Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка1/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ ДЛЯ

ОКРЕМОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ


 1. Інформація про напрям підготовки

Галузь знань(код)

1301 Соціальне забезпечення

Напрям підготовки(код)

6.130102 Соціальна робота

Спеціалізація
Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

Соціальний працівник

ОКР

бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

денна


2. Сертифікати ЗНО : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова.


3.Бакалавр з напряму "Соціальна робота" має професійне спрямування "Соціальне забезпечення" і підготовлений до роботи за одним чи кількома з видів і найменувань соціальної діяльності з Державним класифікатором видів і соціальної діяльності ДК 009-96, затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96. р. №441 (кодифікація і конкретні галузі діяльності зазначаються у варіативних компонентах).

Бакалавр з соціальної роботи здатен виконувати зазначену професійну роботу (професійні назви робіт, коди і назви класифікаційних угрупувань професій за Державним класифікатором професій наведено вище).

Узагальнення об’єму діяльності: сприяння розвитку дітей, підлітків, сімї і молоді, людей с обмеженими можливостями засобами соціально-виховної, реабілітаційної та корекційної роботи в різних соціумах.

Первинна посада – посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник відповідного кваліфікаційного рівня відразу після закінчення закладу освіти, якість виконання задач цієї посади гарантує заклад освіти.

Бакалавр може займати відповідні первинні посади, а також посади заступників у тих видах діяльності, які зазначено у таблиці. Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами установ галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, викладених у нормативних документах сфери праці.

Професійна діяльність бакалавра з соціальної роботи на первинних посадах полягає у:

 • реалізації загальних функцій шляхом здійснення переважно організаторських, операційних та евристичних процедур праці;

 • прийнятті оперативних рішень в межах своєї компетенції; функціональній та інформаційній підготовці програми професійної діяльності;

 • забезпеченні координації діяльності різних соціальних інститутів у процесі реалізації цільових програм;

 • управління діяльністю підлеглими, компетенція яких не вище за молодших спеціалістів.

Основні напрями професійної діяльності – соціально-виховна, інформаційно-аналітична, організаційно-корекційна, адміністративно-господарська, науково-методичнаБакалавр соціальної роботи за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: дослідницька, консультативна, обліково-контрольна та ін. Цей стандарт встановлює:

 • професійне призначення і умови використання випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" з напряму "Соціальна робота" у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

 • освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності;

 • вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки бакалаврів з соціальної роботи;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують бакалаврів з напряму "Соціальна робота" зі спеціальності „Соціальна робота”. Установи, організації, навчальні заклади повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.


4.Фахівець підготовлений до соціальної роботи і може займати посади (згідно з ДК-003-95):

 • 2340 Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами

 • 2340 Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації

 • 2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

 • 2412.2 Фахівці в галузі праці та зайнятості

 • 2419.3 Фахівці державної служби

 • 2442 Професіонали в галузі соціології

 • 2442.2 Соціолог

 • 2442.2 Соціолог з ефективності покарання правопорушників

 • 2446 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування

 • 2446 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування

 • 2446.2 Наглядач в громадському центрі

 • 2446.2 Наглядач за умовно засудженими

 • 2446.2 Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям та ін.)

 • 2446.2 Фахівець із соціальної роботи

 • 2446.2 Фахівці в галузі соціального захисту населення

 • 3412 Cтраховий агент;

 • 3439 Інструктор з організації масової роботи

 • 3439 Інструктор з організаційно-масової роботи

 • 3443 Інспектор з виплати пенсії

 • 3443 Інспектор з призначення пенсій

 • 3443 Інспектор з соціальної допомоги

 • 346 Соціальні робітники

 • 3460 Соціальні робітники


5. Після отримання ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки «Соціальна робота» можна вступити на ОКР «спеціаліст» та ОКР «магістр» за напрямом підготовки «Соціальна робота».


6. Діаграма структури окремого напряму підготовки із зазначенням ЕСТS:

п/п

Назва дисципліни

Рік навчання

Семестр, у якому вивчають дисципліну

Кредити

ЕСТS
 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки


38
^ 1.1 Нормативна частина:18
Історія України

1

1

3
Українська мова (за проф.спрямуванням)

1

1

3
Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

2

3

7
Філософія

1

2

3
Історія української культури

3

5

2
Фізичне виховання*

1234

2467^ 1.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:20
Дисципліни 1

2

3

2
Дисципліни 2

2

4

3
Дисципліни 3

3

5

3
Дисципліни 4

2

4

3
Дисципліни 5

3

5

3
Дисципліни 6

3

6

3
Дисципліни 7

4

7

3
2. ^ Цикл природничо-наукової підготовки33,5
^ 2.1 Нормативна частина:31,5
Етнографія

1

1

2
Демографія

1

1

2
Основи екології

1

2

1,5
Нові інформаційні технології

1

2

2
Основи медичних знань

2

4

4
Загальна психологія

1

2

4
Вікова та педагогічна психологія

2

3

3
Соціальна психологія

3

5

5
Основи психоконсультації та психокрекції

4

7

3
Соціально-педагогічний патронаж

3

6

3
Соціально-педагогічна діагностика

3

6

3
^ 2.2 За вибором ВНЗ:2
Підготовка до роботи в дитячих оздоровичих таборах

2

4

2
^ 2.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:

^ 3. Цикл підготовки за фахом168,5
^ 3.1 Нормативна частина:97,5
Вступ до спеціальності

1

1

2
Соціалізація особистості

1

2

2
Деонтологія

1

1

2,5
Самоорганізація особистості

1

1

2,5
Персонологія

1

2

2
Соціальне партнерство

1

12

5
Теорія соціальної роботи

12

23

9
Соціальна робота з різними групами клієнтів

2

3

2,5
Соціальна педагогіка

2

34

8,5
Соціальна робота у сфері зайнятості

2

3

2,5
Технологія ведення документації в соціальній сфері

2

3

2
Методологія та методи соціально-педагогічних досліджень

2

4

3
Соціальна робота у сфері дозвілля

2

4

3,5
Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі

3

6

3,5
Прикладні методики в соціальній роботі

3

5

3
Історія соціальної роботи

3

5

3
Технології соціальної роботи

3

56

7
Діяльність соціальних служб

3

5

3
Економічні основи соціальної роботи

3

6

3
Основи соціально-педагогічних комунікацій

4

7

3
Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах

4

7

3
Соціальна політика в Україні

4

7

3
Основи професійної майстерності соціального працівника

4

78

5
Менеджмент соціальної роботи

4

8

5
Теорія соціального забезпечення

4

8

4
Технології соціального забезпечення

4

8

5
^ 3.2 За вибором ВНЗ:23
Пропедевтика (Університетська освіта. Робота в мережі Інтернет. Робота з пошуковими бібліотечними системами).

1

2

2
Загальна педагогіка

1

12

4,5
Історія цивілізацій

1

2

2
Соціально-педагогічна етика сімейного життя

2

3

2,5
Історія педагогіки

3

5

3
Право соціального забезпечення

3

6

3
Сімейне право

4

7

2
Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)

1

1

2
Трудове право

4

7

2
^ 3.3 За вибором студ-та для формування індивідуального навчального плану:9
Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки або Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

3

6

3
Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями або Педагогіка сімейного віиховання

4

7

3
Людина в сучасному соціумі або Системи організації соціального забезпечення в Україні

4

7

3
3.4 Практики36
Ознайомча практика (навчальна)

1

1

3
Соціально-обслуговуюча практика (навчальна)

1

2

3
Соціально-виховна практика (навчальна)

2

3

3
Практика в дитячих оздоровчих таборах (виробнича)

2

4

6
Профілактично-попереджувальна практика (навчальна)

3

5

3
Корекційно-реабілітаційна практика (виробнича)

3

6

3
Соціально-підтримуюча практика (навчальна)

4

7

3
Проектувально-менеджерська практика (виробнича)

4

8

12
^ 3.5 Курсові роботи3
Курсова робота з соціальної педагогіки

3

5

1
Курсова робота з історії та теорії соціальної роботи

3

6

1
Курсова робота з технології соціальної роботи

4

7

1
* - інші види занять з фізичної культури по 2 год/тиж за рахунок вільного часу студентів.
7.

Національна шкала

Відсоток

^ Шкала ЕСТS

відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок

добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками

задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


8.Підсумковий контроль (державна атестація) на освітньо-кваліфікаційному рівні „бакалавр” здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін. Студентові, який успішно витримав підсумковий контроль, рішенням Державної комісії присвоюється кваліфікація з вищої освіти й видається відповідний Диплом державного зразка, а також Додаток до диплома.


9. Координатор ЕСТS на історичному факультеті

ПІБ : доктор педагогічних наук, професор Ваховський Л.Ц.

Посада : декан історичного факультету

Поштова адреса: м. Луганськ, вул. Оборонна, 2а

Номер телефону: 59-03-42

Е-mail:istfac@luguniv.edu.ua


10. Зміст робочих програм:


1.Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Нормативна частина:


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи