Міністерсто освіти І науки україни icon

Міністерсто освіти І науки україни
НазваМіністерсто освіти І науки україни
Сторінка1/34
Дата04.08.2012
Розмір5.94 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

МІНІСТЕРСТО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ


ЕСТS ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Галузь знань: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини


Напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання


Спеціалізація: Методика спортивно-масової роботи


Освітній рівень: базова вища школа,

Кваліфікація: бакалавр фізичного виховання і спорту, вчитель основної школи

ОКР: бакалавр

Термін навчання: 4 роки

Форма навчання: денна , заочна


2. Спеціальні вимоги до зарахування.

Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література.

3. Загальний опис напряму підготовки

Освітні та професійні цілі - високоякісна підготовка педагогічних працівників у галузі фізичного виховання і спорту для роботи у дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладах;

Загальними результатами навчання є забезпечення їх готовності до викладання шкільного предмету з фізичної культури та проведення позакласної та позашкільної роботи. Навчання бакалаврів фізичного виховання та спорту здійснюється за поєднаними циклами підготовки, а саме:

Цикл гуманітарної та соціально-економічно підготовки, цикл природничо-наукової підготовки та цикл підготовки за фахом.


4. Професійні профілі випускників з прикладами:

Первинні посади й посадові обов’язки фахівця:№ п/п

Первинні посади

Посадові обов’язки

1

2

3

1


2


3


4Вчитель фізичного виховання середніх загальноосвітніх навчальних закладів


Керівник шкільних спортивних секцій


Викладач фізичного виховання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації


Інструктор з фізичного виховання дитячих оздоровчих таборів


 • Проведення уроків фізичної культури;

 • підготовка методичних матеріалів до забезпечення навчально-виховного процесу;

 • проведення виховної роботи зі школярами;

 • організація й проведення масових фізкультурно-виховних заходів.
 • Відбір обдарованих школярів до різних видів спорту;

 • проведення тренувальних занять з початківцями;

 • проведення педагогічного контролю;

 • організація і проведення змагань;

 • проведення спортивно-культурних виховних заходів.
 • Проведення практичних занять у вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації;

 • підготовка наочних матеріалів для практичних занять;

 • підготовка методичного матеріалу та проведення консультацій з підготовки рефератів;

 • проведення виховної роботи зі студентами.
 • Складання плану фізкультурно–оздоровчої та спортивно – масової роботи;

 • проведення тренувальних занять у спортивних гуртках та секціях;

 • проведення спортивних змагань з різних видів спорту;

 • підготовка різних видів документації з фізкультурно–оздоровчої роботи в таборі.5. Можливість подальшого навчання

Після отримання ОКР «бакалавр» можна вступити до магістратури за напрямком «Фізичне виховання»


6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням ECTS

 

п/п


Назва дисципліни


Рік вивчення


Семестр, у якому вивчають дисципліну


Кредити ECTS


1.1.1.


Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

І - ІІ

3,0

1.1.2.

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

1 - 2

І - ІІІ

7,0

1.1.3.

Історія України

1

ІІ

3,0

1.1.4.

Філософія

2

ІV

3,0

1.1.5.

Історія української культури

3

V

2,0

1.3.1

Дисципліни 1

2

ІІІ

2,0

1.3.2

Дисципліни 2

2

ІV

3,0

1.3.3

Дисципліни 3

3

V

3,0

1.3.4

Дисципліни 4

2

ІV

3,0

1.3.5

Дисципліни 5

3

V

3,0

1.3.6

Дисципліни 6

33,0

1.3.7.

Дисципліни 7

4

VІІ

3,0

2.1.

Біохімія

1

І

2,5

2.1.1.

Анатомія людини з основами спортивної морфології

1

І - ІІ

4,0

2.1.2.

Основи екології

2

ІІІ

1,5

2.1.3.

Фізіологія людини

2

ІІІ - ІV

3,0

2.1.4.

Вікова фізіологія

3

V

1,5

2.2.1.

Нові інформаційні технології

1

ІІ

1,5

3.1.1.

Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

І

2,0

3.1.2.

Вступ до спеціальності

1

І

1,5

3.1.3.

Музично-ритмічне виховання

1

І

1,5

3.1.4.

Спортивні ігри з методикою викладання

1 - 4

І - VІІІ

14,0

3.1.5.

Легка атлетика з методикою викладання

1 - 4

І - VІІІ

14,0

3.1.6.

Плавання з методикою викладання

1 - 3

І - V

6,5

3.1.7.

Гімнастика з методикою викладання

1 - 4

ІІ - VІІІ

13,5

3.1.8.

Валеологія

1

ІІ

1.5

3.1.9.

Рухливі ігри з методикою викладання

1

ІІ

1,5

3.1.10.

Теорія і методика фізичного виховання

2 - 4

ІІІ - VІІІ

9,0

3.1.11

Організація та методика оздоровчої та спортивно-масової роботи

2 - 3

ІІІ; V

4,0

3.1.12.

Спортивні споруди і обладнання

2

ІV

2,0

3.1.12.

Біомеханіка з елементами динамічної анатомії

3

V

2,5

3.1.13.

Фізіологічні основи фізичних вправ

33,0

3.1.13.

Гігієна шкільна, фізичного виховання і спорту

32,5

3.1.14.

Педагогіка спорту

31,5

3.1.15.

Спортивна метрологія

31,5

3.1.16.

Фізіологія спорту

4

VІІ

3,5

3.2.1.

Психологія

1 - 4

І; ІІІ;V; VІІ

2,0

3.2.2.

Педагогіка та історія педагогіки

1 - 3

ІІ;ІІІ;V

6,5

3.2.3.

Основи педагогічної майстерності

4

VІІ - VІІІ

5,5

3.2.4.

Табірні збори з плавання

1 - 2

ІІ; ІV

3,0

3.2.5.

Табірні збори з легкої атлетики

1 - 2

ІІ; ІV

3,0

3.2.6.

Табірні збори з туризму

2

ІV

3,0

3.2.7.

Сучасні технології виховної роботи

3

V

3,0

3.2.8.

Культура здоров'я

4

VІІ

1,5

3.2.9.

Методика музично-ритмічних занять у школі

4

VІІІ

1,5

3.2.10.

Основи маркетингу і менеджменту у спорті

4

VІІІ

3,5

3.2.11.

Оглядові лекції з теорії і практики навчання і виховання

4

VІІІ

3,5

3.2.12.

Оглядові лекції з теорії і методики фізичного виховання

4

VІІІ

1,0

3.3.1.

Спортивно-педагогічне вдосконалення

1 - 4

ІІІ - VІІІ

30,0

3.3.2.

Табірні збори з зимових видів спорту

1 - 2

І; ІІІ

7,5

3.3.3.

Табірні збори зі спортивних ігор

2

ІV

3,0

3.3.4.

Теорія і методика обраного виду спорту

2 - 4

ІІІ; VІ; VІІІ

4,0

3.4.1.

Педагогічна практика (навчальна)

2

ІV

1,5

3.4.2.

Соціально-педагогічна практика (навчальна)

34,5

3.4.3.

Педагогічна практика (навчальна)

33,0

3.4.4.

Педагогічна практика (виробнича)

4

VІІ

9,0

3.5.1.

Курсова робота з педагогіки або психології

31,0

3.5.2.

Курсова робота з теорії та методики фізичного виховання

4

VІІІ

1,0

7. Вимоги до оцінювання

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Національна шкала

Відсоток

^ Шкала ЕСТS

Відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

Добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

Добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

Задовільно

63 – 74%

D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

Задовільно

50 – 62%

Е – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

Незадовільно

21 – 49%

FХ – незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

Незадовільно

0 – 20%

F – незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Оцінку «зараховано» виставляють студентові, який набрав не менш 50 балів.


8. Вимоги до підсумкового контролю

Державна атестація проводиться у формі комплексного екзамену (усно) з теорії та методики фізичного виховання та педагогіки.

9. Координатор ECTS в Інституті фізичного виховання і спорту:

Будаг’янц Георгій Миколайович

Директор Інституту фізичного виховання і спорту

Вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Схожі:

Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Виконання спортивних нормативів (2 тури); історія України; українська мова та література
Міністерсто освіти І науки україни iconМіністерсто освіти І науки україни
Кваліфікація: магістр фізичного виховання І спорту, викладач фізичного виховання
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерсто освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерсто освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи