1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» icon

1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія»
Скачати 55.65 Kb.
Назва1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія»
Дата28.05.2012
Розмір55.65 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ

УКРАЇНСЬКЕ БІБЛІЙНЕ ТОВАРИСТВО
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»Положення

про Всеукраїнську олімпіаду «Юні знавці Біблії» -2012


1.Загальні положення


  1. 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Лист від 2.12.2011 № 1/3-594) та Українського Біблійного товариства проводить Всеукраїнську олімпіаду «Юні знавці Біблії» (далі олімпіада).

До участі в олімпіаді «Юні знавці Біблії» запрошуються учні 1-11 класів, переможці відповідних шкільних та регіональних предметних олімпіад, які вивчають предмети духовно-морального спрямування: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади», «Людина і світ», «Людина і суспільство», а також усі бажаючі.  1. ^ Основними завданнями олімпіади є :

підвищення інтересу школярів до Біблії, виховання духовно багатої, національно свідомої особистості, залучення школярів до вивчення курсів духовно-морального спрямування, інформування педагогічної громадськості, батьків про предмети духовно-морального спрямування.

 

^ 2. Проведення олімпіади

До конкурсних випробувань входять:

Відбірковий тур:

До 1 березня 2012 року надіслати на вказану нижче електронну чи поштову адресу:

 • для 1-4 класів – творчу роботу (малюнок, колаж, зроблені власними руками) на тему: «Все живе потребує любові» (якщо це об’ємна робота, на відбірковий тур може бути відправлене її фото)

 • 5-8 клас – твір-роздум обсягом від 2 до 5 друкованих сторінок на тему:

 1. 5 клас «Боротьба добра і зла в нашому житті»;

 2. 6 клас «Служіння – відповідь на покликання»;

 3. 7 клас « Проблема вибору цінностей в моєму житті»

 4. 8 клас «Що спільного між поняттями моралі та права?»

 • 9-11 клас – розробити соціальний проект для допомоги дітям-сиротам, малозабезпеченим сім’ям чи іншим соціальним групам, яким необхідна допомога. Проект має мати обсяг до 5 друкованих сторінок. В проекті мають бути такі елементи: актуальність. мета, методи виконання, план виконання, розрахунок необхідних коштів.


^ Безпосередня олімпіада в Острозькій академії

 • Письмовий тест на знання Святого Письма для 5-11 класів

 • Дебати на тему «Християнські моральні цінності – запорука доброчесного життя. Чи є їм альтернатива у 21-му столітті?» для учнів 9-11 класів.

 • Презентація проектів для 9-11 класів до 10 хвилин

 • Захист творів учнів для 5-8 класів до 7 хвилин

 • Презентація робіт учнів 1-4 класів до 5 хвилин

Матеріали оформляються в редакторі «Microsoft Word» і подаються у друкованому вигляді (1 прим.) й електронному варіанті (пересилаються електронною поштою) шрифт «Times New Roman»; розмір шрифту — 14; інтервал — 1,5; поля: ліве, праве, верхнє і нижнє — 20 мм.

^ 3. Оргкомітет олімпіади

3.1. Для організації та проведення олімпіади створюється оргкомітет.

3.2. До складу оргкомітету включаються викладачі, співробітники та студенти Національного університету “Острозька академія”, Українсько-католицького університету, Київського державного університету імені Бориса Грінченка, Університету менеджменту освіти. на яких покладається відповідальність за координацію та узгодження дій оргкомітету і журі під час підготовки та проведення заходів, а також за дотриманням вимог проведення олімпіади.

3.3. Очолює оргкомітет голова, який має заступника і секретаря. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення олімпіади.

3.4. Члени оргкомітету олімпіади:

 • проводять організаційну роботу щодо проведення олімпіади;

 • забезпечують порядок проведення олімпіади;

 • готують документацію для проведення олімпіади (програма , тести, бланки протоколів, звіти тощо);

 • вносять пропозиції щодо відзначення організаторів олімпіади;

 • сприяють висвітленню результатів конкурсу в засобах масової інформації;

 • не втручаються в процес оцінювання конкурсних випробувань.


^ 4. Журі олімпіади


4.1. Журі олімпіади формується з числа науково-педагогічних працівників та вчителів, які мають досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, священників та пастирів, які чітко та повно знають Святе Письмо, володіють умінням експертної оцінки документів і творчих випробувань. Склад журі не перевищує 11 чоловік.

4.2. Членами журі не можуть бути особи, які мають родинні або виробничі взаємини з учасниками олімпіади.

4.3. Журі затверджує завдання для проведення випробувань та критерії їх оцінювання.

^ 4.4. Голова журі:

 • відповідає за організацію роботи журі, дотримання порядку проведення конкурсних випробувань, оформлення відповідних документів;

 • несе відповідальність за об'єктивність оцінювання учасників олімпіади.

 

^ 4.5. Члени журі олімпіади:


 • беруть участь у визначенні критеріїв оцінювання поданих на конкурс матеріалів;

 • перевіряють і оцінюють матеріали, що подані на конкурс;

 • складають оціночні відомості;

 • визначають трьох учасників з кожного класу, які набрали найбільшу суму балів за результатами конкурсних випробувань.

 

^ 5. Учасники олімпіади:

 • повинні ознайомитись із порядком і умовами проведення олімпіади та суворо їх дотримуватись, а також з характером і обсягом випробувань, видами і формами морального та матеріального заохочення;

 • можуть ознайомитись з результатами змагань олімпіади та одержати пояснення щодо критеріїв оцінки, а також обґрунтовану відповідь, у випадку виникнення суперечливих питань, після завершення відповідного етапу;

 • не можуть залучати сторонніх осіб до участі в перебігу випробувань.


^ 6. Визначення переможців та лауреатів олімпіади, відзначення учасників

6.1. Переможцями олімпіади вважаються 3 учасники з кожного класу, які набрали найбільшу кількість балів за результатами конкурсних випробувань:

 • з письмового тесту на знання Святого Письма;

 • під час презентації есе, творчої роботи, проекту;

 • у дебатах для 9-11 класу.

 

6.2. Лауреатами олімпіади вважаються учасники, які набрали найбільшу кількість балів за результатами кожного з випробувань:

 • з письмового тесту на знання Святого Письма;

 • під час презентації проекту, творчої роботи

 • за участь у дебатах, вміння доводити власну думку.

 

6.3. Переможці та лауреати олімпіади нагороджуються відповідними дипломами переможця та лауреата олімпіади МОНМС, цінними подарунками, бібліотечками літератури.

6.4. Нагородження учасників конкурсу здійснюється в урочистій обстановці за участю усіх конкурсантів, ЗМІ, громадськості.

8. Фінансування олімпіади

Фінансові витрати на підготовку і проведення олімпіади та нагородження його переможців здійснюються за рахунок сторони, яка відряджає учасників конкурсу, меценатів.

 

9. Час і місце проведення олімпіади

Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії – 2012 проводиться 29-30 березня 2012 р. у Національному університеті «Острозька академія» (Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2).


 

Схожі:

1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconОстрозька академія загальні положення
Національний університет «Острозька академія» за підтримки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (Лист від 12. 2011...
1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет "Острозька академія"
Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька...
1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconНаціональний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за напрямом 030509 «Облік І аудит»
Національний університет «Острозька академія» отримав відповідну ліцензію І з вересня 2012 року розпочинає підготовку фахівців за...
1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconНаціональний університет “Острозька академія” Статистика поданих заяв на окр бакалавра станом на 31. 07. 2012 року

1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconІністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька...
1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет «Острозька академія» Факультет політико-інформаційного менеджменту Інформаційний лист Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у І всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених, яка...
1. Загальні положення 29-30 березня 2012 року Національний університет «Острозька академія» iconДо Національного університету «Острозька академія» в 2012 році
Відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки серія аг № №582765 від 19. 01. 2012 року на провадження освітньої діяльності у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи