Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка icon

Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка
Скачати 85.92 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка
Дата18.09.2012
Розмір85.92 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відокремлений підрозділ

«Стахановський педагогічний коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»


Затверджую:

Голова приймальної комісії

___________ Н.М.Горобець


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

спеціальність 6.010102 «Початкова освіта»

за ОКР «бакалавр»
Розглянуто на засіданні

приймальної комісії

Протокол №4 від 15 квітня 2011 р.


^

м. Стаханов


2011 р.

пояснювальна записка


Програма фахових вступних випробувань для ОКР «бакалавр» включає тестові завдання з курсу «Педагогіка», таких її розділів: «Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання». В програму також включені тестові завдання з провідних методик «Фізична культура з методикою викладання», «Методика природознавства», «Методика математики», «Методика навчання української мови».

Тестові завдання з усіх предметів складені на рівні «впізнання», «розрізнення», «підстановки», «класифікації» і оцінюються за 100-бальною шкалою.


Педагогіка


І. Загальні основи педагогіки.

^ Тема 1. Предмет педагогіки.

Предмет і завдання педагогіки, її зв'язок з історією матеріальної та духовної культури, обумовленість соціально-історичними обставинами. Сучасний стан розвитку педагогічної науки.

Виховання, як соціально-особистісне явище, його конкретно-історичний характер, методологічні основи педагогіки. Народна педагогіка – золотий фонд наукової педагогіки.


^ Тема 2. Основні педагогічні поняття.

Педагогіка та інші науки.

Основні педагогічні поняття – виховання, навчання, освіта, самоосвіта, самовиховання. Складові частини педагогіки. Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками.


^ Тема 3. Вчитель сучасної школи та його функції. Вимоги до вчителя початкових класів.

Групи вимог до сучасного вчителя (світогляд, професійні, особистісні). Багатоплановість виховних функцій вчителя початкових класів. Класики педагогіки про значення посади вчителя, вибір ним методів роботи зі школярами.


^ Тема 4. Методи науково-педагогічних досліджень.

Необхідність для вчителя володіти системою методів науково-педагогічних досліджень. Емпіричні, теоретичні, математичні, статистичні методи дослідження; їх характеристика.


^ Тема 5. Розвиток, формування і виховання особистості.

Вплив і взаємодія спадковості, середовища і виховання на формування особистості. Зарубіжні теорії розвитку особистості.


ІІ. Теорія виховання.


Тема 6. Мета і завдання виховання.

Проблема мети виховання у роботах видатних вітчизняних педагогів. Сучасне звучання мети національного виховання. Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості.


^ Тема 7. Суть процесу виховання.

Характеристика виховного процесу, його функції: виховання, самовиховання і перевиховання. Його діалектика і рушійні сили. Етапи процесу виховання.


^ Тема 8. Основні закономірності і принципи виховання.

Сутність і взаємозв’язок закономірностей і принципів виховання: народності, природо відповідності, культуро відповідності, гуманізації, демократизації, етнізації, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів, індивідуального підходу до учнів у вихованні, систематичності, послідовності й наступності у вихованні; єдності педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості у вихованні.


^ Тема 9.Виховання особистості в колективі.

Виховання особистості в колективі.

Поняття «колектив», його ознаки, структура колективу, стадії розвитку дитячого колективу та роль педагога на кожній із них.


^ Тема 10. Методи виховання.

Поняття про методи, прийоми, засоби виховання. Класифікація методів виховання. Характеристика основних груп методів виховання.


^ Тема 11. Основні напрями виховання.

Зміст виховної роботи. Розумове виховання. Формування наукового світогляду. Моральне виховання. Трудове виховання. Система профорієнтаційної роботи з учнями. Економічне виховання. Естетичне виховання. Фізичне виховання учнів. Шляхи реалізації змісту виховання.


^ Тема 12. Вчитель – класний керівник.

Поняття про роботу класного керівника, класовода: його завдання, функції. Планування роботи класного керівника. Вимоги до нього.


^ Тема 13. Громадське і сімейне виховання.

Поняття про громадське (соціальне) виховання, сімейне виховання, його зміст, методи. Умови успішного сімейного виховання, педагогічна підтримка сімї. Форми, методи співпраці школи, сімї і громадськості у вихованні дітей.


ІІІ. Теорія освіти і навчання.

Тема 14. Предмет і основні поняття дидактики.

Поняття про дидактику, її основні категорії. Завдання дидактики, її зв'язок з окремими методиками.


^ Тема 15. Суть процесу навчання. Етапи засвоєння знань.

Двосторонній характер процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання. Етапи засвоєння знань. Єдність освітньої, виховної та розвиваючої функцій навчання. Мотивація навчання.


^ Тема 16. Принципи навчання.

Поняття про принципи навчання. Характеристика системи дидактичних принципів у традиційній педагогіці. Взаємозв’язок принципів дидактики. Умови застосування принципів навчання в сучасній школі.


^ Тема 17. Зміст освіти.

Поняття про зміст освіти, його складові частини: знання, вміння, навички. Види освіти: загальна політехнічна освіта в школі. Державні документи, що визначають зміст освіти в школі: навчальні плани, навчальні програми підручники, підручники, вимоги до них.


^ Тема 18. Методи навчання. Дидактичні технології.

Поняття про методи та прийоми навчання. Класифікація методів навчання. Характеристика окремих груп навчання. Вибір методів навчання.

Сучасні технології навчання: навчання у співробітництві, навчання в команді, метод проектів, розвивальне навчання, нові інформаційні технології.


^ Тема 19. Види і стилі навчання.

Проблемне, програмоване, модульне, комп’ютерне навчання, їх сутність, характеристика.

Поняття про стилі навчання, їх різновиди: репродуктивний, творчий, емоційно-ціннісний стилі.


^ Тема 20. Форми організації навчання.

Поняття про форми організації навчання, їх розвиток. Класно-урочна форма навчання. Урок як основна форма організації навчання, вимоги до сучасного уроку. Поняття про структуру уроку (макро- та мікро-). Поняття про типи уроків в школі. Інші форми організації навчання. Підготовка вчителя до уроку. Тематичне та поурочне планування.


^ Тема 21. Діагностика навчання.

Загальні поняття про контроль та оцінку знань, вмінь і навичок учнів. Функції перевірки та оцінки ЗУН в школі. Функції перевірки та оцінки знань, вмінь, педагогічні вимоги до них. Види, форми, методи перевірки ЗУН. Критерії якості знань, вмінь та навичок. Характеристика бальної системи оцінювання знань.


Література:


 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі – К., 1988.

 2. Антологія педагогічної думки Української РСР. – М., 1988.

 3. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

 4. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. – К., 1997.

 5. Закон України «Про загальну середню освіту»//Освіта України. – 1999.

 6. Закон України «Про освіту» - К., 1996.

 7. Кузь В.Г., Руденко Ю.Л., Сергійчук В.О. основи національного виховання – Умань, 1993.

 8. Малафік І.В. Уроке в сучасній школі. – Рівне, 1997.

 9. Матюша І.К. гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі. – К., 1995.

 10. Національна доктрина розвитку освіти. – К., 2001.

 11. Онишук В.А. Типи, структура и методика урока в школе- К., 1976.

 12. Під ред.. В.А. Оніщука Дидактика совремнной школы. – К., 1988.

 13. Раченко И.П. НОТ в школе. – М., 1982.

 14. Стельмаховчи М.Г. Народна педагогіка – К., 1985.Фізична культура з методикою навчання


Тема №1. «Фізичне виховання – складова частина національного виховання».

Тема №2. «Засоби фізичного виховання»

Тема №3. «Урок – основна форма роботи з фізичного виховання в школі»

^ Тема №4 «Гімнастика», «Методика навчання стройовим вправам», «Методика навчання загально розвиваючим вправам».

Тема №5 «Рухливі ігри»


Література:

 1. О.М. Худолій Гімнастика з методикою навчання.

 2. Б.М. Качашкін Теорія і методика фізичного виховання

 3. Б.М.Качашкін Спортивні та рухливі ігри

 4. О.М. Худолій Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. Харків. – 2007 р.

 5. Б.М. Шиян Методика фізичного виховання молодших школярів.^ Методика вивчення української мови.


Тестові питання з методики вивчення української мови націлені на узагальнення знань студентів з даного предмета та розвиток у студентів умінь застосовувати теоретичні положення в практиці вивчення мови. Охоплений матеріал з розділів «Грамота», «Орфографія», «Текст. Розвиток мовлення», «Читання» вказує на необхідність орієнтації майбутніх вчителів-бакалаврів на те, що навчання письму і читанню, вивчення грамоти слід поєднувати з розвитком мовлення школярів – усного й писемного.


Методика математики


 1. Поняття про предмет методики математики.

 2. Поняття про арифметичні дії.

 3. Зв'язок простих задач з формуванням та поглибленням знань про арифметичні дії.

 4. Методика роботи над простими задачами, їх типологія.

 5. Методика роботи над складеними задачами.Література:

 1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики – М., Просвещение, 1984.

 2. Богданович М.В., Король Я.А., Козак Я.А., Козак М.В. Методика викладання математики в початкових класів – Тернопіл, Навчальна книга – Богдан, 2001.

 3. Богданович М.В. Методика розв’язування задач в початкових класах, К., Вища школа, 1190.Методика природознавства


 1. Форми організації навчального процесу з природознавства.

 2. Методи і прийоми навчання природознавству.

 3. Типи уроків з природознавства.

 4. Позаурочна робота з природознавства.

 5. Позакласна робота з природознавства.

 6. Матеріальна база навчання природознавству.Література.

 1. Т.М. Байбара Методика навчання природознавства в початкових класах, Київ, «Веселка», 1998.

 2. Л.К. Нарочна, Г.В. Ковальчук, К.Д. Гончарова Методика викладання природознавства, Вища школа, 1990.

 3. В.М. Пакулова, В.И. Кузнецова Методика преподавания природовендения, М., Просвещение, 1990Схожі:

Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconПротокол №7 програми фахових вступних випробуван ь та надати до приймальної комісії
Підготувати та затвердити на засіданні: приймальної комісії (20. 02. 2012 р., протокол №6); Вченої ради університету (23. 02. 2012...
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького нту (протокол № від 20 р.) Луцьк 2012 зміст
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям 0202 «Мистецтво»
Урок музики в сучасній загальноосвітній національній школі (специфіка, особливості, типи уроків)
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Документно-бібліографічні потреби як причина виникнення основних суспільних функцій бібліографічної інформації
Програма фахових вступних випробувань спеціальність 010102 «Початкова освіта» за окр «бакалавр» Розглянуто на засіданні приймальної комісії Протокол №4 від 15 квітня 2011 р м. Стаханов 2011 р пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи