Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\

Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з'являються у вогнищі запалення, є: A
НазваКрок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з'являються у вогнищі запалення, є: A
Сторінка2/4
Дата24.09.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

53 При розрахунках кількості допоміжних речовин, необхідних для ізотонування рідких лікарських форм, використовують значення ізотонічних коефіцієнтів. Чому він дорівнює для сульфату цинку за умови його повної дисоціації у водному розчині?

A. 1

B. 0

C. 4

D. 2

E. 3


54 В результаті реакції надлишку меркурію з розведеною нітратною кислотою виділяється газ:

A. NO

B. N2

C. N2O

D. -

E. NH3


55 Кількісний вміст кальцію хлориду визначають методом прямого комплексонометричного титрування. Оберіть індикатор для фіксування кінцевої точки титрування:

A. Фенолфталеїн

B. Крохмаль

C. Еріохром чорний Т

D. Метиловий червоний

E. Еозин


56 Відомо, що непрямий білірубін, який утворюється при розпаді гема, знешкоджується в печінці. Яка сполука бере участь у детоксикації білірубіну в гепатоцитах?

A. Гліцин

B. Глюкуронова кислота

C. Сечовина

D. Мевалонова кислота

E. Молочна кислота


57 Оксид сульфуру (IV) є складовою частиною одного з найнебезпечнішого екологічного забруднювача, що зветься токсичний смог. Яка кислота утворюється при розчиненні оксиду сульфуру (IV) у воді?

^ A. Сульфатна (сірчана)

B. Тетратіонатна

C. Сульфідна (сірководнева)

D. Тіосульфатна (тіосірчана)

E. Сульфітна (сірчиста)


58 Як називається емульсія, частинки дисперсної фази якої є деформованими і мають вигляд поліедрів?

A. Розбавлена

B. Висококонцентрована

C. Пряма

D. Концентрована

E. Зворотня


59 У хворого відмічається послаблення гальмівних процесів у ЦНС, що пов'язано з порушенням утворення гамма-аміномасляної кислоти. Яка речовина є попередником ГАМК?

A. Триптофан

B. Гліцин

C. Глутамат

D. Метіонін

E. Валін


60 Альфа-клітинами підшлункової залози синтезується гормон глюкагон, який бере участь у обміні вуглеводів. Вкажіть, на який процес у печінці він впливає:

^ A. Інгібує гліколіз

B. Активує глікогеноліз

C. Активує спиртове бродіння

D. Активує ліпогенез

E. Інгібує глікогеноліз


61 Яким методом титриметричного аналізу можна провести кількісне визначення сірчаної кислоти розчином калію гідроксиду?

^ A. Комплексоутворення

B. Алкаліметрія

C. Окислення-відновлення

D. Осадження

E. Ацидиметрія


62 У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу у повітрі. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення?

^ A. Зменшиться глибина і частота дихання

B. Дихання залишиться без змін

C. Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

D. Збільшиться глибина і частота дихання

E. Зменшиться глибина і зросте частота дихання


63 У дорослої людини системний артеріальний тиск становить 160/100 мм рт.ст. Підвищена концентрація у крові якого гормону може бути причиною цього?

A. Глюкагон

B. Кортизол

C. Тироксин

D. Адреналін

E. Альдостерон


64 Пацієнту призначено препарат L-карнітину. Трансмембранне перенесення якої з перелічених речовин забезпечує цей препарат?

^ A. Піримідинові нуклеотиди

B. Амінокислоти

C. Глюкоза

D. Вищі жирні кислоти

E. Пуринові нуклеотиди


65 Людини змастили кінчик язика розчином анестетика. Сприйняття якого смаку в неї буде відсутнє?

A. Гірке

B. Гірке та солоне

C. Солоне

D. Кисле

E. Солодке


66 Щоб зберегти життєздатність та стабільність еубіотиків, мікроорганізми висушують із заморожуваного стану під глибоким вакуумом. Яку назву має цей метод?

A. Інактивація

B. Ліофілізація

C. Гібридизація

D. Пастеризація

E. Тиндалізація


67 В результаті обробки рослинного мікропрепарату розчином Судан III оболонки клітин забарвилися у рожевий колір, що свідчить про наявність в них:

A. Пектину

B. Целюлози

C. Лігніну

D. Суберину

E. Геміцелюлози


68 Перед зануренням у воду досвідчені нирці роблять декілька глибоких вдихів. Вони роблять це для:

^ A. Збільшення життєвої ємності легень

B. Виведення більшого об'єму CO2

C. Зменшення функціональної залишкової ємності легень

^ D. Збільшення загальної ємності легень

E. Збільшення дихального об'єму


69 Координаційне число феруму в калій гексаціанофераті (ІІ) K4[Fe(CN)6] дорівнює:

A. 4

B. 8

C. 2

D. 6

E. 3


70 Таблетований лікарський препарат після бактеріологічного дослідження був визнаний непридатним для використання, хоча його загальне мікробне обсіменіння не перевищувало норму. Виявлення яких мікроорганізмів у препараті дозволило зробити такий висновок?

A. Мікрококи

B. Сарцини

C. Актиноміцети

D. Плісняві грибки

E. Ентеробактерії


71 Яку назву має зазначена реакція: C6H12O6 ензими 2C2H5OH + 2CO2?

^ A. Гідроліз глюкози

B. Спиртове бродіння глюкози

C. Відновлення глюкози

D. Окислення глюкози

E. Молочнокисле бродіння глюкози


72 При досліджені п'яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з них належить до родини бобові, а саме:

^ A. Atropa belladonna

B. Solanum dulcamara

C. Datura stramonium

D. Hyoscyamus niger

E. Glycyrhiza glabra


73 Укажіть стандартні розчини, які в йодометрії використовують для прямого і зворотнього титрування відновників:

A. I2, KI

B. KMnO4, KI

C. I2, Na2 S2O3

D. K2Cr2O7, I2

E. K2Cr2O7, Na2S2O3


^ 74 Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 20?

A. 50 г/моль

B. 10 г/моль

C. 20 г/моль

D. 30 г/моль

E. 40 г/моль


75 У хворого дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, зниження тонусу очних яблук, зіниці вузькі, шкіра суха, поліурія, глюкозурія, гіперглікемія. Для якої коми характерний цей симптомокомплекс?

A. Надниркова

B. Гіпоглікемічна

C. Аліментарно-дистрофічна

D. Діабетична

E. Печінкова


76 Хворий страждає на атеросклероз судин головного мозку. Аналіз крові виявив гіперліпопротеїнемію. Вміст якого класу ліпопротеїнів плазми крові, найбільш вірогідно, збільшений в цьому випадку?

^ A. Комплекси жирних кислот із альбумінами

B. Ліпопротеїни низької густини

C. Комплекси глобулінів із стероїдними гормонами

D. Ліпопротеїни високої густини

E. Хіломікрони


77 Колоїдний захист використовують при виготовленні лікарських препаратів. Як називається колоїдний препарат срібла, захищений білками?

A. Фестал

B. Аргентум

C. Протаргол

D. Колаген

E. Ензимтал


78 При дихроматометричному визначенні вмісту FeSO4 у розчині з потенціометричною фіксацією точки еквівалентності як індикаторний використовують такий електрод:

A. Платиновий

B. Скляний

C. Срібний

D. Хлорсрібний

E. Хінгідронний


79 У хворого на кістково-мозкову форму променевої хвороби визначили такі зміни гемограми: лейк.- 2*109/л, лімфопенія, ер.- 3,0*1012/л, Hb- 52 г/л, тромб.- 105*109/л, згортання крові знижено. Якому періоду променевої хвороби відповідають зазначені зміни?

^ A. Продромальний період

B. Кінець хвороби

C. Рецидив

D. Розпал хвороби

E. Латентний період


80 Водорозчинні вітаміни в організмі перетворюються у коферментні форми. Коферментною формою якого вітаміну є тіаміндифосфат (ТДФ)?

A. B1

B. B6

C. C

D. B2

E. B12


81 Серед рослин листяного лісу переважали однодомні високі дерева, вкриті товстою темно-сірою корою з глибокими тріщинами. Листя короткочерешкові, перистолопатеві. Плоди - жолуді. Отже, домінуючий вид:

A.Tilia cordata

B. Robinia pseudoacacia

C. Aesculus hippocastanum

D. Betula verrucosa

E. Quercus robur


82 При зменшенні у харчовому раціоні вітаміну B6 спостерігаються порушення обміну білків. Зниження активності яких біохімічних процесів буде спостерігатися в організмі хворого?

A. Гідроліз

B. Трансамінування

C. Окислення-відновлення

D. Фосфорилування

E. Метилювання


83 Вкажіть число ступенів свободи перетинання лінії ліквідусу з віссю ординат діаграми стану двокомпонентної системи:

A. С = 2

B. С = 0

C. С = –1

D. С = 1

E. С = 3


84 Із досліджених представників родини Пасльонові плід ягода характерний для:

^ A. Atropa belladonna

B. Datura innoxia

C. Datura stramonium

D. Nicotiana tabacum

E. Hyoscyamus niger


85 Яка з наведених формул відповідає електронній конфігурації атома Cu?

A. [Ar] 3d10 4s1

B. [Ar] 3d9 4s2

C. [Ar] 3d8 4s2

D. [Ar] 3d6 4s2

E. [Ar] 3d7 4s2


86 Фітопатогенні мікроорганізми відносяться до різних груп. Яка з них найчастіше викликає захворювання лікарських рослин?

A. Бактерії

B. Віруси

C. Актиноміцети

D. Мікоплазми

E. Гриби


87 У суцвіття багна звичайного головна вісь значно вкорочена, вузли наближені, квітконіжки майже однакової довжини. Виходячи з цього, це суцвіття:

A. Завиток

B. Колос

C. Парасолька

D. Головка

E. Сережка


88 При дослідженні лікарської рослини встановлено, що її підземні органи мають вузли, меживузля, лускоподібні листки, бруньки та придаткові корені, тобто цей підземний орган:

A. Коренецибулина

B. Бульба

C. Кореневище

D. Коренеплід

E. Столон


89 Вкажіть молекулярну формулу оксиду, якому відповідає перманганатна кислота:

A. Mn2O3

B. Mn3O4

C. MnO2

D. MnO

E. Mn2O7


90 При хроматографуванні новокаїну в тонкому шарі сорбенту, після проявлення пластинки, одержали пляму, відстань до якої від лінії старту 3 см, а відстань фронту розчинників - 10 см. Яке значення Rf новокаїну?

A. 0,4

B. 0,5

C. 0,7

D. 0,6

E. 0,3


91 У реакції ацилювання аніліну найактивнішим буде:
A.B.C.D.E.


92 У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який з методів одержання золів базується на явищі фізичної конденсації?

A. Гідролізу

B. Подвійного обміну

C. Окислення

D. Відновлення

E. Заміни розчинника


93 Досліджуваний розчин лікарського препарату містить катіони магнію (ІІ) і алюмінію (ІІІ). За допомогою розчину якого реагенту можна розділити вказані катіони при аналізі цього препарату?

A. Розчин лугу

B. Розчин нітрату срібла

C. Розчин амоніаку

D. Розчин хлоридної кислоти

E. Розчин пероксиду водню в кислому середовищі


94 Eфіроолійні залозки, що складаються з 8-ми секреторних клітин, розташованих в два ряди і чотири яруси, виявлені у більшості рослин родини:

^ A. Scrophulariaceae

B. Asteraceae

C. Apiaceae

D. Rosaceae

E. Lamiaceae


95 Від хворого із сепсисом виділена чиста культура стафілококів, які продукують бета-лактамазу. При яких обставинах слід враховувати цю властивість?

^ A. При визначенні патогенності штаму

B. При визначенні біохімічних властивостей

C. При виборі оптимальних умов культивування

D. При диференціації окремих видів стафілококів

^ E. При виборі антибіотика для лікування


96 Галактоза відноситься до альдегідоспиртів і подібно альдегідам взаємодіє з синильною кислотою (HCN) за механізмом:A. SN2

B. SR

C. SN1

D. AN

E. AE


97 Травлення білків у шлунку відбувається під дією пепсину, який виділяється у вигляді неактивного пепсиногену. Перетворення пепсиногену на пепсин здійснюється шляхом відщеплення N-кінцевого пептиду під дією:

A. Жовчних кислот

B. Амінокислот

C. Сульфатної кислоти

D. Хлоридної кислоти

E. Оцтової кислоти


98 Протизапальна дія ряду препаратів зумовлена гальмуванням вивільнення арахідонової кислоти. Ця кислота є попередником:

A. Сечовини

B. Гему

C. Сечової кислоти

D. Простагландинів

E. Холестерину


99 Для якої з наведених сполук можлива оптична ізомерія?

^ A. Дихлорметан (CH2Cl2)

B. Йодфторхлорметан (CHJFCl)

C. Хлороформ (CHCl3)

D. Тетрахлорметан (CCl4)

E. Метан (CH4)


100 У сечі пацієнта збільшилася концентрація іонів Na+ та зменшилася - іонів K+. Зниження секреції якого гормону може бути причиною цього?

A. Інсулін

B. Пролактин

C. Альдостерон

D. Тироксин

E. Гідрокортизон


101 В аптечній практиці застосовують мікрогетерогенні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Така лікарська форма є:

A. Суспензією

B. Аерозолем

C. Піною

D. Порошком

E. Емульсією


102 Нітритометричне визначення кількісного вмісту сполук, що мають первинну ароматичну аміногрупу, відбувається за умови:

^ A. При надлишку хлоридної кислоти

B. При температурі до 10oC

C. При повільному титруванні

D. З дотриманням усіх перелічених умов

^ E. При додаванні кристалічного KBr (каталізатор)


103 Кінетичні методи використовуються для визначення стабільності лікарських препаратів. Визначте порядок реакції, якщо константа швидкості її має розмірність c-1:

A. Перший

B. Дрібний

C. Другий

D. Нульовий

E. Третій


104 Ферменти (біологічні каталізатори) застосовують як фармакологічні препарати. Який механізм дії ферментів в біохімічних реакціях?

^ A. Змінюють константу швидкості реакції

B. Змінюють порядок реакції

C. Інгібують процес реакції

D. Знижують енергію активації реакції

E. Підвищують енергію активації реакції


^ 105 За допомогою якого безіндикаторного метода можна визначити кількісний вміст феруму (ІІ)?

A. Аргентометрія

B. Комплексонометрія

^ C. Перманганатометрія

D. Йодометрія

E. Нітритометрія


106 Пацієнт скаржиться на збільшення частоти серцевих скорочень, появу підвищеної пітливості, дратівливості, безсоння. Зазначені симптоми виникли в останні півроку. Про підвищену функцію якої ендокринної залози це свідчить?

^ A. Надниркові залози

B. Підшлункова залоза

C. Статеві залози

D. Щитоподібна залоза

E. Тимус


107 На фармацевтичному виробництві процеси синтезу лікарських препаратів відбуваються за різних умов. У якому процесі ентропія не змінюється?

A. Ізотермічний

B. Адіабатичний

C. Ізохорний

D. Ізобарний

E. Політропний


108 Який аналітичний ефект спостерігається під час визначення катіону калію розчином натрій гексанітрокобальтату (ІІІ)?

^ A. Червоний кристалічний осад

B. Жовте забарвлення розчину

C. Білий кристалічний осад

D. Жовтий кристалічний осад

E. Чорний кристалічний осад


109 В якому з наведених розчинників желатина набрякатиме найкраще?

A. Бензол

B. Ацетон

C. Вода

D. Етиловий спирт

E. Хлороформ

1   2   3   4

Схожі:

Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок Фармація 2009
Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму?
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок Фармація 2009
Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму?
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Загальне вчення про запалення. Альтеративне, продуктивне запалення” Актуальність теми
Для правильної діагностики, вибору метода лікування та визначення прогнозу важливо уміти виявляти характер запалення, знати його...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок Стоматологія
При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали розширення
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок стоматология 0 Нормальная физиология
У женщины имеет место гиперемия яичника, повышение проницаемости гемато фолликулярного барьера с последовательным развитием отека,...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок стоматология 0 Нормальная физиология
У женщины имеет место гиперемия яичника, повышение проницаемости гемато фолликулярного барьера с последовательным развитием отека,...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Осінній семестр 2008-2009 н р
«Клінічна фармація», III-ІV курсів спеціальності «Фармація» (бакалавр), II курсу спеціальності «Сестринська справа» (бакалавр) та...
Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок 2 Фармація зміст

Крок Фармація-2009 1 Першими лейкоцитами, що з\Крок Загальна лікарська підготовка-2010
У плазмі крові здорової людини знаходиться декілька десятків білків. При захворюванні організму з'являються нові білки, зокрема "білок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи