Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення icon

Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Скачати 47.46 Kb.
НазваПоложення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення
Дата18.09.2012
Розмір47.46 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ВП «Стахановський навчальний комплекс

ЛНУ імені Тараса Шевченка»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова

Стахановського навчального комплексу

ЛНУ імені Тараса Шевченка


Н.М. Горобець


“_____“___________2010р.


ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих учених

Стахановського навчального комплексу

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

Загальні положення

1.1. Рада молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Рада) створюється з метою об'єднання молодих учених комплексу - аспірантів, викладачів, співробітників для вираження їхніх інтересів у професійній сфері і розв'язання найважливіших соціально-економічних проблем.

1.2. Діяльність Ради здійснюється згідно з указом Президента України "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" (від 9 квітня 2002 р.) і постанов Вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка (від 30 січня 2004 р.), науково-методичної ради Стахановського навчального комплексу ЛНУ імені Тараса Шевченка (від 2 вересня 2005р.), дійсним законодавством України, указаним Положенням.

1.3. Рада підпорядковується Раді молодих учених ЛНУ імені Тараса Шевченка і має функціональний і дорадчий характер.

1.4. Стахановський навчальний комплекс ЛНУ імені Тараса Шевченка надає таку допомогу Раді:

 • організаційне сприяння і фінансова підтримка проведення заходів і роботи Ради;

 • рекомендування на пільгових умовах (за клопотанням Ради) публікацій в "Альма-матер" навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій, статей та тез доповідей молодих учених;

 • надання Раді приміщень, засобів зв'язку й електронних комунікацій;

 • забезпечення умов для апробації результатів досліджень молодих учених;

 • своєчасне надання Раді інформації, що сприятиме розв'язанню її задач.


Основна мета і завдання Ради

2.1. Підтримка і координація діяльності, спрямованої на розвиток наукових ініціатив молодих учених, їхнього кваліфікаційного росту і закріплення молодих кадрів у Стахановському навчальному комплексі ЛНУ імені Тараса Шевченка.

2.2. Представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних інтересів і прав наукової молоді комплексу в адміністративних, громадських організаціях і засобах масової інформації.

2.3. Сприяння міждисциплінарній інтеграції молодих учених.


Основні напрями діяльності Ради

3.1. Підтримка наукової діяльності молодих учених, надання їм організаційної та фінансової допомоги.

3.2 Організація конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних учених університету, інших наукових і освітніх центрів України та інших держав. Заохочення видатних представників наукової молоді. Організація участі молодих учених у наукових конференціях, проведених в інших містах України та за кордоном. Співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями.

3.3. Збір і розповсюдження інформації про фонди, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень. Сприяння в отриманні оперативної інформації та забезпеченні доступу до мережі Інтернет.

3.4. Методична, організаційна й матеріальна підтримка публікацій робіт молодих учених. Сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців.

3.5. Організація соціологічних досліджень серед наукової молоді з метою виявлення проблем діяльності й пошуку шляхів їх розв'язання. Допомога в усуненні соціальних проблем молодих учених комплексу.

3.6. Залучення студентів до науково-дослідницької діяльності університету.

3.7. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети й завдань Ради.


Організаційні принципи діяльності Ради

4.1. Склад Ради формується з числа молодих учених-аспірантів, співробітників, викладачів (до 35 років), рекомендованих Науково-методичною радою комплексу.

4.2. Голова Ради обирається простою більшістю голосів прямим відкритим голосуванням з числа членів Ради. Термін обрання – 1 рік з наступною ротацією.

4.3. Учений секретар Ради обирається на засіданні Ради з числа його членів і відповідає за інформаційну підтримку діяльності Ради в межах повноважень, визначених Радою.

4.4. Засідання Ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Рада вважається правомірною приймати рішення, якщо на її засіданні було присутні більше половини членів Ради. Рішення Ради приймається більшістю голосів членів, що є присутнім на засіданні.

4.5. Голова Ради здійснює взаємодію Ради з Головою комплексу, заступником директора коледжу з науково-методичної роботи і зі структурними підрозділами комплексу, несе відповідальність за виконання Радою функцій, затверджених дійсним Положенням. Голова входить до складу Ради молодих учених ЛНУ імені Тараса Шевченка.

4.6. Рада здійснює свою діяльність на основі річного плану роботи. За результатами роботи Рада представляє звіт на засіданні РМУ університету.

4.7. Фінансування діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів, передбачених статтями витрат річного бюджету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, а також за рахунок надходжень з інших джерел. Рада правомірна давати рекомендації щодо найраціональнішого виділення й використання фінансових і матеріальних ресурсів на різні заходи, пов'язані з проблематикою Ради.

4.8. Члени Ради мають рівні права й обов'язки.

Права члена Ради:

 • обирати й бути обраним у керівні органи Ради;

 • брати участь у засіданнях Ради, виявляти ініціативу, викладати свої думки, вносити на розгляд будь-які пропозиції і брати участь у вільному обговоренні всіх розглянутих питань згідно з затвердженим регламентом.

Обов'язки члена Ради:

 • дотримуватися дійсного Положення і виконувати рішення Ради, прийняті в межах його повноважень, визначених дійсним Положенням;

 • виконувати прийняті на себе зобов'язання, керуватися у своїй діяльності метою, задачами і принципами Ради;

 • при отриманні повідомлення з Ради, яке містить питання чи прохання про виконання доручень, що стосується діяльності Ради, вчасно передавати до Ради свою відповідь чи повідомлення про неможливість виконання доручення не пізніше встановленого в повідомленні терміну й у встановленому порядку.

4.9. Виключення з членів Ради може здійснюватися у випадках:

 • здійснення членом Ради дій, що грубо порушують дане Положення;

 • невиконання рішень Ради;

 • письмового повідомлення про своє рішення вийти зі складу Ради.

4.10. Будь-який вид діяльності Ради може бути додатково регламентований додаванням до дійсного Положення.

Схожі:

Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПоложення про Раду молодих учених Відокремленого підрозділу «Луганський професійний торгово – кулінарний ліцей Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Загальні положення
Самокерованим громадським об'єднанням І створюється з метою об`єднання молодих учених вп лпткл лну ім. Т. Шевченка – викладачів,...
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПро Раду молодих учених факультету української філології дз "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Луганськ 2010 І. Загальні положення
Рада створюється з метою об’єднання молодих учених факультету – аспірантів, викладачів, співробітників, здобувачів для вираження...
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПро затвердження нового Положення про Раду молодих учених лну імені Тараса Шевченка та плану перспективного розвитку Ради молодих учених на 2013-2020 роки Драгнєв Юрій Володимирович Драгнєв Юрій Володимирович
Про затвердження нового Положення про Раду молодих учених лну імені Тараса Шевченка та плану перспективного розвитку Ради молодих...
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconЛуганський національний університет імені тараса шевченка” ІІ міжнародна науково-практична
Ради молодих учених Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2011-2012 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2011-2012 навчальний рік
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПлан роботи Ради молодих учених Стахановського навчального комплексу лну імені Тараса Шевченка на 2012-2013 н р. Вересень Засідання Ради молодих учених
Методологічний семінар «Новітні освітні технології» (Ярита І.І. – кандидат педагогічних наук, доцент, голова пцк психолого-педагогічних...
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconПоложення про магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про Раду молодих учених Стахановського навчального комплексу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Загальні положення iconВідокремлений підрозділ «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» рада молодих учених
Вп «Вище професійне училище Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи