Ортодонтія 1 icon

Ортодонтія 1
НазваОртодонтія 1
Сторінка1/4
Дата25.09.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Ортодонтія

1

Хлопчик 9 років звернувся до лікаря-ортодонта в зв’язку з непрорізуванням 12 зуба.

Об’єктивно: лице симетричне. Звуження зубних рядів. Місце для 12-4 мм. Який

додатковий метод дослідження потрібно провести?

A * Панорамна рентгенографія.

B Мастикаціографія.

C Гелеренгенографія.

D Міотонометрія.

E Діагностичне вивчення моделей.


2

Дівчинка 11 років скаржиться на косметичний недолік: неправильне положення 23

зуба. Об’єктивно: обличчя симетричне. 24 зуб розташований щічно і вище оклюзійної

площини. Відстань між 22 і 24 – 3 мм. Яке додаткове обстеження потрібно хворому?

A * Всі перераховані методи.

B Метод Пона.

C Рентгенологічний метод.

D Визначення довжини зубного ряду.

E Метод Коркхауза.


3

Складові частини ортодонтичного апарату, апарат Енгля.

A * Опорні коронки (кільця), дротова дуга з різьбою (пружна, ковзна), гайки.

B Лінгвальна дуга, кільця, кламера.

C Опорні коронки з припаяними до них вертикальними штангами.

D Дротова дуга, віялоподібний симометричний гвинт, опорні коронки.

E Віялоподібний гвинт для розриву піднебінного шва.


4

Дівчинка 12 років скаржиться на незадовільний зовнішній вигляд. При обстеженні в

порожнині рота: сагітальна щілини 5 мм, діастема, треми на верхній щелепі,

змикання зубів за ІІ класом Енгля. До спеціальних методів діагностики в ортодонтії

відносять:

A * Антропометричні, рентгенологічні, функціональні, графічні

B Огляд порожнини рота

C Опитування, огляд, вивчення діагностичних відбитків

D Функціональні клінічні проби.

E Немає вірної відповіді


5

Дівчинка 13 років скаржиться на виступання підборіддя. В порожнині рота: зворотнє

перекриття у фронтальному відділі, сагітальна щілина 3 мм, скупчення фронтальних

зубів на верхній щелепі, змиканя зубів за І класом Енгля. Аномалії щелепних кісток в

сагітальному напрямку можливо виявити за допомогою:

A *Телерентгенографії в боковій проекції

B Телерентгенографії в прямій проекції

C Ортопантомографії

D Внутрішньоротової рентгенографії

E Томографії


6

Дитині 9 роки..Встановлено діагноз: дистальний прикус, ІІ клас Енгля; недорзвинута

нижня щелепа. При проведенні проби Ешлера-Бітнера естетика профілю обличчя

поліпшується. Виберіть апарат для корекції патології:

A * Регулятор функції Френкеля- І

B Накусочна пластина Катца

C Пропульсар Мюлемана

D Відкритий активатор Кламта

E Стаціонарна дуга Енгля на верхні і нижні зубні дуги з міжщелепною тягою


7

Дитині 9 років. Встановлено діагноз: І клас Енгля, несправжня прогенія з ущільненням

фронтальної ділянки верхньої щелепи. Сагітальна щілина 2,5 мм, глибина

фронтального перекривання 1,5 мм. Виберіть апарат для ортодонтичного лікування:

A * Верхньощелепний апарат з оклюзійними накладками та 4-ма протрагуючими

пружинами.

B Регулятор функції Френкеля ІІІ типу.

C Ковзаюча дуга Енгля на нижній зубний ряд, стаціонарна – на верхній.

D Апарат Брюкля-Райхенбаха.

E Направляюча коронка Катца.


8

Хвора 19 років звернувся зі скаргами на порушення зовнішнього вигляду. Об’єктивно:

передньо – щічний горбик першого верхнього моляра змикається з одноіменним

горбиком першого нижнього моляра. Для якого аномалійного прикусу даний признак є

характерним?

A * Дистальний прикус

B Мезіальний прикус

C Перехресний прикус

D Відкритий прикус

E Глибокий прикус


9

В клініку ортодонтії звернувся 8-річний хлопчик зі скаргами на неправильне

розташування зубів. При обстеженні виявлено широку, щільну, низько прикріплену

вуздечку верхньої губи. Широка вуздечка верхньої губи та її низьке прикріплення

може призвести до:

A * Діастеми.

B Вкорочення верхнього зубного ряду.

C Подовження верхнього зубного ряду.

D Звуження верхнього зубного ряду.

E Протрузії верхніх фронтальних зубів.


10

В клініку звернулися батьки 8-річного хлопчика з скаргами на те, що він смокче

пальчик. При огляді виявлено: рот напіввідкритий, передні зуби не мають контакту, 2

1!1 2 каріозні, ясна гіперемовані, наявність нальоту на зубах, язик знаходиться між

зубами. Для усунення шкідливої звички смоктання пальця використовують:

A *вестибулярну пластинку, защиткою для язика

B піднебінну пластинку з вестибулярною дугою

C піднебінну пластинку з похилою площиною

D пластинку Катца

E активатор Клампта


11

На консультацію до ортодонта звернулась 16-річна пацієнтка зі скаргами на

наявність молочних зубів. При огляді не виявлено лицевих відхилень. В порожнині

рота: фізіологічний прикус, ключ оклюзії збережений, на верхній щелепі - всі зуби

постійні, на нижній - постійні зуби, за винятком других молочних молярів. На

рентгенограмі: відсутні другі нижні премоляри, корені молочних других молярів

резорбовані наполовину. Яка тактика ортодонта?

A *Залишити молочні моляри і проводити диспансерне спостереження

B Видалити молочні моляри і переміщувати на їх місце постійні моляри

C Видалити молочні моляри і направити на протетичне лікування

D Видалити молочні моляри

E Призначити ремінералізуючу терапію, для затримки резорбції і стирання молочних

молярів


12

При клінічному огляді 9-річної пацієнтки, встановлений попередній діагноз -

дистальний прикус. Яку діагностичну клінічну пробу потрібно застосувати для

диференційної діагностики різновидностей дистального прикусу?

A *Проба за Ешлером-Бітнером

B Проба за Ільїною-Маркосян

C Жуйні проби

D Проба за Френкелем

E Функціональна проба ковтання


13

При осмотре полости рта ребенка 11 лет выявлено вестибулярное положение 23

зуба, ширина его коронки 9 мм. В зубном ряду для него недостаточно места 7 мм.

Остальные зубы смыкаются в пределах нормы. Выберите план лечения:

A * Удалить первый премоляр и клык переместить в правильное положение

B Удалить клык, а образовавшийся дефект современем самоустранится.

C Расширить верхний и нижний зубной ряд, клык переместить в правильное

положение.

D Расширить верхний зубной ряд и клык переместить в правильное положение

E Переместить верхние боковые зубы справа дистально, а затем клык переместить в

правильное положение.


14

Жалобы родителей ребенка 10 лет на эстетический недостаток. При осмотре

полости рта выявлено небное положение 12 зуба, ширина которого 6 мм. Ему

недостаточно места в зубном ряду – 1 мм. Все остальные зубы смыкаются в

пределах нормы. Назовите ортодонтический аппарат для лечения данной аномалии:

A * Аппарат на верхнюю челюсть с окклюзионными накладками, винтом,

протракционной пружиной на 12 зуб.

B Аппарат на верхнюю челюсть с протракционной пружиной на 21 зуб

C Аппарат на верхнюю челюсть с винтом и протракционной пружиной на 21 зуб

D Каппа Шварца

E Коронка Катца


15

Дївчинцї 13 рокїв. Скаржиться на неправильне положення зубїв. Об-но: Верхня

щелепа ї верхня губа виступають наперед. Зуби верхньої щелепи виступають з-пїд

верхньої губи ї перекривають нижню. Верхня щелепа збїльшен в сагїтальному

напрямку; 12, 11, 21, 22 розташованї вїялоподїбно, є дїастеми, треми,

дистально-щїчнї горбики 16, 26 зубїв змикаються з медїально-щїчними горбиками 36,

46 зубїв. Визначте рацїональний план лїкування:

A Зменшення сагїтальних розмїрїв верхньої щелепи

B Збїльшення поперечних розмїрїв рїзцїв нижньої щелепи

C Перемїщення нижньої щелепи мезїально

D Зменшення поперечних розмїрїв верхньої щелепи

E Збїльшення сагїтальних розмїрїв нижної щелепи


16

Больная 10-ти лет. Жалобы на эстетический недостаток. девочка сосала большой

палец правой руки до 7 лет. Высота нижней трети лица несколько уменьшена, ф.

Щель по сагиттали между верхними и нижними резцами - 9мм, 2 класс по Энглю.При

проведении пробы Эшлера- Биттнера лицо сначала несколько улучшается, а затем

ухудшается. Какая клиническая форма аномалии прикуса наиболее вероятна?

A Верхняя макрогнатия и нижняя микрогнатия.

B Верхняя макрогнатия.

C Нижняя микрогнатия.

D Вернхяя прогнатия с компрессией в боковых участках.

E Нижняя ретрогнатия.


17

Родители обратились к ортодонту с девочкой 6 лет. Жалобы на выступание нижней

челюсти. Ребенок похож на отца. Объективно: молочный прикус, имеются диастемы,

тремы на верхней челюсти и нижней челюсти, во фронтальном участке обратное

резцовое перекрытие, щель по сагиттали до 3 мм, в боковых отделах –

мезиокклюзия. Проба Ильиной-Маркосян на дистальное смещение нижней челюсти

отрицательная. Какой принцип лечения будет адекватен данной клинической форме

патологии?

A *Задержать рост нижней челюсти по сагиттали

B Стимулировать рост верхней челюсти по сагиттали

C В лечении не нуждается

D Не начинать лечения до конца сменного прикуса

E Начинать ортодонтическое лечение после полной смены зубов


18

Мальчик 10 лет, жалобы на “неправильный” прикус. Объективно – соотношение

зубов бокового сегмента одноименно-бугорковое, во фронтальном участке – щель по

сагиттали до 3-х мм, по вертикали перекрытие верхними зубами нижних до 2/3 их

высоты. При проведении пробы Эшлера-Биттнера отмечается улучшение профиля.

Какой из перечисленных ортодонтических аппаратов наиболее оптимален для

лечения данной клинической формы?

A *Верхне-челюстная пластинка с вестибулярной дугой и наклонной плоскостью во

фронтальном участке

B Аппарат Брюкля

C Регулятор функции Френкеля 3 типа

D Нижнечелюстная пластинка с винтами

E Верхне-челюстная пластинка в вестибулярной дугой и окклюзионными накладками

в боковых отделах


19

К врачу ортодонту обратились родители с девочкой 11 лет с жалобами на выстояние

верхних фронтальных зубов. В анамнезе – затрудненное дыхание через нос.

Объективно: зубная формула соответствует возрасту, зубные ряды сужены,

отмечается одноименно-бугорковый контакт в боковых отделах челюстей, во

фронтальном участке щель по сагитттали до 5 мм. Ваш предварительный диагноз.

A *Дистальный прикус

B Открытый прикус

C Глубокий прикус

D Мезиальный прикус

E Двухсторонний косой


20

До лікаря-ортодонта звернулися батьки 10-річного хлопчика зі скаргами на

неправильне розміщення 21 зуба. При об’єктивному обстеженні 21 зуб знаходиться в

вестибулярному положенні, місця для нього в зубній дузі достатньо. Які допоміжні

методи обстеження необхідно провести для уточнення плану лікування?

A Рентгенографічні

B Визначення індексів Пона

C Визначення індексів Коркхауза

D Паралеллометрію

E Мастикаціографію


21

Як провести сепарацію зубів під ортодонтичні коронки?

A З допомогою еластиків

B Сепараційними дисками

C Алмазними головками

D Проводити не потрібно

E Вулканітовими дисками


22

Зі скаргами на неправильне положення зубів до ортодонта звернулась 14 річна

пацієнтка. Об’єктивно: обличчя симетричне, пропорційне, в порожнині рота:

постійний прикус, в бокових ділянках нормогнатичне співвідношення зубів, між 21 і 22

зубами проміжок - 2 мм, 23 зуб знаходиться поза зубним рядом з губної сторони.

Сформулюйте діагноз.

A *Трема иіж 21 22, вестибулярне положення 23 зуба

B Діастема верхньої щелепи, вестибулярне положення 23 зуба

C Діастема верхньої щелепи, оральне положення 23 зуба

D Трема між 21 22, оральне положення 23 зуба

E Вестибулярне положення 23 зуба


23

У хлопчика 9 років при зовнішньоротовому огляді виявлено вираженість носогубних і

підборідкової складок, зменшення нижньої третини обличчя. В порожнині рота: пізній

змінний прикус, верхні передні зуби повністю перекривають нижні, на піднебінні видно

відбитки нижніх різців. Поставте діагноз

A *Глибокий прикус

B Зубоальвеолярне видовження передніх зубів верхньої щелепи

C Дистальний прикус

D Зубоальвеолярне видовження передніх зубів нижньої щелепи

E Мезіальний прикус


24

Яка форма зубних рядів в молочному періоді прикусу?

A *Верхній і нижній зубні ряди мають форму півкола

B Верхній і нижній зубні ряди мають форму парабули

C Верхній і нижній зубні ряди мають форму еліпсу

D Верхній зубний ряд має форму еліпса, нижній - парабули

E Верхній зубний ряд має форму парабули, нижній – еліпса


^ 25

По співвідношенні яких зубів визначають уступ Цилінського?

A *Молочних других молярів

B Молочних перших молярів

C Постійних перших молярів

D Постійних других молярів

E Перших постійних молярів


26

В який період прикусу наявність трем і діастем є ознакою фізіологічного розвитку?

A *В період пізнього молочного прикусу

B В період раннього молочного прикусу

C В період раннього змінного прикусу

D В період пізнього змінного прикусу

E В період раннього постійного прикусу


27

Для дослідження розмірів зубів в період молочного прикусу використовується

методика :

A * Долгополової

B Пона

C Коргхауза

D Хаулея-Гербста

E Снагиної


28

Функціонально-направляючі апарати - це апарати в конструкцію яких входить:

A Похила площина

B Гвинти та пружини

C Захисні щитки та пелоти

D Омегоподібна петля

E Гумова тяга


29

Які конструкції протезів необхідно вибрати при множинній адентії в ранній змінний

період прикусу?

A *Часткові знімні протези

B Мостоподібні протези

C Бюгельні протези

D Не потребує протезування

E Повні знімні протези


30

Які терміни заміщення дитячих зубних протезів в молочному періоді прикусу за

даними Ільїної-Маркосян?

A *Через 6-8 місяців

B Через 8-10 місяців

C Через 10-12 місяців

D Через 12-16 місяців

E Через 16 місяців


31

Джерелом сили функціонально-направляючої апаратури є:

A Жувальна мускулатура

B Наявність гвинта

C Наявність омегоподібної петлі

D Міжщелепна тяга

E Наявність пружинячих активаторів


32

Яку клінічну діагностичну пробу використовують для діагностики дистального

прикусу?

A Проби Ешлера-Бітнера

B Проби Хрістіансена

C Проби Ільїної-Маркосян

D Речові проби

E Проби за Рубіновим


33

Для капи Шварца та капи Биніна обовязкова наявність:

A Похилої площини

B Накусочної площадки

C Вестибулярної дуги

D Кламерів Адамса

E Ортодонтичний гвинт


34

В змінному періоді прикусу для лікування прогенії з глибоким перекриттям у

фронтальному відділі та наявністю діастем та трем використовують:

A Апарат Брюкля

B Капа Шварца

C Апарат Познякової

D Апарат Катца

E Капа Биніна


35

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 4 років із ротовим диханням.

У анамнезі перенесена аденотомія. Під час обстеження: прикус тимчасових зубів;

верхні різці перекривають нижні на 1\3; дистальні поверхні других тимчасових

молярів розташовані у одній вертикальній площині. Застосування якого

профілактичного апарату найбільш доцільне для усунення шкідливої звички ротового

дихання?

A Стандартна вестибулярна пластинка Шонхера.

B Вестибуло-оральна платинка Крауса.

C Регулятор функцій Френкеля.

D Активатор Андрезена-Гойпля.

E Пластинка з петлями Рудольфа.


36

У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 3,5 років. У анамнезі

перенесений рахіт. Під час огляду: прикус тимчасових зубів; верхня зубна дуга V –

подібної форми, нижня – трапецієвидна [чотирикутна]. Який фактор міг сприяти даній

патології?

A Смоктання великого пальця.

B Смоктання нижньої губи.

C Смоктання верхньої губи.

D Втягування щік.

E Утримання кінчика язика різцями.


37

Патронажна медична сестра здійснила огляд новонародженої дитини. Під час огляду:

нижня частина обличчя коротша за середню, підборіддя скошене назад, зуби відсутні,

нижня щелепа зміщена назад. Яка кількість фолікулів зубів в кожній щелепі

новонародженої дитини?

  1   2   3   4

Схожі:

Ортодонтія 1 iconОртодонтія 1 Лікувальна ефективність якої сили рекомендуеться в ортодонтії? A
В ортодонтичну клініку звернулась дівчина 14 років зі скаргами на відсутність одного
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи