Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; icon

Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови;
Скачати 174.99 Kb.
НазваПояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови;
Дата18.09.2012
Розмір174.99 Kb.
ТипПояснювальна запискаМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відокремлений підрозділ

«Стахановський педагогічний коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»


Затверджую:

Голова приймальної комісії

___________ Н.М.Горобець


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

спеціальність 6.010101 «Дошкільна освіта»

за ОКР «бакалавр»


Розглянуто на засіданні

приймальної комісії

Протокол №4 від 15 квітня 2011 р.


Стаханов

2011 р.
Пояснювальна запискаПрограма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; методики математики, методики образотворчого мистецтва, методики фі­зичного виховання.

На фахових вступних випробуваннях абітурієнти повинні відповідати певним кваліфікаційним вимогам до знань і умінь з професійної діяльності:

 • знати суть та завдання педагогіки як науки і окремих методик дошкільного виховання як галузей педагогіки;

 • знати систему освіти в Україні та її основні ланки;

 • знати методику виховання і навчання дітей дошкільного віку і володіти методиками та прийомами освітньо-виховного процесу з усіх методик дошкільного виховання;

 • вміти планувати різні форми навчально-виховної роботи з дошкільниками відповідно до віку дітей й ступеня їх обдарованості і психологічних особливостей;

 • вміти аналізувати форми і методи роботи з дітьми і батьками в конкретних ситуаціях.

Складані питання ґрунтуються на принципах науковості, професійної спрямованості, проблемності, відповідності вимогам кваліфікаційної категорії "молодший спеціаліст".

^

Зміст програми

Дошкільна педагогіка

Тема. Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки.

Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань.

Значення даного виховного періоду в житті людини. Своєрідність дошкільної педагогіки: дана наука є не лише сферою спеціальних наукових знань чи діяльністю вузьких спеціалістів, але знаходить широке застосування в житті.

Тема. Програми дошкільного виховання. Історія складання і вдосконалення програми. Сучасні державні програми дошкільного виховання “дитина”, “малятко”, “українське дошкілля”, “дитина в дошкільні роки”. Авторські програми. Варіативність та альтернативність у підготовці і використанні програм.” Базовий компонент дошкільної освіти” - основний документ, що визначає зміст освіти дошкільників на сучасному етапі.

Тема. Особливості періоду раннього дитинства.

Ведуча роль дорослого в перші два роки, завдання, виховання і специфіка їх реалізації в різних розділах виховної роботи.
^

Тема. Гра.


Гра - провідна діяльність дошкільників. Походження гри в історії суспільства. Місце гри в педагогічному процесі дитячо­го дошкільного закладу і сім'ї. Класифікація дитячих ігор.

Тема. Фізичне виховання дошкільників.

Філософія співвідношення фізичного і психологічного розвитку. Сучасні дослідження про можливості фізичного роз­витку. Завдання, умови та заходи фізичного виховання.

Вимоги до режиму. Методика проведення режимних процесів. Індивідуалізація дитини. Врахування своєрідності хлопчиків і дівчат.

Значення культурно-гігієнічних навичок у житті. Особливості методики формування культурно-гігієнічних навичок у дітей різного віку.

Тема. Розумове виховання.

Необхідність завдання і засоби розумового виховання. Сенсорне - основа розумового. Зміст і методи сенсорного виховання.

Тема. Моральне виховання.

Поняття моралі, загальнолюдські моральні цінності. Мораль українського народу. Зміст та методи морального виховання в різних вікових групах та сім'ї.

Тема. Трудове виховання.

Своєрідність праці дітей. Завдання, види і зміст дитячої праці в різних вікових групах. Основні форми організації дитячої праці в різних вікових групах, методика трудового виховання.

Тема. Естетичне виховання.

Поняття естетичного та художнього виховання. Основні завдання, засоби естетичного та художнього виховання. Само­стійна художня діяльність. Дитяча творчість.

Тема. Дошкільна дидактика.

Навчання в дитячому садку, його своєрідність.

Принципи дидактики. Гуманізм процесу навчання. Зміст навчання. Методи та прийоми навчання, їх класифікація, характеристика. Народна дидактика. Нетрадиційні методи та прийоми навчання дошкільників та дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку, обдарованих дітей.

Тема. Планування та облік навчально – виховної роботи.

Значення планування. Педагогічні основи планування. Вимоги до планування. Зміст планування: керівництва іграми дітей, трудовою, навчальною діяльністю, свят і розваг, індивідуальної роботи, роботи з батьками.

Форми планування і обліку навчально виховної роботи у дитячому садку. Особливості планування у різновіковій групі.

Тема. Дитячий садок і сім'я,

Значення сім І у житті дитини. Умови успішного сімейного виховання. Народна педагогіка про родовід та сімейний етикет. Завдання, зміст і форми роботи дошкільного закладу з батьками. Організація батьківської громадськості. Посібники та журнали для батьків. Внесок українського народу у скарбницю світової родинної педагогіки.

Тема. Дитячий садок і школа. Наступність у роботі дитя­чого садка і школи.

Поняття наступності і необхідність у роботі дитячого садка і школи, форми зв'язку. Особливості освітньо-виховної роботи із шестирічними дітьми в дитячому садку і школі. Гото­вність до навчання в школі. Види готовності. Робота сім'ї щодо підготовки до шкільного навчання.
Література:
 1. Конституція України.

 2. Закон України "Про освіту".

 3. Закон України "про дошкільну освіту", газета "Освіта України" №33, 2001 р.

 4. Богуславська З.М., Смирнова Е.О. Розвиваючи ігри для дітей молодшого дошкільного віку, М, 1991р.

 5. Безлюдна Н., Сухомлинський про методику розвиваючого навчання, ж. Початкова школа №9, 1998р.

 6. Буре Р.С., Година Г.Н. Вчити дітей працювати, М., 1983р.

 7. Вільчковський Е.С., Фізичне виховання дошкільників в сім'ї, К., 1987р.

 8. Губко О.Т. Історія педагогіки України: витоки, пошуки і проблеми, К., Радянська школа, 1990р.

 9. "Дитина". Програма виховання дітей дошкільного віку, К., 1991р.

 10. Конопко Е.Л., В світі раннього дитинства, Київ, Радянська школа, 1985р.

 11. Куцакова Л.В. Конструювання та ручна праця в дитячому садку, М., 1990р.

 12. Карпенко З.С., Експресивна психотехніка для дітей, К., 1997р.

 13. Кульчицька О.І., Творча обдарованість. Специфіка дитячої обдарованості, Обдарована дитина №1, 2001р., ст.44.

 14. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка, К., Либідь, 1996р.

 15. Масару Ібука. После трех уже поздно, М., Просвещение, 1992г.

 16. Макаренко А.С., Книга для батьків, К., Радянська школа, 1984р.

 17. "Малятко", Програма виховання дітей дошкільного віку, 1990р.

 1. Під редакцією Маркової Т.А., Дитячий садок і сім'я, М., 1986р.

 2. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди, К, 1972р.

 3. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. /Г.І. По німанська. Навчально-методичний посібник. – К.: Міленіум, 2007. – 244 с.

 4. По німанська Т.І. Дошкільна педагогіка. К., 2004.

 5. Русова С.Ф., Дошкільне виховання, Україна №3, 1991р.

 6. Русова С.Ф., Націоналізація дошкільного виховання,Україна №3, №4, 1991р.

 7. Сухомлинський В.О. Педагогічні твори у 5 томах, К., Радянська школа,1988р.

 8. Сухомлинська О. Василь Сухомлинський у зарубіжжі, Початкова школа, №9/98

 1. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка, К., 1985р.

 2. Соловейчик С. В.А. Сухомлинский о воспитании, М., Просвещение, 1985 г. 74-83.

 3. Україна XXI століття. Державна національна програма "Освіта".

 4. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції, К., Либідь, 1996рМетодика навчання образотворчого мистецтва


Тема. Значення образотворчого мистецтва та конструю­вання для всебічного розвитку дітей дошкільнят.

Вплив зображувальної діяльності на розумовий розвиток дітей, їх сенсорне виховання. Розвиток естетичного сприймання та емоцій, формування естетичних почуттів, естетичного став­лення до дійсності, естетичних оцінок та художнього смаку.

Тема . Види зображувальної діяльності в дитячому садку.

Малювання, ліплення, аплікація, конструювання - види зображувальної діяльності, за допомогою яких діти зображують дійсність. Характеристика способів зображення, їх взаємозв'язок.

Основні принципи дидактики, на яких будується зміст програми навчання образотворчого мистецтва.

Тема . Методи і прийоми навчання.

Визначення методів і прийомів навчання, традиційна кла­сифікація методів - словесні, наочні, практичні. Диференційо­ваний вибір методів та прийомів з урахуванням віку дітей, їх знань, досвіду.

Тема . Організація та проведення занять у дитячому садку.

Особливості організації занять в різних вікових групах. Типи занять, їх структура, нетрадиційної форми проведення.

Тема . Методика навчання декоративного малювання.

Значення декоративного малювання для виховання і роз­витку дошкільників. Створення візерунків за зразком та задумом в різних вікових групах, поступове ускладнення малювання візерунків. Послідовне ускладнення змісту занять, залучення дітей до колективної роботи. Важливості емоційного сприймання дітьми предметів декоративно-прикладного мистецтва. Використання музики, потішок. Навчання аналізувати вироби народного мистецтва, зразки, власні роботи.

Тема . Конструювання з паперу.

Навчання конструюванню з паперу в різних вікових гру­пах. Формування технічних навичок та вмінь в роботі з паперу. Ускладнення програмового матеріалу та тематики занять. Акти­візація досвіду дітей. Керівництво роботою дітей в різних вікових групах.


Література:


 1. Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду. - М. Просвещение, 1986.

 2. Жеравель О.Ф. Зображальна діяльність дітей дошкільного віку. - К., Рад. школа, 1984.

 3. Захарова В.М. Предметное рисование в детском саду. - М., Просвещение, 1983.

 4. Кириченко Н.Т. Сюжетне малювання в дитячому садку. - К., Рад. школа, 1986.

 5. Комарова Т.С. Изобретательная деятельность в детском саду. К., 1986.

 6. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. - М, Просвещение, 1985

 7. Косминская В.В. , Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью. – М., 1986.

 8. Лиштван З.В. Конструирование. - М., Просвещение, 1981.

 9. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. / Ред. Т.С. Комаровой. – М., 1986.

 10. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М., 1981.

 11. Скяданова Л.Я., Сірченко А.І. Декоративне малювання та аплікація в дитячому садку. - К., Рад. школа, 1976.Методика розвитку мовлення

і навчання грамоти


Тема . Навчання грамоти в дитячому садку.

Необхідність та значення навчання дітей дошкільного ві­ку в їх підготовці до школи. Методика ознайомлення зі словом та реченням. Методичні прийоми ознайомлення дітей зі складом. Методика ознайомлення з наголосом та наголошеними складами. Методика навчання дітей звуковому аналізу слів. Ме­тодика ознайомлення зі звуком та буквою в підготовчій групі. Навчання дітей читанню слів. Підготовка руки дитини до пи­сання.


ЛІТЕРАТУРА 1. Богуш А.М. "Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з
  навколишнім у дошкільному закладі" К., Вища школа, 1992

 2. Богуш А.М. "Заняття з розвитку мови в дитячому садку". - К.,
  1988.

 3. Богуш А.М. "Підготовка руки дитини до письма". - К., 1976

 4. Богуш А.М. "Речевая подготовка детей к школе" К., Рад. шк., 1988

 5. Журова Л.Е. "Обучение грамоте в детском саду" М, Педагогика, 1978.

 6. Короткова З.П. "Обучение детей дошкольного возраста расска-
  зыванию". - М, 1982.

 7. Максакова А.Н, Тумакова Р.А. "Учите, играя" М, Просвещение, 1983Теорія і методика фізичного виховання


Тема. Методика навчання фізичним вправам. Гімнастика.

^ Стройові вправи.

Визначення, види, загальна характеристика стройових вправ, їх значення. Методика навчання стройовим вправам дітей різних вікових груп.

^ Основні рухи.

Визначення, види, значення і загальна характеристика основних рухів (ходьба, біг, лазіння, стрибки, вправи у рівнова­зі).

Значення, види, особливості виконання дітьми. Техніка. Методика навчання основних рухів.

^ Загальнорозвиваючі вправи.

Загальна характеристика, значення. Класифікація загальнорозвиваючих вправ. Використання предметів і вимоги до них. Підготовка, прийоми роздачі і збору предметів, їх розміщення. Термінологія і правила запису загальноровиваючих вправ. Характеристика вихідних положень тулуба, ніг, рук. Методика навчання загальнорозвиваючих вправ.

Тема. Рухливі ігри.

Визначення і значення рухливої гри. Теорія розвитку рухливих ігор. Класифікація рухливих ігор. Варіантність рухливих ігор і їх ускладнення. Характеристика рухливих ігор для кожної вікової групи.

Методика проведення рухливих ігор. Методика проведення ігор-естафет, атракціонів.

Народні ігри і особливості їх проведення в різних вікових групах. Ігри-хороводи.

^ Тема. Форми роботи по фізичному вихованню в дошкільних установах.

Фізкультурні заняття

Значення, завдання, структура і зміст фізкультурного заняття. Взаємозв'язок частин заняття. Типи фізкультурних занять.

Методика проведення фізкультурних занять з дітьми різних вікових груп. Вимоги до підбору фізичних вправ на заняттях. Методика проведення фізичних вправ в кожній частині за­няття. Особливості змісту і методика проведення занять в міша­ній за віком групі, на повітрі в різні пори року.

^ Тема. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня.

Ранкова гімнастика.

Значення ранкової гімнастики. Побудова ранкової гімна­стики і підбір вправ в залі і на повітрі (на майданчику).

Методика проведення ранкової гімнастики з дітьми різ­них вікових груп.


Література:
 1. Програма виховання дітей дошкільного віку. "Малятко", К., 1990.

 2. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку "Малятко", К., 1993.

 3. Програма виховання та навчання в підготовчій групі Д/с, К, 1985.

 4. Хухлаєва Д.В. Методика фізичного виховання в дошкільних установах. М., 1984.

 5. Осокіна Т.І. Фізична культура в д/с. М., 1986.

 6. Кенеман А.В., Осокіна Т.І. Педагогічна практика студентів по курсу "Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку", М., 1984.

 7. Вільчковський Є.С. Методика фізичного виховання в д/с. К, 1999.

 8. Тімофєєва Є.І. Рухливі ігри для дітей молодшого дошкільного віку . М., 1986.

 9. Фролов В.Г. Ігри і фізичні вправи на прогулянках. М., 1986.

 10. Збірник ігор до програми виховання у д/с.

 11. Кенеман А.В., Хухлаєв Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. М., 1985.

 12. Вавілова О.Н. розвивайте у дошкільнят спритність, силу, витривалість. М., 1981.

 13. Бабіна Т.С. Ранкова гімнастика в д/с. М., 1978.

 14. Пензулаєв Л.І. Фізкультурні заняття з дітьми 3, 4-х років. М., 1983.

 15. Пензулаєв Л.І. Фізкультурні заняття з дітьми 4, 5-ти років. М., 1986.

 16. Вільчковський Є.С. Заняття з фізичної культури в д/с. К., 1986.

 17. Спіріна В.П. Загартування дітей. М., 1978.

 18. Фролов В.Г., Юречко Г.П Фізкультурні заняття на повітрі з дітьми дошкільного віку. М., 1983.

 19. Фоміна А.І. Фізкультурні заняття і спортивні ігри в д/с. М., 1984.

 20. Грішин В.Г. Серсо в д/с. М., 1985.

 21. Адошкявичина Є.І. Баскетбол для дошкільників. М., 1983.

 22. Леперт.Г.О., Лохман В.Г. Спортивні ігри і вправи для дітей дошкільного віку. М., 1973.

 23. Осокіна Т.І., Тімофеєва О.А., Куряйна П.С. Ігри і розваги дітей на повітрі. М., 1975.
^
Основи природознавства та методика

ознайомлення дітей з природоюТема . Практичні методи.

Праця в природі, її навчально-виховне значення, її своєрідність. Вимога до праці дітей в природі. Види праці в природі, її зміст в різних вікових групах. Форми організації праці.

Нескладні досліди як метод. Організація та методика проведення неск­ладних дослідів.

Гра як метод. Використання ігор під час ознайомлення з природою в рі­зних вікових групах.

^ Тема . Заняття - як важлива форма роботи по ознайомленню дошкільників з природою.

Типи занять. Вибір методів. Особливості розміщення дітей. Роль на­очних посібників під час організації занять. Педагогічна оцінка навичок та умінь дітей. Методика проведення різних типів занять у всіх вікових групах ди­тячого садка.

^ Тема . Височини. Низовини. Гірські райони.

Височини. Характеристика височин в залежності від місця роз­ташування на карті України. Волинська височина, Донецький кряж, Приазовська, Середньоросійська.

Низовини. Загальна характеристика низовин.

Гірські райони. Характерні ознаки гірських районів.


^ Тема . Значення тварин в природі. Підцарство найпростіші.

Класи: Саркодові, Джгутикові, Споровики, Інфузорії. Тип кишковопо­рожнинні. Загальна характеристика Кишковопорожнинних. Типи кільчасті черви (кільчаки).


^ Тема . Клас Земноводні.

Загальна характеристика та його представників


Література:


 1. Веретенникова С..А. "Ознакомленис дошкольников с природой" - М.: Просвещение, 1980г. 212 с.

 2. Виноградова Н.Ф. "Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой" - М.: Просвещение, 1982г.-112с.

 3. Золотова Е.И. "Знакомим дошкольников с миром животньгх" - М: Просвещение, 1988г. - 159 с.

 4. Лучик М.В. Детям о природе. - М.: Просвещение, 1989г. - 143 с.

 5. Как знакомить дошкольннков с природой. / Под ред.

П.Г. Саморуковой М.: Просвещение, 1983г. 207с.

 1. Лисенко Н.В. "Екологічне виховання дітей дошкільного віку" - Львів: Світ, 1999 -144 с.

 2. Марковская М.М. "Уголок природи в детском саду" - М.: Просвещение, 1984г. - 160 с.

 3. Яришева Н.Ф. "Методика ознайомлення дітей з природою" - К.: Вища школа, 1993 - 255 с.

 4. Мазурина А.Ф. "Наблюдение й труд детей в природе" М.: Просвещение, 1976г. - 206 с.

 5. Яришева Н.Ф. Ознайомлення дітей з природою. 2 изд. К.: Рад. школа, 1980 - 166 с.^ Методика формування

елементарних математичних уявлень


Тема. Розвиток кількісних уявлень у різних вікових групах.

Особливості сприйняття дітьми П молодшої групи кіль­кості предметів. Методичні прийоми роботи. Етапи розвитку діяльності лічби. Методика ознайомлення з утворенням числа та навчання кількісної і порівняльної лічби. Методичні прийоми роботи по ознайомленню дітей із складом числа із одиниць та двох менших чисел. Типи та види арифметичних задач. Методи­ка ознайомлення дітей з арифметичними задачами.

^ Тема. Форма.

Особливості сприйняття і обстеження предметів за формою. Навчання обстеженню форм. Ґрунтування предметів за формою. Роль геометричних фігур, як еталонів у пізнанні форми предметів. Формування понять: чотирикутники, п'ятикутники, шестикутники.

^ Тема. Формування просторових уявлень.

Поняття простору. Просторові уявлення та просторова орієнтація. Сприйняття простору дітьми раннього віку. Особливості орієнтації на місцевості. Особливості сприйняття дітьми дошкільного віку просторового розміщення “від себе”, “від об’єктів”. Особливості сприймання дітьми дошкільного віку просторових відносин між предметами. Завдання та значення формування у дітей уявлень та понять про простір. Умови формування просторових уявлень.

^ Тема. Розвиток орієнтування у часі.

Особливості розпізнання дітьми молодшого дошкільного віку частин доби. Особливості чуттєвого досвіду дітей у локалі­зації явищ у часі і встановлення їх послідовності.

Ознайомлення з календарем, як взаємозв’язаною системою мір часу, яка має кількісну характеристику. Розвиток почуття часу у старших дошкільників, прийомами ознайомлення дітей з хвилинами, інтервалом, розвиток вміння вимірювати і оцінювати їх, планувати в часі свою діяльність, регулюючи темп і ритм узагальнено від об’єму роботи.


Література:


 1. Грибанова О.К. Математика дошкільникам. К: Освіта, 1997.

 2. Мацюк Л.Г., Крушинська В.Д. Дидактичні ігри з математики в дитячому садку. - К.: Освіта, 1992.

 3. Походжай Н.Я. Цікава математика - навчальна книга, 1999.

 4. Столяр А. А. Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників - М. : Освіта, 1988.

 5. Тютюнникова А.М. Математична мозаїка. - Освіта, 1996.

 6. Фадеєва Р.О. Математична абетка для дошкільників. - Ріа Гарт, 1999.

 7. Щербакова К.Й. Математика для малят. Освіта, 1997.

 8. Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. - К: Вища школа, 1982

 9. Артемова Л.В. Колір. Форма. Величина. Число. - К., 1997.

 10. Баглаєва Н.І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят // Дошкільне виховання. - 1997. - № 7.

 11. Бєженова М. О. Цікава математика. - Донецьк, 1999.

 12. Данилова В.В., Рихтерман Т.Д., Михайлова З.А. Обучение математики в детском саду. - М., 1997.

 13. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л.А. Венгера. - М., 1978

 14. Ерофеева Т.Н. й др. Математика для дошкольников. - М., 1992.

 15. Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста. - М., 2001

 16. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. - М., 1974

 17. Математическая подготовка детей в дошкольном учреждении / Под. ред. В.В. Даниловой. - М., 1988.

 18. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. - М., 1985.

 19. Метлина Л.С. Математика в детском саду. - М., 1984.

 20. Михайлова З.А., Ноффе З.Н. и др. Математика от трех до семи. - СПб., 1997

 21. Петерсен Л.Г., Холина Н.П. Математика для дошкольников. Раз ступенька, два ступенька. - М., 1996.

 22. Рихтерман Т.Д. Формирование представления о времени у детей дошкольного возраста. — М., 1982.

 23. Сай М.К., Удальцова Е.Н. Математика в детском саду. - Минск, 1990.

 24. Скобина Е.В. Математика для малышей. - М., 1992.

 25. Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у дошкольников. — М., 1980.

 26. Фидлер М. Математика уже в детском саду. - М., 1981.

 27. Яновські О.О. Веселі задачі для дошкільнят. – Тернопіль, 1988.

^

Критерії оцінювання знаньОцінка “відмінно” виставляється, якщо студент

 • досконало володіє теоретичними знаннями в обсязі програми і знаннями, що виходять за її межі; детально їх викладає, вміє застосовувати здобуті знання в практичній діяльності;

 • самостійно аналізує і оцінює різноманітні педагогічні явища, факти, власні спостереження, виявляючи особисту позицію;

 • володіє джерелами інформації з науково-педагогічної і методичної літератури та використовує їх відповідно до цілей;

 • має сформовані професійні уміння в організації навчально-виховної, дослідницької роботи з дітьми та її плануванням.


Оцінка “добре” виставляється, якщо студент:

 • володіє вивченим обсягом матеріалу з педагогіки та методик дошкільного виховання, логічно, послідовно, чітко їх викладає;

 • виділяє суттєві зв'язки між вивченими явищами, об'єктами та розбіжності між ними;

 • наводить приклади із власних спостережень, вміє виконати практичні завдання, але припускає окремі неточності.


Оцінка "задовільно" виставляється, якщо студент:

 • володіє матеріалом, викладає правильно, послідовно, але не повно;

 • не здатний самостійно зробити узагальнення і висновки;

 • ознайомлений з основною літературою, але не повністю;

 • виявляє практичні уміння в організації навчально-виховної роботи з дітьми та її планування, але пропускає окремі помилки і неточності.


Оцінка "незадовільно" виставляється, якщо студент:

- припускає принципові помилки при відповіді на питання;

 • володіє теоретичним матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, об'єктів, педагогічних понять;

 • не вміє узагальнити, аналізувати інформацію з науково-педагогічних джерел;

 • не здатний правильно виконати практичні завдання.Схожі:

Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка Програма фахових вступних випробувань включає питання педагогіки раннього та дошкільного дитинства; методики ознайомлення з природою, методики розвитку мови; iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи