Крок Фармація 2011 icon

Крок Фармація 2011
НазваКрок Фармація 2011
Сторінка1/5
Дата24.09.2012
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5Крок 1. Фармація - 2011

1 При бактеріоскопічному дослідженні матеріалу з твердого шанкеру виявили рухомі, тонкі, довгі, звивисті мікроорганізми з рівномірними 8-12 завитками. Вказані властивості мають:

A. Вібріони

B. Трепонеми

C. Борелії

D. Лептоспіри

E. Кампілобактери


2 При аналізі фармпрепарату виявили аніони третьої аналітичної групи. Вкажіть реагенти для проведення реакції "бурого кільця":

A. Ферум (ІІ) сульфат (кристалічний) та сульфатна кислота (конц.)

B. Ферум (ІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.)

^ C. Ферум (ІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (розведена)

D. Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (конц.)

E. Ферум (ІІІ) сульфат (розчин) та сульфатна кислота (розведена)


3 У вищої безсудинної рослини чітко виражено чергування поколінь - домінуючого статевого (гаметофіту) і редукованого безстатевого (спорофіту). Це свідчить, що рослина належить до відділу:

A. Папоротевидні

B. Моховидні

C. Плауновидні

D. Хвощевидні

E. Голонасінні


4 Через декілька хвилин після повторного введення хворому пеніциліну у нього з'явилися ядуха, затерплість язика, запаморочення, гіперемія, а потім блідість шкіри. Що зумовило такий важкий стан хворого?

^ A. Сироваткова хвороба

B. Гемолітична анемія

C. Гострий гломерулонефрит

D. Анафілактичний шок

E. Бронхіальна астма


5 Результатом проведеної гістохімічної реакції на жирні олії з використанням судану ІІІ є забарвлення …

^ A. Малиново-червоне

B. Синьо-фіолетове

C. Чорно-фіолетове

D. Рожево-помаранчеве

E. Жовто-лимонне


6 Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів?

^ A. Гальмують моноаміноксидазу

B. Гальмують ацетилхолінестеразу

C. Активують моноаміноксидазу

D. Активують ацетилхолінестеразу

E. Гальмують ксантиноксидазу


7 Хімік-аналітик для ідентифікації катіонів цинку (ІІ) використав розчин реагенту гексаціаноферату (ІІ) калію (реакція фармакопейна). Якого кольору осад при цьому утворюється?

A. Чорний

B. Зелений

C. Червоний

D. Жовтий

E. Білий


8 Cеред наведених кислот виберіть окисник:

A. H2SO3

B. H2CO3

C. HNO3

D. $HCl$

E. H2S


9 На польовій практиці студент виявив рослину, що має суцвіття з дископодібно розрослою віссю, сидячими квітками і листковою обгорткою, тобто це суцвіття:

A. Початок

B. Колос

C. Кошик

D. Китиця

E. Головка


10 Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?

A.B.C.D.E.11 Титрантом методу перманганатометрії є 0,1М розчин калію перманганату, який готують як вторинний стандартний розчин. Його стандартизують за:

^ A. Натрію хлоридом

B. Оксидом арсену (ІІІ)

C. Калію дихроматом

D. Оксидом кальцію

E. Натрію карбонатом


12 У хворого встановлено підвищення в плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого, в калі та сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого білірубіну в крові в межах норми. Про яку жовтяницю слід думати?

A. Гемолітична

B. Механічна

C. Фізіологічна жовтяниця

D. Паренхіматозна

E. Синдром Жільбера


13 Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, оцтової кислоти і камфори відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9; 40,0. Який з цих розчинників слід обрати для найбільш точного визначення молярної маси лікарської речовини (неелектроліту) кріоскопічним методом?

A. Хлороформ

B. Вода

C. Оцтова кислота

D. Бензол

E. Камфора


14 У пасажирському літаку на висоті 10000 м відбулася розгерметизація салону. Який вид емболії буде мати місце у людей, що знаходяться у літаку?

A. Жирова

B. Тромбоемболія

C. Газова

D. Емболія стороннім тілом

E. Повітряна


15 Термодинамічні розрахунки дозволяють визначити можливість і напрямок самовільних процесів. У ізольованій системі з цією метою використовують зміну такої термодинамічної функції:

A. Ентальпія

B. Ентропія

C. Енергія Гібса

D. Внутрішня енергія

E. Енергія Гельмгольця


16 Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на біль у ногах, який з'являється надвечір, набряклість стоп і гомілок. Об'єктивно: шкіра на ногах синюшного кольору, холодна на дотик. Яки тип порушення периферичного кровообігу має місце у даної хворої?

A. Ішемія

B. Тромбоз

C. Венозна гіперемія

D. Артеріальна гіперемія

E. Стаз


17 Кров є типовою колоїдною системою. Внаслідок складного ферментативного процесу відбувається її згортання, що обумовлює мінімальну крововтрату. Це пояснюється здатністю колоїдних частинок до:

A. Когезії

B. Адсорбції

C. Змочування

D. Адгезії

E. Коагуляції


18 При мікроскопічному дослідженні і гістохімічному аналізі фіолетових пелюсток у клітинному соці виявлений пігмент:

A. Антохлор

B. Каротин

C. Ксантофіл

D. Хлорофіл

E. Антоциан


19 При визначенні типу і особливостей провідних пучків вісьових органів враховане взаємне розташування флоеми і ксилеми та …

A. Перициклу

B. Фелогену

C. Прокамбію

D. Камбію

E. Коленхіми


20 У відповідності до вимог ВООЗ і Фармакопеї України деякі лікарські форми мають бути стерильними. Які з нижче перерахованих відносяться до таких форм?

^ A. Пероральні розчини

B. Дерматологічні мазі

C. Офтальмологічні мазі

D. Інтраназальні краплі

E. Вушні краплі


21 У здорової людини за допомогою спірометра визначили об'єм повітря, який вона видихає при спокійному диханні; він склав 0,5 літра. Як називається цей об'єм?

^ A. Дихальний об'єм

B. Резервний об'єм вдиху

C. Залишковий об'єм

D. Резервний об'єм видиху

E. Життєва ємність легень


22 Ферменти (біологічні каталізатори) застосовують як фармакологічні препарати. Який механізм дії ферментів в біохімічних реакціях?

^ A. Змінюють порядок реакції

B. Інгібують процес реакції

C. Змінюють константу швидкості реакції

D. Підвищують енергію активації реакції

E. Знижують енергію активації реакції


23 За вірусних інфекцій в організмі синтезується захисний білок - інтерферон. Одним з механізмів противірусної дії інтерферону є:

^ A. Гальмування біосинтезу білків

B. Стимуляція процесінгу

C. Стимуляція біосинтезу білка

D. Гальмування транскрипції

E. Гальмування реплікації


^ 24 Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O?

A. 1 моль

B. 1/2 моль

C. 2 моль

D. 1/3 моль

E. 3 моль


25 Водно-спиртові суміші широко застосовуються в медичній та фармацевтичній практиці. Вони відносяться до азеотропів. Яка особливість азеотропних сумішей?

^ A. Мають критичну температуру змішування

B. Не взаємодіють між собою

C. Нероздільно киплять

D. Взаємодіють між собою

E. Не змішуються


26 Підберіть придатний методичний прийом, якщо речовина реагує з титрантом швидко, але не стехіометрично:

^ A. Спосіб прямого титрування

B. Спосіб замісного титрування

C. Спосіб зворотного титрування

D. Титрування з інструментальним фіксуванням точки еквівалентності

E. Метод окремих навісок


27 Дитині 6-ти місяців лікар призначив лікарський препарат для прийому всередину. Яка максимальна кількість бактерій і грибів допустима у 1 г цього препарату у відповідності з вимогами ВООЗ і Фармакопеї?

^ A. Не більше 50 бактерій і грибів сумарно

B. Не більше 1000 бактерій і 100 грибів

C. Не більше 500 бактерій і 50 грибів

D. Не більше 500 бактерій і грибів сумарно

^ E. Не більше 1000 бактерій і грибів сумарно


28 Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів ґрунтується на структурній подібності їх з:

A. Антибіотиками

B. Фолієвою кислотою

C. Параамінобензойною кислотою

D. Глутаміновою кислотою

E. Нуклеїновою кислотою


29 У технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють: тиск, температура, концентрація. Зниження температури якого з процесів прискорює його?

A. Ендотермічний

B. Ізохорний

C. Екзотермічний

D. Адіабатичний

E. Ізобарний


30 Вкажіть реакцію, за якою можна одержати саліцилову кислоту:

A.B.C.D.E.
31 У місті епідемія грипу. Який препарат з перерахованих нижче можна рекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A. Антибіотики

B. Протигрипозний імуноглобулін

C. Протигрипозна вакцина

D. Лейкоцитарний інтерферон

E. Протигрипозна сироватка


32 Нітритометричне визначення кількісного вмісту сполук, що мають первинну ароматичну аміногрупу, відбувається за умови:

^ A. При повільному титруванні

B. При температурі до 10oC

C. При надлишку хлоридної кислоти

D. При додаванні кристалічного KBr (каталізатор)

^ E. З дотриманням усіх перелічених умов


33 Хворому проведена трансплантація нирки. Через декілька діб настало відторгнення трансплантанта. До якого типу алергічних реакцій відноситься це ускладнення?

A. -

B. Негайного типу

C. Уповільненого типу

D. Анафілаксія

E. Атопія


34 Оксид сульфуру (IV) є складовою частиною одного з найнебезпечнішого екологічного забруднювача, що зветься токсичний смог. Яка кислота утворюється при розчиненні оксиду сульфуру (IV) у воді?

^ A. Тіосульфатна (тіосірчана)

B. Сульфітна (сірчиста)

C. Сульфідна (сірководнева)

D. Сульфатна (сірчана)

E. Тетратіонатна


35 У хворого діагностований рак правої легені і призначено оперативне лікування. Після операції (правобічна пульмонектомія) у хворого з'явилась виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності розвинулась у хворого?

^ A. Легенева обструктивна

B. Центральна

C. Периферична

D. Торако-діафрагмальна

E. Легенева рестриктивна


36 Для зняття бронхоспазму препаратами вибору є такі, що активують:

^ A. M-холінорецептори

B. β-адренорецептори

C. H-холінорецептори

D. α1-адренорецептори

E. α2-адренорецептори


37 У чоловіка 38-ми років, що страждає на ожиріння і споживає жирне м'ясо, яйця, масло, виявлені камені в жовчній протоці. З підвищенням концентрації якої речовини в жовчі це пов'язано?

A. Холестерин

B. Білірубін

C. Муцин

D. Лізоцим

E. Білівердин


38 При пропусканні надлишку CO2, отриманого при дії розведеної мінеральної кислоти на карбонат-іон, через вапняну воду, спочатку утворюється осад (помутніння розчину), який при подальшому пропусканні CO2 щезає за рахунок утворення продукту:

A. H2CO3

B. Ca(OH)2

C. CaCO3

D. Ca(HCO3)2

E. CO2 * H2O


39 Обробка рослинного мікропрепарату флороглюцином з концентрованою хлористоводневою кислотою призвела до малиново-червоного забарвлення клітинних оболонок, що вказує на наявність:

A. Геміцелюлози

B. Целюлози

C. Лігніну

D. Суберину

E. Пектину


40 У флоемі стебла виявлені групи щільнозімкнутих прозенхімних клітин з загостреними кінцями, рівномірно потовщеними, шаруватими, частково здерев'янілими оболонками. Це:

^ A. Волокнисті склероїди

B. Клітини коленхіми

C. Лубові волокна

D. Волокнисті трахеїди

E. Деревинні волокна


41 В лабораторію для проведення санітарно-вірусологічного дослідження доставлена проба води, що використовується у виробництві лікарських препаратів. Виявлення якої групи вірусів вкаже на фекальне забруднення води і необхідність додаткового очищення?

^ A. Ортоміксовіруси

B. Флавівіруси

C. Ретровіруси

D. Герпесвіруси

E. Пікорнавіруси


42 Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичних рефлексів:

A. Дофамін

B. Адреналін

C. Ацетилхолін

D. Гліцин

E. ГАМК


43 Згідно правила Панета-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбенту з розчину адсорбується той іон, який:

^ A. Не входить до складу кристалічної сітки адсорбенту

B. Утворює з одним з іонів сітки добрерозчинну сполуку

C. Не утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку

D. Входить до складу сітки адсорбенту

E. Утворює з одним з іонів сітки важкорозчинну сполуку


^ 44 Яка сполука може бути синтезована із бромбензолу та брометану за реакцією Вюрца-Фіттіга?

A.B.C.
D.E.
45 Яка із наведених кислот при нагріванні виділяє CO2?

^ A. HOOC-CH=CH-COOH

B. CH3-COOH

C. HOOC-CH2-CH2-CH2-COOH

D. HOOC-CH2-COOH

E. HOOC-CH2-CH2-COOH


46 Виберіть пару електродів для визначення FeSO4 методом потенціометричного титрування:

A. Мідний і скляний

B. Сурм'яний і срібний

^ C. Хінгідронний і цинковий

D. Платиновий і хлорсрібний

E. Водневий і скляний


47 Вкажіть назву сполуки згідно з замісниковою номенклатурою ІЮПАК:
^ A. 2,3,5-Триметилгептадієн-3,4

B. 2-Етил-4,5-диметилгексадієн-2,3

C. 3,5,6,6-Тетраметилгептадієн-3,4

D. 3,5,6,6-Триметилгептен-3

E. 2-Етил-4,5,5-триметилпентадієн-2,3


48 Під час санітарно-мікробіологічного дослідження питної води виявили колі-фаги. Який висновок слід зробити про санітарно-епідемічний стан цієї води?

A. Стерильна

B. Придатна для споживання

C. Сумнівна

D. Забруднена

E. Практично стерильна


49 Який із наведених реагентів використовують у синтезі фурациліну?^ A. H2N-NH-C(S)-NH2

B. H2N-OH

C. H2N-C6H5

D. H2N-NH2

E. H2N-NH-C(O)-NH2


50 У який з наведених молекул ступінь окиснення дорівнює нулю, а валентність дорівнює одиниці?

A. H2

B. N2

C. HCl

D. SO3

E. NH3


51 У хворого відмічається послаблення гальмівних процесів у ЦНС, що пов'язано з порушенням утворення гамма-аміномасляної кислоти. Яка речовина є попередником ГАМК?

A. Гліцин

B. Глутамат

C. Валін

D. Триптофан

E. Метіонін


52 Необхідно провести ідентифікацію суміші, що містить катіони І аналітичної групи (Li+, NH4+, Na+, K+). Який з цих катіонів виявляють реактивом Неслера?

^ A. Усі зазначені катіони

B. Натрію

C. Калію

D. Літію

E. Амонію


53 У дитини спостерігається недостатність синтезу ферменту глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Який метаболічний шлях перетворення вуглеводів порушений у цієї дитини?

A. Глюконеогенез

B. Аеробне окиснення глюкози

C. Глікогеноліз

D. Пентозофосфатний цикл

E. Глікогенез


54 Для вибору індикатора у методі кислотно-основного титрування будують криву титрування, яка відображає залежність:

^ A. pH розчину від концентрації розчину доданого титранту

B. pH розчину від об'єму досліджуваного розчину

C. Концентрації досліджуваної сполуки від pH розчину

D. pH розчину від температури

E. pH розчину від об'єму доданого титранту

  1   2   3   4   5

Схожі:

Крок Фармація 2011 icon** Перелік основних видів методичної роботи
До педагогічного навантаження з розділу "методична робота" зараховуються години за підготовку та експертизу тестових завдань Ліцензійних...
Крок Фармація 2011 iconКрок 2 Фармація зміст

Крок Фармація 2011 iconКрок 1 Фармація 02. 10. 2012 нфаУ ауд.№3(вул. Блюхера,4)

Крок Фармація 2011 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 4 Курс 8 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація 2011 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 3 Курс 6 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація 2011 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 5 Курс 10 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація 2011 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 2 Курс 4 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація 2011 iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 1 Курс 2 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Крок Фармація 2011 iconКрок Фармація Мікробіологія 1
При плановому бактеріологічному дослідженні повітря аптеки було виділено B. cereus
Крок Фармація 2011 iconКрок Фармація 2009
Які прийоми повинен використати провізор, щоб приготувати дану лікарську форму?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи