.D.E.


21 Яку хімічну формулу і забарвлення має продукт відновлення перманганату калію в нейтральному середовищі?

^ A. MnSO4, безбарвний

B. MnO2, зелений

C. K2MnO4, фіолетовий

D. MnO2, коричневий

E. K2MnO4, зелений


22 Хворому 3 роки тому був поставлений діагноз хронічний гломерулонефрит. Впродовж останніх 6-ти місяців з'явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?

^ A. Гіперальдостеронізм

B. Протеїнурія

C. Гіперпродукція вазопресину

D. Лікування глюкокортикоїдами

E. Введення нестероїдних протизапальних препаратів
23 Оберіть реагент для отримання гідразиду оцтової кислоти з етилацетату:

A. C6H5NH2

B. C6H5NHNH2

C. H2N-NH2

D.3

E. H2N-CH3


24 Необхідно визначити кількість саліцилату натрію у розчині. Який метод титриметричного аналізу можна використати для кількісного визначення ароматичних сполук?

A. Церіметрія

B. Комплексонометрія

C. Аргентометрія

D. Бромометрія

E. Меркурометрія


25 Гібридизація однієї s- і двох р-орбіталей призводить до утворення трьох sр2-гібридизованих орбіталей. Вкажіть кут між цими орбіталями:

A. 120o

B. 90o

C. 109o

D. 180o

E. 104,5o


26 У місті епідемія грипу. Який препарат з перерахованих нижче можна рекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A. Антибіотики

B. Лейкоцитарний інтерферон

C. Протигрипозна сироватка

D. Протигрипозний імуноглобулін

E. Протигрипозна вакцина
27 З яким з наведених реагентів реакція піровиноградної кислоти протікає за кетонною групою:

A. HCN

B. CH3OH (H+)

C. FeCl3

D. NaOH

E. SOCl2


28 30-ти річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень, призначено ізоніазид. Недостатність якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вживання даного препарату?

A. Піридоксин

B. Ергокальциферол

C. Токоферол

D. Ретинол

E. Кобаламін


29 Нітроген (І) оксид (N2O) використовується для інгаляційного наркозу. Його одержують при нагріванні:

A. Cu(NO3)2

B. NaNO3

C. NH4OH

D. NH3

E. NH4NO3


30 Після вживання фенацетину пацієнт скаржиться на біль в горлі, неможливість ковтання. Отоларинголог діагностував некротичну ангіну. В крові: Hb- 130 г/л, ер.- 4,5*1012/л, лейк.- 3,0109/л, серед них лімф.- 75%, нейтр.- 10%, еозин.- 5%, мон.- 10%. Визначте порушення білої крові у пацієнта:

A. Нейтропенія

B. Моноцитоз

C. Еозинофілія

D. Нейтрофілія

E. Лімфопенія


31 В експерименті виміряли концентрацію різних іонів в цитоплазмі нервової клітини. Найбільшою виявилася концентрація іонів:

A. K+

B. HCO3-

C. Cl-

D. Na+

E. Ca2+


32 До досліджуваного розчину додали 1М розчин сірчаної кислоти. Випав осад білого кольору, який розчиняється в лугах. Це свідчить про присутність у розчині:

A. Катіонів барію

B. Катіонів свинцю

C. Катіонів срібла

D. Катіонів меркурію (І)

E. Катіонів кальцію


33 Пацієнту призначено конкурентний інгібітор ацетилхолінестерази. Назвіть його:

^ A. Диклофенак натрію

B. Індометацин

C. Алопуринол

D. Прозерин

E. Аспірин


34 У вищої безсудинної рослини чітко виражено чергування поколінь - домінуючого статевого (гаметофіту) і редукованого безстатевого (спорофіту). Це свідчить, що рослина належить до відділу:

A. Папоротевидні

B. Голонасінні

C. Хвощевидні

D. Плауновидні

E. Моховидні


35 Вкажіть спосіб титрування, при якому до досліджуваного розчину речовини поступово додають стандартний розчин титранту до встановлення кінцевої точки титрування:

^ A. Титрування замісника

B. Зворотній

C. Титрування залишку

D. Прямий

E. Непрямий


36 У берези суцвіття складні, мають пониклу головну вісь, яка несе дихазії з одностатевих квіток. Отже, суцвіттям берези є:

A. Головка

B. Сережка

C. Китиця

D. Початок

E. Колос


37 Аміак утворюється в різних тканинах і органах та знешкоджується у печінці, перетворюючись у сечовину. Яка амінокислота переносить його з скелетних м'язів до печінки?

A. Серин

B. Аланін

C. Гістидин

D. Гліцин

E. Валін


38 В експерименті на собаці під час подразнення симпатичного нерва відбувається зміна кількості і якісного складу слини. Які зміни відбуваються?

^ A. Багато слини, відсутність ферментів

B. Багато слини, мало ферментів

C. Багато слини, багато ферментів

D. Мало слини, мало ферментів

E. Мало слини, багато ферментів


39 Після пологової травми у новонародженої дитини відзначається обмеження рухів правої верхньої кінцівки, гіпорефлексія, м'язова атрофія. До якого виду рухових порушень відносяться дані зміни?

^ A. Периферичний (млявий) параліч

B. Міастенія

C. Бульбарний параліч

D. Неврит

E. Центральний параліч


40 Хлорофіл - зелений пігмент рослин, є комплексною сполукою. Вкажіть іон-комплексоутворювач у хлорофілі:

A. Mg2+

B. Mn2+

C. Fe2+

D. Fe3+

E. Ni2+


41 Під час огляду у доярки виявлено ураження опорно-рухового апарату, порушення зору, нервової і інших систем. Для підтвердження діагнозу призначено серологічне обстеження - реакція Райта і постановка шкірно-алергічної проби Бюрне. Який попередній діагноз встановив лікар?

A. Сибірка

B. Туляремія

C. Бруцельоз

D. Ревматизм

E. Лептоспіроз


42 Обробка рослинного мікропрепарату флороглюцином з концентрованою хлористоводневою кислотою призвела до малиново-червоного забарвлення клітинних оболонок, що вказує на наявність:

A. Геміцелюлози

B. Лігніну

C. Пектину

D. Целюлози

E. Суберину


43 До розчину, що містить аніони другої аналітичної групи, долили розчин аргентуму нітрату. Утворився блідо-жовтий осад, нерозчинний в азотній кислоті та частково розчинний в розчині амоніаку. Які аніони присутні в розчині?

A. Арсеніт-іони

B. Йодид-іони

C. Хлорид-іони

D. Бромід-іони

E. Сульфід-іони


44 Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної фармакопеї України. Який з електродів використовують у якості електроду порівняння?

A. Хінгідронний

B. Цинковий

C. Насичений каломельний

D. Скляний

E. Водневий
45 Вкажіть сполуку, що утворюється при взаємодії молочної кислоти з надлишком SOCl2:A.B.C.D.E.


46 Вітамін A швидко окислюється на повітрі, що зумовлює втрату біологічної активності. Який компонент харчових продуктів головним чином запобігає окисненню вітаміну?

^ A. Нікотинова кислота

B. Токоферол

C. Жир

D. Білок

E. Кухонна сіль


47 Загальна формула алкінів CnH2n-2. Який клас сполук є ізомерними алкінами?

^ A. Одноядерні арени

B. Алкадієни

C. Багатоядерні арени

D. Алкени

E. Циклоалкани


48 Біогенні аміни у тканинах піддаються окисному дезамінуванню. За участю якого ферменту це відбувається?

^ A. Моноамінооксидаза

B. Трансаміназа аспартату

C. Декарбоксилаза

D. Ацетилхолінестераза

E. Трансаміназа аланіну


49 Під час розглядання під мікроскопом препарату бульби картоплі у клітинах видно включення, які під дією розчину Люголя забарвлюються у синьо-фіолетовий колір. Ці включення:

^ A. Кристали оксалату кальцію

B. Краплі жирної олії

C. Алейронові зерна

D. Кристали інуліну

E. Крохмальні зерна


50 Вкажіть, які іони знаходяться у розчині, якщо під час нагрівання його з (NH4)2S2O8 у присутності AgNO3 розчин набуває малинового забарвлення?

A. Mn2+

B. Fe3+

C. Co2+

D. Cu2+

E. Fe2+


51 Чоловіка 37-ми років госпіталізовано до клініки з нападом бронхіальної астми. Який тип дихання буде спостерігатися у хворого?

^ A. Інспіраторна задишка

B. Апное

C. Гаспінг-дихання

D. Гіперпное

E. Експіраторна задишка


52 Згідно до вимог Фармакопеї лікарські препарати для місцевого застосування повинні контролюватися на "мікробіологічну чистоту". Виявлення яких мікроорганізмів свідчить про непридатність цієї групи препаратів у медичній практиці?

A. Плісняві гриби

B. Дріжджові гриби

C. Сапрофітні стафілококи

D. Сарцини

E. Золотисті стафілококи

  1   2   3   4

Схожі:

Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок Фармація 2009
Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму?
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок Фармація 2009
Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму?
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми
Для правильної діагностики, вибору метода лікування та визначення прогнозу важливо уміти виявляти характер запалення, знати його...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок Стоматологія
При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали розширення
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок стоматология 0 Нормальная физиология
У женщины имеет место гиперемия яичника, повышение проницаемости гемато фолликулярного барьера с последовательным развитием отека,...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок стоматология 0 Нормальная физиология
У женщины имеет место гиперемия яичника, повышение проницаемости гемато фолликулярного барьера с последовательным развитием отека,...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Осінній семестр 2008-2009 н р
«Клінічна фармація», III-ІV курсів спеціальності «Фармація» (бакалавр), II курсу спеціальності «Сестринська справа» (бакалавр) та...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок 2 Фармація зміст

Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок Загальна лікарська підготовка-2010
У плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні організму з'являються нові білки, зокрема "білок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи