Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність icon

Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність
Скачати 53.11 Kb.
НазваПрограма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність
Дата18.09.2012
Розмір53.11 Kb.
ТипДокументи

Абітурієнт - 2011
Програма

з історії України

для абітурієнтів, які вступають на спеціальність

5.01010601 Соціальна педагогіка


Історія України (кінець XVIII ст. – початок ХХ ст.)


Тема І. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVIII ст. – І половині ХІХ ст.

 1. Адміністративно-територіальний устрій і регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав:

 • Лівобережна Україна, Слобідська Україна, Правобережна і Південна Україна у складі Росії, система адміністративно-виконавчої влади у Наддніпрянщині;

 • Західноукраїнські землі і Галичина, Буковина, Закарпаття у складі Австрії, Королівство Галіції та Лодомерії.

 1. Соціально-економічний розвиток українських земель в І половині ХІХ століття.

 • особливості економічного розвитку Українських земель Наддніпрянщини;

 • початок промислового перевороту та формування ринкових відносин;

 • дискримінаційнимй характер політики царського уряду щодо економічного розвитку України.

 1. Антикріпосницька боротьба козаків, селян, військових поселенців в І половині ХІХ ст.

 • Найбільші виступи козаків, селян та військових поселенців у 20-30 рр. ХІХ ст. Устим Кармелюк – лідер повстанського руху на Поділлі 1813-1835 рр. Мета та форми боротьби селян.

4. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні.

 • Харків – центр суспільно-політичного руху в Україні;

 • поширення визвольних ідій декабристів, масонство та пропаганда боротьби проти національного гноблення, поява таємних політичних гуртків, роль та значення у розвитку українського національного руху Кирило-Мефодіївського братства.

 1. Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель в кінці ХVIII ст. – на початку ХІХ ст.

- реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ.

6. Пробудження національного життя на західноукраїнських землях

 • діяльність греко-католицьких священників в Галичині: Іван Могильницький, М.Левицький – будите лі національної ідеї;

 • заснування студентами Львівського університету об’єднання «Руська трійця» у 1832 р., його внесок у розробку програми національно-визвольного руху;

 • події революції 1848-49 рр. на західноукраїнських землях, проголошення буржуазно-демократичних свобод, справжній характер аграрних реформ;

 • Діяльність Головної Руської ради як представника інтересів українського населення Галичини;

 • Скасування кріпосного права в Галичині циркуляром від 22 квітня 1848 р.; характер антифеодальної реформи;

 • Українці в першому парламенті Австро-Угорщини 1848 р. Вимоги українських депутатів до влади, розпуск парламенту.


^ Тема ІІ. Українська культура І пол. ХІХ ст.

  1. Особливості розвитку культури, освіти і науки на українських землях у складі Росії; розряди навчальних закладів, відкриття університетів, ліцеїв, гімназій; Харків – І-й університетський центр в Україні; Микола Костомаров, Іван Котляревський, Пантелеймон Куліш, Григорій Квітка-Основ’яненко, Тарас Шевченко.

  2. Музичне, театральне, образотворче мистецтво. Розвиток культури на західноукраїнських землях: вища та середня освіта, книгодрукування – «Галицько-руська матиця», просвітнє товариство «Літературний заклад Пряшівський на Закарпатті та його ідейний керівник – О. Духнович.


^ Тема ІІІ. Економічний розвиток українських земель у складі Росії у ІІ половині ХІХ столітті.

 1. Скасування кріпосного права на українських землях, які входили до складу Російської імперії.

 • законодавче скачування кріпосного права Олександром ІІ маніфестом 19.02.1861 р., особливості реформи в Україні та її наслідки.

 1. Адміністративно-політичні реформи:

 • земська, судова, міська, фінансова, військова, шкільна реформи, їх характер та наслідки.

 1. Напрямки економічного розвитку Наддніпрянської України після реформи 1861 р.:

 • особливості і перебіг промислового перевороту, провідні галузі промисловості, торгівля, розширення внутрішнього ринку, товарне землеробство, «цукрова революція , підприємницька діяльність родини Терещенків.

 1. Особливості економічного життя Галичини, Буковини й Закарпаття.

 • нафтова, лісопильна і мірошницька галузі, стан сільського господарства як аграрно-сировинного придатку промислово розвинутих провінцій Австро-Угорської імперії.


^ Тема IV. Суспільно-політичне життя та піднесення національно-визвольного руху в Україні в другій половині ХІХ століття.

  1. Ідеологія «хлопоманства, В.Антонович, «Громади» як ліберально-просвітницький рух.

  2. Наступ самодержавної влади на українську мову: Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський указ 1876 р.

  3. Народницька ідеологія та її напрямки: революційний та реформаторський. М.Левитський, Б.Грінченко. «Ходіння в народ» 1874 р. та «Чигиринська змова» народників. «Літературне товариство ім. Т.Шевченка», Г.Кониського і М.Драгоманова. Спроба переоцінки українофільства, утворення організації «Братство Тарасівців».

  4. Визвольний рух на західноукраїнських землях:

 • Течії визвольного руху: народовство і москвофільство, «Просвіта» у Львові.;

 • Виникнення Русько-української ради - Кальної партії у 1890 р. в Галичині. Оформлення політичних партій Галицьких селян – Української радикальної партії (УРП), соціал-демократії (УСДП) та об’єднання національно-демократичних сил (УНДП).


^ Тема V. Українська культура в другій половині ХІХ століття.

  1. Освіта і початкові народні училища, гімназії, вища освіта на українських землях.

  2. Наука та наукові центри в Харкові, Києві, Одесі. Ілля Мечиков і Микола Гамалія, Микола Міклухо-Маклай, Микола Бенардос, Михайло Грушевський.

  3. Література:

 • критичний реалізм Марко Вовчак, І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка, Юрія Федьковича, Михайла Коцюбинського.

 1. Становлення національного театру: Марко Кропивницький, Михайло Старицький, Іван Карпенко-Карий, Марія Заньковецька.

 2. Музика

 • Семен Гулак-Артемовський, Михайло Аркас, Петро Сокальський, Михайло Вербицький, Микола Лисенко.

Тема VII. Україна на початку ХХ століття

  1. Нові явища соціально-економічного розвитку: концентрація капіталу та виробництва, виникнення монополістичних об’єднань, індустріалізація українських степових регіонів.

  2. Економічна криза 1900-1903 рр. Становище економіки та населення, проголошення ідеалу самостійної України: М.Міхновський та його брошура «Самостійна Україна».

  3. Поширення марксизму та утворення українських національних партій: РУП, «Спілка», УДП, УРП.

  4. Україна в роки революції 1905-1907 рр.

 • масові соціальні рухи, збройні повстання;

 • боротьба в Державній думі за автономію України й українізацію освіти;

 • Аграрна Столипінська реформа 1906-1911 рр., система заходів, наслідки;

 • Поширення ідей незалежності України: «Товариство українських поступовців», консервативний напрямок, «самостійники».


Тема VIII. Українська культура на початку ХХ століття.

  1. Освіта в умовах самодержавного тиску.

  2. Література: революційно-демократичний напрямок: О.Олесь, М.Коцюбинський, В.Винниченко, В.Стефаник, Л.Мартович.

  3. Музика, живопис, архітектура. М.Лисенко, І.Труш. Стиль модерну в архітектурі.

  4. Наука та наукові досягнення:

 • Розвиток історичної науки: М.Грушевський, Дм.Багалій, О.Єфименко. Досягнення в галузях української філології, фізики, хімії, тощо.
Схожі:

Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність iconПрограма вступних випробувань з історії України для абітурієнтів, що вступають на окр «бакалавр»
Метою вступних випробувань з історії України є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення...
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність iconПрограма вступних випробувань з всесвітньої історії для абітурієнтів, що вступають на окр «бакалавр»
Програму вступних випробувань з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у...
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність iconІнститут мистецтв програма вступного фахового випробування з дисципліни „Хореографія” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Бакалавр” на базі здобутого окр „Молодший спеціаліст”
Абітурієнти, які вступають до Інституту мистецтв повинні скласти творче випробування з
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність iconІнститут мистецтв програма вступного фахового випробування з дисципліни „Хореографія” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Бакалавр” на базі здобутого окр „Молодший спеціаліст”
На спеціальність “Хореографія І художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню спеціальну освіту та відповідну...
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програма вступного випробування з історії України для абітурієнтів розроблена з урахуванням чинних програм з історії для 5-11 класів...
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність icon«затверджую» Голова приймальної комісії
Програма вступного випробування з історії України для абітурієнтів розроблена з урахуванням чинних програм з історії для 5-11 класів...
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма з історії України для абітурієнтів, які вступають на спеціальність iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко «23» лютого 2013 року Кафедра української мови та української літератури програма
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи