Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю icon

Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю
Скачати 58.09 Kb.
НазваПорядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю
Дата27.05.2012
Розмір58.09 Kb.
ТипДокументи

Одеська національна академія зв’язку

ім. О.С.Попова


«Затверджую»

Голова тендерного комітету

____________ В.М. Пучков

«07» червня 2010 року


ПОРЯДОК

РОЗЛЯДУ СКАРГ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ ДО МОМЕНТУ УКЛАДЕННЯ

ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ


Одеса 2010

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, в особі тендерного комітету утвореного у порядку, встановленому Положенням;

Учасник – фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію або взяла участь у переговорах при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;

^ Уповноважений орган – Міністерство економіки України в особі відповідного структурного підрозділу.

1.1. Порядок розгляду скарг, поданих учасниками процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти до моменту укладення договору про закупівлю з Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова (надалі по тексту – Порядок) розроблено відповідно до наказу Міністерства економіки України від 20.05.2009 р. № 470, з урахуванням вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 (із змінами) (надалі по тексту – Положення).


2. Порядок подання та розгляду скарги

2.1. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених Положенням, може оскаржити дії, рішення, бездіяльність замовника.

2.2. Об'єктом оскарження не може бути:

- зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

- рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій учасників.

2.3. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, замовнику або уповноваженому органу. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її отримання уповноважений орган інформує про це замовника.

2.4. Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

2.5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

- учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

- учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

2.6. Скарга (або додатки до неї) повинна містити найменування та місцезнаходження учасника та замовника; відомості про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет закупівлі, номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, якщо обов'язковість публікації встановлена законодавством); викладення змісту підстав, у зв'язку з якими подається скарга; посилання на порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірні рішення, дії чи бездіяльність замовника, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати. До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення замовником вимог законодавства у сфері державних закупівель або неправомірність рішень, дій чи бездіяльності замовника, а також документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції.

2.7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

2.8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

Рішення замовника про зупинення та відновлення процедури закупівлі оформляється протоколом тендерного комітету замовника.

2.9. Замовник повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити Учасника, який подав скаргу, Учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді. Замовник передає повідомлення факсимільним зв’язком з подальшим його направленням поштовим зв’язком.

2.10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

- подана з порушенням вимог пункту 2.5 цього Порядку;

- зміст не відповідає пункту 2.6. цього Порядку;

- об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

- у разі відкликання скарги учасником.

2.11. У разі залишення скарги без розгляду замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу в десятиденний строк.

Рішення про залишення скарги без розгляду оформляється протоколом тендерного комітету замовника.

2.12. Під час розгляду скарги замовник має право вимагати від учасника, який подав скаргу інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.

2.13. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;

- у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

2.14. Замовник приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.

2.15. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану замовнику.

2.16. Рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

2.17. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати замовника розпочати нову процедуру закупівлі.

Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для замовника, так і для учасників.

2.18. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству.

2.19. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовник або уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).

Державне казначейство (обслуговуючий банк) після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:

у разі відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі — поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням здійснюється після надання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі;

у разі, коли рішення уповноваженого органу не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, в рішенні відсутнє зобов’язання замовника провести нову процедуру закупівлі, — поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.

Схожі:

Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconПротокол від 28. 10. 09р. №1/10 порядок розгляду скарг поданих учасниками до моменту укладення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг, поданих учасниками до мдау як замовника (далі – Замовник), до моменту укладення договору...
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconВ. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки...
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconВ. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки...
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Національним фармацевтичним університетом (далі замовник) скарг, поданих учасниками до моменту...
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, (далі...
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconВ. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
move to 1891-19337
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconВ. Д. Будак порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
move to 1891-19335
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconРішення чну про відхилення всіх тендерних пропозицій
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (далі чну), поданих учасниками...
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, інших учасників, які приймали участь у процедурі закупівлі та Державне казначейство України (обслуговуючий банк)
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Порядок розляду скарг учасників торгів до моменту укладення договору про закупівлю iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи