Крок М. Сестринська справа 2007 рік icon

Крок М. Сестринська справа 2007 рік
НазваКрок М. Сестринська справа 2007 рік
Сторінка1/3
Дата25.09.2012
Розмір0.65 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

Крок М. Сестринська справа

2007 рік


1. У пацієнта перелом лівої плечової кістки. Вам необхідно накласти шину Крамера. Визначте правильність мето­дики накладання шини:

A. Від променезап'ясткового суглоба лівої кінцівки до лопатки правої верхньої кінцівки

B. Від пальців лівої кисті до лівого пле­чового суглоба

C. Від лівого ліктьового суглоба до ліво­го плечового суглоба

D. Від кінчиків пальців лівої кисті до вну­трішнього краю лопатки правої верхньої кінцівки

E. Від нижньої третини передпліччя до внутрішнього краю лопатки лівої верхньої кінцівки


2. Дитина віком 1 рік 8 місяців хворіє на грип, отримує лікування на дому. Об'є­ктивно: стан важкий, t - 39,5°С, мля­вість, кінцівки холодні на дотик, тахі­кардія. Який стан розвинувся у дитини?

A. Пневмонія

B. Сепсис

C. Менінгіт

D. Гіпертермія, рожева лихоманка

E. Гіпертермія, бліда лихоманка


3. Пацієнту 45-ти років, який знаходи­ться в ендокринологічному відділенні з діагнозом цукровий діабет, призначено аналіз сечі на наявність глюкози. Про­тягом якого часу проводиться це дослідження?

A. Протягом 6-ти годин

B. Протягом доби

C. Протягом 3-х годин

D. Протягом 3-х діб

E. Протягом 10-ти годин


4 Хворий 24-х років надійшов на плано­ву операцію з приводу правобічної па­хвинної грижі. Протягом якого часу ме­дична сестра повинна проводити доопераційне навчання пацієнта?

A. Не більше 24 годин

B. Протягом усього доопераційного періоду

C. Протягом останнього вечора перед операцією

D. Не менше 48 годин

E. Протягом двох годин


5. Виконуючи призначення лікаря (забір крові для бактеріологічного досліджен­ня) медична сестра зібрала кров у суху чисту пробірку. В яку ємність слід збира­ти кров для такого дослідження?

A. У конусоподібну пробірку

B. У пробірку із гепарином

C. У чистий флакон

D. У флакон із глюкозою

E. У стерильну пробірку


6. Пацієнтка 42-х років перебуває на лі­куванні в гематологічному відділенні з приводу анемії. Лікар призначив дослі­дження калу на приховану кров. Які хар­чові продукти слід вилучити із раціону під час підготовки до цього досліджен­ня?

A. Молоко

B. Каші

C. М'ясо

D. Солодощі

Е. Хліб


7. Пацієнт 32-х років лікується в тера­певтичному відділенні з приводу пнев­монії. У зв'язку з неефективністю по­передньої терапії лікар призначив но­вий антибіотик - цефазолін. Раптово у пацієнта з'явилось відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс ниткоподібний, AT- 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

А. Анафілактичний шок

B. Колапс

С. Набряк легень

D. Набряк Квінке

E. Напад ядухи


8. Найпоширенішим ускладненням з бо­ку дихальної системи, що розвивається на 2-3 добу при інсульті, є:

А. Абсцес легені

В. Гіпостатична пневмонія

C. Бронхіальна астма

D. Ексудативний плеврит

E. Гострий бронхіт


9. Пацієнт 38-ми років протягом 7-ми ро­ків хворіє на хронічний обструктивний бронхіт. Турбує задишка, котра поси­люється навіть при незначному наван­таженні, малопродуктивний кашель. До якого найбільш інформативного обсте­ження, стосовно порушення функції ди­хання, медсестра повинна підготувати пацієнта?

A. Комп'ютерна томографія легень

B. Бронхоскопія

C. Рентгенографія органів грудної клітки

D. Спірографія

E. Бронхографія


10. У новонародженої дитини голова по­стійно нахилена вліво, підборіддя по­вернене вліво. Об'єктивно: пальпується валик у ділянці лівого груднино-ключично-соскоподібного м'яза. Якій, патології, найбільш вірогідно, відпові­дають зазначені ознаки?

A. Тотальний параліч

B. Параліч Ерба

C. Ізольоване ураження ліктьового нерва

D. Ураження плечового сплетіння

E. Кривошия


11. Хворий 42-х років госпіталізований до інфекційної лікарні з діагнозом че­ревний тиф. Назвіть найбільш вірогідне джерело інфекції:

A. Хворі свині

B. Інфіковані м'ясопродукти

Є. Хвора людина або бактеріоносій

D. Хворі щурі та миші

E. Інфікована вода


12. Під час обстеження пацієнтки 33-х років був діагностований кольпіт. Яка основна проблема в даному випадку?

A. Кровотеча

B. Підвищення температури тіла

C. Гнійні виділення

D. Озноб

E. Біль внизу живота


13. У післяпологовій палаті знаходиться породілля, яка народила мертву дитину. Вона ходить по палаті, розмовляє і "ко­лише на руках дитину", ображається, що її дитини ніхто з оточуючих не бачить. Яка проблема виникла в пацієнтки?

A. Депресивний стан

B. Патологічна реакція горя

C. Порушення свідомості

D. Відмова від приймання ліків

E. Зміна розумового процесу


14. Хворому призначено переливання плазми. Яку пробу необхідно провести перед цією процедурою?

A. Не проводять ніякої

B. Біологічна

C. На резус-сумісність

D. Внутрішньошкірна непереносимість

E. На групову сумісність


15. У пацієнта з хронічною серцевою не­достатністю в стадії декомпенсації ви­значено: ЧСС- 140/хв, a Ps- 667хв. Назвіть медичний термін даної патології:

A. Екстрасистолія

B. Дефіцит пульсу

C. Тахікардія '

D. Брадикардія

E. Миготлива аритмія


16 Медична сестра відмітила у пацієнта в III періоді гарячки критичне зниження температури. Вкажіть, з боку якої си­стеми, в першу чергу, може виникнути ускладнення?

A. Опорно-рухова

B. Серцево-судинна

С. Центральна нервова

D. Травна

E. Дихальна


17. Пацієнт скаржиться на загальне не­здужання, біль голови, мерзлякуватість. Шкіра холодна на дотик, набула вигляду "гусячої". Які заходи повинна здійснити медсестра?

A. Спостерігати за пульсом, артеріальним тиском, диханням

B. Дати жарознижувальні препарати

C. Пацієнта укласти в ліжко, обкласти грілками, напоїти гарячим чаєм

D. Покласти холодний компрес на лоб

E. Встановити індивідуальний сестрин­ський пост


18. Пацієнту 50-ти років лікар призначив щогодини досліджувати пульс і допові­дати результат. Які властивості пульсу медична сестра повинна визначити?

A. Пульсові коливання, наповнення, напруження

B. Ритм, висоту, швидкість, наповнення

C. Ритм, частоту, наповнення, напруження

D. Частоту, напруження, висоту

E. Систолічний та діастолічний тиск крові


19. У хворого 30-ти років після фізично­го навантаження з'явилася кровотеча з носа. Шкірні покриви бліді, пульс ча­стий, артеріальний тиск знижений. Які першочергові дії медичної сестри в да­ній ситуації?

A. Зробити передню тампонаду носа

B. Ввести кровоспинні засоби

C. Покласти хворого на кушетку

D. Зробити задню тампонаду носа

E. Ввести в носовий хід турунду


20. Вагітна 25-ти років знаходиться в па­латі патології. Вагітність перша, 28 ти­жнів, положення плода повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до вхо­ду в малий таз, ІІ позиція, передній вид. Де найкраще вислуховувати серцебиття плода?

A. Ліворуч вище пупка

B. Праворуч нижче пупка

C. Праворуч на рівні пупка

D. Ліворуч нижче пупка

E. Праворуч вище пупка


21. У породіллі 28-ми років на 4 добу пі­сля пологів температура тіла підвищи­лася до 38°С. Відзначалося порушення загального стану; лохії набули гнійно-кров'янистого характеру з неприємним запахом. При бімануальному досліджен­ні: матка м'яка, болюча, збільшена. Яко­му післяпологовому захворюванню від повідає ця клінічна картина?

A. Пельвіоперитоніт

B. Сальпінгоофорит

C. Післяпологова виразка

D. Параметрит

E. Ендометрит


22. Пацієнт 45-ти років знаходиться на відпочинку в санаторії. Йому призначе­но бальнеотерапію. Назвіть температу­ру води для прохолодної ванни:

A. Понад 40°С

B. До 33°С

C. 38 - 40°С

D. Нижче 20°С

E. 34 - 36°С


23. Проводиться лікування клапанного пневмотораксу. Медична сестра за призначенням лікаря приготувала: пункційну голку, натягнула на неї гумову трубку, до якої прив'язала палець від гумової ру­кавички, розрізавши його і опустивши у флакон з антисептиком. Як називається такий дренаж?

A. Редоку

B. Букатько

C. Бюлау

D. Суботіна-Пертеса

E. Кімбаровського


24. У жінки 24-х років на шкірі обличчя спостерігається яскраве почервоніння, набряк, явища мокнуття. Вкажіть фор­му застосування зовнішнього лікарсько­го засобу:

A. Крем

B. Збовтувальна суспензія

C. Мазь

D. Присипка

E. Примочка


25. При проведенні профілактичного огляду в школі у дитини 8-ми років на во­лосистій частині голови виявлено два во­гнища рожевого кольору круглої форми з чіткими межами, висівкоподібним лу­щенням на поверхні та обламаним во­лоссям на рівні 3-6 мм від поверхні шкіри. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

A. Гніздова плішивість

B. Стрептококовий імпетиго

C. Головна вошивість

D. Мікроспорія

Е. Різнокольоровий лишай


26. На прийом звернувся чоловік 35-ти років зі скаргами на переймоподібний біль у попереку з лівого боку, який ір­радіює в статеві органи, часте сечови­пускання. Об'єктивно: пацієнт неспокій­ний, часто міняє положення внаслідок нестерпного болю. Який симптом буде найбільш інформативним для уточнен­ня діагнозу?

A. Ситковського

B. Валя

C. Щоткіна-Блюмберга

D. Ровзінга

E. Пастернацького


27. Хвора 38-ми років оперована вранці-з приводу вузлового зоба. Чергова ме­дична сестра ввечері звернула увагу, що пов'язка на шиї рясно просякла кров'ю. Назвіть пріоритетні дії медичної сестри:

A. Здійснити перев'язку, покласти міхур з льодом на рану

B. Здійснити перев'язку та викликати лаборанта

C. Здійснити перев'язку, виміряти артері­альний тиск, пульс

D. Викликати лікаря

E. Покласти на рану міхур з льодом та викликати лікаря


28. На планову операцію готується па­цієнт 60-ти років, який палить та мас високий ризик розвитку ателектазу та пневмонії в післяопераційний період. На що саме, у першу чергу, має спрямувати свої дії медична сестра при доопераційній підготовці даного хворого?

A. Переконати пацієнта відмовитись від паління в післяопераційний період

B. Навчити пацієнта глибокому диханню та кашлю

C. Підібрати антибіотик згідно з чутливі­стю мікрофлори харкотиння

D. Провести курс дихальної гімнастики

E. Провести курс оксигенотерапії


29. У жінки при проведенні дворучного дослідження виявлена кіста правого яє­чника, симптоми подразнення очереви­ни. Скарги хворої на різкий біль внизу живота після швидкої зміни положення тіла. Якому діагнозу відповідає зазначе­на картина?

A. Апоплексія яєчника

B. Перекрут ніжки кісти

C. Нагноєння кісти

D. Порушена позаматкова вагітність

E. Злоякісне переродження пухлини


30. Біля ліжка пацієнта з гарячкою у другій стадії необхідно облаштувати ін­дивідуальний сестринський пост, у зв'яз­ку з можливим розвитком:

A. Марення

B. Критичного зниження температури

C. Колапсу

D. Різкої пітливості

E. Ознобу


31. Ви операційна медсестра, накриваєте столик операційної медсестри для апендектомії. Що необхідно приготувати для обробки операційного поля за методом Філончикова-Гроссіха?

A. 5% розчин йоду

B. 5% розчин йоду та 96% спирт

C. 10% розчин йоду та 70% спирт

D. 0,1% розчин йодопирону та 96% спирт

E. 1% розчин йодонату


32. Пацієнту 30-ти років, у зв'язку з розривом селезінки та внутрішньою кровотечею, лікарем призначено пере­ливання крові. Медсестра для прове­дення проби на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта за системою АВО приготувала фарфорову пластин­ку. Що з переліченого необхідно ще при­готувати?

A. Кров реципієнта та кров донора

B. Кров реципієнта та сироватку донора

C. Сироватку реципієнта та сироватку донора

D. Стандартну сироватку та кров донора

E. Сироватку реципієнта та кров донора


33. У пацієнта 30-ти років на задній по­верхні шиї утворився інфільтрат, який піднімається над поверхнею шкіри. Шкі­ра в цьому місці має багряно-синій ко­лір. Множинні гнійники об'єднуються в єдиний гнійно-некротичний конгломе­рат. Що з перерахованого є першочер­говим у даному випадку?

A. УФ-опромінювання

B. Оперативне лікування

C. Сульфаніламідні препарати

D. Застосування антибіотиків широкого спектру дії

E. Накладання пов'язки з мазями


34. Дитині 10 днів. Народилася доноше­ною від здорових молодих батьків. Мед­сестра проводить об'єктивне сестрин­ське обстеження. Що має привернути її увагу, як прояв патології?

A. Маса м'язів розвинена слабко

B. Гіпертонус згиначів ніг

C. Закидання голови

D. Підшкірно-жировий шар виражений задовільно

E. Гіпертонус згиначів рук


35. Назвіть захворювання, при якому спостерігаються блідість шкірних по­кривів, легка пастозність повік, збіль­шення печінки та селезінки; у крові: ер. - 2,5х10 12/л, НЬ - 80г/л:

A. Ревматизм

B. Пієлонефрит

C. Анемія

D. Мала хорея

E. Гемофілія


36. У пацієнтки 17-ти років через 10 днів після перенесеної ангіни з'явилися скар­ги на "летючий" біль у колінних, а потім у ліктьових та плечових суглобах, біль у ділянці серця, серцебиття. Якому захво­рюванню відповідають зазначені озна­ки?

A. Остеохондроз

B. Склеродермія

C. Ревматоїдний поліартрит

D. Ревматизм

E. Остеоартроз


37. У хворої 56-ти років скарги на біль у правому колінному суглобі, який поси­люється під час ходьби, обмеження ру­хів. Лікар призначив напівспиртовий зі­грівальний компрес. Якою повинна бути тривалість даної процедури в хворої?

A. 6 годин

B. 12 годин

С. 24 години

D. 40 хвилин

E. 30 хвилин


38. У дитини з перших днів життя наяв­ний ціаноз, який посилюється під час фі­зичного навантаження (крик, прийман­ня їжі). Для якої патології притаманні ці симптоми?

A. Анемія

B. Асфіксія новонародженого

C. Пологова травма

D. Вогнищева пневмонія

E. Природжена вада серця


39. Жінка 23-х років звернулася до жіно­чої консультації зі скаргами на гнійні ви­ділення зі статевих шляхів. Який метод дослідження доцільно застосувати для діагностики даного патологічного ста­ну?

A. Кольпоскопія

B. УЗД органів малого тазу

C. Бактеріоскопічне дослідження виді­лень

D. Гідротубація

E. Метросальпінгографія


40. Дівчинка 10-ти років знаходиться в лікувальному закладі з діагнозом "го­стрий бронхіт". Лікар призначив їй вве­дення 250 000 ОД бензилпеніциліну на­трієвої солі. У флаконі міститься 0.5 г пеніциліну Скільки медична сестра по­винна взяти розчинника і скільки ввести розчину хворому?

A. 3 мл розчинника і ввести 1 мл розчину

B. 2,5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину

C. 10 мл розчинника і ввести 6 мл розчину

D. 1 мл розчинника і ввести 0,25 мл роз­чину

E. 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчи­ну


41. У дитини 6-ти років, хворої на брон­хіт, раптово вночі погіршився стан: з'я­вилися задишка з довгим свистячим ви­дихом, блідість шкіри з ціанотичним від­тінком, напруження шийних м'язів. Для якого стану характерні такі проблеми?

A. Коматозний

B. Ларингоспазм

C. Судомний

D. Астматичний

E. Гіпертермічний


42. На яку глибину потрібно притиснути груднину до хребта, виконуючи непря­мий масаж серця у дорослих?

A. 4-5 см

B. 5-6 см

C. 1-2 см

D. 3-4 см

Е. 2-3 см


43. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунка потребує екстреної операції?

A. Субкомпенсований стеноз

B. Шлунково-кишкова кровотеча

C. Перфорація виразки

D. Декомпенсований стеноз

E. Малігнізація виразки


44. При пошкодженні шийного відді­лу хребта прохідність дихальних шляхів відновлюють тільки:

A. Закиданням голови назад

B. Підкладанням валика під спину

C. Виведенням нижньої щелепи вперед

D. Підкладанням під шию валика

E. Поворотом голови вбік


45. Медична сестра післяпологового від­ділення виявила у породіллі на 3-ю добу почервоніння в ділянці швів на проме­жині та гнійні виділення. Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?

A. Ввести антибіотики

B. Провести туалет породіллі

C. Покласти холод на ділянку швів

D. Провести обробку швів

E. Викликати лікаря


46. До стаціонару надійшла дитина зі скаргами на біль у кістках та суглобах. Об'єктивно: стан дитини важкий, шкіра бліда, крововиливи, печінка та селезінка збільшені, пальпуються всі групи пери­феричних лімфатичних вузлів. В крові - нормохромна анемія, тромбоцитопе­нія, у лейкоцитарній формулі - бластні клітини. Про яке захворювання можна думати?

A. Геморагічний васкуліт

B. Гемофілія

C. Анемія

D. Тромбоцитопенія

E. Лейкоз


47. Який засіб впливу на кровообіг до­цільно застосувати у другій стадії гаря­чки?

А. Грілка

B. Зігріваючий компрес

C. Банки

D. Міхур з льодом

E. П'явки


48. У жінки 25-ти років скарги на різкий гострий біль внизу живота, запаморо­чення. Остання менструація 2 тижні то­му, своєчасна, без особливостей. Тест на вагітність негативний. Для якої патоло­гії характерна така клінічна картина?

A. Апендицит

B. Апоплексія яєчника

C. Хронічний аднексит

D. Рак яєчника

Е. Позаматкова вагітність


49. Дитина 12-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°С, біль у суглобах, кільцеподібну висипку на шкірі. Об'єктивно: тони серця при­глушені, короткий систолічний шум на верхівці, AT- 90/50 мм рт. ст., Ps - 110/хв. Яке захворювання можна запідозрити?

A. Вегето-судинна дисфункція

B. Ювенільний ревматоїдний артрит

C. Неревматичний кардит

D. Природжена вада серця

E. Ревматизм


50. Дівчинка 3-х місяців втратила за 2 доби 500 г маси тіла внаслідок блюван­ня та проносу. У дитини шкіра сірувато-ціанотична, риси обличчя загострені, ре­флекси знижені. Якому діагнозу відпові­дає зазначена картина?

A. Гіперглікемічна кома

B. Спазмофілія

C. Печінкова кома

D. Ексикоз

E. Рахіт


51. Новонароджена дівчинка народила­ся від передчасних пологів з терміном гестації 36 тижнів, масою тіла 1900 г, зростом 44 см. Об'єктивно: кістки че­репа м'які, вуха щільно прилягають до голови. Шкіра зморшкувата, підшкірно-жирова тканина виражена слабко. Пу­пкове кільце зміщене до лона. Статева щілина зяє. Оцінить стан дитини:

A. Недоношена III ст

B. Дитина доношена

C. Недоношена IV ст

D. Недоношена І ст

E. Недоношена II ст


52. Що необхідно ввести потерпілому з метою екстреної специфічної профіла­ктики правця, якщо після повторної ре­вакцинації пройшло більше 10 років?

A. 0,5 мл ПА

B. 300 МО ППС

C. 1 мл ПА та 3 000 МО ППС

D. 1500 МО ППС

E. 3000 МО ППС


53. Пацієнту 40 років, скаржиться на за­гальну слабкість, кровотечу із носа та ясен, крововиливи на шкірі, біль у горлі під час ковтання (виразково-некротичні зміни), підвищення температури тіла до

39°С, збільшення лімфовузлів. У крові виявлені бластні клітини. Для якого за­хворювання характерні такі симптоми?

A. Постгеморагічна анемія

B. Гемолітична анемія

C. B12-дефіцитна анемія

D. Гострий лейкоз

E. Лакунарна ангіна


54. Хвора 37-ми років знаходиться на ди­спансерному обліку у психіатра з приво­ду шизофренії. Вкажіть провідний сим­птом параноїдної форми шизофренії:

A. Дисфорія

B. Сенестопатія

C. Маячні ідеї

D. Галюцинації

E. Гебефренія


55. Дитина 3-х тижнів. Народилася доно­шеною. На даний час маса тіла 3850 г. Неспокійна. При контрольному зважу­ванні висмоктує 50 мл грудного молока (при потребі 110 мл). Які рекомендації, щодо догодовування дитини, медична се­стра може дати матері?

A. По 110 мл 7 разів на добу

B. По 120 мл 7 разів на добу

C. По 60 мл 7 разів на добу

D. По 100 мл 7 разів на добу

E. По 90 мл 7 разів на добу


56. У дитини 10-ти років, після заго­стрення хронічного тонзиліту, з'явилися порушення мови, письма, ходи. До якого дослідження необхідно підготувати ди­тину?

A. Кров на АЛТ

B. Кров на холестерин

C. Кров на загальний білірубін

D. Кров на глюкозу

E. Кров на ревмопроби


57. Пацієнт 29-ти років страждає на виразкову хворобу шлунка. На даний момент відзначає, що біль не турбує, але з'явилися слабкість, "миготіння му­шок "перед очима, короткочасна непри­томність та дьогтеподібні випорожнен­ня. Об'єктивно: пацієнт блідий, шкіра волога, Ps-110/хв, AT- 80/50 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

A. Перфорація шлунка

B. Шлункова кровотеча

C. Пенетрація шлунка

D. Легенева кровотеча

E. Кровотеча з вен стравоходу


58. З якою метою здійснюють інфузію розчину натрію гідрокарбонату під час проведення реанімаційних заходів?

A. Корекція метаболічного ацидозу

B. Лікування метаболічного алкалозу

C. Збільшення часу виживання головно­го мозку в умовах гіпоксії

D. Ліквідація гіпоксії

E. Попередження розвитку респіратор­ного ацидозу


59. У породіллі на 3-й день післяполого­вого періоду виник гострий двобічний пієлонефрит. Вона отримує цефтріаксон в/м, но-шпу, анальгін. Як краще го­дувати немовля на період лікування?

A. Через зонд

B. Коров'ячим молоком

C. Прикладати до грудей

D. Дитячими сумішами

E. Донорським молоком


60. Учень 9-го класу на уроці хімії випад­ково вилив на тильну поверхню правої кисті розчин азотної кислоти. Яка хара­ктерна ознака опіку кислотами?

A. Утворення пухирів

B. Обвуглювання

C. Гіперемія

D. Коагуляційний некроз

E. Колікваційний некроз


61. Пацієнту 55-ти років призначена діє­та № 7. Під час спілкування з пацієнтом медична сестра повинна пояснити мету призначеної дієти. В чому вона полягає?

A. Відновлення порушеної функції печін­ки

B. Відновлення вітамінного балансу

C. Щадіння функції нирок, зменшення набряків

D. Нормалізація секреторної та моторної функції кишечнику

E. Щадіння нервової системи


62. Дільнична медична сестра під час здійснення патронажу новонароджено­го виявила тріщини на сосках у матері. Яка з рекомендацій медичної сестри бу­де найдоцільніша?

A. Продовжувати годування груддю

B. Лікувати тріщини фітопрепаратами

C. Годувати дитину зцідженим молоком матері і лікувати тріщини

D. Лікувати тріщини гормональними мазями

E. Перейти до штучного вигодовування


63. У пацієнта, хворого на крупозну пневмонію, скарги на підвищену темпе­ратуру тіла до 40,0°С, задишку, вологий кашель, біль голови. Яке першочергове сестринське втручання необхідно вико­нати хворому?

A. Зменшити задишку

B. Запевнити в необхідності зміни став­лення до свого здоров'я

C. Знизити температуру тіла

D. Зменшити біль голови

E. Зменшити кашель


64. Вкажіть кількість 0,1% р-ну гістамі­ну сульфату для застосування в якості парентерального подразника пацієнту з масою тіла 60 кг:

A. 0,5 мл

B. 0,48 мл

C. 0,65 мл

D. 0,32 мл

E. 0,1 мл


65. Під час виконання внутрішньовенної ін'єкції пацієнт відчув в ділянці ліктьо­вого згину болючість та помітив місцеве почервоніння по ходу вени. Яке ускла­днення може виникнути в пацієнта?

A. Сепсис

B. Повітряна емболія

C. Флебіт

D. Гематома

E. Медикаментозна емболія


66. У післяопераційного хворого вини­кли біль за грудниною, значний ціаноз, ядуха, тахікардія, шийні вени набухлі. З чим пов'язані дані проблеми?

A. Приступ стенокардії

B. Тромбоемболія легеневої артерії

C. Розрив аневризми аорти

D. Інфаркт легень

E. Інфаркт міокарда


67. Хвора на цукровий діабет 48-ми років приймає інсулін. Після введення звичай­ної дози інсуліну вона відчула сильний голод, з'явилося відчуття тремтіння в ті­лі, різка слабкість, шкіра вкрилася по­том. Через декілька хвилин хвора зне­притомніла. Об'єктивно: шкіра волога, Ps - 80/хв, AT- 150/90 мм рт. ст., вираже­ний гіпертонус м'язів. Яке ускладнення виникло в хворої?

A. Зомління

B. Гіпертонічний криз

C. Гіпоглікемічна кома

D. Епілептичний напад

E. Пперглікемічна кома


68. Хворий 37-ми років звернувся зі скар­гами на похолодання стоп, швидку втом­люваність та біль у литкових м'язах під час ходи, яка змушує його зупинятись. При огляді: шкіра гомілок та стоп суха, блідо-синюшного кольору, холодна на дотик, ослаблення пульсу на тильній артерії стопи, позитивний симптом пе­реміжної кульгавості. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

A. Облітеруючий артеріосклероз

B. Нейродистрофічний синдром

C.
  1   2   3

Схожі:

Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconДодаток 1 Графік проведення консультативних занять для студентів ІІІ-IV курсsd спеціальності «Сестринська справа» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»
«Сестринська справа» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа»
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік
При проведенні профілактичного огляду у жінки виявлено дисплазію шийки матки. До
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок Б. Сестринська справа
Документом, в якому наведений перелік офіційно прийнятих в Україні нозологічних
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок Б. Сестринська справа
Хворий 58-ми років тривалий час страждає виразковою хворобою шлунка. В останній
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок Б. Сестринська справа
Хворий М., 34 роки, отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром 7х0,3см
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок Б. Сестринська справа
Хворий М., 34 роки, отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром 7х0,3см
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Частота випорожнень у здорової дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має
Крок М. Сестринська справа 2007 рік iconКрок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки
При обстеженні у жіночий консультації у пацієнткі виявлено дисплазію шийки матки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи