Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» icon

Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура»
Скачати 104.9 Kb.
НазваІнформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура»
Дата04.08.2012
Розмір104.9 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
 напряму підготовки 6.050102 «Документно-інформаційні системи»
галузі знань 0201 «Культура»


 

1.                      Інформація про напрям підготовки

 

Галузь знань (код)

0201

Напрям підготовки (код)

6.020 105

Спеціалізація

Документно-інформаційні системи

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Бакалавр культури, документознавець зі знанням документно-інформаційних систем

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форми навчання

денна

 

^ 2.     Спеціальні вимоги до зарахування

Вимоги зарахування для ОКР „бакалавр” – сертифікат незалежного тестування з таких дисциплін: математика/інформатика, історія України, українська мова та література.

 

3.     ^ Загальний опис напряму підготовки

Бакалавр підготовлений до професійної діяльності з документно-інформаційного забезпечення управління. Він призначений для роботи у виробничих і невиробничих сферах, на підприємствах різних галузей, організаціях, установах усіх форм власності, комерційних структурах, у державних і відомчих архівах, музеях тощо.

 

4.     ^ Професійні профілі випускників

Випускники можуть обіймати такі посади: інформаційний менеджер, офіс-менеджер, фахівець в установах, пов’язаних з інформаційною діяльністю, референт в організаціях державного управління чи установах різних форм власності; керівник служби документаційного забезпечення управління; фахівець із впровадження інформаційних технологій на підприємствах і установах різних форм власності. Вони також можуть обіймати посади  керівного персоналу в перерахованих вище установах, пов’язаних з інформаційною діяльністю.

 

^ 5.     Можливість подальшого навчання

Можливість подальшого навчання після отримання ОКР „бакалавр”, вступ до магістратури за  напрямом 8.020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”.

 

6.     Діаграма структури підготовки фахівців

№ п/п

Назва дисципліни

Рік вивчення

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ECTS

1.

Історія України

1

1

3,0

2.

Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1

3,0

3.

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

1

1

7,0

4.

Філософія

1

2

3,0

5.

Історія української культури

 

 

2,0

6.

Фізичне виховання

 

 

 

7.

Вища математика

1

1-2

6,0

8.

Інформаційні технології

2

3-4

16,0

9.

Екологія

1

2

1,5

10.

Сучасна українська літературна мова

3

5

10,0

11.

Основи інформаційного менеджменту

1

1

6,0

12.

Практикум з української мови

 

 

3,0

13.

Ділова іноземна мова

3

5

2,0

14.

Соціальна психологія

 

 

2,0

15.

„Фінанси підприємства” або „Державні фінанси”

2

3

2,5

16.

„Основи реклами та зв'язки з громадськістю” або „Реклама інформаційної продукції”

 

 

3,0

17.

„Організація роботи служби документного забезпечення управління” або „Спеціалізовані системи документації”

 

 

3,5

18.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, охорона праці )

2

3

2,0

19.

Організаційна техніка

1

1

3,5

20.

Інформатика теоретична

3

5-6

6,0

21.

Документознавство

1-2

1-3

10,0

22.

Математичні основи інформаційної діяльності

2

4

16,0

23.

Бібліографознавство

1

2

4,0

24.

Сучасний український літературний процес (2-а половина ХХ - початок ХХI ст.)

 

 

4,0

25.

Діловодство

2

3-4

7,0

26.

Сучасні інформаційні мережі

2

4

3,5

27.

Документні ресурси

3

6

4,0

28.

Інформаційно-бібліографічні системи

3

5

2,5

29.

Ділове мовлення та редагування службових документів

 

 

4,0

30.

Кадрове діловодство

4

7

6,5

31.

Професійна етика

 

 

1,5

32.

Маркетинг інформаційних продуктів

 

 

3,0

33.

Архівознавство

 

 

9,5

34.

Теорія баз даних

4

8

4,0

35.

Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

1

2,0

36.

Аналітико-синтетична обробка документної інформації

3

5-6

3,0

37.

Друга іноземна мова

3-4

6-8

13,5

38.

Інформаційне обслуговування

 

 

4,0

39.

Оглядові лекції з документознавства

 

 

0,5

40.

Оглядові лекції з інформаційних технологій

 

 

0,5

41.

„Комп’ютерні системи” або „Комп"ютерне моделювання”

 

 

3,0

42.

„Управління інформаційними  ресурсами” або „учасна комп"ютерна графіка”

 

 

3,0

43.

„Літературне редагування тексту” або „Основи методики редагування”

1

2

1,5

 

7.     ^ Вимоги до оцінювання

         В університеті використовують стабільну систему оцінювання.

         При переведенні семестрової оцінки з дисципліни в оцінку за національною шкалою („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно” в разі семестрового іспиту та диференційованого семестрового заліку або „зараховано”, „не зараховано” в разі семестрового заліку) викладач використовує таку шкалу:

Національна

шкала

 

 

Бали

 

Шкала ECTS

відмінно

90–100

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83–89

В – дуже добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

добре

75–82

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

63–74

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21–49

FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0–20

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисциплін

Оцінку „зараховано” виставляють студентові, який набрав не менше 50 балів.

 

8.     ^ Вимоги до підсумкового контролю

Державна атестація проводиться у вигляді комплексного іспиту за фахом, а саме з таких дисциплін: документознавство, діловодство, інформаційні технології.

9.     Координатор ECTS на факультеті /в інституті:

Координатор ECTS на факультеті / в інституті (директор адо заступник директора з навчальної роботи)

ПІБ  Безверхня Наталія Олексіївна

Посада заступник директора з навчальної роботи

Поштова адреса: 91032  м. Луганськ, кв. Ватутіна, б. 209, кв. 13

Номер телефону: 050 27 52 949

e-mail: Bezverhny-na@mail.ru

Схожі:

Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconІнформаційний пакет  напряму підготовки 040302 «Інформатика» галузі знань 04031 «Системні науки та кібернетика»
Загальний опис напряму підготовки (освітні та професійні цілі, ключові результати навчання та ін.)
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconМетодичні вказівки
Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки 020107 „Туризм” галузі знань 0201 „Культура”. Укл.: Писаревський...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В методичні вказівки
...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconХарківська національна академія міського господарства щербина Л. В. Методичні вказівки
...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина, С. А. Александрова Методичні вказівки
«Туризм» галузі знань 0201 – «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconМетодичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму (напряму підготовки 050400 „Туризм” спеціальності „Туризм”; напряму підготовки...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconМетодичні вказівки до їх виконання та список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни
Документно-інформаційні комунікації” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом 0201 – культура спеціальності...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Туризм” спеціальності „Туризм”; напряму підготовки 020107 „Туризм” галузі знань 0201 „Культура”. Укл.: Писаревський І. М., Александрова...
Інформаційний пакет  напряму підготовки 050102 «Документно-інформаційні системи» галузі знань 0201 «Культура» iconХарківська національна академія міського господарства л. В. Щербина Програма І робоча програма
«Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи