Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти icon

Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти
Скачати 74.18 Kb.
НазваGutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти
Дата01.06.2012
Розмір74.18 Kb.
ТипДокументи
Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32.

з інклюзивної освіти Тел. 239-40-40

e-mail: dep_inclus@franko.lviv.ua

Рекомендації підготували:


Зоряна Ленів, канд. пед. наук, викладач логопедії, спеціальної психології та інклюзії, в. о. директора Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка


Анна Заплатинська, викладач корекційної педагогіки та інклюзії, аспірант кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова


^ Ресурсний центр з інклюзивної освіти

Педагогічний коледж

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Кафедра психології

Львівського національного університету

імені Івана Франка^ Рекомендації викладачам

щодо організації лекційно-практичних занять

для студентів із порушеннями зору


Львів – 2011

Очевидно, за моє терпіння

Бог сліпій мені послав прозріння…

Є життя, а що не бачать очі, –

То не кожен має те, що хоче.

Т. Фролова
Більшість осіб із порушеннями зору, які навчаються у ВНЗ, є слабозорими – сприймають навколишній світ за допомогою лінз, окулярів, та незрячими (практично сліпими, які можуть розрізняти світлотіні або тотально сліпими – взагалі не розрізняють змін освітлення чи контрастів).

Тому організація навчального середовища для слабозорих потребує спеціальної візуалізації та аудіалізації навчального матеріалу і дотримання відповідних санітарно-гігієнічних норм освітлення та вибору робочого місця:

 • необхідне додаткове штучне освітлення, щоб сприймався матеріал із дошки, екрана;

 • збільшений шрифт у таблицях, роздаткових матеріалах;

 • можливе використання жовтогарячого фону аркуша з чорним текстом для контрастності;

 • студенту краще сидіти в центрі аудиторії (студент самостійно визначає відстань до викладача);

 • більше часу необхідно залишати на виконання завдань, конспектування (рельєфно-крапковим письмом);

 • варто використовувати додаткове індивідуальне освітлення, лупи, збільшувані пристрої.

^ Важливо підходити ближче до студента, щоб той не лише чув голос, а й бачив міміку, артикуляцію викладача! (якщо є залишки зору).

У роботі з незрячими студентами викладачеві необхідно:

 • попереджати про зміну свого положення переміщення в аудиторії;

 • дотиком до плеча дайте зрозуміти, що звернулись саме до цього студента;

 • бути чесним у стосунках зі студентом;

 • дозволяти йому використовувати записуючі пристрої (диктофони);

 • сприяти використанню підручників, написаних шрифтом Брайля;

 • у приміщенні навчального закладу місця можливого перебування слабозорого студента маркувати жовтим кольором – дверні пройми, пороги, першу та останню сходинки.

^ Пам’ятайте про темп роботи!

Викладач не повинен стояти в приміщенні навпроти світла!
Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32.

з інклюзивної освіти Тел. 239-40-40

e-mail: dep_inclus@franko.lviv.ua

Рекомендації підготували:


Зоряна Ленів, канд. пед. наук, викладач логопедії, спеціальної психології та інклюзії, в. о. директора Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка


^ Анна Заплатинська, викладач корекційної педагогіки та інклюзії, аспірант кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова


^ Ресурсний центр з інклюзивної освіти

Педагогічний коледж

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Кафедра психології

Львівського національного університету

імені Івана Франка^ Рекомендації викладачам

щодо організації лекційно-практичних занять

для студентів із порушеннями опорно-рухового апарата


Львів – 2011

Педагогіка повинна орієнтуватися

не так на недоліки чи хворобу,

як на норму та здоров’я,

що збереглися

Л.С. Виготський

В організації навчального процесу зі студентами з розладами опорно-рухового апарата та церебральним паралічем, насамперед, необхідно звертати увагу на обладнання приміщення.

Церебральний параліч – це органічне ураження головного мозку, яке проявляється у різних порушеннях фізичного та психічного розвитку, може супроводжуватись порушеннями функції аналізаторів, розладами усного мовлення, тому:

 • бажано створити місце в аудиторії зі столом відповідної висоти;

 • потрібно передбачити в аудиторії стільки місця, щоб студент мав можливість змінювати позицію сидячи у візку;

 • вимикачі та розетки повинні бути на рівні доступному студентові на візку;

 • дайте змогу студентові виходити за потребою, виробіть умовний сигнал щодо цього;

 • врахуйте доступність до приміщень і аудиторій (безбар’єрність).

У процесі організації лекційно-практичних занять необхідно враховувати психофізичні особливості студента, зокрема:

 • у студентів ускладнена зорово-просторова орієнтація, спостерігатимуться проблеми із написанням конспектів. Рекомендується використовувати комп’ютерне забезпечення, диктофони та аудіолекції;

 • знижена працездатність, цілеспрямованість, що призводить до втрати інтересу завершувати виконання завдання. Це може спричинювати зниження результативності успішності у навчанні;

 • варто дозувати навчальне навантаження;

 • у студентів можуть бути характерні недоліки пам’яті: незрілість механізмів довільної діяльності, знижений інтерес, слабка селективність, тому відомий навчальний матеріал вони можуть сприймати як новий, щойно почутий;

 • доцільно використовувати актуалізацію знань, дати час на перечитування завдання перед тим, як його виконувати.

Похвала та заохочення ефективні методи задля,

здавалось би, незначних досягнень!
Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32.

з інклюзивної освіти Тел. 239-40-40

e-mail: dep_inclus@franko.lviv.ua

Рекомендації підготували:


Зоряна Ленів, канд. пед. наук, викладач логопедії, спеціальної психології та інклюзії, в. о. директора Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка


^ Анна Заплатинська, викладач корекційної педагогіки та інклюзії, аспірант кафедри ортопедагогіки та реабілітології Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П.Драгоманова


^ Ресурсний центр з інклюзивної освіти

Педагогічний коледж

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Кафедра психології

Львівського національного університету

імені Івана Франка

^ Рекомендації викладачам

щодо організації лекційно-практичних занять

для студентів із порушеннями слуху


Львів – 2011

Доброта – мова,

на якій німі можуть розмовляти

і глухі можуть чути!

К. Боуві

Більшість осіб із порушеннями слуху, які навчаються у ВНЗ, є слабочуючими, усне мовлення сприймають за допомогою протезування слуховим апаратом або кохлеарним імплантом.

Нечуючі студенти використовують для спілкування жестову мову, що прийнята в Україні як офіційна мова нечуючих, тому для них потрібен асистент – кваліфікований перекладач жестової мови.

Слабочуючі студенти можуть бути випускниками як спеціальних шкіл, так і загальноосвітніх.

Випускники спеціальних шкіл володіють навичками читання з губ, або зоровим сприйманням усного мовлення (розуміють мовлення за видимими мовленнєвими рухами мовця), активно використовують міміко-жестикуляційну мову. Випускники загальноосвітніх шкіл непогано використовують залишки свого слухового сприймання, у них слабо вироблені навички читання з губ, вони не знають міміко-жестикуляційної мови, але можуть добре володіти усним мовленням і вміють використовувати підручники.

Найскладнішою є робота з пізньооглухлими студентами, оскільки вони не володіють навичками читання з губ і міміко-жестикуляційною мовою, у них відсутнє розбірливе сприйняття мовлення, зате у них добре сформовані мовленнєві навички. Під  час навчання використовують писемні та наочні джерела інформації.

Загальною проблемою для усіх слабочуючих є відсутність навичок запису матеріалу (конспектування), швидкий темп мовлення викладача, неможливість фізично водночас сприймати та фіксувати усний матеріал. Тому:


 • намагайтесь максимально візуалізувати матеріал, подаючи схеми, таблиці, інші види наочності, аудіолекції, презентації в Power Point,;

 • намагайтеся робити паузи після роз’яснення матеріалу;

 • дайте можливість студентам задати уточнююче запитання;

 • повторіть декілька разів основні положення матеріалу, який подається.


Важливо використовувати в аудиторіях

звукопідсилюючу апаратуру та FM-cистеми!

Схожі:

Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconРесурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти
Зоряна Ленів, канд пед наук, викладач логопедії, спеціальної психології та інклюзії, в. о директора Педагогічного коледжу Львівського...
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconРесурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти
Зоряна Ленів, канд пед наук, викладач логопедії, спеціальної психології та інклюзії, в. о директора Педагогічного коледжу Львівського...
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconРесурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти
Зоряна Ленів, канд пед наук, викладач логопедії, спеціальної психології та інклюзії, в. о директора Педагогічного коледжу Львівського...
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconНа базі Ресурсного центру з інклюзивної освіти Львівського національного університету імені І
Організаційне заняття курсів з вивчення іноземної мови відбудеться 10 квітня о 16. 00 год в Ресурсному центрі з інклюзивної освіти...
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconПерше заняття – 28 березня о 15. 30 год. Друге заняття – 18 квітня о 15. 30 год вул. Туган-Барановського, 7, ауд. 32
У березні – травні 2012 р на базі Ресурсного центру з інклюзивної освіти буде проведено цикл соціально-психологічних тренінгів для...
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconПерше заняття – 22 листопада о 15. 30 год. Наступне заняття – 12 грудня о 15. 30 год вул. Туган-Барановського, 7, ауд. 32
У листопаді – травні 2012/2013 н р на базі Ресурсного центру з інклюзивної освіти буде продовжено цикл соціально-психологічних тренінгів...
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського
Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. В олімпіаді беруть участь студенти...
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Наукова бібліотека Праця І заробітна плата на підприємствах харчової промисловості
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconПравила прийому до Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Провадження освітньої діяльності у Маріупольському технікумі Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла...
Gutter=48> Ресурсний центр вул. Туган-Барановського,7, ауд. 32. з інклюзивної освіти iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла туган-барановського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи