Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство
Сторінка3/4
Дата30.05.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Тема1: Загальна характеристика цивільного права.

 1. Предмет та метод цивільного права.

 2. Функції цивільного права.

 3. Поняття цивільного права та система цивільного права.


^ Тема 2: Загальна характеристика цивільного законодавства.

1. Поняття і система цивільного законодавства.

2. Структура цивільного законодавства.

3. Дія цивільного законодавства за часом, у просторі та за колом осіб: зворотня сила закону.


Тема 4: Поняття і особливості цивільних правовідносин.

  1. Поняття, особливості, елементи цивільних правовідносин.

  2. Класифікація об’єктів цивільно-правових відносин: речі, дії, результати духовної та інтелектуальної творчості, особисті немайнові блага (честь, гідність, ім’я)


Тема 5: Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин.

 1. Правове становище громадян, що володіють частковою дієздатністю.

 2. Правове становище громадян, що володіють неповною дієздатністю.

 3. Правове становище громадян, що володіють обмеженою дієздатністю.

 4. Підстави, порядок, наслідки визнання громадянина недієздатним.

 5. Підстави, порядок, наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім.

 6. Підстави, порядок, наслідки оголошення громадянина померлим.

 7. Місце проживання громадянина.


Тема 6: Держава та територіальні громади як суб'єкти цивільних правовідносин.

 1. Участь держави у цивільних правовідносинах через систему своїх органів.

 2. Територіальні громади як суб`єкти цивільного права.


Тема 7: Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин.

 1. Поняття та ознаки юридичної особи.

 2. Порядок виникнення юридичних осіб.

 3. Порядок припинення юридичних осіб.

 4. Правоздатність юридичної особи. Момент виникнення та зміст.

 5. Види юридичних осіб.

 6. Правовий статус філії, представництва, дочірньої організації.

 7. Види господарських товариств.

 8. Акціонерне товариство.

 9. Товариство з обмеженою відповідальністю.

 10. Товариство з додатковою відповідальністю.

 11. Повне товариство.

 12. Командитне товариство.

 13. Види об`єднань підприємств.


Тема 8: Об'єкти цивільних правовідносин.

 1. Поняття та види об`єктів цивільного права.

 2. Речі та класифікація речей.

 3. Гроші та валютні цінності як речі.

 4. Цінні папери як об`єкти цивільного права. Поняття, види.

 5. Дії та послуги, результати творчої діяльності, особисті немайнові блага як об`єкти цивільних прав.


Тема 9: Особисті немайнові права як об'єкти цивільних правовідносин.

 1. Особисті немайнові права фізичної особи та їх види.

 2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.


Тема 10: Підстави виникнення цивільних правовідносин, правочини.

 1. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Види юридичних фактів.

 2. Поняття та види правочинів.

 3. Форма правочинів. Наслідки недотримання.

 4. Нікчемні та заперечні правочини.

 5. Умови (обставини) в правочинах.

 6. Недійсність правочину та правові наслідки.


Тема 11: Строки в цивільному праві. Позовна давність.

 1. Строки в правочині.

 2. Наслідки укладання правочину обмежено дієздатними, недієздатними, неповнолітніми, малолітніми.

 3. Позовна давність. Поняття, види строків позовної давності. Початок перебігу строку позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 4. Зупинення та переривання строків позовної давності.


Тема 12: Представництво і довіреність.

 1. Поняття представництва та його види.

 2. Довіреність, її види та форма.

 3. Строк дії довіреності, передоручення та припинення довіреності.


Тема 13: Здійснення та захист цивільних прав.

 1. Способи захисту суб`єктивного цивільного права.

 2. Поняття правового захисту, його зміст, об`єкти, суб`єкти та передумови.

 3. Органи, що здійснюють захист.

 4. Способи забезпечення виконання зобов’язань: неустойка (штраф, пеня), застава, порука, завдаток, гарантія.

 5. Неустойка договірна і законна, виключна, залікова, альтернативна, штрафна. Способи захисту суб’єктивних прав.


Тема 14: Поняття спадкування.

1. Поняття та підстави спадкоємства.

2. Основні спадкові поняття.


Тема 15: Спадкування за законом.

1. Поняття спадкування за законом.

2. Випадки спадкування за законом.

3. Коло спадкоємців.


Тема 16: Спадкування за заповітом.

1. Поняття спадкування за заповітом.

2. Випадки спадкування за заповітом.


Тема 17: Прийняття спадщини, оформлення спадкових прав.

 1. Поняття спадкування та спадкового правонаступництва.

 2. Спадщина. Відкриття спадщини, умови, час, місце.

 3. Суб’єкти спадкових правовідносин.

 4. Спадкування за законом.

 5. Спадкування за заповітом.

 6. Здійснення права на спадкування.

 7. Виконання заповіту.

 8. Оформлення права на спадщину. Спадковий договір.


Тема 18: Загальні засади права власності.

 1. Власність та право власності. Зміст права власності. Законне і незаконне володіння та користування.

 2. Форми власності згідно з чинним законодавством.

 3. Способи набуття і припинення права власності.

 4. Момент виникнення права власності. Ризик випадкової загибелі речі.


Тема 19: Право приватної власності.

 1. Поняття права приватної власності. Об’єкти та суб’єкти.

 2. Підстави виникнення та припинення права приватної власності.


Тема 20: Право власності юридичних осіб.

 1. Право власності юридичних осіб.

 2. Суб’єкти та об’єкти права власності юридичних осіб.

 3. Підстави виникнення права власності юридичних осіб.


Тема 21: Право державної і право комунальної власності.

 1. Право державної власності. Поняття, суб’єкти та об’єкти. Підстави виникнення. Здійснення права державної власності.

 2. Право комунальної власності. Поняття, суб’єкти та об’єкти. Підстави виникнення. Здійснення права комунальної власності.


Тема 22: Право спільної власності.

 1. Право спільної власності: поняття, види та особливості здійснення.


Тема 23. Права на чужі речі.

 1. Володіння, як окремий правовий інститут. Поняття і зміст володіння.

 2. Прало обмеженого користування чужими речами (сервітути). Види сервітутів: узус, узуфрукт.

 3. Право користуватися чужою землею для сільськогосподарських потреб – емфітевзис.

 4. Право користуватися чужою землею для забудови – суперфіцій.


Тема 24: Захист права власності

 1. Витребування майна з чужого незаконного володіння.

 2. Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння. Негаторний позов.

 3. Позов про виключення майна з опису.

 4. Інші засоби захисту права власності: а) захист права власності осіб, визнаних безвісно відсутніми або оголошених померлими; б) засоби захисту прав власників, які порушують права власників, в) захист права власності за позовом про визнання угод недійсними; г) зобов’язально-правові засоби захисту права власності (при невиконанні цивільно-правових зобов’язань).


Тема 25: Поняття авторського права.

 1. Авторське право. Поняття, джерела, об’єкти, суб’єкти, зміст і межі.

 2. Суміжні права. Поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст і межі, строки охорони.

 3. Авторські договори, види, зміст.


Тема 26: Поняття патентного права.

 1. Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Об’єкти, суб’єкти. Порядок оформлення.

 2. Право на знаки для товарів і послуг. Поняття, види, оформлення прав на знаки для товарів і послуг.


^ Тема 27: Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг.

1. Право на фірмове найменування (фірму), його призначення для індивідуалізації підприємства, організації, відокремлення її підприємницької чи будь-якої діяльності.

2. Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг.

3. Поняття і види знаків для товарів і послуг. Основні функції знаків для товарів і послуг.

4. Суб’єкти прав на знаки для товарів і послуг. Порядок одержання та чинність свідоцтва на знак.

5. Захист прав на знаки для товарів і послуг.


Тема 28: Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин.

 1. Поняття зобов’язального права. Ознаки зобов’язань. Система зобов’язального права.

 2. Суб’єкти, об’єкти та зміст зобов’язання.


Тема 29: Цивільно-правовий договір.

 1. Поняття, значення і функції договору в цивільному праві.

 2. Свобода договору.

 3. Класифікація договорів.

 4. Зміст договору.

 5. Публічний договір.

 6. Договір приєднання.

 7. Попередній договір.

 8. Порядок укладення договору.

 9. Зміна і розірвання договору.


Тема 30: Виконання зобов'язання. Припинення зобов’язання.

 1. Виконання зобов’язань. Поняття, принципи, місце, строки, способи.

 2. Суб’єкти виконання зобов’язань.

 3. Передоручення і переадресування. Заміна осіб у зобов’язанні.


Тема 31: Способи забезпечення виконання зобов'язань.

 1. Неустойка.

 2. Порука.

 3. Завдаток.

 4. Гарантія.

 5. Притримання.

 6. Застава.

 7. Способи припинення зобов’язань.

 8. Відповідальність за порушення виконання зобов’язань.


Тема 32: Характеристика договору купівлі-продажу.

 1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу.

 2. Види договорів купівлі-продажу.

 3. Особливості роздрібної купівлі -продажу.

 4. Особливості договору купівлі – продажу товарів у кредит.


Тема 33: Характеристика договорів дарування, ренти та довічного утримання.

 1. Загальна характеристика договору дарування.

 2. Загальна характеристика договору поставки.

 3. Загальна характеристика договору ренти.

 4. Загальна характеристика договору довічного утримання.


Тема 34: Характеристика договору найму (оренди).

 1. Загальна характеристика договору майнового найму.

 2. Види договорів майнового найму.

 3. Особливості договору лізингу.

 4. Загальна характеристика договору побутового прокату.

 5. Особливості договору найму приміщення та іншої капітальної споруди.

 6. Особливості договору найму житла.


Тема 35: Позичка.

1. Поняття та ознаки договору позички.

2. Елементи договору позички. Істотні умови договору позички. Зміст договору позички.


Тема 36: Характеристика договору підряду.

 1. Загальна характеристика договору підряду.

 2. Види договорів підряду.

 3. Особливості договору підряду в капітальному будівництві.

 4. Особливості договору підряду на виконання проектних і пошукових робіт.


Тема 37. Загальна характеристика договорів про надання послуг.

1. Поняття та види послуг.

2. Договір про надання послуг.


Тема 38: Загальна характеристика договору перевезення.

 1. Види перевезень і транспортних договорів.

 2. Особливості договору перевезення вантажів.

 3. Особливості договору перевезення пасажирів і багажу.


Тема 39: Загальна характеристика договору зберігання.

 1. Загальна характеристика договору зберігання.

 2. Загальна характеристика договору зберігання на товарному складі.

 3. Спеціальні види зберігання.


Тема 40: Загальна характеристика договору страхування.

 1. Загальна характеристика зобов’язань по страхуванню.

 2. Види зобов’язань по страхуванню.


Тема 41: Загальна характеристика договору доручення та договору комісії.

1. Поняття та ознаки договору доручення та договору комісії.

2. Істотні умови договору доручення та договору комісії.

3. Зміст договору доручення та договору комісії. Окремі види договорів доручення та договору комісії.


Тема 42. Договір позики та кредитний договір.

 1. Загальна характеристика договору позики.

 2. Загальна характеристика кредитного договору.


Тема 43. Договір банківського вкладу та банківського рахунку, факторинг.

 1. Загальна характеристика договору банківського вкладу.

 2. Загальна характеристика договору банківського рахунку.

 3. Загальна характеристика договору факторингу.


Тема 44. Загальні положення про розрахунки

1. Поняття та види розрахунків.

2. Розрахунки з платіжним дорученням.

3. Розрахунки по акредитиву.

4. Розрахунки по інкасо.


Тема 45. Договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

 1. Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

 2. Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

 3. Загальна характеристика ліцензійного договору.


Тема 46. Комерційна концесія

1. Поняття та ознаки договору комерційної концесії.

2. Зміст договору комерційної концесії.


Тема 49. Договори про спільну діяльність

 1. Загальна характеристика договорів про спільну діяльність.

 2. Загальна характеристика договору простого товариства.


Тема 47. Загальна характеристика позадоговірних зобов’язань

 1. Зобов’язання, що виникають внаслідок публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу.

 2. Зобов’язання, що виникають внаслідок публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

 3. Зобов’язання, що виникають внаслідок вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

 4. Зобов’язання, що виникають внаслідок регулювання здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Підстави, порядок відшкодування.

 5. Зобов’язання, що виникають внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

 6. Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Поняття, елементи.


Тема 48: Загальні положення деліктних зобов’язань.

 1. Поняття делікту.

 2. Умови виникнення делікту.

 3. Окремі види деліктів.

 4. Обсяг та способи відшкодування шкоди.


Тема 49. Характеристика окремих видів деліктних зобов’язань

 1. Відповідальність організації за шкоду заподіяну з вини її працівника.

 2. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

 3. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми, недієздатними і громадянами, нездатними розуміти значення своїх дій.


Тема 50. Особливості відшкодування моральної шкоди

1. Поняття моральної шкоди.

2. Підстави компенсації моральної шкоди.


Список рекомендованої літератури для вивчення курсу „Цивільне право України”

Нормативні акти:

 1. Господарський кодекс України: Кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – N№ 18-22. – 144 с.

 2. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – NN 40-44. – с356.

 3. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004, N 40-41, 42. – с. 492.

 4. Земельний кодекс України: Кодекс України від 25.10.2001 N 2768-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2002. - N 3-4. – 27с.

 5. Сімейний кодекс України: Кодекс України, N 2947-III від 10.01.2002, Верховна Рада України) Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135

 6. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003, N 898-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – N 898-IV, Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2003, N 38, с.313.

 7. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.1992, N 500-VI /500-17 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – N 36, с.524.

 8. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993, N 3792-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994, N 13, с.64/

 9. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 05.11.1997, N 621/97-ВР// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998, N 8. – с. 28.

 10. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993, № 3687- XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994, N 7. – с. 32.

 11. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993, № 15.12.1993 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994, N 7. – с. 34.

 12. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993, № 3116-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993, N 21. – с.218.

 13. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993, № 3689-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994, N 7. – с. 36.

 14. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16.06.1999, № 752-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999, N 32. – с.267.

 15. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992, № 2657-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992, N 48. – с.650.


Література:

 1. Азімов І. Забезпечення виконання зобов'язань.—X., 1995.

 2. Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства.- Х., 1997.

 3. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: “Статут”, 2001. – С. 404.

 4. Гражданское право под редакцией Толстого Ю.К., Сергеева А.П.- М., 1996.

 5. Дашков А.П., Бризгалин А.В. Комерційний договір від укладення до виконання.- К., 1996.

 6. Загальна теорія цивільного права /Під ред. О. А. Підопригори.— К. Вища шк„ 1992.

 7. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., !975. – С. 38.

 8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. — К.: Істина, 2004. — С. 346.

 9. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — К,: Юрінком Інтер, 2005.

 10. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950. – С. 103.

 11. Римское частное право Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. – М.: Юристъ, 1999. – С. 364.

 12. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн./ Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової.- К.: Юрінком Інтер, 2002.

 13. Цивільне право України: Академічний курс. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 353.

 14. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч./ За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - Ч. 1. – 552 - 553.

 15. Цивільний кодекс України: Коментар. За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М — X.: ТОВ «Одіссей», 2003. — С. 281.

 16. Цивільний кодекс України: Коментар. За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М — X.: ТОВ «Одіссей», 2003. — С. 281.


V. Цивільний процес України


Тема 1. Поняття та принципи цивільного процесу

 1. Поняття цивільного процесу.

 2. Види і стадії цивільного судочинства.

 3. Поняття цивільного процесуального права.

 4. Джерела цивільного процесуального права.

 5. Поняття та види принципів цивільного процесуального права.

 6. Принципи організації цивільного судочинства.

 7. Принципи здійснення цивільного судочинства.


1   2   3   4

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03040101 03040101) «Правознавство»
Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів з напряму підготовки «Правознавство»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconГрафік проведення іспитово-залікових сесій студентам заочної форми навчання галузі знань 0304 Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р. 1 курс
Право напряму підготовки 030401 Правознавство, спеціальності 03040101, 03040101 Правознавство на 2013-2014 н р
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПояснювальна записка щодо проведення вступного випробування для осіб
Спеціалістів або магістрів з напряму підготовки „Право” (за галузями знань 0304 ) за спеціальністю 03040101, 03040101 „Правознавство”...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03050201 та окр магістра 03050201
Моделювання як метод наукового пізнання. Послідовність стадій розробки моделі. Основні підходи щодо класифікації та створення економіко-математичних...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
«спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconСписки рекомендованих до зарахування до Коледжу Харківського економіко-правового університету за напрямом підготовки 03040101 «Правознавство»
Коледжу Харківського економіко-правового університету за напрямом підготовки 03040101 «Правознавство»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності 7(8). 18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи