Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки icon

Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Скачати 358.9 Kb.
НазваКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Дата25.09.2012
Розмір358.9 Kb.
ТипДокументи

Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки

Медсестринство в акушерстві

1

При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено:

над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина

плода. Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією

відповідають отримані дані акушерського дослідження?

A * І позиція, головне передлежання

B II позиція, головне передлежання

C І позиція, сідничне передлежання

D II позиція, сідничне передлежання

E Поперечне положення


2

Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під

наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?

A * 2 години

B 3 години

C 6 годин

D 24 години

E 48 годин


3

Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився І період пологів. Які ознаки

вказують на його завершення?

A * Повне відкриття шийки матки

B Народження посліду

C Відкриття шийки матки на 3 см

D Постійний ниючий біль

E Народження плода


4

Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра

повинна зробити патронаж?

A * Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку

B Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку

C Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку

D Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку

E Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку


^ 5

Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона

повинна застосувати?

A * Прийоми Леопольда-Левицького

B Призначення сечі на наявність ХГ

C Вимірювання обводу живота

D Бімануальне обстеження

E Огляд шийки матки у дзеркалах


6

Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що

дорівнює 90 см і ВСДМ-30 см. Яка передбачувана маса плода?

A 2700 г

B 3100 г

C 3000 г

D 2900 г

E 2500 г


7

Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальною пологовою

діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г.

Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини,

опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому

випадку?

A Альфельда

B Кюстнера-Чукалова

C Шредера

D Довженка

E Клейна


8

У вагітної А., 25 років, серцебиття плода 130 уд. /хв. , вислуховується ліворуч нижче

пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та

передлежання плода.

A І позиція, передній вид, головне передлежання

B ІІ позиція, передній вид, головне передлежання

C І позиція, задній вид, тазове передлежання

D ІІ позиція, задній вид, головне передлежання

E І позиція, передній вид, тазове передлежання


9

Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами

на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів.

Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень.

A 350 грамів

B 250 грамів

C 450 грамів

D 550 грамів

E 650 грамів


10

У пiсляпологовому вiддiленнi медична сестра здiйснює I етап сестринського

процесу.Що iз нижчеперелiченого належить до суб’єктивного обстеження пацiєнтки:

A *Бесiда з породiллею

B Вимiрювання температури

C Визначення частоти пульсу

D Оцiнка характеру лохiй

E Визначення рiвня гемоглобiну в кровi


11

Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При

вимірюванні завнішних розмірів тазу отримали дані: 26 – 28 – 31 – 20. Який таз у

жінки?

A * Нормальний

B Чоловічий

C Плоскорахітичний

D Простий плоский

E Загальнорівномірнозвужений


12

Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка

плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плоду?

A Друга

B Перша

C П’ята

D Четверта

E Третя


13

У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке

відходження вод їде мова?

A * Передчасне

B Ранне

C Своєчасне

D Запізніле

E -


14

Вагітна в терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4 – 6 разів на добу, нудоту, відразу до

їжі. Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки?

A * Блювання вагітної

B Відраза до продуктів харчування

C Порушення засвоєння їжі

D Порушення режиму сна

E Отруєння


15

Пацієнтка 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку

менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена

вагітність 7 - 8 тижнів. Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по

вагітності?

A *Індивідуальна карта вагітної і породіллі

B Обмінна карта

C Амбулаторна карта

D Історія пологів

E Контрольна карта диспансерного спостереження


16

На 3-й день после родов у родильницы поднялась температура – 38°С, боль в

молочной железе. Медсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе

пальпируется уплотнение 7х6, болезненное, над ним гиперемия, отек. Каковы

действия медсестры по реализации плана медсестринского вмешательства?

A *Пузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача

B Ввести анальгетики

C Грелка на область молочной железы

D Ввести жаропонижающие средства

E Компресс на молочную железу


17

Роженица Н., в III периоде родов, признаки Альфельда, Шредера положительные. Что

должна сделать медсестра для реализации плана медсестринских вмешательств?

A * Предложить роженице потужиться

B Потянуть за пуповину

C Провести наружный массаж матки

D Измерить АД

E Применить метод Абуладзе


18

У беременной 27 лет, при тазометрии выявилось, что размеры таза составили

26-29-31-20. Индекс Соловьева - 14,5 см. Определите истинную конъюгату.

A *11 см

B 12 см

C 9 см

D 10 см

E 13 см


19

У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні

вагітності 38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні:

шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко

повністю закрите губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

A *Центральне передлежання плаценти

B Бокове передлежання плаценти

C Крайове передлежання плаценти

D Низьке прикріплення плаценти

E Шийна вагітність


20

Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на

підвищення температури до 39°С, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті

виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

A *Післяпологовий ендометрит

B Лохіометра

C Аднексит

D Перитоніт

E Післяпологова виразка


21

Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони

дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

A *Нормальний таз

B Простий плоский таз

C Плоскорахітичний таз

D Загальнозвужений таз

E Поперечнозвужений таз


22

До пологового будинку госпіталізовано жінку в строку вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ-40

см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато

дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1

хв., та праворуч вище пупка 140 за 1 хв.

Про що йде мова?

A *Багатоплідна вагітність

B Гідроцефалія плода

C Гігантський плід

D Розгинальне передлежання

E Тазове передлежання


23

У пологовий будинок поступила роділля. Пологи ІІ, термінові. Розміри тазу

23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна.

Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена

позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?

A *Загроза розриву матки

B Розрив матки, що розпочався

C Розрив матки, що відбувається

D Тетанус матки

E Звуження тазу ІІІ ступеню


24

У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як

називають таке відходження навколоплідних вод?

A *Раннє

B Вчасне

C Передчасне

D Запізніле

E Високий надрив плодового міхура


25

Роділля К., 26 р. Пологи ІІ. ІІІ період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка

тривалість послідового періоду?

A 30 хвилин

B 15 хвилин

C 60 хвилин

D 45 хвилин

E 40 хвилин


26

Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для

загальнорівномірнозвуженого тазу?

A Всі розміри зменшені на однакову величину

B Вкорочені прямі розміри тазу

C Вкорочені поперечні розміри тазу

D Вкорочені усі косі розміри тазу

E Зменшення прямого розміру входу в малий таз


27

Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода

розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна,

“балотуюча”, крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання

плода.

A *Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання.

B Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання.

C Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання.

D Поперечне положення, друга позиція.

E Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання.


28

Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені

наступні розміри: 24-26-28-18см. Назвіть форму тазу вагітної.

A *Загальнорівномірнозвужений таз.

B Поперечнозвужений таз.

C Косозміщений таз.

D Плоский таз.

E Звужений таз.


29

У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих

шляхів. Крововтрата під час пологів склала 450мл. Розривів м'яких тканин родового

каналу немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров,

що витікає з матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює

таку картину?

A *Гіпотонічна маткова кровотеча.

B ДВЗ-синдром.

C Атонічна кровотеча.

D Розрив матки.

E Емболія навколоплідними водами.


30

Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу –

перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін

вагітності:

A *24 тижні

B 20 тижнів

C 16 тижнів

D 28 тижнів

E 32 тижні


31

Роділля М.,26 років, І період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри

пульсу і артеріального тиску у роділлі?

A *Кожні 2 години

B Кожні 4 години

C Кожні 6 години

D Кожну годину

E Кожні 30 хвилин


32

У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду

Ви оберете:

A *Щотижневе зважування вагітної

B Підрахунок частоти дихання

C Підрахунок частоти серцевих скорочень

D Вимірювання температури тіла

E Визначення внутрішньоутробної маси плода


33

На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози

переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського

догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

A *Наявність кров’янистих виділень із піхви

B Показники температури тіла

C Показники артеріального тиску

D Частоту серцевих скорочень

E Наявність апетиту


34

Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці

результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на :

A *Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз

B Нормалізацію лактації

C Нормалізацію сну

D Покращення апетиту

E Покращення самопочуття


35

При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок

Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви

слаболужна. Це характерно для:

A *ІІІ ступеню чистоти піхвового вмісту

B І ступеню чистоти піхвового вмісту

C ІІ ступеню чистоти піхвового вмісту

D ІV ступеню чистоти піхвового вмісту

E V ступеню чистоти піхвового вмісту


36

При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження

визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це

відповідає :

A *24 тижням вагітності

B 36 тижням вагітності

C 28 тижням вагітності

D 32 тижням вагітності

E 40 тижням вагітності


37

Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода

повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання, Вкажіть найкраще

місце вислуховування серцебиття плода.

A * Нижче пупка ліворуч

B Вище пупка праворуч

C Нижче пупка праворуч

D Вище пупка ліворуч

E На рівні пупка


38

У пацієнтки 28 років під час профілактичного огляду було виявлено гіперемію в

ділянці зовнішнього вічка шийки матки. Подальша тактика медичної сестри:

A *направити до лікаря гінеколога

B призначити спринцювання

C призначити піхвові ванночки

D призначити заспокійливі

E зробити посів піхвових виділень


39

Роділля поступає в пологовий будинок. Для визначення очікуваної маси плода

медсестра вимірює обвід живота. На якому рівні слід розмістити сантиметрову

стрічку?

A *На рівні пупка

B Посередині між пупком і мечоподібним відростком

C На три поперечні пальці нижче пупка

D На два поперечні пальці вище пупка

E На рівні висоти стояння дна матки


40

Роділля ,34 років, доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок.

Пологи в строк. За яким показником медична сестра оцінить початок пологової

діяльності?

A *За частотою та тривалістю перейм

B За станом роділлі

C За станом плода

D За часом вилиття навколоплодових вод

E За станом плодового міхура


41

Другий період пологів. Голівка плода прорізується.Яке залежне сестринське

втручання потрібно виконати з метою профілактики кровотечі в ІІІ періоді пологів?

A *Ввести метилергометрин

B Ввести вікасол

C Ввести дицинон

D Ввести маммофізин

E Ввести анальгін


42

У породіллі на третю добу післяпологового періоду з'явились скарги на болі в

молочних залозах. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрубші, болючі

при пальпації, при натисканні з сосків виділяються крапельки молока. Яке

медсестринське втручання потрібно виконати в першу чергу?

A *Спорожнити молочні залози шляхом зціджування

B Обмежити пиття

C Імобілізувати молочні залози

D Компрес на молочні залози

E Ввести знеболюючий препарат


43

Медсестра готує вагітну до УЗД. Що доцільно провести для реалізації плану

медсестринського втручання?

A *Провести роз'яснення в плані підготовки

B Виміряти АТ, Рs

C Обмеження гострої їжі

D Обмеження вживання рідини

E Провести бесіду з родичами


44

У післяпологовому відділенні медсестра проводить бесіду з породіллею. На які

проблеми породіллі треба звернути увагу?

A *Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних залоз

B Скарги породіллі на підвищену пітливість

C Скарги породіллі на підсилення апетиту

D Скарги породіллі на сонливість

E Скарги породіллі на відчуття спраги


45

Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через

30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні,

крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

A *Запропонувати роділлі потужитись

B Ввести в/в 1 мл окситоцину

C Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревічу

D Застосувати зовнішній прийом по Гентеру

E Провести ручне виділення посліду


46

У вагітної 35 років, в терміні вагітності 20 тижнів було зафіксовано патологічну

прибавку у вазі. Яке обстеження необхідно провести для виявлення прихованих

набряків при підозрі прегестозу?

A *Проба Мак-Клюра-Олдріча

B Вимірювання артеріального тиску на обох руках

C Визначення білку в сечі

D Визначення сечовини та креатиніну

E УЗД


47

Ви проводите заняття в жіночій консультації з питань статевого здоров’я.

Обговорюючи фази нормального менструального циклу, ви повідомите про зміни, що

відбуваються в яєчниках під час овуляції, а саме:

A *Розрив фолікула і вихід яйцеклітини

B Утворення жовтого тіла менструації

C Продукування прогестерону

D Утворення жовтого тіла вагітності

E Створення умов для імплантації


48

Під час обстеження вагітної в терміні 36 тижнів Ви з’ясували, що поздовжня вісь плоду

утворює з поздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?

A *Поперечне

B Косе

C Поздовжнє

D Лобне

E Тазове


49

Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів

Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком.

Визначте термін вагітності.

A *16 тижнів

B 12 тижнів

C 20тижнів

D 30 тижнів

E 36 тижнів


50

Ви медична сестра ЖК, приймаєте участь в організації занять з безпечного

материнства та батьківства, та інформуєте слухачів про періоди пологів. Які періоди

пологів ви знаєте?

A *Розкриття, зганяння, послідовий

B Прелімінарний, розкриття, послідовий

C Прелімінарний, зганяння, послідовий

D Провісники, розкриття, зганяння

E Розкриття, зганяння, післяпологовий


51

При обстеженні жінки з терміном 24 тижні була запідозрена багатоплідна вагітність.

Який метод обстеження підтвердить багатопліддя?

A * вислуховування серцебиття плода в двох пунктах

B вимірювання ОЖ і ВДМ

C вимірювання пульсу і АТ жінки

D вислуховування серцебиття в одному пункті

E вимірювання розмірів тазу


52

Породілля 25 років перебуває у індивідуальній пологовій палаті. Друга доба

післяпологового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг

цього періоду?

A * АТ – 120/75 мм.рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,7°C, дно матки на рівні пупка,

щільної консистенції, лохії кров'янисті

B АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс – 80 уд./хв., t – 37,8°C, дно матки на рівні пупка, щільної

консистенції, лохії кров'янисто-слизові

C АТ – 110/60 мм.рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки вище пупка,

розм'якшена, лохії кров'янисті

D АТ – 125/85 мм.рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки нижче пупка, лохії

слизові

E АТ – 120/75 мм.рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки за лоном, лохії

кров'янисті


53

Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра

звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку.

Серцебиття плода – 140 уд./хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на

рівні пупка справа. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра

може визначити положення та позицію плода?

A *І-го і ІІ-го прийомів Леопольда-Левицького

B ІІІ-го прийому Леопольда-Левицького

C І-го прийому Леопольда-Левицького

D ІІІ-го і ІV-го прийомів Леопольда-Левицького

E ІV-го прийому Леопольда-Левицького


54

В регістратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на

облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої

консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?

A * індивідуальну карту вагітної і роділлі

B контрольну карту диспансерного обліку

C журнал обліку вагітності

D медичну картку амбулаторного хворого

E історію пологів


55

В ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря медсестра

внутрішньом'язово ввела породіллі 1мл (5 ОД) окситоцину. Що буде критерієм оцінки

результатів медсестринського втручання?

A *підвищення тонусу матки

B підвищення артеріального тиску

C зниження тонусу матки

D прискорення пульсу

E зниження артеріального тиску


56

Ви медсестра жіночої консультації, у обов’язки якої входить патронаж породіль.

Скільки часу триває післяпологовий період ?

A 6-8 тижнів

B 4-5 тижнів

C 2-3 тижні

D 1 місяць

E 1 рік


57

Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12

годин тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв.

Серцебиття плода 140 уд./хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена,

розкриття 4 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз.

Про яке ускладнення пологів йде мова?

A *первинна слабкість пологової діяльності

B дискоординована пологова діяльність

C надмірно сильна пологова діяльність

D вторинна слабкість пологової діяльності

E загроза розриву матки


58

Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з

доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

A *Наявність регулярних перейм

B Наявність нерегулярних перейм

C Відходження навколопдіних вод

D Відходження слизової пробки

E Опущення дна матки


59

Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до

ймовірних ознак вагітності?

A зміна величини, форми і консистенції матки

B зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку

C пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота

D промацування частин плода

E вислуховування серцебиття плода


60

У породіллі 20 років щойно народилась доношена дитина чоловічої статі. Необхідно

провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат за допомогою якого здійснюють

таку профілактику?

A 1% тетрациклінова мазь

B Пеніцилін.

C Преднізолон.

D Фурацилін.

E 2% олійний розчин хлорофіліпту


61

У роділлі ІІІ період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого

підребір’я. Вкажіть ознаку відділення плаценти.

A *Шредера

B Альфельда

C Довженка

D Чукалова-Кюстнера

E Абуладзе


62

У першовагітної жінки 24 років терміном 38 – 39 тижнів, з’явився переймоподібний

біль внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі

симптоми?

A *Прелімінарний період

B Перший період пологів

C Третій період пологів

D Післяпологовий період

E Другий період пологів


63

У роділлі К, 25 р. при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см;

плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці. Вкажіть період пологів.

A * I період пологів

B II період пологів

C Провісники пологів

D III період пологів

E Післяпологовий період


64

На прийом у жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на поганий

апетит,нудоту,припинення менструації протягом 2 місяців. Який метод дослідження

необхідно провести для виявлення вагітності?

A *Огляд в дзеркалах на гінекологічному кріслі

B Вимірювання розмірів тазу

C Вимірювання висоти стояння дна матки

D Вимірювання окружності живота

E Вимірювання індексу Соловйова


65

Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині

матки. Для цього вона застосовує

A *Прийоми Леопольда

B Вимірювання розмірів тазу

C Аускультацію плода

D Перкусію живота

E Вагінальне дослідження


66

Вагітна цікавиться у медичної сестри про термін пологів, якщо перший день

останньої менструації був 10.05. Медична сестра визначила очікувану дату пологів:

A 17.02

B 10.03

C 29.03

D 20.04

E 27.05


67

Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває

на рівні пупка, лохії кров’янисті. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці

симптоми?

A 1-2-й добі

B 3-4-й добі

C 5-6-й добі

D 7-8-й добі

E 10-й добі


68

У пологовий будинок доставлено першороділлю 23 років у тяжкому непритомному

стані. Зі слів чоловіка, у дружини з’явилися: головний біль , біль у надчеревній

ділянці, було блювання, потім почався судомний напад з втратою свідомості. При

госпіталізації: свідомість відсутня, обличчя одутле, бліде, повіки набряклі, АТ –

160/100 мм рт. ст. Яка дійсна проблема пацієнтки?

A *Судомний напад

B Біль голови

C Блювання

D Одутле обличчя

E Гіпертензія


69

Після народження дитини необхідно провести профілактику офтальмії. Який препарат

повинна підготувати медсестра ?

A *Мазь тетрациклінову

B Розчин фурацилліну

C Розчин йодонату

D Розчин сульфацилу натрію

E Мазь ністатинову


70

У жіночу консультацію на облік поставлена пацієнтка зі строком вагітності 6-7 тижнів .

Скарги на нудоту . Про що в першу чергу необхідно провести бесіду з пацієнткою ?

A *Про раціональне харчування

B Про гігієну зовнішніх статевих органів

C Про догляд за молочними залозами

D Про необхідність відвідування жіночої консультації

E Про необхідність обстеження

Схожі:

Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Частота випорожнень у здорової дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
При обстеженні у жіночий консультації у пацієнткі виявлено дисплазію шийки матки
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Аглютинація спостерігається з цоліклоном анти-А, відсутня з цоліклоном анти-В. Яка
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconДодаток 1 Графік проведення консультативних занять для студентів ІІІ-IV курсsd спеціальності «Сестринська справа» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»
«Сестринська справа» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік
При проведенні профілактичного огляду у жінки виявлено дисплазію шийки матки. До
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок Б. Сестринська справа
Хворий М., 34 роки, отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром 7х0,3см
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок Б. Сестринська справа
Хворий М., 34 роки, отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром 7х0,3см
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок М. Сес тринська справа. 2009-2010 роки
Медична сестра визначає властивості пульсу. Яку судину зручніше використати для
Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки iconКрок Б. Сестринська справа
Документом, в якому наведений перелік офіційно прийнятих в Україні нозологічних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи