Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права icon

Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права
Скачати 140.84 Kb.
НазваВступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права
Дата04.08.2012
Розмір140.84 Kb.
ТипДокументи

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ОСНОВ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Питання з основ держави і права.


 1. Сутність та основні ознаки держави.

 2. Теорії походження держави.

 3. Форми держави.

 4. Внутрішні та зовнішні функції держави.

 5. Механізм державної влади.

 6. Єдність та взаємовідносини держави і права.

 7. Ознаки та загальна характеристика громадянського суспільства та правової соціальної держави.

 8. Право як особливий вид соціального регулювання.

 9. Теорії походження права. Історична типологія права.

 10. Поняття та види джерел права. Нормативно-правові акти. Законодавство та його структура.

 11. Функції права.

 12. Система права. Норми права, їх види.

 13. Соціальне регулювання. Правові відношення.

 14. Юридичні факти та їх класифікація.

 15. Поняття політичної сфери суспільного життя.

 16. Правопорушення та юридична відповідальність.

 17. Законність та правопорядок.

 18. Правова культура. Правовій нігілізм.

 19. Основний закон України: поняття, етапи становлення, функції.

 20. Конституційні принципи державного ладу в Україні. Конституційний принцип суспільного ладу в Україні.

 21. Єдине громадянство в Україні: поняття, підстави набуття і припинення.

 22. Республіка як форма державного правління.

 23. Конституційний принцип народовладдя: поняття та реалізація.

 24. Поняття та основні принципи місцевого самоврядування в Україні.

 25. Конституційний принцип поділу державної влади в Україні.

 26. Система органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

 27. Застосування та захист мов в Україні.

 28. Природні ресурси як об’єкти права власності Українського народу. Право власності на землю: поняття, набуття і реалізація громадянами, юридичними особами та державою.

 29. Багатоманітність суспільного життя в Україні: поняття, види, гарантії.

 30. Державні символи України: перелік, опис та порядок використання.

 31. Поняття та основні види прав, свобод та обов’язків людини: громадянина в Україні. Особисті (природні), соціально-економічні, політичні та культурні права громадян України.

 32. Форми безпосередньої демократії в Україні, поняття, види, принципи здійснення.

 33. Верховна рада України: конституційний склад, функції та повноваження. Законодавчий процес.

 34. Президент України: порядок обрання, функції та повноваження.

 35. Виконавча влада в Україні: поняття, система її органів, їх функції та повноваження.

 36. Конституційний Суд України: поняття, порядок формування, функції та повноваження.

 37. Система судів в Україні: система судів, функції та повноваження. Основні засади судочинства.

 38. Система місцевого самоврядування в Україні.

 39. Адміністративне право і державне управління.

 40. Правове регулювання державної служби в Україні.

 41. Адміністративні правопорушення та їх суб'єкти.

 42. Поняття та види адміністративної відповідальності.

 43. Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 44. Порядок та підстави притягнення до адміністративної відповідальності. Адміністративне судочинство.

 45. Принципи адміністративного процесу.

 46. Стадії адміністративного процесу.

 47. Загальні положення і порядок розгляду адміністративних справ.

 48. Основні інститути цивільного права.

 49. Суб'єкти цивільних правовідносин.

 50. Цивільна правоздатність і дієздатність.

 51. Поняття та види власності в Україні. Суб'єкти права власності. Захист права власності.

 52. Поняття, види цивільно-правових договорів.

 53. Цивільно-правова відповідальність, її підстави.

 54. Правове регулювання приватизації на сучасному етапі.

 55. Трудові правовідносини. Сторони і зміст трудового договору.

 56. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника.

 57. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 58. Робочий час і час відпочинку.

 59. Трудова дисципліна. Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладення і зняття дисциплінарних стягнень.

 60. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

 61. Індивідуальні і колективні трудові спори.

 62. Охорона праці. Закон України „Про охорону праці”.

 63. Поняття і ознаки злочину.

 64. Склад злочину, кримінальна відповідальність та її підстави.

 65. Кримінальне покарання та його види.

 66. Кримінально-процесуальний закон України. Принципи кримінального процесу. Стадії кримінального процесу.

 67. Загальні положення і порядок судового розгляду. Сутність і стадії виконання вироку.

 68. Завдання, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій.

 69. Територіальна громада, її органи та посадові особи. Місцеві ініціативи.

 70. Представницькі органи місцевого самоврядування, їх повноваження.

 71. Сільський, селищний, міський голова.

 72. Виконавчі органи рад, їх склад та повноваження.

 73. Державний контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 74. Конституційне право громадян України на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

 75. Структура і зміст Закону України "Про державну службу".

 76. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

 77. Кадровий резерв державної служби і служби в органах місцевого самоврядування.

 78. Основні обов'язки, права та відповідальність державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

 79. Поняття корупції та корупційних діянь.

 80. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією.

 81. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції.

 82. Відповідальність за вчинення корупційних діянь.

 83. Кримінальна відповідальність за використання службового становища в корисливих цілях.

 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.

 2. Закон України «Про внесення змін до конституції України» 2004 р.

 3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"// Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 1-2. — Ст. 95.

 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні": Наук.-практ. коментар. — К., 1999.

 5. Закон України "Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування"// Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 38. — Ст. 249.

 6. Закон України "Про столицю України — місто-герой Київ"// Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

 7. Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" від 23 грудня 1998 р.

 8. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

 9. Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 3-4. — Ст. 15 (зі змін. і доп.).

 1. Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 443.

 2. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад "// Відомості Вер­ховної Ради України. — 2002. — № 41. (У новій ред.)

 1. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

 2. Закон України "Про органи самоорганізації населення" // Відомості Верховної Ради України. — 2001.

 1. Концепція адміністративної реформи в Україні: Затв. Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98.

 2. Концепція регіональної політики: Затв. Указом Президента України від 25.05.01 № 341/2001.

 3. Програма державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні: Затв. Указом Президента України від 30 серпня 2001 р.

№ 749/2001.

 1. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України // Уряд. кур'єр. — 2002. — 4 черв.

 2. Звернення Президента України Леоніда Кучми до українського народу з нагоди 11-ї річниці незалежності України // Голос України — 2002. — 28 серп.

 3. Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента України від 13 березня 1999 р. № 250/99.

 4. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572/99.

 5. Авер'янов В. Б. Адміністративна реформа: актуальні завдання наукового забезпечення // Вчені записки Інституту економіки та права. "КРОК". Вип.

6. Серія "Право". — К., 2002.

 1. Адміністративна реформа — історія, очікування та перспективи. — К.: Факт, 2002.

 2. Актуальні проблеми управління територіями в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., 26-27 листопада 1992 р. — К., 1993.

 3. Барабашев Г. Местное самоуправление. — М., 1996.

 4. Батанов О. В. Територіальна громада — основа місцевого самоврядування в Україні. — К., 2001.

 5. Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2000.

 6. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. — К.: Центральна виборча комісія, 2001.

 7. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. — К.:

МАУП, 2002.

 1. ЗіллерЖ. Політико-адміністративні системи країн ЄС. — К., 1996.

 2. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К.: Ін Юре, 1997.

 3. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в

Україні. — К.: Факт, 2002.

 1. КорнієнкоМ. І. Місцеве самоврядування. — К.: Демос, 1997.

 2. Корнієнко М. І. Автономна Республіка Крим як форма регіонального самоврядування // Вчені записки Інституту економіки та права. "КРОК". Вип. 6. Серія "Право". — К., 2002.

 3. Кордун О. О., Ващенко К. О., Павленко Р. М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. — К.: МАУП, 2002.

 4. Конституційне право України: Підручник / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. — К.: Наук. думка, 1999-2002.

 5. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. — К., 1999.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. — К.: Атіка,

2000.

38. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: Навч. Посібник. - Одеса, 2008.

39.Муніципальне статутне право. Навч. Посіб./ за ред. В.М. Кампо.- К, 2005.

40. Скрипничук В.М. Правове забезпечення державного управління. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ, 2008.

41. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади. Навч. Посібник / За ред.. Нижник Н.Р. – Х, 2002.


^ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ОСНОВ ЕКОНОМІКИ

Питання з основ економіки


1. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництв.

2. Характер дії економічних законів і механізми їх використання.

^ 3. Економічна система суспільства та її основні структурні елементи.

4. Економічний зміст власності, її форми та історичні види.

5. Загальні засади економічного розвитку.

6. Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва.

^ 7. Ринкова організація економічної системи суспільства.

8. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес.

9. Трансформаційні процеси розвитку економіки.

10. Світове господарство та глобалізаційні економічні процеси.


Список рекомендованих джерел

1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. / В.Г.Бодров. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 102 c.

2. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. / С.Д.Дзюбик. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 168 с.

3. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 481 с.

4. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: Б.Д.Гаврилишин, С.В.Мочерний (відп. ред.), О.А.Устенко (заст. відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ "Академія", 2001-2003.

5. Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні: Навч. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 56 с.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко; Кол. авт.: Г.Н.Климко, Л.О.Каніщенко, В.М.Пригода, В.Г.Бодров та ін. - 5-те вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2004. - 616 c.


^ 1. Предмет і теоретичні засади мікроекономіки.

2. Модель попиту та пропозиції.

3. Ринкова рівновага.

4. Теорія виробництва.

5. Теорія суспільного вибору.

6. Еластичність попиту і пропозиції.

^ 7. Теорія ринкових структур.

8. Монополістична конкуренція. Олігопольні об’єднання.

9. Ефективність виробництва.

10. Загальна рівновага і ефективність: економічна теорія добробуту.


Список рекомендованих джерел

1. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І.Дзюб. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001.

2. Макконнелл К.Р, Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка. - Л.: Просвіта,1999.

3. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти / За ред. С.М. Будаговської. - К.: Основи,1998.

4. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. -К.: Основи, 1997.

5. Cемюельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. - К.: Основи, 1998.


^ 1. Предмет і теоретичні засади макроекономічної політики.

2. Макроекономічні моделі.

3. Валовий внутрішній продукт і його вимірювачі.

4. Безробіття, цикли ділової активності.

5. Інфляція та механізм антиінфляційної політики.

^ 6. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

7. Гроші, банківська справа та монетарна політика.

8. Економічні функції держави та їх особливості в умовах України.

9. Основні принципи і форми ринкової економіки.

^ 10. Політика протекціонізму і кейнсіанська теорія.


Список рекомендованих джерел

1. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І.Дзюб. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001.

2. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / Пер. з англ. В.Мусієнко та В.Овсієнко. - К.: Основи, 1996.

3. Макконнелл К.Р, Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. - Львів: Просвіта,1999.

4. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закладів освіти / За ред. С.М. Будаговської. - К.: Основи,1998.

5. Семюельсон П., Нордгауз А. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995.


^ 1. Роль та функції держави в сучасних економічних системах.

2. Сутність державного регулювання економіки.

3. Система органів державного регулювання економіки.

4. Методи та форми державного регулювання економіки.

^ 5. Бюджетно-податкове регулювання економіки.

6. Механізм монетарного регулювання економіки.

7. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

8. Регулювання зовнішньоторгівельної діяльності.

^ 9. Державне регулювання науково-технічної діяльності та структурних зрушень в економіці.

10. Державне регулювання ринку праці та соціального розвитку.


Список рекомендованих джерел

1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 104 с.

2. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 392 с.

3. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 217 с.

4. Державне регулювання економіки: Підруч. для студ. екон. спец. вузів / І.Р.Михасюк, А.Ф.Мельник, М.І.Крупка, З.М.Залога; За ред. І.Р.Михасюка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Атіка; Ельга-Н, 2002. - 592 с.

5. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. / С.Д. Дзюбик. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 168 с.

6. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: Б.Д.Гаврилишин, С.В.Мочерний (відп. ред.), О.А.Устенко (заст. відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ "Академія", 2001-2003.


^ 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

2. Управління підприємством.

3. Необоротні активи підприємства.

4. Оборотні активи підприємства.

5. Інноваційні процеси на підприємстві.

6. Організація виробництва на підприємстві.

^ 7. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства.

8. Управління трудовими ресурсами на підприємстві.

9. Продуктивність, мотивація та оплата праці на підприємстві.

10. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності підприємства.


Список рекомендованих джерел

1. Господарський Кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-ІV // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 11. - С. 303. - Ст. 462.

2. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р. № 1576 - ХІІ // Відом. Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - Ст. 682.

3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1978-ХІІ // Відом. Верховної Ради України. - 1992. - № 12. - Ст. 165.

4. Амосов О.Ю., Латинін М.А. Економіка підприємства: Навч. посіб для самост. вивчення дисципліни. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2008. - 168 с.

5. Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. - Х.: ВД "Інжек", 2007. - 320 с.

6. Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, допов., переробл. - К.: Атіка, 2007. - 528 с.

Схожі:

Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconТеорія держави І права питання до державного екзамену 2012-2013
Поняття і предмет теорії держави і права. Теорія держави і права в системі юридичних наук
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconТеорія держави І права питання до державного екзамену 2012-2013
Поняття і предмет теорії держави і права. Теорія держави і права в системі юридичних наук
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави І права ім. В. М. Корецького...
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconПаспорти спеціальностей галузь “Юридичні науки”
Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття,...
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconПитання підсумкового контролю з дисципліни Історія держави і права України
Періодизація курсу. Місце та роль історії держави і права України в системі юридичних дисциплін
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання І система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система І функції юридичної науки. Об’єкт І
Об’єкт І предмет науки. Об’єкт І предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення І місце теорії права...
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права icon§ Функції теорії держави і права § Метод теорії держави і права
Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права»
«Основи держави та права» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки «Державне управління»,...
Вступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права iconІсторія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Сходу. Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи