Острозька академія загальні положення icon

Острозька академія загальні положення
Скачати 58.38 Kb.
НазваОстрозька академія загальні положення
Дата27.07.2012
Розмір58.38 Kb.
ТипПлан-конспект

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ

УКРАЇНСЬКЕ БІБЛІЙНЕ ТОВАРИСТВО
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»1.Загальні положення


1.1. Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Лист від 2.12.2011 № 1/3-594) проводить Всеукраїнський конкурс «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування» (далі конкурс).

1.2. Основними завданнями конкурсу є :

 • сприяння професійному становленню вчителя з предметів духовно-морального спрямування, обміну відповідним досвідом;

 • удосконалення фахової підготовки вчителів з предметів духовно-морального спрямування, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів;

 • популяризація педагогічного досвіду  вчителів предметів духовно-морального спрямування;

 • ознайомлення широкої науково-педагогічної та батьківської громадськості з предметами духовно-морального спрямування.


 

2. Проведення конкурсу


2.1. Конкурс проводиться між вчителями, які викладають предмети духовно-морального спрямування: ”Основи християнської етики”, “Християнська етика в українській культурі”, “Етика: духовні засади”, “Людина і світ”, “ Людина і суспільство”, “Етика” тощо.

2.2.     Для участі в конкурсі необхідно подати:

 1. Заявку (див. Додаток 1);

 2. План-конспект уроку для певного класу;

 3. Есе на тему: «Як зацікавити сучасних школярів предметами духовно-морального спрямування?»

Матеріали оформляються в редакторі «Microsoft Word» і подаються у друкованому вигляді (1 прим.) й електронному варіанті (пересилаються електронною поштою) шрифт «Times New Roman»; розмір шрифту — 14; інтервал — 1,5; поля: ліве, праве, верхнє і нижнє — 20 мм.

2.3. Документи для участі в конкурсі приймаються до 1 лютого 2012 року

2.4. Конкурс відбувається в два етапи.

 

На першому етапі (24 лютого 2012 року) учасники конкурсу:

 • виконують письмовий тест на знання Святого Письма, програмного матеріалу, методики навчання предметів духовно-морального спрямування;

 • проводять фрагмент уроку з предметів духовно-морального спрямування (до 15 хв.), відповідно до поданого плану-конспекту. 

На другому етапі (25 лютого 2012 р.)

 • проводяться дебати на тему: «Ефективні форми і методи духовно- морального виховання учнівської молоді сучасної України»

 • результати проведення Всеукраїнського конкурсу “Учитель року з предметів духовно-морального спрямування” оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, секретар та всі члени журі.


Організацію конкурсу та методичне забезпечення конкурсних випробувань здійснює Національний університет “Острозька академія” за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Українського Біблійного Товариства.


 

3. Оргкомітет конкурсу

3.1. Для організації та проведення конкурсу створюється оргкомітет.

3.2. До складу оргкомітету включаються викладачі, співробітники та студенти Національного університету “Острозька академія”, Українсько-католицького університету, Київського державного університету імені Бориса Грінченка, Університет Менеджменту Освіти, на яких покладається відповідальність за координацію та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення заходів, а також за дотриманням вимог проведення конкурсу.

3.3. Очолює оргкомітет голова, який має заступника і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення конкурсу.

3.4. Члени оргкомітету конкурсу:

 • проводять організаційну роботу щодо проведення конкурсу;

 • забезпечують порядок проведення конкурсу;

 • готують документацію для проведення конкурсу (програма , тести, бланки протоколів, звіти тощо);

 • вносять пропозиції щодо відзначення організаторів конкурсу;

 • сприяють висвітленню результатів конкурсу в засобах масової інформації;

 • не втручаються в процес оцінювання конкурсних випробувань.


 

 4. Журі конкурсу

4.1. Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних працівників та вчителів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, священників та пастирів, які чітко та повно знають Святе Письмо, володіють умінням експертної оцінки документів і творчих випробувань. Склад журі не перевищує 11 чоловік.

4.2. Членами журі не можуть бути особи, які мають родинні або виробничі взаємини з учасниками конкурсу.

4.3. Журі затверджує завдання для проведення випробувань та критерії їх оцінювання.

4.4. Голова журі:

 • відповідає за організацію роботи журі, дотримання порядку проведення конкурсних випробувань, оформлення відповідних документів;

 • несе відповідальність за об'єктивність оцінювання учасників конкурсу.

 

4.5. Члени журі конкурсу:

 • беруть участь у визначенні критеріїв оцінювання поданих на конкурс матеріалів та проведених учителями уроків;

 • перевіряють і оцінюють матеріали, що подані на Конкурс;

 • складають оціночні відомості;

 • визначають трьох учасників, які набрали найбільшу суму балів за результатами конкурсних випробувань.

 

5. Учасники конкурсу

5.1. Учасниками конкурсу можуть бути досвідчені вчителі-громадяни України, які мають відповідну фахову підготовку, викладають у загальноосвітніх навчальних закладах предмети: “Основи християнської етики”, “Християнська етика в українській культурі”, “Етика: духовні засади”, “ Людина і світ”, “Етика”, “Людина і суспільство” та отримали перемогу у відповідних регіональних конкурсах. Участь вчителів у конкурсі здійснюється на добровільних засадах.


5.2. Учасники конкурсу:

 • повинні ознайомитись із порядком і умовами проведення конкурсу та суворо їх дотримуватись, а також з характером і обсягом випробувань, видами і формами морального та матеріального заохочення;

 • можуть ознайомитись з результатами конкурсних випробувань та одержати пояснення щодо критеріїв оцінки, а також обґрунтовану відповідь у випадку виникнення суперечливих питань після завершення відповідного етапу;

 • не можуть залучати сторонніх осіб до участі в перебігу змагань, підготовці уроку.


6. Визначення переможців та лауреатів конкурсу, відзначення учасників

6.1. Переможцями конкурсу вважаються 3 учасники, які набрали найбільшу кількість балів за результатами конкурсних випробувань:

 • за письмовий тест на знання Святого Письма;

 • за презентацію уроку для певного класу;

 • за перемогу в дебатах, вміння доводити власну думку.

 

6.2. Лауреатами конкурсу вважаються учасники, які продемонстрували особливі успіхи в одному чи двох видах випробувань:

 • у виконанні письмового тесту на знання Святого Письма;

 • під час презентації уроку для певного класу;

 • успішно виступили в дебатах, продемонстрували вміння доводити власну думку;

 • мають ґрунтовні навчально-методичні напрацювання.

 

6.3. Переможці та лауреати конкурсу нагороджуються відповідними дипломами переможця та лауреата конкурсу МОНМС, цінними подарунками, бібліотечками літератури.

6.4. Нагородження учасників конкурсу здійснюється в урочистій обстановці за участю усіх конкурсантів, ЗМІ, громадськості.

8. Фінансування конкурсу

Фінансові витрати на підготовку і проведення конкурсу та нагородження його переможців здійснюються за рахунок сторони, яка відряджає учасників конкурсу, меценатів.

 

9. Час і місце проведення конкурсу

Всеукраїнський конкурс «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування» проводиться 24-25 лютого 2012 р. у Національному університеті «Острозька академія» (Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2).


 

Схожі:

Острозька академія загальні положення icon1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (Лист від 12. 2011...
Острозька академія загальні положення iconДо Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Острозька академія загальні положення iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» Загальна частина
Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія» (далі – Науоа) відповідно...
Острозька академія загальні положення iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національному університеті «Острозька академія», затвердженого наказом ректора від «01» вересня 2011 року №48 порядок взаємодії Науоа із представниками засобів масової інформації
Конституції та Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації»,...
Острозька академія загальні положення iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет "Острозька академія"
Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Острозька академія загальні положення iconНаціональний університет “Острозька академія” Факультет романо-германських мов кафедра індоєвропейських мов науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»
Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Острозька академія загальні положення iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Острозька академія загальні положення iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Острозька академія загальні положення iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Острозька академія загальні положення iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Національного університету "Острозька академія"
Національним університетом "Острозька академія" (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи