Хірургічна стоматологія icon

Хірургічна стоматологія
НазваХірургічна стоматологія
Сторінка5/6
Дата25.09.2012
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
A * Травмою судин під час проведення анестезії.

B Травмою м'язів під час проведення анестезії .

C Травмою нервових стовбурів

D Місцеваю реакцією тканин на анестетик.

E Розвитком набряку Квінке


120

У чоловіка 45 років, після перенесеного грипу, раптово занедужав 26 зуб. Коронка

його зруйнована на 1/2 . З'явилася припухлість навколишніх м'яких тканин та тканин

піднебіння. Температура тіла підвищилася до 38 С. У наступні дні зазначені явища

наростали. З'явилася рухливість і гноєтеча з зубоясневих кишень 25, 26, і 27 зубів.

Погіршився загальний стан. Який діагноз можна поставити в даному випадку?

A * Гострий одонтогений остеомієліт

B Гострий гнійний періодонтит.

C Хронічний періодонтит у стадії загострення.

D Гострий періостит.

E Абсцес піднебіння.


121

Установлено, что больной Н. Получил химический ожог лица серной кислотой. Какое

вещество необходимо использовать для предварительной обработки?

A *Щелочь.

B Проточную воду.

C Антисептик

D Кислота

E Спирт.


122

Хвора 65 років звернулась до стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення в

ділянці носо-губної згортки зліва, яке виникло місяць назад. Об’єктивно: на шкірі

носо-губної згортки зліва новоутворення сірого кольору з яскраво вираженим

кератозним компонентом розміром 3,0х0,5х0,3 см. Основа новоутворення безболісна

щільно-еластичної консистенції. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку

клінічну картину?

A * Шкірний ріг носо-губної згортки зліва

B Звичайна бородавка носо-губної згортки зліва

C Віковий кератоз в ділянці носо-губної згортки зліва

D Кератоакантома носо-губної згортки зліва

E Туберкульозний вовчок


123

На рентгенограмі у хворой виявлено вогнище деструкції кісткової тканини тіла нижньої

щелепи розмірами 3 х 5 см в вигляді великої кількості малих порожнин різної

величини та форми, що розділені перегородками. Під час пункції пухлини отримано

буру рідину. Яке захворювання слід запідозрити в даної хворої?

A * Остеобластокластома

B Одонтома мяка

C Амелобластома

D Рак нижньої щелепи

E Радикулярна кіста нижньої щелепи


124

У хворого встановлений діагноз – двобічний перелом нижньої щелепи в ділянці 45 та

35 зубів зі зміщенням. У хворого розвилася асфіксія. Який тип асфіксії найбільш

вірогідний в цьому випадку?

A * Дислокаційна асфіксія

B Стенотична асфіксія

C Аспираційна асфіксія

D Обтураційна асфіксія

E Клапанна асфіксія


125

Больной 52 лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие

опухолевидного образования в области красной каймы нижней губы. При осмотре на

красной кайме нижней губы слева обнаружено округлое опухолевидное образование

диаметром около 0,5 см с гладкой поверхностью, на тонкой ножке, подвижное,

безболезненное, мягкой консистенции. Поставьте диагноз.

A *Папиллома нижней губы

B Кожный рог

C Лейкоплакия

D Бородавчатый предрак красной каймы нижней губы

E Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти


126

Больной 55 лет обратился к врачу-стоматологу с жалобами на наличие в области

красной каймы нижней губы опухолевидного образования округлой формы

диаметром около 1 см. При осмотре отмечено, что опухолевидное образование

выступает над окружающей красной каймой на 5 мм, плотноватой консистенции,

серовато-красного цвета. на поверхности образования имеются тонкие чешуйки,

которые снимаются с трудом. Поставьте диагноз.

A *Бородавчатый предрак красной каймы губы

B Абразивный прекарцинозный хейлит Манганотти

C Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы

D Болезнь Боуэна

E Эритроплазия Кейра


127

К хирургу обратился больной 25 лет с опухолевидным образованием в околоушной

области слева. Наличие опухоли отмечает с рождениия. Размеры опухоли не

изменяются. Клинически в околоушной области слева определяется образование

округлой формы до 2,0 см в диаметре, возвышающаяся над кожей,

поверхностьобразования бугристая, коричневого цвета. При надавливании цвет ее

не изменяется. Поставьте предварительный диагноз.

A *Бородавчатый невус

B Гемангиома

C Лимфангиома

D Меланома

E Нейрофиброма


128

К хирургу обратился больной 20 лет с опухолью на левой щеке. Наличие

образования отмеча5ется с рождения.При осмотре на коже левой щеки имеется

плоскойе округлой формы пятно, до 1,5 си в диаметре, розово-красного цвета. При

нажатии на опухоль пальцем или инструментом образование бледнеет. Поставьте

предварительный диагноз.

A Гемангиома

B Лимфангиома

C Невус

D Нейрофиброматоз

E Пигментное родимое пятно


129

При осмотре у больного Н.19 лет определяется значительная деформация нижней

трети лица, известного под названием “ птичье лицо”, характеризующееся

значительным смещение подбородка назад, глубоким резцовым перекрытием .Для

какой зубо-челюстной аномалии характерна данная клиническая картина?

A *Для двусторонней симметричной микрогении.

B Для односторонней несимметричной микрогении.

C Для двусторонней симметрично прогении.

D Для косого прикуса

E Для одностороннейс несимметричной микрогнатии.


130

Больной 50-лет обратился к врачу-стоматологу с целью удаления 36 по

санационным показаниям. Больной год тому назад перенес инфаркт миокарда,

страдает стенокардией напряжения. Выберите наиболее рациональный метод

обезболивания.

A *Проводниковое потенцированное

B Наркоз

C Инфильтрационное

D Проводниковое

E Аппликационное


131

Хворого Н., 42 років, доставлено до щелепно-лицевого відділення з приводу травми,

що отримана під час ДТП. Під час огляду серед інших виявлений так званий “симптом

окулярів”. Коли виникає і куди розповсюджується вказаний симптом при ізольованому

переломі кісток основи черепу?

A * Виникає не раніше, ніж через 12 годин після травми та не виходить за межи

кругового м'яза ока

B Виникає не раніше, ніж через 12 годин після травми та має розповсюджений

характер

C Виникає безпосередньо після травми та має розповсюджений характер тер

D Виникає не раніше, ніж через 24-48 годин після травми та має розповсюджений

характер

E Виникає безпосередньо після травми та не виходить за межи кругового м'яза ока


132

У хворого діляці нижньої губи є щільна безболісна пухлина розміром 2,5 х 0,8 см, в

центрі якої виразка, дно якої вкрито активними грануляціями. В підпідборідної

області під час пальпації виявлено збільшений, безболісний лімфовузол. Хворіє

протягом 3-х місяців. Встановіть попередній діагноз.

A *Ракова вироазка .

B Тутеркульозна вироазка

C Кератоакантома.

D Актиномікоз.

E Трофічна вироазка


133

У хворого на червоній облямівці нижньої губи є новоутворення на ніжці. Розміром 0,5

х 0,5 см, колір звичайний, під час пальпації - м’яке, безболісне. Встановіть попередній

діагноз.

A * Папілома.

B Гіперкератоз.

C Шкіряний ріг.

D Хейліт.

E Хронічна тріщина.


134

У хворого, в наслідок куріння з’явилася виразка на нижній губі. Лікувався

консервативно протягом 2-х місяців, покращення стану не має. Яке обстеження

необхідно провести для уточнення діагнозу?

A *Цитологічне дослідження.

B Висічення.

C Пункція утворення.

D Аспіраційна біопсія.

E Зіскоб з поверхні виразки.


135

Чоловік 40 років звернувся зі скаргами на припухлість в області щоки зліва, обмежене

відкривання рота, відчуття жару, лихоманнку. Під час обстеження виявлена

асиметрія обличчя за рахунок припухлості в області верхньої щелепи зліва. В області

бугра верхньої щелепи зліва визначається щільний, болісний інфільтрат. Шкіра над

інфільтратом щільна, болюча у складку не збирається. Рот відкриває обмежено.

Біль іррадіює у скроню й око. У порожнині рота 27 зуб зруйнований на 2/3, Перкусія

його хвороблива. Для якого захворювання характерна дана клініка?

A * Флегмона підскроневої і крилопіднебінної ямок.

B Флегмона скроневої області.

C Флегмона щоки.

D Флегмона окологлоточного простору.

E Неэпідемічний паротит.


136

До лікаря звернувся хворий зі скаргами на біль в 47 зубі. Під час рентгенологічного

дослідження у каналах медіального та дистального коріння виявляються відламки

ендодонтичних інструментів. В області верхівки коріння осередки деструкції кістки з

чіткими контурами. Виберіть найбільш доцільний метод лікуваннчя.

A *Видалення зубу.

B Операція резекції верхівки коріння.

C Операцію реплантації зубу.

D Гемісекцію зубу.

E Консервативне лікування.


137

Хворий В., після отримання травми скаржиться на обмежене відкривання рота,

кровотечу з носа.оніміння шкіри підочної ділянки і нижнього повіка. Об’єктивно:

спостерігається деформація обличчя за рахунок западіння м’яких тканин виличної

ділянки зліва, наявність симптому “сходинка” в середній частині лівого нижнього краю

очниці і в ділянці вилично-альвеолярного гребеня. Поставте діагноз.

A Перелом виличної кістки із зміщенням уламків

B Перелом правої виличної кістки без зміщення уламків

C Перелом верхньої щелепи по Лефор-І

D Перелом верхньої щелепи по Лефор – ІІ

E Перелом виличної дуги


138

До лікаря-стоматолога з’явилася на прийом пацієнтка М. 30 р. зі скаргами на появу

“рани” на нижній губі, що розміщується по середній лінії, і ніби розділяє губу на дві

рівні частини, зрідка кровоточить. При пальпації губа набрякла та злегка болюча.

Якому діагнозу відповідає дана клінічна картина ?

A *Хронічна тріщина нижньої губи

B Лейкоплакія Таппейнера

C Ерозивно-виразкова лейкоплакія

D Ерозивно-виразкова форма червоного плоского лишая

E Метеорологічний хейліт


139

До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт В. 60 р., зі скаргами на появу в ділянці шкіри

підборіддя зліва виступу, що конічно звужується до верхівки. Довжина приблизно 1,5

см, ширина – 0,8 см. Пальпація неболюча, межі чіткі, колір сіро-коричневий, при

пальпації м’яких тканин біля основи виросту відмічається потовщення. Який

попередній діагноз є правильним ?

A *Шкірний ріг

B Хвороба Боуена

C Папілома

D Кератоакантома

E Меланома


140

Хворий М. Отримав травму тупим предметом в ділянці середньої зони обличчя. При

обстеженні виявлено: рухомість кісток носа, значна припухлість м”яких тканин лівої

виличної ділянки, симптом “сходинки” по нижньому краю очниці з обох сторін та в

ділянці вилично-щелепових швів, кровотеча, відкритий прикус. Видовження середньої

частини обличчя. Поставте діагноз за клінічними симптомами.

A Перелом верхньої щелепи Ле-Фор ІІ

B Перелом верхньої щелепи Ле-Фор І

C Перелом лівої виличної кістки

D Перелом кісток носа

E Перелом Ле-Фор ІІІ


141

Хвора П., 44 р. звернулася зі скаргами на припухлість обличчя в області нижньої

щелепи зправ, та рухомість зубів. м”які тканини не змінені, регіонарні лімфатичні

вузли не пальпуються. Альвеолярний відросток та тіло нижньої щелепи в ділянці 46,

47, 48 зубів потовщені, при пальпації безболісне, горбисте, зуби в ділянці потовщення

рухомі. При пункції було отримано рідину бурого відтінку без кристалів холестерину.

Поставте попередній діагноз:

A Остеобластокластома

B Адамантінома

C Остеома

D Фолікулярна кіста

E Одонтома


142

Хворий А., 30 р. звернувся до лікаря для видалення 26 зуба з приводу загострення

хронічного періодонтиту. Коронка 26 зуба зруйнована на 1/3. Які щипці можна

використати для видалення даного зуба ?

A S-подібної форми з шипом на лівій щічці

B S-подібної форми з шипом на правій щічці

C Прямі щипці

D Прямий елеватор

E S-подібної форми без шипів


143

Хворий Р., 26 р. звернувся до лікаря для видалення 24 зуба з приводу загострення

хронічного періодонтиту. Коронка 24 не зруйнована. Ваш вибір інструментарію для

видалення:

A S-подібної форми без шипів

B S-подібної форми з шипом на лівій щічці

C S-подібної форми з шипом на правій щічці

D Прямі щипці

E Прямий елеватор


144

У больного 34 лет24 подвижен, слизистая оболочка в области 23, 24, 25

гиперемирована, отечна, выбухает как со стороны преддверия, так и с небной

стороны. Эти зубы подвижны, перкуссия их резко болезненна. При

рентгенографическом исследовании: в области 24 определяется разрежение костной

ткани без четких ровных границ размером 0,3х0,4 см. Каков Ваш диагноз?

A *Острый одонтогенный остеомиелит верхней челюсти слева

B Острый гнойный периостит верхней челюсти слева от 24

C Обострение хронического гранулирующего периодонтита 24

D Острый гнойный одонтогенный гайморит слева

E Острый гнойный периодонтит 24


145

Больная 57 лет, обратилась с жалобами на наличие новообразования в

подчелюстной области справа. Заметила случайно 3 года назад. Растет медленно.

Объективно: лицо незначительно асимметрично за счет припухлости в правой

подчелюстной области. Кожа в цвете не изменена. При пальпации определяется

образование размером 4х5 см тестоватьой консистенции, не спаянное с кожей,

подвижное, безболезненное. Поставьте предварительный диагноз:

A *Липома в подчелюстной области

B Слюннокаменная болезнь

C Атерома подчелюстной области

D Злокачественная опухоль в подчелюстной области

E Лимфангиома


146

Больной Б., 49 лет, обратился к хирургу-стоматологу с целью санации. Показано

удаление 16 зуба. Из анамнеза – зуб ранее не лечен, разрушился в течение 4 лет.

Объективно: коронка 16 разрушена более чем на 2/3, слизистая оболочка без

патологических изменений. Какой инструмент необходим для удаления этого зуба?

A *Штыковидные щипцы корневые

B S-образные (правые) щипцы

C Прямой элеватор

D S-образные сходящиеся щипцы

E Штыковидные щипцы коронковые


147

Хворому А. 20 років. Скаржиться на відсутність контакту між фронтальними зубами,

надмірний розвиток нижньої щелепи. Об’єктивно: деформація обличчя за рахунок

виступання нижньої щелепи до переду. В прогенічному прикусі знаходяться

фронтальні та бокові зуби. В стані центральної оклюзії є щілина між верхніми і

нижніми фронтальними зубами. Яке захворювання у хворого?

A *Макрогенія.

B Мікрогенія

C Мікрогнатія.

D Прогнатія.

E Відкритий прикус


148

Хворому М. 16 років. Скаржиться на виступання підборіддя до переду, затруднений

акт відкушування, западіння верхньої губи. В дитинстві переніс операцію -

уранопластику. Об’єктивно: верхня губа западає, підборідок нормально розвинутої

нижньої щелепи виступає до переду. В медіальному прикусі знаходяться окремі

фронтальні зуби Решта зубів у правильному співвідношенні. Яке захворювання у

хворого?

A *Несправжня прогенія.

B Справжня прогенія.

C Нижня прогнатія.

D Верхня прогнатія.

E Нижня ретрогнатія.


149

До хірурга-стоматолога звернувся хворий 47 років із скаргою на наявність новоутвору

на нижній губі. Новоутвір зауважено півроку тому, відмічено повільне його збільшення.

Об’єктивно: на нижній губі спостерігається одинарний роговий виступ конічної форми,

спаяний із шкірою, до1,5 см в ширині, при пальпації відчуваються щільні рогові маси.

Який попередній діагноз можна встановити?

A *шкірний ріг

B бородавчатий передрак губи

C обмежений гіперкератоз

D папілома губи

E абразивний преканцерозний хейліт Манганотті


150

Хворий 25 років отримав травму обличчя. Клінічна картина: значний набряк м’яких

тканин лівої половини обличчя, крововилив в склеру лівого ока, крепітація в ділянці

кісток носа. Пальпаторно: рухомість верхньої щелепи, при її перкусіі – тімпаніт.

Рентгенологічно: відмічаємо лінію зламу через нижній край орбіти з обох боків по

вилично-криловому шву, який проходить за бугор верхньої щелепи. Встановіть

діагноз даному хворому.

A *Перелом верхньої щелепи за Le Fort ІІ.

B Перелом верхньої щелепи за Le Fort І.

C Перелом верхньої щелепи за Le Fort ІІІ.

D Перелом лівої суглобової кістки.

E Перелом кісток носа.


151

Больная С. Жалуется на ограничение открывания рта, боль при глотании, t 38,5

С.,Слабость, недомогание. Об-но: рот открывается на 1см. После блокады по

Берше, вполости рта выявляется отек, гиперемия, болезненость крыло-челюстной

складки. Боковая и задняя стенки глотки без изменений. 38 зуб полуретенирован.

Пальпация под углом нижней челюсти с внутреней стороны болезненость.

Поставить диагноз.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Хірургічна стоматологія iconДитяча хірургічна стоматологія
У дитини 6 років встановлено діагноз – фізіологічна зміна 51 та 61 зубів. Зуби рухливі
Хірургічна стоматологія iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 курсу «Загальної хірургії» Розділ «Хірургічна інфекція» для студентів 3-го курсу медичного інституту
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Загальної хірургії». Розділ «Хірургічна інфекція» / Укладачі І. Д. Дужий., В. В....
Хірургічна стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Хірургічна стоматологія iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Хірургічна стоматологія iconСхвалено рішенням центральної методичної комісії університету від 11. 02. 2010 р. (протокол №4) «Затверджую»
Терапевтична стоматологія, в т ч терапевтична стоматологія надзвичайних ситуацій
Хірургічна стоматологія iconСписок студентів"групи ризику" 3 курсу спеціальності "Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок Стоматологія"
Стоматологія" для проведення додаткових консультативних занять по підготовці до інтегрованого ліцензійного державного іспиту "Крок...
Хірургічна стоматологія iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія»
«Ортопедична стоматологія» для студентів 3 курсу в осінньому семестрі 2012-2013 навчального року
Хірургічна стоматологія iconПротокол №4 «Затверджую»
Терапевтична стоматологія, в т ч терапевтична стоматологія надзвичайних ситуацій
Хірургічна стоматологія iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «Ортопедична стоматологія»
...
Хірургічна стоматологія iconГсво освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 110106 стоматологія напряму підготовки 1101 медицина
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи