Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році icon

Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році
НазваДіагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році
Сторінка1/8
Дата28.05.2012
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

КЛІНІЧНИХ КАФЕДР БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2007 році


Лікувальна робота належить до пріоритетних напрямків роботи університету, її проводять усі викладачі клінічних кафедр.

Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 21 клінічній кафедрі, які розміщуються в лікувально-профілактичних і спеціалізованих медичних закладах, підпорядкованих УОЗ м. Чернівці та ГУОЗ Чернівецької ОДА. Маючи потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр, які складають 30 професорів, 102 доцента та 195 кандидатів медичних наук, 113 асистентів, з них: 45 - без наукового ступеня (сумарно на клінічних кафедрах працюють 283 співробітника). З них: 148 співробітників мають вищу атестаційну лікарську категорію, 60 - першу, 47 - другу, 28 - сертифікат лікаря-спеціаліста.

Обласними позаштатними спеціалістами та консультантами ГУОЗ Чернівецької ОДА є 31 співробітник клінічних кафедр БДМУ.

Клінічні кафедри БДМУ розташовані на 22 клінічних базах (15 лікувальних закладів обласного підпорядкування та 7 - міського підпорядкування), загальною площею – 6217,45 кв.м., ліжковий фонд яких складає 4104 одиниці.


На виконання наказу МОЗ України № 342 від 20.06.2007 року “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14.09.1998 року № 273” отримано дозвіл Чернівецької обласної ради на основі рішення XIV сесії V скликання № 234-14/07 від 08.08.2007 року на передачу в позичку (безоплатне користування) Буковинському державному медичному університету частини приміщень лікувально-профілактичних закладів області під розміщення баз кафедр клінічного спрямування загальною площею 4930,38 кв.м. терміном на п’ять років.

БДМУ оплачує комунальні послуги за використання приміщень під клінічні бази Чернівецькому обласному лікарсько-фізкультурному диспансеру (57,0 кв.м. – неклінічний заклад) , обласній дитячій клінічній лікарні № 2 (приміщення підприємства “Профспілковий сервіс” – 101,73 кв.м.), міській поліклініці № 1 (70,72 кв.м.), міській поліклініці № 3 (110,4 кв.м.), які самі орендують приміщення.

^ Основні напрямки лікувально-діагностичної роботи, які проводяться співробітниками клінічних кафедр в закладах практичної охорони здоров'я.

 • Розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування кардіологічних, ревматичних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворювань.

 • Розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

 • Методи рентгено-фрмакологічного дослідження злоякісних захворювань шлунку.

 • Лазерополяриметрія у диференційній діагностиці фонових передракових процесів шийки матки.

 • Клініко-морфологічна, діагностична та комбінована противірусна терапія вірусних гепатитів.

 • Варовадження стандартів діагностики та лікування захворювань ендокринної системи.

 • Розробки методів діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту та оргнів гепатобіліарної системи (хронічні гастрити, виразкова хвороба, жвчокам'яна хвороба, панкреатити).

 • Розробка актуальних проблем в педіатрії та акушерстві і гінекології (невиношування вагітності, запобігання полових ускладнень, здоров'я матері та дитини).

- Удосконалення функціональної та лабораторної діагностики захворювань щитовидної залози.

- Розробка методів лікування та профілактики діабетичних ретинопатій.

- Розробка окремих медичних проблем з фтизіатрії, урології, офтальмології, дерматовенерології.

- Застосування нових методик лікування в практиці реанімації та інтенсивної терапії.

- Клініко-генетична характеристика, діагностика, лікування та профілактика деструктивних захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей.

Зобов’язання щодо забезпечення і зміцнення належного рівня медичної допомоги населенню забезпечуються шляхом реалізації державної політики у сфері виконання Національних державних та регіонарних програм:

 1. Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006-2010 рр. – кафедра онкології, променевої діагностики та променевої терапії - професор Сенютович Р.В.

Згідно з планом виконання зазначеної програми передбачається:

 • Розробка методичних рекомендацій для медпрацівників щодо раннього виявлення онкозахворювань у дітей.

 • Впровадження у навчальний процес протоколів МОЗ України лікування хворих із злоякісними пухлинами.

 • Проведення аналізу даних щодо захворюваності, поширеності та смертності дітей внаслідок злоякісних новоутворень.

 • Забезпечення підтримки інформаційного обміну з фахових питань шляхом підключення відділень дитячої онкології до мережі Інтернет для впровадження телеконференцій, консиліумів по мережі, навчання лікарів та середнього медперсоналу.

 1. ^ Програмою профілактики та лікування артеріальної гіпертензії – кафедра кардіології, функціональної діагностики ЛФК та СМ - професор Тащук В.К. – передбачена:

- Розробка та обгрунтування клінічних та морфофункціональних детермінантів рестабілізації перебігу гострих форм ішемічної хвороби серця при тривалому спостереженні.

- Вивчення основних аспектів розвитку та перебігу ішемічної хвороби серця та її лікування.

- Діагностика та обгрунтування змін коронарного резерву, функціонального стану міокарда у хворих на дрібновогнищевий інфаркт та проведення оцінки ефективності медикаментозного лікування.

- Розробка сучасних комп’ютерних програм щодо визначення та оцінки динаміки регіонарної скоротливості міокарда в 12 сегментах як маркеру його пошкодження, з подальшим обгрунтуванням медикаментозної корекції.

- Вивчення циркадності коливань артеріального тиску та виявлення корелятивних зв’язків залежно від стану коронарного резерву з послідуючою інтерполяцією отриманих результатів при розробці сучасних лікувально-профілактичних програм.

- Діагностика та прогнозування перебігу нейроциркуляторної дистонії.

- Вивчення нейрогуморальних та клініко-функціональних детермінант формування структурних ушкоджень міокарда в залежності від статі та віку у хворих серцево-судинними захворюваннями та обгрунтування ефективність гіполіпідемічної корекції.

- Визначення закономірностей повторних епізодів ішемії міокарда в дестабілізації ішемічної хвороби серця з розробкою нових підходів щодо проведення медикаментозної корекції.

- Діагноскика та обгрунтування постінфарктного ремоделювання міокарда.

 1. ^ Комплексна програма "Цукровий діабет" – кафедра внутрішньої медицини, фізіотерапії, ендокринології та інфекційних хвороб - доцент Маслянко В.А. передбачає:

- Впровадження стандартів діагностики та лікування захворювань ендокринної системи.

- Клінічна епідеміологія, діагностика та лікування йододефіцитних захворювань.

- Розробка методів лікування та профілактики діабетичних ретинопатій.

 1. ^ Профілактика туберкульозу та венеричних захворювань” – д.мед.н. Денисенко О.І., доцент Сливка В.І.

Дана програма передбачає:

 • Участь у впровадженні адаптованої ДОТС-стратегії у всіх протитуберкульозних закладах міста та Чернівецької області
  з ціллю підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу.

 • Виконання НДР на тему: "Вивчити ефективність стандартних та емпіричних режимів хіміотерапії у хворих із повторним лікуванням та високим ризиком виникнення мультирезистентного легеневого туберкульозу, у котрих невідома чутливість мікобактерій до антимікобактеріальних препаратів, на Буковині" та забезпечити впровадження результатів дослідження в медичні протитуберкульозні заклади Чернівецької області.

 • Участь в удосконаленні системи обліку і звітності щодо
  результатів лікування кожного хворого з хіміорезистентним туберкульозом.

При проведенні переривчастих курсів, лекцій, практичних та семінарських занять зі студентами та лікарями-інтернами, а також при проведенні циклів тематичного удосконалення "Актуальні питання фтизіатрії" з лікарями фтизіатрами, пульмонологами, дільничними терапевтами та сімейними лікарями особлива увага приділяється ранньому виявленню хворих на легеневий та позалегеневий туберкульоз.

 • При виїздах в райони області, клінічних конференціях надається організаційно-методична та консультативна допомога, приділяється особлива увага ранньому та своєчасному виявленню як легеневого, так і позалегеневого туберкульозу.

 • Забезпечується систематичне інформування населення з питань ран­-
  ньої діагностики, лікування та профілактики туберкульозу, соці-­
  альну рекламу здорового способу життя із залученням засобів ма­-
  сової інформації (радіо, телебачення, статті в газетах державного,
  обласного та районного масштабів).

 1. Виконання комплексного плану заходів УОЗ Чернівецької ОДА та БДМУ, спрямованих на зниження показників материнської та малюкової смертності на 2007-2008 рр. – кафедри: акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології – доц. Польова С.П.; акушерства, гінекології та перинатології – проф. Кравченко О.В.; педіатрії та дитячих інфекційних хвороб – проф. Безруков Л.О.; педіатрії та медичної генетики – проф. Сорокман Т.В.; пропедевтики дитячих хвороб – проф. Нечитайло Ю.М.; дитячої хірургії, ЛОР хвороб та стоматології – проф. Боднар Б.М. – передбачено:

 • Забезпечення на профільних кафедрах постійної консультації новонароджених за профілями.

 • Підвищення кваліфікації лікарів акушерів-гінекологів, середніх медичних працівників, які працюють в системі охорони материнства.

 • Підвищення кваліфікації лікарів-неонатологів, педіатрів, середніх медичних працівників, які працюють в системі охорони здоров’я дітей.

 • Створення Центру та забезпечення його функціонування для навчання та проведення сертифікації лікарів та середнього медперсоналу за галузевою програмою “Первинна реанімація новонароджених, Післяреанімаційна допомога”.

 • Створення та затвердження на рівні ГУОЗ ОДА протоколів по профілактиці та лікування патологічних станів у новонароджених, які переважають у причинах смерті по Чернівецькій області.

 • Організація ТУ “Невідкладна допомога та інтенсивна терапія новонароджених в ранньому неонатальному періоді” для неонатологів, анестезіологів-реаніматологів ЦРЛ, педіатрів ЦРЛ.

 1. Комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я” – кафедра сімейної медицини – проф. Білецький С.В. передбачають:

 • Підготовку сімейних лікарів шляхом спеціалізації дільничних терапевтів та педіатрів.

 • Підготовку спеціалістів в інтернатурі за спеціальністю “загальна практика – сімейна медицина”

 • Сприяння органам влади у реформуванні галузі охорони здоров’я Чернівецької області на засадах сімейної медицини.

 • Забезпечення навчально-методичною літературою лікарів сімейної практики (видано “Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря” – навчальний посібник, затверджений ЦМК МОЗ України (2004р.) та “Хірургічні хвороби в практиці сімейного лікаря” – навчальний посібник, затверджений ЦМК МОЗ України (2005р.)


На виконання п.7 Указу Президента України № 1694/2005 від 06 грудня 2005 року “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення”, наказу МОЗ України № 22-Адм від 30.01.2006 року “Проведення дня здоров’я сільського населення” для здійснення комплексу заходів щодо підвищення рівня забезпечення медичною допомогою та вдосконалення системи профілактичних медичних оглядів сільського населення та на виконання спільного Наказу БДМУ і УОЗ ОДА № 53-в/48 “Про проведення дня здоров’я сільського населення” затверджено “Графік виїздів співробітників університету в райони області згідно розподілу районів між клінічними кафедрами БДМУ”, який постійно виконується та контролюється шляхом представлення у лікувальний відділ звітної документації.

У складі комплексних виїзних бригад БДМУ брали участь найбільш досвідчені викладачі кафедр. Всього здійснено 830 чол./виїздів у всі райони Чернівецької області. Водночас співробітниками клінічних кафедр проводилася консультативна та лікувальна робота хворих-жителів сільської місцевості області, безпосередньо на базах кафедр БДМУ, а також у поліклінічних та стаціонарних відділеннях Чернівецьких лікувальних закладів.

Актуальним в Чернівецькій області є захворюваність на туберкульоз. Протитуберкульозна робота в області спрямована на виконання Закону України від 08.02.2007 року № 6480-У "Про затвердження Загальнодержавної Програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках", Указу Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України та Головного управління охорони здоров'я з питань протитуберкульозної роботи.

Рішенням 16-ї сесії обласної ради V скликання від 20 грудня 2007 року затверджена "Регіональна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках в Чернівецькій області”.

Робота курсу туберкульозу була тісно пов'язана з протитуберкульозною службою області.

1. Консультативна робота.

За 2007 рік проконсультовано в базових стаціонарах 1 155 хворих, позабазових - 292 хворих, в тому числі при виїздах в райони області — 232 хворих.

2. Участь в роботі комісій обласного протитуберкульозного диспансеру (ОПТБ):

 • підтвердження вперше діагностованого туберкульозу;

 • деструктивного туберкульозу;

 • відбору хворих для санаторно-курортного лікування;

 • контроль за флюорографічним обстеженням населення.

3. Методична робота, в тому числі у районах області:

 • участь в проведенні Дня лікаря;

 • клінічних конференцій;

 • запроваджений і виконаний тематичний план рубрики „Буковинці проти туберкульозу” згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 21.03.01 року № 187-р "Про включення до програми головної редакції радіо”;

 • надруковані статті в республіканських, обласних, районних засобах масової інформації (в газетах "Наше здоров'я", "Буковина", "Молодий
  буковинець");

 • здійснені виступи по телебаченню (5 канал, ТВА).

4. Підвищення кваліфікаційного рівня лікарів-фтизіатрів області, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів.

Згідно загальнодержавної програми "Профілактика і лікування туберкульозу в Україні" в Чернівецькій області впроваджена адаптована ДОТС-стратегія. Розроблено і затверджено плани-графіки навчання з адаптованої ДОТС-стратегії лікарів-фтизіатрів, лаборантів, медичних статистиків.

Проведено курси стажування при ОТД та Б ДМУ з теоретичних основ адаптивної ДОТС-стратегії в Україні серед фтизіатрів та лаборантів області.

Помісячно проводились семінари та лекції з циклу "Туберкульоз" на переривчастих курсах без відриву від виробництва.

Останні два роки впроваджено цикл тематичного удосконалення "Актуальні питання фтизіатрії" з відривом від виробництва. Результати проходження тематичного удосконалення і переривчастих курсів обов'язково враховувалися при атестації лікарів на отримання кваліфікаційної лікарської категорії.

Актуальною проблемою є хіміорезистентний туберкульоз. З метою покра­щення лікування хворих з хіміорезистентним туберкульозом курс туберкульозу виконує науково-дослідну роботу на тему "Вивчити ефективність стандартних та емпіричних режимів хіміотерапії у хворих із повторним лікуванням та висо­ким ризиком виникнення мультирезистентного легеневого туберкульозу, у кот­рих невідома чутливість мікобактерій до антимікобактеріальних препаратів на Буковині".

Розробляється реєстр хворих з хіміорезистентним туберкульозом на Буковині.

Курс туберкульозу активізував консультативну та методичну роботу в ди­тячому протитуберкульозному санаторії "Садгора". Вперше діагностований ту­беркульоз у дітей обов'язково підтверджується доцентами курсу туберкульозу.

Кафедрами хірургічного спрямування проводяться оперативні втручання найбільш складних випадків хірургічної патології, або наявності вираженої фонової патології, яка в значній мірі може впливати на перебіг хірургічного лікуваннях даної категорії хворих. Співробітниками кафедр проведено 9039 оперативних втручання, проти 7453 у 2006 році. З них, в якості оперуючого хірурга – 5053 операцій та 3986 – асистенцій під час операцій, що складає в середньому 80,7 оперативних втручань на одного хірурга. Зокрема, акушерсько-гінекологічного спрямування – 908 операцій, анестезіологічного забезпечення – 1177, дитячих хірургічних втручань – 508, загально хірургічних операцій – 2669, травматологічних та ортопедичних операцій – 1271, урологічних операцій – 570, ЛОР хвороб – 743, очних хвороб – 531, стоматологічні операції – 115.

Проводячи аналіз методичної та методологічної роботи (участь в клінічних конференціях, аналізі історій хвороб, інформаційних повідомлень) клінічних кафедр, виявлено:

 • За звітний період проведено 7432 аналізи історій хвороб (в середньому – 28,7 на 1 співробітника).

 • За звітний період співробітники клінічних кафедр прийняли участь у 449 клінічних конференціях;

 • Проведено у 2007 році 722 інформаційних повідомлень в районах області співробітниками кафедр клінічного профілю.


За I-е півріччя 2008 року колективами клінічних кафедр проведено 90085 консультацій, із них: в базових установах – 71990 консультацій, в поліклініках – 8424, в позабазових установах – 9671. Проведено 4734 діагностичних досліджень, 4559 оперативних втручань.

Впродовж I-го півріччя:

• проведено 3464 консультацій в районах області при індивідуально-консультативних виїздах спеціалістів по санавіації в райони та у складі спеціалізованих бригад при планових виїздах (202 чол./виїздів).

• зроблено 301 інформаційне повідомлення/лекцій в районах області.

• проаналізовано 2377 історій хвороб.

• проведено 162 конференції.


На ПАЦ та курсах ТУ в БДМУ у 2007 році пройшли навчання 1339 осіб, з них:

 • курси спеціалізації – 57 лікарів;

 • курси тематичного удосконалення – 680 осіб;

 • курси передатестаційного циклу навчання – 602 лікаря.

Вперше на кафедрі «Фармації» проведені цикли підвищення кваліфікації фармацевтів зі спеціальності «Фармація» на основі госпрозрахунковій основі.


За шість місяців 2008 року співробітниками університету активно продовжують впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я, зокрема підготовлено та відправлено: 20 нововведень, 2 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листа.

Нововведення

 1. Пішак В.П., Іфтодій А.Г., Гродецький В.К., Гребенюк В.І. «Спосіб лікування травматичних пошкоджень печінки».

 2. Іфтодій А Г., Більцан О.В., Гребенюк В.І., Рева В.Б., Шкварковський І.В. «Спосіб лікування гнійно-запальних захворювань м’яких тканин».

 3. Гайдуков В.А., Пішак В.П., Пішак О.В. «Пристрій для дуоденального зондування».

 4. Пішак В.П., Висоцька В.Г., Булик Р.Є. «Спосіб профілактики еномеланіном нефротоксичної дії солей важких металів».

 5. Пішак В.П., Булик Р.Є. «Спосіб дослідження циркадіанних змін мелатонінових рецепторів I А у супрахіазматичних ядрах гіпоталамуса».

 6. Пішак В.П., Висоцька В.Г., Булик Р.Є. «Спосіб корекції мелатоніном нефротоксичної дії солей алюмінію і свинцю».

 7. Владиченко К.А. «Спосіб лікування ниркової недостатності, що розвинулась внаслідок доброякісної гіперплазії простати».

 8. Владиченко К.А., Федорук О.С. «Спосіб діагностики функціонального іонорегулюючого ниркового резерву у хворих на доброякісну гіперплазію простати».

 9. Шкварковський І.В. «Спосіб діагностики дуоденогастроезофагеального рефлексу».

 10. Кулачек Ф.Г., Ковальчук Н.Г., Плегуца О.М., Кулачек Я.В., Ротар О.В. «Спосіб формування термінолатерального анастомозу при резекції шлунка».

 11. Пішак В.П., Роговий Ю.Є., Білоокий В.В. «Спосіб діагностики ступенів тяжкості жовчного перитоніту».

 12. Шаплавський М.В., Пішак В.П., Григоришин П.М. «Спосіб визначенння часу згортання крові».

 13. Ходоровський Г.І., Фуркал Є.С., Коляско І.В «Комплексний безмедикаментозний метод профілактики, оздоровлення та лікування гіпоксично-ендогенним диханням на багатофункційному апараті "ЕНДОГЕНІК 01».

 14. С.В.Білецький, П.Д.Коцюбан, Л.Г.Крикливець, Т.М.Христич, Л.П.Сидорчук, С.І.Іващук «Модель впровадження сімейної медицини в умовах міської поліклініки».

 15. М.Д.Плегуца, С.В.Білецький «Модель медпункту сімейного лікаря».

 16. Хухліна О.С., Антофійчук М.П., Ходоровський В.М. «Спосіб лікування неалкогольного стеатогепатиту на тлі метаболічного синдрому із застосуванням еритроцитів як транспортної системи».

 17. Шумко Г.І. «Спосіб лікування бронхіальної астми».

 18. Дудка І.В. «Пристрій для діагностики дуоденогастроезофагеального рефлексу».

 19. Квасницька О.Б., Гоженко А.І. «Спосіб ранньої діагностики порушень функціонального стану нирок при хронічному гепатиті та цирозі печінки».

 20. Ортеменка Є.П., Безруков Л.О., Колоскова О.К. «Діагностика варіанту хронічного місцевого запалення дихальних шляхів при бронхіальній астмі».

Методичні рекомендації

1. «Діагностика та корекція порушень еритроцитарної ланки гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень» авторів: Коломойця М.Ю., Коваленко С.В.

2. «Сучасні підходи до лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та гастропатій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та цукровий діабет»авторів: Коломоєць М.Ю., Хухліна О.С., Дудка І.В., Каньовська Л.В., Нечіпай Ж.А., Андрусяк О.В., Гайдичук В.С., Шумко Г.І.

Інформаційні листи

 1. «Спосіб формування термінолатерального анастомозу при резекції шлунка». (автори-розробники: Кулачек Ф.Г., Ковальчук Н.Г., Плегуца О.М., Кулачек Я.В., Ротар О.В).

 2. «Спосіб діагностики ризику ускладнень артеріальної гіпертензії» (автори-розробники: Плеш І.А., Троян А.М.).

 3. «Спосіб лікування дифузного токсичного зоба» (автори: проф. Сидорчук І.Й., доц. Пашковська Н.В., ас. Маковійчук А.А., доц. Ляшук П.М., доц. Оленович О.А., доц. Каспрук Н.М., доц. Коваль Г.Д., доц. Ляшук Р.П., ас. Шеремет М.І., Боднарюк Н.Д.).

 4. «Спосіб лікування ендотоксикозів різного генезу» автори: проф. Коновчук В.М., ас. Маковійчук Я.О., ас. Кокалко М.М., к.мед.н. Проданчук І.Г., лікар Шевчук В.В.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconДіагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році
Лікувальна робота належить до пріоритетних напрямків роботи університету, її проводять усі викладачі клінічних кафедр
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconРішення вченої ради від 28 березня 2013 року з питання "Підсумки діагностично-лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2012 рік та заходи щодо її покращання у 2013 році"
Підсумки діагностично-лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2012 рік та заходи щодо її покращання у 2013 році”
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconГрафік виїздів співробітників клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету на період з 02. 07 по 09. 07. 2010 року Бригада №1 – Новоселицький район – 02. 07. 2010р. Вижницький район – 07. 07. 2010р
move to 0-381357
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconЗвіт про результати виступів студентів Буковинського державного медичного університету у змаганнях різного рівня у 2007 році
Впродовж 2007 року студенти університету брали участь у 58 спортивно-масових заходах (звіт додається)
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconГрафік виїздів співробітників клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету на період з 02. 07 по 09. 07. 2010 року Бригада №1 – Новоселицький район – 02. 07. 2010р. Вижницький район – 07. 07. 2010р
Доцент Давиденко О. М. – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології – голова
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету на 5-й курс спеціальності «Фармація» окр «спеціаліст» у 2014 р
Діагностично-лікувальна робота клінічних кафедр буковинського державного медичного університету в 2007 році iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Вступні випробування з української мови та літератури до Буковинського державного медичного університету для абітурієнтів проводяться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи