Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” icon

Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка”
Скачати 43.57 Kb.
НазваВп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка”
Дата20.03.2013
Розмір43.57 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

кафедра педагогіки

ВП „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет)

ЛНУ імені Тараса Шевченка”ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


У відокремленому підрозділі „Стахановський навчальний комплекс Луганського національного університету імені Тараса Шевченка” 25 квітня 2013 року відбудеться регіональна науково-практична конференція „Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої освіти”. До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, магістранти та фахівці з педагогічної освіти.


Планується робота за напрямами:


 • Теоретико-методологічні проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя в контексті сучасних освітніх технологій.

 • Сучасні технології активізації навчально-пізнавальної діяльності учнівської молоді.

 • Освітні технології організації самостійної діяльності студентів.

 • Особистісно-орієнтований характер виховних технологій у ВНЗ.

 • Тьюторський супровід у навчально-виховному процесі закладу освіти.


Робочі мови конференції – українська, російська


До початку конференції планується видання статей у збірнику матеріалів конференції.

Організаційний внесок для участі у конференції складає 40 грн. і вноситься по приїзду.


^ ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ:


Редколегія приймає статті обсягом 6-10 сторінок повністю підготовлених до друку. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc) шрифтом № 12 Times New Roman, формат сторінки А5, інтервал 1,0; поля: верхнє – 1,5 см, нижнє, ліве, праве – 1 см. Абзацний відступ – 1 см.


Матеріали розташовуються у такій послідовності: назва (великими буквами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). Наступний рядок – по центру, курсивом (напівжирний шрифт) прізвище та ініціали автора. Наступний рядок – по центру, курсивом (напівжирний шрифт) повна назва навчального закладу.


Зразок:


^ Професійна підготовка сучасного фахівця

з КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Петренко А.В.

ВП „Стахановський педагогічний коледж

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”


Структура статті:

 • актуальність: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання досліджуваної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

 • формулювання мети статті (постановка завдання);

 • методи, організація досліджень;

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів;

 • основні висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13 – 14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються згідно з вимогами ВАК України. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Наприклад. 1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 363 с. 2. Дахин А. Н. Открытое образование и компетентность его участников / А. Н. Дахин // Школьные технологии. – 2008. – № 1. – С. 60 – 64.

На окремому аркуші подається довідка про автора (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний); тема доповіді, форма участі в конфе-ренції (усна доповідь та публікація матеріалів або тільки публікація), тематичний напрям.

Для магістрантів, аспірантів – прізвище, ім’я, по батькові; місце навчання, факультет, курс, науковий керівник (місце роботи, посада, звання, учений ступінь, прізвище, ім’я, по батькові,); домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний), тема доповіді, форма участі в конференції (усна доповідь та публікація матеріалів або тільки публікація), тематичний напрям.

Статті, що не відповідають вимогам, не повертаються (не публікуються). Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій та наукові керівники.

Вартість послуги за видання – ^ 15 грн. за один машинописний аркуш.

Кошти внести на індивідуальну картку Приватбанку 4405 8858 2716 5678

Статтю, довідку про автора та копію квитанції про сплату (відскановану та прикріплену до файлу) надіслати на електронну пошту: e-mail: stkonf@ukr.net та повідомити за телефоном 050-028-72-04 (Писаненко Марина).

Файл зі статтею називати прізвищем та ініціалами автора російськими літерами (наприклад, Иванченко А.П.). Довідка про автора відсилається окремим файлом і повинна містити прізвище, ініціали автора (наприклад, Довидка_Иванченко А.П.). Електронний лист повинен мати обов’язково тему «Конференція 2013».

Контактні телефони:

050-272-78-87 – Ярита Ірина Іванівна (голова ПЦК психолого-педагогічних дисциплін)

Конференція відбудеться за адресою:

Луганська обл., м. Стаханов, вул. Пономарчука, 25

Стахановський педагогічний коледж (факультет)

Матеріали та квитанцію про сплату подавати не пізніше 20 лютого 2013 року.


Оргкомітет бажає творчих успіхів!

Схожі:

Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconСтахановський навчальний комплекс Спеціальність (педагогічний коледж – факультет) Соціальна педагогіка лну імені Тараса Шевченка

Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconВп «Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка»
Тараса Шевченка» 11 грудня 2012 року відбудеться науково-практична конференція «Власне українське та іншомовне слово у нашому вжитку»....
Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconСтахановський навчальний комплекс Спеціальність (педагогічний коледж – факультет) початкова освіта лну імені Тараса Шевченка
...
Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка -2010 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік
Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconРобота ради молодих учених вп «лисичанський педагогічний коледж лну імені тараса шевченка» протокол №1 засідання Ради молодих учених вп «Лисичанський педагогічний коледж лну імені Тараса Шевченка»
Протокол №1 засідання Ради молодих учених вп «Лисичанський педагогічний коледж лну імені Тараса Шевченка»
Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconПлан роботи ради молодих учених брянківського технолого – економічного технікуму лну імені Тараса Шевченка Брянка 2011-2012 Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
Затвердження плану роботи Ради молодих учених бтет лну імені Тараса Шевченка на 2011-2012 навчальний рік
Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconПлан роботи Ради молодих учених вп «Лисичанський педагогічний коледж лну імені Тараса Шевченка» на 2010-2011 н р
Лисичанського педколеджу педагогічний коледж Н. О. Гончаренко Луганського національного
Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconІ. А. Светлична план засідань ради молодих учених вп лпткл лну імені тараса шевченка на 2010 – 2011 навчальний рік
Про організацію роботи Ради молодих вчених у вп лпткл лну імені Тараса Шевченка (затвердження складу І плану роботи)
Вп „Стахановський навчальний комплекс (коледж-факультет) лну імені Тараса Шевченка” iconПро участь студентів Старобільського факультету у Днях науки та студентських олімпіадах у 2009/10 навчальному році в організації науково-дослідної роботи зі
Ково-дослідної роботи студентів лну імені Тараса Шевченка», «Про наукове студентське товариство лну імені Тараса Шевченка», затвердженими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи