Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р icon

Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
Скачати 150.29 Kb.
НазваПравила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
Дата27.05.2012
Розмір150.29 Kb.
ТипПравила
Погоджено

Голова профкому

____________Л.М. Вуйцик

«___»____________200_ р.

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

Одеської національної академії зв’язку

Затверджую

Ректор академії

______________ проф. П.П. Воробієнко

«___»____________200_ р.^ РЕЖИМ ПРАЦІ

співробітників Одеської національної академії зв'язку ім. О.С.Попова

Професорсько-викладацький склад - 6-ти годинний робочий день. Загальна тривалість робочого часу 36 годин на тиждень згідно з навчальним планом та індивідуальною карткою навантаження.

^ Учбово-допоміжний персонал - 7-ми годинний робочий день. Загальна тривалість робочого часу - 40 годин на тиждень. З понеділка по п'ятницю - 7 годин, суботу – 5 годин, з одним вихідним днем - неділя.

Початок роботи з 8.30 г. Згідно учбового графіку загрузки лабораторій.

- ^ Адміністративно-управлінський персонал - 7-ми годинний робочий день. Загальна тривалість робочого часу 40 годин на тиждень з понеділка по п'ятницю - 7 годин, субота - 5 годин, з одним вихідним днем - неділя.

Початок роботи з 8.30 до 16.00 г.

Обідня перерва з 12.30 - 13.00. У суботу робочий день з 8.30 до 13.30.

- Відділ кадрів, бухгалтерія, канцелярія, відділ соціально-психологічної та виховної роботи та науковий відділ - 5-ти денний робочий тиждень. Загальна тривалість робочого часу - 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи - 8 годин, з двома вихідними днями - субота та неділя. Початок роботи з 8.30 до 17.00 г. Обідня перерва з 13.00 до 13.30 г.

- Обслуговуючий персонал 7-ми годинний робочий тиждень. Загальна тривалість робочого часу - 40 годин на тиждень.

З понеділка по п'ятницю - 7 годин, субота - 5 годин з одним вихідним днем -неділя.

Початок роботи з 8.30 до 16.00 г. Обідня перерва з 12.30 до 13.00 г.

У суботу робочий день з 8.30 до 13.30 г.

- Для змінної категорії робітників, сторожів та чергових по гуртожитку - згідно з графіком чергування.

Початок роботи з 8.00.


1. Загальні положення

1.1.Відповідно до Конституції України, громадяни мають право на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче установленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностями, фахової підготовки й освіти. Обов'язок кожної здатної до праці особи - сумлінно трудитися в обраній ним області

Трудова дисципліна - це дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку і праці поводження в процесі роботи, свідоме ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу. Трудова дисципліна забезпечується утворенням організаційних і економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до роботи, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і суспільного впливу.

Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці.

Питання пов'язані із застосуванням праці внутрішнього трудового розпорядку вирішуються власником або уповноваженим ним органом (далі адміністрація) разом із профспілковим органом.

^ 2. Порядок приймання і звільнення робітників

2.1.Робітники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу в академії.

2.2. При укладанні трудового договору особа зобов'язана подати:

- Паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, для військовозобов’язаних – військовій квиток.

- Трудову книжку.

При прийманні на роботу, що вимагає спеціальних знань, також документ про освіту (фах, кваліфікація)

У випадках передбачених законодавством документ про стан здоров'я та інші документи .

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, що влаштовуються на роботу відомості і документи не передбачені законодавством.

Приймання на роботу оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації, що оголошується працівнику під розписку.

Фактичне допущення до роботи відповідною посадовою особою вважається укладанням трудового договору, незалежно від того чи було приймання на роботу оформлене належним чином.

2.3. При влаштуванні працівника на роботу адміністрація зобов'язана:

2.3.1. Роз'яснити працівнику його права й обов'язки і проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, на якому він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників, що ще не усунуті, і можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

2.3.2. Ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективного договору.

2.3.3. Визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи приладдями.

2.3.4. Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

2.4. На всіх працівників, які відпрацювали більш 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку установленому чинним законодавством.

2.5.Припинення трудового договору може мати місце тільки на основах передбаченими законодавством.

Робітники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин адміністрація повинна розірвати трудовий договір у термін, про який просить працівник.

Після закінчення указаних термінів попередження працівник, має право припинити роботу, а адміністрація зобов'язана видати робітнику трудову книжку і провести з ним розрахунок.

Терміновий трудовий договір підлягає розірванню достроково за вимогою працівника в разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного або трудового договору.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації, без попередньої згоди профспілкового органу, припускається лише у виняткових випадках, передбачених законодавством.

Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації.

2.6. У день звільнення адміністрація зобов'язана видати робітнику належним чином оформлену трудову книжку і зробити з ним розрахунки в терміни передбачені законодавством.

У випадку звільнення робітника з ініціативи адміністрації, вона зобов'язана в день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. У інших випадках копія наказу видається за вимогою робітника.

^ 3. Головні обов'язки працівника

3.1. Працівник зобов'язаний:

Працювати чесно й сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, дотримуватись дисципліни праці - основи порядку в навчальному закладі, бережно ставитися до майна власника, з яким укладений трудовий договір.

Поліпшувати якість роботи , не припускати порушень роботі, дотримуватися трудової дисципліни.

Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами й інструкціями.

Вживати заходів до негайного усунення причин і умов перешкоджаючих або ускладнюючих нормальне виробництво роботи (простій, аварія) і негайно повідомляти про те , що трапилося, адміністрації.

Утримувати своє робоче місце, устаткування і пристосування в порядку, чистоті й справності, а також дотримуватися чистоти в навчальних і службових приміщеннях і на території академії, додержуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів.

Берегти і зміцнювати власність, ефективно використовувати устаткування власника, бережно ставитися до устаткування, спецодягу й інших предметів, що видаються в користування робітникам, ощадливо і раціонально витрачати матеріали, енергію, паливо й інші матеріальні ресурси.

Коло обов’язків (робіт), які виконує кожний робітник за своїм фахом, кваліфікацією або посадою, визначається Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робіт і професій, технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.

^ 4. Основні обов'язки адміністрації академії

4.1. Адміністрація зобов'язана:

4.1.1. Правильно організовувати працю робітників, щоб кожний працівник працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, до початку роботи був ознайомлений з правами й обов'язками, забезпечений роботою протягом робочого дня(зміни), забезпечити здорові і безпечні умови праці.

Створити умови для зростання продуктивності праці шляхом запровадження новітніх досягнень науки, техніки і наукової організації праці.

Удосконалювати організацію оплати праці, забезпечувати матеріальну зацікавленість робітників у результатах їхньої особистої праці й у загальних результатах роботи, ощадлива і раціональна витрата фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення й інших заохочувальних фондів; забезпечити правильне застосування чинних умов оплати і нормування праці; видавати заробітну плату в установлені терміни.

Забезпечити дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно здійснюючи організаторську, економічну і виховну роботу спрямовану на її зміцнення, раціональне використання трудових ресурсів, застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни.

Додержуватися законодавства про працю і правила охорони праці; поліпшувати умови праці, забезпечити належне технічне устаткування усіх робочих місць і створювати на них умови для роботи, що відповідають правилам з охорони праці (правилам з техніки безпеки, санітарних нормах і правилах - тощо).

Вживати необхідні заходи щодо профілактики виробничого травматизму, фахових та інших захворювань робітників, у випадках передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв'язку зі шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки тощо) забезпечувати відповідно до чинних норм і положень спеціальним одягом, спеціальним взуттям й іншими засобами індивідуального захисту, організовувати належний нагляд за цими засобами.

Постійно контролювати знання і дотримання робітниками усіх вимог інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони.

Своєчасно розглядати і запроваджувати винаходи і раціоналізаторські пропозиції, підтримувати і заохочувати новаторів виробництва.

Забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації працівників і рівня їхніх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням на виробництві й у навчальних закладах.

4.1.2. Створювати трудовому колективу необхідні умови для виконання ним своїх повноважень. Сприяти створенню в трудовому колективі ділової, творчої обстановки, всіляко підтримувати ініціативу працівника, своєчасно розглядати критичні зауваження працівників і повідомляти їм про вжиті заходи.

4.1.3. Уважно ставитися до потреб і запитів працівників, забезпечувати поліпшення їхніх житлових умов, розподіляти житлову площу відповідно до чинного законодавства.

^ 5. Робочий час і його використання

5.1. В академії встановлено шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем, а для робітників друкарні, відділу кадрів, бухгалтерії і канцелярії, адміністрацією за узгодженням із профспілковим органом встановлено п’ятиденний робочий тиждень. У структурних підрозділах, у яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень у суботу повинен залишатися черговий для виконання оперативних робіт із наданням дня відгулу.

Для працівників встановлена тривалість робочого часу 40 годин на тиждень.

Тривалість щоденної роботи - 7 годин, у понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю і 5 годин у суботу, з одним вихідним днем - неділя.

Для професорсько-викладацького складу встановлений шестигодинний робочий день. Загальна тривалість робочого часу 36 годин на тиждень.

У межах шестигодинного робочого дня викладачі повинні вести усі види навчально-методичної і науково-дослідної роботи.

Робота в порядку сумісництва, дозволеного чинним законодавством, професорсько-викладацьким складом, працівниками повинна виконуватися в неробочі по основній посаді години.

Суміщення професій (фахів), посад і робіт поряд із виконанням працівником своєї роботи припускається лише з його згоди в межах установленої законом тривалості робочого часу, тільки в одній установі.

5.2. Контроль за дотриманням розкладу навчальних занять і за виконанням планів навчально-методичної і науково-дослідної роботи здійснюється завідуючими кафедрами і деканами факультетів.

5.3. Час кінця роботи встановлено, для робітників із шестиденним робочим тижнем - у 16.00, а для робітників із п'ятиденним робочим тижнем - у 17.00.

Обідня перерва для співробітників навчального відділу, бухгалтерії і наукового сектору - з 12.30 до 13.00, для працівників господарської частини, відділу кадрів і канцелярії - з 13.00 до 13.30.

За узгодженням із профспілковим органом підрозділам академії й окремим групам працівників може встановлюватися інший час початку і закінчення роботи.

5.4. Про початок і про закінчення роботи, а також про перерву в роботі працівників повідомляють за місцем роботи через керівників структурних підрозділів.

Облік явки на роботу і місце роботи організує адміністрація.

При неявці викладача кафедра зобов'язана негайно вжити заходів щодо заміні його іншим викладачем.

Понаднормові роботи, як правило, не допускаються. Застосування понаднормових робіт адміністрацією може провадитися у виняткових випадках, передбачених чинним законодавством, лише за дозволом профспілкового органу.

Забороняється в робочий час:

відривати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або звільнити їх з роботи для виконання громадських обов'язків;

скликати збори, засідання і будь-якого роду наради у громадських справах.

5.5. Черговість надання щорічних відпусток установлюється адміністрацією академії за узгодженням із профспілковим органом. Графік відпусток складається на кожний календарний рік і доводиться до відома всіх працівників.

^ 6. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

6.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також вживання інших заходів, передбачених законодавством.

6.2. За порушення трудової дисципліни адміністрація академії накладає такі дисциплінарні стягнення:

- Догана

- Звільнення

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути накладене за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше вживались заходи дисциплінарного або громадського стягнення, за прогул (у тому числі за відсутність на роботі більш трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин, а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Прогулом вважається неявка на роботу без поважної причини протягом усього робочого дня.

Так само вважаються прогульниками робітники, що були відсутні на роботі більш трьох годин (безперервно або сумарно) протягом робочого дня без поважних причин.

6.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надане право прийому на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.

6.4. Трудовий колектив застосовує до членів колективу за порушення трудової дисципліни заходи громадського стягнення (зауваження, громадська догана), ставлять питання про застосування до порушень трудової дисципліни заходів впливу, передбачених законодавством.

6.5. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника у поясненні не може служити перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладе пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

6.6. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення адміністрація повинна враховувати міру важкості зробленого проступку і заподіяної ним шкоди, обставини, при яких здійснений проступок, і передуючої роботи робітника.

6.7. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівнику під розписку.

6.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що немає дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не припустив нового порушення трудової дисципліни і при тому проявив себе як сумлінний працівник, тоді стягнення може бути зняте наказом (розпорядженням) адміністрації або уповноваженого ним органу колишнього року.

Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, показані в дійсних Правилах до працівника не застосовуються.

6.9. Трудовий колектив має право зняти накладене ним стягнення достроково, до закінчення року з дня його накладання, а також клопотати про дострокове зняття дисциплінарного стягнення накладеного адміністрацією за порушення дисципліни, якщо член колективу не припустив нового порушення дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник.

^ 7. Навчальний розпорядок

7.1. Навчальні заняття в академії проводяться за розкладом відповідно до навчальних планів і програм, затвердженими в установленому порядку.

7.2. Навчальний розклад складається на семестр і вивішується не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру.

7.3. Тривалість академічної пари – 1 година 20 хвилин. Про початок і закінчення навчального заняття викладачі і студенти сповіщаються дзвоником.. Після пари занять установлюється перерва тривалістю 25 хвилин.

7.4. Вхід студентів в аудиторію після дзвоника забороняється до перерви.

7.5. До початку кожного навчального заняття (і в перервах між заняттями) в аудиторіях, лабораторіях, навчальних майстернях і кабінетах лаборанти та асистенти підготовлюють необхідні навчальні посібники й апаратуру.

7.6. Для проведення практичних занять в аудиторіях, лабораторіях, навчальних майстернях кожний курс ділиться на групи. Склад студентських груп установлюється наказом ректора в залежності від характеру практичних занять.

7.7. У кожній групі наказом ректора (за поданням декана) призначається староста групи з числа найбільш встигаючих і дисциплінованих студентів.

Староста групи підпорядковується безпосередньо декану факультету й ознайомлює групу з усіма розпорядженнями і вказівками.

У функції старости входить:

- персональний облік відвідування студентами усіх видів навчальних занять;

- спостереження за станом навчальної дисципліни в групі на лекціях і практичних заняттях, а також за збереженням навчального устаткування й інвентарю;

- повідомлення студентів про зміни, внесені у розклад деканом факультету;

- призначення на кожний день чергового по групі в порядку черги.

Розпорядження старости в межах указаних вище функцій обов'язкові для всіх студентів групи.

7.8. У кожній групі ведеться журнал установленої форми, який зберігається на факультетах і щодня перед початком занять видається старості, що відзначає в ньому присутніх і відсутніх на заняттях студентів, подає його викладачеві для запису в розділі виконання календарного плану.

7.9. Студенти зобов'язані:

- систематично глибоко опановувати теоретичні знання і практичні навички з обраного фаху;

- відвідувати навчальні заняття і виконувати в установлені терміни всі види занять, передбачені навчальними планами і програмами;

- брати участь у суспільно-корисній праці;

- студенти, що навчаються на контрактній основі зобов'язані своєчасно сплачувати плату за навчання відповідно до умов контракту;

- здобути знання, уміння і навички, визначені кваліфікаційною характеристикою фаху;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку академії і студентського гуртожитку.

7.10. При неявці на заняття студент зобов'язаний не пізніше ніж наступного дня повідомити про це декана факультету й у перший день явки в академію подати дані про причини пропускання занять. У випадках хвороби студент подає декану факультету довідку встановленого зразка відповідальної лікувальної установи.

7.11. Студенти зобов'язані бережно й акуратно ставитися до власності академії (інвентар, навчальні посібники, книги, прилади тощо). Студентам забороняється без дозволу адміністрації академії виносити предмети і різноманітне устаткування з лабораторій, навчальних та інших помешкань.

7.12. За порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку і правил проживання у гуртожитку може бути застосоване одне з таких дисциплінарних стягнень:

- догана;

- відчислення з академії.

^ 8. Правила поводження у приміщенні академії

8.1. Відповідальність за поточний ремонт в навчальних приміщеннях, освітлення, опалення тощо несе проректор з адміністративно-господарської роботи академії.

За утримання в справності меблів та устаткування в лабораторіях і кабінетах та за підготовку навчальних посібників до занять відповідають зав. кафедрами, зав. лабораторіями і лаборанти.

8.2. У приміщеннях академії забороняється:

а) смітити на території академії;

б) голосні розмови, шум на коридорах під час занять;

в) паління.

8.3. Адміністрація академії забезпечує охорону академії, цілість устаткування, інвентарю й іншого майна, а також підтримування необхідного порядку в навчальних і побутових будівлях.

Охорона будівель, майна і відповідальність за їхній протипожежний і санітарний стан покладається наказом ректора на визначених осіб персоналу академії.

Схожі:

Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconПравила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р
move to 0-1048
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconПоложення про конференцію трудового колективу донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-к-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
Положення «Про державний вищий навчальний заклад», Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconПоложення про Конференцію трудового колективу Донбаської національної академії будівництва І архітектури ухвалено прийнято вченою радою Донбаської Конференцією трудового національної академії будівництва колективу Донбаської
Положення „Про державний вищий навчальний заклад. Статуту Донбаської національної академії будівництва І архітектури І є документом,...
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconПравила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconІнструкці я з діловодства Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації від 01. 06. 2007 р. №166
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconПравила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1
«Про відпустки» та інших нормативно-правових актів. Мета правил внутрішнього трудового розпорядку полягає в регулюванні трудових...
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconПравила внутрішнього розпорядку Академії муніципального управління
Академії муніципального управління (далі Академія) грунтується на свідомому і якісному виконанні працівниками, студентами, слухачами,...
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова проект положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова затверджено
Рейтингова оцінка роботи професорсько-викладацького складу використовується керівництвом Академії у процесі
Правила внутрішнього трудового розпорядку Одеської національної академії зв’язку Затверджую Ректор академії проф. П. П. Воробієнко 200 р iconПоложення про вчену раду донбаської національної академії будівництва І архітектури пр-в-02 прийнято конференцією трудового колективу Донбаської національної академії
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи