Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 471.77 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Сторінка8/9
Дата27.07.2012
Розмір471.77 Kb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

5.2 Розрахунок магнітних кіл при змінному струмі


Мета: ознайомити студентів з методами розрахунку магнітних кіл при змінному струмі.

Короткі теоретичні відомості

Електрорушійна сила, що індукується у витках котушки з магнітопроводом під дією напруги частотою :

.

Струм, що йде на створення МРС у повітряному зазорі перерізом :

.

Площа вікна обмотки електромагніта змінного струму:

,

де – діаметр проводу обмотки; – коефіцієнт заповнення.

Активний опір обмотки:

,

де – середня довжина витка.

Сила тяги електромагніта, що виконує роботу :

.

Сила тяги для одного магнітного зазору:

.

Миттєве значення сили тяги:

.

Задачі

Задача 5.2.1. Визначити магнітні опори повітряних зазорів і розсіювання екрана, при якорі, що притягується, для магнітної системи однофазного електромагніта змінного струму, показаного на рис. 5.1. Розміри магнітного кола: м; м; м; м; м; м; м; м; м. Частота живлення обмотки Гц. Короткозамкнений виток виконаний з латуні, його розміри: м; м; м. Температура екрана 80°С.

Задача 5.2.2. Визначити магнітну провідність робочого зазору електромагніта на рис. 5.1 для початкового робочого зазору і проміжного зазору м.

Задача 5.2.3. Розрахувати амплітудне значення магнітних потоків для магнітного кола рис. 5.1 при кінцевому зазорі, без урахування магнітного опору сталі. Напруга живлення , частота Гц, число витків .

Задача 5.2.4. Знайти результуючу середню і мінімальну електромагнітну силу, а також пульсацію сили у відсотках для П-подібного електромагніта, зображеного на рис. 5.1, використовуючи значення потоків, що були отримані у попередній задачі.

Рисунок 5.1 – Поворотний електромагніт


5.3 Розрахунок магнітних полів і характеристик електротехнічних пристроїв за допомогою програмного пакета ELCUT

Мета: ознайомити студентів з методикою розрахунку магнітних полів за допомогою ПК.

Методика розрахунку магнітного поля в програмі ELCUT

 1. Створення нової задачі.

 2. Введення параметрів задачі.

 3. Задання геометрії, міток об’єктів та побудова сітки.

 4. Введення даних про матеріал і граничні умови.

 5. Розв’язання задачі.

 6. Перегляд результатів і розрахунок інтегральних величин.

Приклад розв’язання задачі магнітостатики

Дано: електромагніт постійного струму зі стальним осердям і якорем (рис. 5.2). Котушка розвиває магніторушійну силу 7000 ампервитків. Параметри геометрії: , , , , , , .

Розв’язання задачі

 1. Створити нову задачу: меню „Файл” – „Создать” – „Задача ELCUT”.

 2. Ввести параметри задачі.

  1. Тип задачі: „Магнитостатическое поле”.

  2. Клас моделі: „Плоская”.

  3. Одиниці довжини: „Миллиметры”.

 3. Задати геометрію, мітки об’єктів та побудувати сітку.

  1. Вибираємо розміри області розрахунку і рисуємо квадрат, що обмежує цю область (інструкції щодо користування інструментами побудови геометрії подано у довідці програми).

  2. Рисуємо геометрію моделі відповідно до рис. 5.2.

  3. Задаємо властивості матеріалів окремих блоків моделі (детально описано у довідці програми): повітря, сталь і котушка.

  4. Задаємо нульову граничну умову Діріхлє на зовнішній межі області.

  5. Задаємо крок дискретизації сітки у властивостях вузлів моделі.

 4. Вводимо дані про матеріал і граничні умови: для повітря задаємо значення магнітної проникності , для сталі – криву намагнічування
  (рис. 5.4), для котушки – МРС, для граничних умов – значення магнітного потенціалу – нуль.

 5. Автоматична побудова сітки.

 6. Розв’язання задачі.

 7. Перегляд результатів і розрахунок інтегральних величин (рис. 5.5).
Рисунок 5.2 – Геометрія моделіРисунок 5.3 – Геометрія моделі у вікні програми
Рисунок 5.4 – Введення кривої намагнічування сталі
Рисунок 5.5 – Перегляд результатів розрахунку


Питання за темою

 1. Поясніть, як зміниться потік розсіювання при збільшенні відстані між осердями електромагніта.

 2. Як буде змінюватися коефіцієнт розсіювання при збільшенні робочого зазору?

 3. Що таке МРС?

 4. Для чого у електромагнітах змінного струму використовують короткозамкнений виток?

 5. Чому дорівнює повна МРС робочої обмотки електромагніта змінного струму?

 6. Який метод використовують у програмі ELCUT для розрахунку полів?

 7. Навіщо при побудові моделі в ELCUT задавати граничні умови?

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Загірняк М.В., Кузнєцов Н.І. Електричні апарати: Навчальний посібник. – Кременчук: КДПУ, 2005. – 320 с.

 2. Чунихин А.А. Электрические аппараты: Общий курс. Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.

 3. Буткевич Г.В., Дегтярь В.Г., Сливинская А.Г. Задачник по электрическим аппаратам. Учеб. пособие для технических вузов. – М.: Высш. школа, 1977.-427 с.

 4. Родштейн Л.А. Электрические аппараты: Учебник для техникумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 304 с.: ил.

 5. ELCUT. Моделирование двумерных полей методом конечных элементов – Руководство пользователя. – С.Пб.: Производственный кооператив ТОР, 2007. – 297 с.

 6. Робоча навчальна програма з дисципліни «Електричні апарати» для студентів зі спеціальності 6.092200 «Електричні машини і апарати».

 7. Стандарт КДПУ. Рукопис авторський. Основні вимоги щодо оформлення. СТ–КДПУ–3.01–2007. – Кременчук: КДПУ, 2007. – 33 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи