Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки icon

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
НазваСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сторінка4/71
Дата04.08.2012
Розмір7.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКафедра іноземних мов


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни “Англійська мова за професійним спрямуванням”

для спеціальності(ей) “Соціологія”, “Соціальна робота”

форма навчання денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма дисципліни

„Англійська мова за професійним спрямуванням”

 1. Назва курсу.

^ “АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): 6.030101“Соціологія”, 6.130102“Соціальна робота”

 1. Код курсу.

[ІСТ].[Соціолог_09].[1.1.3]

[ІСТ].[Соц_роб_09].[1.1.3]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й, 2-й

 1. Семестр / семестри.

1-3

 1. Кількість кредитів ECTS.

8

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Богачева Вікторія Едуардівна - викладач кафедри іноземних мов

Некрутенко Олена Борисівна - викладач кафедри іноземних мов

Перова Світлана В’ячеславівна- викладач кафедри іноземних мов

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

 1. Цілі та завдання: розвинути навички студентів, знання й мовні компетенції, щоб надати їм можливість спілкуватися ефективно у сфері соціології та соціальної роботи.

^ По закінченні курсу студенти зможуть:

Аудіювання

 • розуміти суть та певні деталі чіткої стандартної мови, дискусій, ділового мовлення та лекцій, бесід та ін. на загальні теми, що є предметом обговорення академічних та професіональних колах;

 • розуміти основні питання та певні деталі телефонних розмов, що не стосуються повсякденної проблематики за умови чіткого та стандартного мовлення;

 • розуміти суть та певні деталі радіо або телепрограм розрахованих на іноземну аудиторію (наприклад, BBC World Service, Discovery Channel та ін.) на загальну або професійну тематику, записаних або що транслюються у прямому ефірі;

 • розуміти прості об’яви, повідомлення та інструкції, що широко уживаються у академічних та професійних колах.

Мовлення

а) діалогічне мовлення

 • ефективно спілкуватися у загальних ситуаціях, що мають місце у академічних та професійних колах (напр. пояснення лекцій англомовного викладача та ін.);

 • пояснювати та обговорювати загальні та професійні питання стосовно курсу навчання;

 • приймати участь у простих, телефонних розмовах що не стосуються повсякденної проблематики;

 • реагувати та запитувати про надання детальних інструкцій, що мають місце у академічних та професійних колах;

 • розпізнавати відмінні риси між формальними та неформальними стилями;

 • виконувати та реагувати на різноманітні мовні функції, використовуючи найбільш загальні зразки, властиві нейтральному стилю;

 • використовувати основні умовності ввічливості.

б) монологічне мовлення

 • брати участь у підготовленій презентації на загальні теми, що є предметом обговорення у академічних та професіональних колах із:

 • чіткою послідовністю висвітлення питань;

 • чітко визначеними причинами та поясненням поглядів;

 • змогою відповідати на поставленні запитання;

 • чіткою вимовою та відповідним наголосом;

 • адекватною голосовою проекцією та відповідними рухами тіла та ін.;

 • гнучко та прийнятно швидко зв’язувати серії окремих простих елементів у логічну послідовність висвітлення питань, про які йдеться у тому, що вони хочуть виразити в усній формі.

Читання

 • розуміти прості тексти, що стосуються вивчення професіональних галузей із підручників, газет, журналів, (спеціальних періодичних видань або джерел Інтернету);

 • розуміти прості інструкції та специфікації (напр., інструкції з використання певних приладів, обладнання, або у рекламі певних матеріалів;

 • розуміти кореспонденцію (напр., листи, факси, електронні листи) не повсякденного призначення, що є типовими у академічних та професіональних колах;

 • читати та розуміти прості форми, анкети та ін.;

 • ефективно використовувати алгоритм пошуку основної інформації у текстах при читанні;

 • розпізнавати відмінні риси між формальним та неформальним стилями.

Письмо

 • складати письмово прості зв’язні тексти (напр. стислі звіти) на теми, що вивчаються та на професійні теми;

 • складати письмово прості конспекти (напр., звіт про зустріч та ін.);

 • складати письмово просту бізнес та професійну кореспонденцію (напр., листи та електронні листи про перенос зустрічей, скарги на сервіс та ін.);

 • приймати прості повідомлення із телефонних розмов та від співрозмовника з точністю;

 • вірно заповнювати форми з метою відображення академічних та професійних цілей;

 • гнучко та прийнятно швидко зв’язувати серії окремих прости елементів у логічну послідовність висвітлення питань, про які йдеться у тому, що вони хочуть виразити письмово.

^ Уміння вчитися:

По закінченні курсу студенти здатні на:

Пошук інформації

 • визначити місцезнаходження пов'язаної з економікою інформації, використовуючи бібліотечний каталог, довідники, словники, Інтернет

 • задавати питання, з метою одержати необхідну соціальну або соціологічну інформацію

 • пророчити інформацію (використання ключів, таких як заголовки, підзаголовки, підписи тощо)

Академічне мовлення

 • робити презентацію чи вести бесіду на пов'язану з соціологією та соціальною роботою тему

 • описувати таблиці, діаграми і графіки

 • використовувати відповідні стратегії для участі в обговореннях, семінарах та навчальних програмах

Академічне письмо

 • інтерпретувати, порівнювати і зіставляти таблиці, діаграми, графіки тощо

 • підводити підсумки, перефразувати, синтезувати ідеї з різних типів текстів (наприклад, статті, науково-дослідні проекти тощо)

 • робити адекватні записи з різноманітних інформаційних джерел з соціології або соціальної роботи

 • написати доповідь, проект

Організація та самоусвідомлення

 • розробити індивідуальні плани навчання

 • ефективно організовувати джерела навчання (наприклад, словники, довідники, Інтернет джерела)

 • виробити індивідуальний стиль навчання

 • вести щоденник

 • вести докладний облік читання, важливих посилань, цитат тощо

Оцінювання

 • розуміти вимоги і критерії оцінки іспитів, тестів, завдань

 • готуватися ефективно до іспитів і тестів

 • керувати часом ефективно при здачі іспитів і виконанні тестів

 • давати відповідну самооцінку

Мовні вміння

По закінченні курсу студенти повинні мати робочі знання:

 • граматичних структур необхідних для вираження відповідних функцій і понять, правил англійського синтаксису для розуміння і складання широкого діапазону текстів в області соціології або соціальної роботи

 • мовних форм властивих офіційним і неофіційної професійним носіям інформації, широкого діапазону відповідного вокабуляра (включаючи термінологію) необхідного в області соціології або соціальної роботи
^ Соціолінгвістична і прагматична компетенції

По закінченні курсу студенти зможуть:

 • розуміти як основні цінності,так і поведінку у визначеному українському середовищі , що відрізняються від інших культур (міжнародний, національний рівень тощо)

 • розуміти різні корпоративні культури і застосовувати міжкультурні поняття при взаємодії усно чи в письмовій формі в межах різних ділових ситуацій

 • поводитися і реагувати відповідно в звичайних соціальних і бізнес ситуаціях у повсякденному житті; знати правила того, як люди повинні взаємодіяти в цих ситуаціях (розпізнавати відповідні жести, зоровий контакт, особистий простір і мова тіла в кожній ситуації)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

Схожі:

Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціальність 030510. 01 «Товарознавство І комерційна діяльність»
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconСтруктура інформаційного пакету для окр „бакалавр
України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на контракт: сертифікати...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»
Виробничі функції, що здійснюють магістри, пов'язані зі всіма етапами циклу існування об'єктів їх діяльності. Задачі діяльності,...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки iconДля окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи