5. Гігієна, ооз 1 icon

5. Гігієна, ооз 1
Назва5. Гігієна, ооз 1
Сторінка1/9
Дата24.09.2012
Розмір1.94 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Гігієна, ООЗ

1

Комплексна оцінка здоров’я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України,

показала, що 20\% обстежених спостерігалося збільшення долей щитовидної залози

(залозу видно під час ковтання), 15\% дітей мали низький рівень фізичного розвитку.

Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, вкладає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров’я

відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо

поліпшення цієї ситуації?

A Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль

B ІІІ група здоров’я . Використовувати йодовану сіль.

C IV група здоров’я. Відселення дітей з району проживання

D ІІІ група здоров’я. Призначення препаратів, які підвищують функцію щитовидної

залози

E ІІ група здоров’я –функціональний стан залози у дитячому віці.


2

Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики та

обчислювальної техніки працюють на протязі 40 хв. за одним персональним

комп‘ютером. В кінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функцій зору. За

період навчання у школі у 17\% учнів діагностовано міопію слабкого та середнього

ступеню, астигматизм. Визначте групу здоров’я для учнів, передбачте заходи з

профілактики порушень органів зору.

A Група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25

хв. Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем.

B Група здоров’я ІІ. Обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 20 хв.

C Група здоров’я ІІІ. Кожен учень повинен мати окреме робоче місце.

D Група здоров’я ІІІ. Заборонити роботу на персональних компютерах.

E Група здоров’я ІІІ обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 10 хв.


3

У населеному пункті планується будівництво лікарні. При обгрунтуванні площі

земельної ділянки, яка відводиться під будівництво, лікарю в першу чергу необхідно

звернути увагу на:

A * ліжковий фонд лікарні

B територіальні розміри населеного пункту

C систему лікарняного будівництва

D категорійність населеного пункту

E рівень захворюваності населення


4

У населеному пункті N планується будівництво інфекційної лікарні на 100 ліжок. Стічні

води перед скидом у міську каналізацію проходять попереднє очищення та

знезаражування. Яка з приведених споруд можна використати для попереднього

очищення?

A * Септик полями підземної фільтрації

B Піщано-гравійний фільтр

C Фільтруючий колодязь

D Фільтруючу траншею

E Біофільтри малої потужності


5

При експертизі проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого

входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі, розміри операційної 5·6 м,

вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус

висотою 20 м. Що з приведених даних не відповідає гігієнічним вимогам?

A * недостатня площа операційної

B невірна орієнтація вікон

C недостатня кількість операційних

D недостатня відстань до головного корпусу

E невірно вибраний поверх для операційної


6

В місті Н. заплановано будівництво промислового підприємства ( 1 А класу небезпеки

) у викидах якого будуть міститися діоксид сірки і діоксид азо- ту. На якій відстані від

джерела викиду даного під- приємства концентрації зазначених інгредієнтів в

атмосферному повітрі повинні відповідати ГДК м.р. ?

A * 3000 м

B 1000 м

C 500 м

D 100 м

E 50 м


7

На хімічному виробництві робітниця зайнята дозуванням, зважуванням та

завантаженням в камеру реакції вихідних продуктів синтезу полімерних матеріалів.

Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні

заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу хімічних чинників на

організм робітниці та майбутньої дитини?

A *перевід на роботу не пов’язану з дією шкідливих чинників

B зменшення тривалості робочого дня

C зменшення часу дії хімічних чинників

D збільшення кількості регламентованих перерв

E надання додаткових вихідних днів


8

Оператор комп’ютерного набору зайнята вводом тексту, редагуванням та друком

документів на персональному комп’ютері. Тривалість її робочого дня становить 8

годин. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які

профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу

виробничих чинників на організм робітниці та майбутньої дитини?

A *перевід на роботу не пов’язану з роботою на персональному комп’ютері

B зменшення тривалості робочого дня

C зменшення часу роботи на комп’ютері

D збільшення кількості регламентованих перерв

E надання додаткових вихідних днів


9

При аналізі захворюваності з тимчасовою непрацездатністю робітників

машинобудівного заводу було використане поглиблене вивчення захворюваності.

Назвати обліковий документ, що використовується при цьому.

A *Карта обліку тимчасової непрацездатності

B Особова карта робітника

C Статистичний талон для реєстрації остаточних (уточнених) діагнозів

D Лікарняний листок

E Звіт про причини тимчасової непрацездатності


10

До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху

меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого і об’єктивні

дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив

постраждалого від роботи, призначив лікування і надіслав „Екстрене повідомлення” у

такі установи:

A *У районну санітарно-епідеміологічну станцію

B На підприємство, де працює постраждалий

C У медико-санітарну частину підприємства

D Головному лікарю ТМО

E У спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання


11

Робітник, що працює з лазером (?= 0,63-1,5 мкм), піддається несприятливій дії на

шкіру дифузно відбитого випромінювання і знаходиться на відстані 10 см від дифузно

відбитої поверхні. До якого класу за ступенем небезпеки відноситься даний лазерний

генератор?

A * IV

B I

C II

D III

E ––


12

Праця оператора машинного набору вимагає запам’ятовування на короткий проміжок

часу великої кількості послідовних окремих елементів роботи. Який вид пам’яті

характеризує працю оператора?

A * оперативна

B довгострокова

C короткострокова

D логічна

E рухова


13

Робота оптичного квантового генератора супроводжується виникненням деяких

несприятливих факторів виробничого середовища, що можуть негативно впливати на

організм робітників, які його обслуговують. Назвіть ці фактори.

A Лазерне випромінювання, шум, УФ-випромінювання, електромагнітні поля

радіочастот, м’яке рентгенівське випромінювання, озон і оксиди азоту.

B *Лазерне випромінювання, УФ-випромінювання.

C Електромагнітні поля радіочастот, шум.

D М’яке рентгенівське випромінювання.

E Озон і оксиди азоту


14

Робітники обслуговують лазер, який становить небезпеку при опроміненні очей

прямим, дзеркально відбитим, а також дифузно відбитим випромінюванням на

відстані 10 см від дифузно відбитої поверхні та при опроміненні шкіри прямим і

дзеркально відбитим випромінюванням. Вкажіть, до якого класу за ступенем

небезпеки відноситься цей лазер.

A *До 3-го класу

B До 1-го класу

C До 4-го класу

D До 2-го класу

E При дії на очі до3-го, а при дії на шкіру до 2-го класу


15

При обробці деревини на меблевій фабриці на робочих місцях робітників протягом

робочої зміни встановлена наявність виробничого шуму, рівні якого при виконанні

різних операцій становили 81, 84 і 85 дБА. При вимірюванні рівнів звукового тиску за

окремими октавними смугами встановлено перевищення допустимих рівнів в октавній

смузі 2000Гц на 2 дБ, в октавній смузі 4000 Гц - на 6 дБ і октавній смузі 8000 Гц - на 3

дБ. Вкажіть характер даного шуму за часовою, спектральною і частотною

характеристиками.

A *Шум постійний, широкосмуговий, високочастотний.

B Шум непостійний, тональний, середньочастотний.

C Шум непостійний, широкосмуговий, високочастотний.

D Шум постійний, тональний, низькочастотний.

E Шум непостійний, широкосмуговий, низькочастотний.


16

Для збирання врожаю картоплі у сільськогосподарському підприємстві "Мрія", яке

знаходиться в зоні гарантованого добровільного відселення планується залучити

школярів 10-11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи з даного

питання?

A Заборонити роботу школярів

B Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин

C Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин

D Заборонити залучення до роботи дівчат

E Заборонити залучення до роботи школярів 10 класу.


17

Сім’я пенсіонерів л., яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС до Харківської області,

вирішила повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні

безумовного (обов’язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в

даному випадку?

A Постійне проживання категорично заборонено

B Заборонено проживання більше 1 року

C Заборонено проживання більше 3 років

D Заборонено проживання більше 5 років

E Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів


18

Основний спектральний склад штучного джерела

ультрафіолетового_випромінювання складає 280... 10 нм. Якої специфічної

біологічної дії_слід очікувати?

A Сильна бактерицидна

B Слабка загальностимулююча

C Пігментоутворення

D Синтез холекальциферолу

E Загальностимулююча


19

Якій з молочних продуктів патогенетично обґрунтовано включати в дієту хворих з

гіперацидним гастритом, виразковою хворобою шлунку та 12 – палої кишки?

A Вершки

B Дієтична сметана

C Слабкий (одноденний) кефір

D Симбівіт

E Кумис


20

Якій сік порекомендуєте включити в комплексну медикаментозно- дієтичну терапію

хворим з виразковою хворобою шлунку або 12 – палої кишки з низькою або нульовою

кислотністю шлункового соку з метою прискорення загоєння виразкового дефекту?

A Капустяний, капустяно – моркв’яний

B Яблучний, березово – яблучний

C Гарбузовий

D Картопляний, картопляно – моркв’яний

E Селери, петрушки


21

Громадянин К. , перебуваючи у відрядженні в іншому місті, звернувся до поліклініки з

приводу захворювання. Визначте порядок проведення експертизи працездатності.

A Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря

лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності без

урахування днів, потрібних для проїзду до постійного місця проживання.

B Листок непрацездатності не видається .

C Листок непрацездатності видається не більш, ніж на 10 днів дільничним лікарем з

подальшим продовженням разом із завідувачем відділення до 30 днів.

D Листок непрацездатності видається до 10 днів з подальшою видачею довідки

довільної форми.

E Листок непрацездатності видається з дозволу головного лікаря

лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності з

урахуванням днів, потрібних для проїзду до постійного місця проживання.


22

Громадянину, вчителю загальносвітньої школи, після обстеження виставлено діагноз:

Туберкульоз легень. На який максимальний термін з дня настання непрацездатності

йому може бути видано листок непрацездатності ?

A *На 10 місяців

B 5 місяців

C 4 місяці

D 2 місяці

E 1 місяць


23

Вивчається захворюваність госпіталізованих хворих. Які обліково-статистичні

документи будуть використані з цією метою?

A Статистичні карти хворих, що вибули зі стаціонару.

B Статталон зі знаком “+”.

C Статталон зі знаком “-”.

D Статталон зі знаком “+” чи “-“.

E Журнал відмови в госпіталізації.


24

У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який

документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

A Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання.

B Медична карта амбулаторного хворого.

C Контрольна карта диспансерного спостереження.

D Талон амбулаторного пацієнта.

E Медична карта стаціонарного хворого.


25

Жінку виписали зі стаціонару з живою дитиною, яка народилася на 29 тижні

вагітності. На який максимальний термін жінці буде видано листок непрацездатності

в зв’язку з вагітністю та пологами?

A На 140 днів.

B На 56 днів.

C На 70 днів.

D На 126 днів.

E Листок непрацездатності не видається.


26

Районному кардіологу доручено розробити план проведення комплексу

лікувально-профілактичних заходів по зниженню смертності від серцево-судинних

захворювань. Які заходи мають бути заплановані щодо вторинної профілактики цих

захворювань?

A Попередження рецидивів і ускладнень захворювань.

B Покращання умов життя.

C Попередження виникнення захворювань.

D Направлення хворих на стаціонарне лікування.

E Оптимізація способу життя.


27

В результаті аварії на одному з промислових підприємств відбувся витік озону та

радіоактивних речовин в одному з цехів. Група працівників цього цеху підпала під

одночасний вплив обох чинників. Яким буде вплив цих чинників на організм?

A * Поєднаний радіоміметичний вплив.

B Поєднаний.

C Ізольований.

D Комбінований.

E Комплексний.


28

Серед мешканців присадибних ділянок с. Іванівка, які прилягають до поля агрофірми

“Дружба”, через 1 тиждень після зрошування його пестицидами (гексахлораном)

з’явилися симптоми отруєння пестицидами. В результаті лабораторних досліджень

вміст гексахлорану в грунті сусідніх з полем приватних садиб перевищував ГДК в 2

рази, в повітрі – в 10 разів, у воді криниць (водопостачання населеного пункту є

децентралізованим)- в 2 рази. Назвіть вид впливу пестицидів на організм людей, що

має місце.

A * Комплексний

B Ізольований

C Поєднаний

D Комбінований

E


29

У зв’язку з підвищенням рівня гострої захворюваності в дитячому дошкільному закладі

проведено: вивчення фактичного харчування та аналіз результатів лабораторного

обстеження дітей. Встановлено, що в примірний варіант сезонного меню харчового

раціону входять страви, виготовлені з м’яса, круп, макаронів, яєць молока та

кондитерські вироби. Дані лабораторного обстеження дітей: кількість еритроцитів

крові – 3,6 х 10 12/л; Нb – 124,0 – 138,0 г/л; кольоровий показник 0,85-0,90; часова

екскреція аскорбінової кислоти з сечею 0,25 мг/год. Які з отриманих матеріалів

можуть бути використані як керівні для розробки комплексу оздоровчих заходів?

A * Харчовий раціон; мг/часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею.

B Гемоглобін крові, харчовий раціон.

C Харчовий раціон.

D Кольоровий показник крові.

E Мг/часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею, Hb крові.


30

Жінка у віці 42 років, з ростом 168 см. та масою тіла 74 кг., приймає їжу 4 рази на

день, працює на виробництві по виготовленню свинцевих білил. Який лікувально-

профілактичний раціон повинна отримувати робітниця для профілактики

профпатології.

A * Лікувально-профілактичний раціон №3.

B Лікувально-профілактичний раціон №2.

C Лікувально-профілактичний раціон №1.

D Лікувально-дієтичний раціон №1.

E Лікувально-дієтичний раціон №9


31

За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки

мікрокліматичних умов в лікарняній палаті для інвалідів Вітчизняної війни. Результати

вимірювань: середня температура повітря – 19 0С , швидкість руху повітря – 0,1

м/сек, відносна вологість повітря – 50\%, що відповідає комфортному мікроклімату. За

рахунок яких заходів можна досягти таких умов в палаті для літніх хворих?

A * Відповідного опалення приміщення, провітрювання та кондиціонування повітря.

B Підбору відповідного одягу та взуття.

C Загартування.

D Раціонального режиму харчування.

E Достатньої інсоляції.


32

Лабораторією СЄС визначений вміст афлотоксинів у м’ясі корів, яким згодовували

запліснявілий корм. Рівень афлотоксину перевищує гранично-допустимий у 5 разів.

Назвіть можливі зрушення в здоров’ї внаслідок афлатоксикозу у населення, що

тривалий час вживає таке м’ясо.

A * Рак печінки.

B Атеросклероз.

C Гломерулонефрит.

D Анемія.

E Вегето-судинна дистонія.


33

Робітник, зайнятий на обробці відливок у ливарному виробництві, тримає

шліфувальний інструмент вагою 10 кг, 260 хвилин за зміну. Робота здійснюється

тривалим скороченням м’язів, при цьому в руховий центр безперервно надходить

потік імпульсів, що досить швидко викликає виснаження функціонального потенціалу і

розвинення втоми. Яку роботу виконує робітник?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

5. Гігієна, ооз 1 icon5. Гігієна, ооз 1

5. Гігієна, ооз 1 icon5. Гігієна, ооз 1 a number of viable fetuses per 1000 women at the age between 15 and 44 is determined by: A

5. Гігієна, ооз 1 icon5. Гігієна, ооз 1
Комплексна оцінка здоров’я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України
5. Гігієна, ооз 1 iconМодуль 2 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Гігієна праці“, “Гігієна дітей і підлітків”, “Екологія людини”, “Здоровий спосіб життя, особиста гігієна та психогігієна”, “Гігієна...
5. Гігієна, ооз 1 iconГрафік консультацій та відпрацювань “нб” практичних занять з соціальної медицини та ооз студентами ІV курсу, медичних факультетів №1, №2 та №3 у осінньому семестрі
Ооз студентами ІV курсу, медичних факультетів №1, №2 та №3 у осінньому семестрі
5. Гігієна, ооз 1 iconТематика та календарний план лекцій з гігієни з основами епідеміології для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Гігієна як наука. Значення гігієнічних знань для клінічного провізора. Вода та здоров’я. Гігієнічне значення води. Гігієнічні основи...
5. Гігієна, ооз 1 iconТематика та календарний план лекцій з гігієни та екології для студентів 2 курсу стоматологічного факультету
Гігієна як наука. Гігієнічне значення складових біосфери, сонячної радіації, клімату та погоди. Вода та здоров’я. Гігієнічне значення...
5. Гігієна, ооз 1 iconТематика та календарний план лекцій з гігієни у фармації для студентів з курсу фармацевтичного факультету V семестр 2012 – 2013 навчального року
Гігієна як наука. Гігієнічне значення біосфери, сонячної радіації, клімату та погоди. Вода та здоров’я. Гігієнічне значення води....
5. Гігієна, ооз 1 iconДокументи
1. /Г_г_єна, ООЗ.rtf
5. Гігієна, ооз 1 iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Виробнича санітарія» І «Гігієна праці»
«Виробнича санітарія» І «Гігієна праці»(для студентів 5 курсу спец. 092202 – «Охорона праці на електротранспорті») І 3 курсу спец....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи